Конспект уроку "мої друзі" 7 клас

Англійська мова

Для кого: 7 Клас

25.03.2021

82

0

2

Опис документу:
даний конспект уроку допоможе закріпити лексику за темою на практиці а також повторити граматичний матеріал тобто вживання теперішнього минулого і майбутнього часів та закріпити письмова та усна на практиці й граматичні категорії
Перегляд
матеріалу
Отримати код

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 7-х класів

Урок 4

Тема: Повторення Introduction

Підтема: Мої друзі.

Мета: Повторити й закріпити лексику теми.

Закріпити граматичний матеріал: вживання теперішнього, минулого та майбутнього неозначених часів. Формувати навички монологічного мовлення. Тренувати учнів у читанні та аудіюванні. Практикувати учнів у написанні міні-творів. Виховувати вміння дружити та прагнення до самовдосконалення.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для самостійної роботи (НО1) для роботи у групах (Н02), (Н03).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Т: Good morning, pupils. How are you today?

Ps: Good morning, teacher. We are fine, thank you.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we are continuing to speak about our friends and friendship. We are going to discuss what features of character the best friend should have. We'll also continue to practise grammar tenses. And at the end of our lesson you will write an essay about your best friend.

Warming up 3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учитель роздає учням картки для самостійної роботи. Необхідно доповнити вірш словами з рамки. Той, хто першим упорався із завданням, читає вірш вголос.

НО,:

Complete the poem with the words from the box and learn it by heart.

umbrella, take, compete, stay, much, sometimes, walk

WITH A FRIEND

І can talk with a friend

And __________________with a friend

And share my _______________in the rain.

I can play with a friend

And _______________with a friend

And learn with a friend

And explain.

I can eat with a friend

And_______________with a friend

And even_______________disagree.

I can ride with a friend

And_______________pride with a friend

A friend can mean so_______________to me!

By Vivian Gouled

Check on Homework 4. Перевірка домашнього завдання.

1) РЗ, впр. 1 (с. 3).

Один з учнів читає слова, що описують зовнішність, інший слова, що опису­ють характер людини.

2) РЗ, впр. 2 (є. 3).

Один з учнів читає доповнені словосполучення вправи. Учитель і решта класу контролюють правильність виконання завдань.

3) РЗ, впр. 3 (с. 3).

Двоє-троє учнів читають свої описи людини. Ще два-три зошити учитель переві­ряє вибірково.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Vocabulary Practice 1. Активізація та відпрацювання лексичного матеріалу.

1) Складання Mmd-Map.

Учні самостійно записують у зошитах назви рис характеру людини протягом 2 хвилин, після чого підраховують кількість пригаданих слів. Той, у кого їх найбільше, записує свої слова на дошці. Решта учнів доповнює його відповідь - своїми варіантами. Учитель контролює правильність написання слів,

2) Гра «Positive-Negative».

Учитель розподіляє клас на дві команди, члени яких ланцюжком виходять до до­шки і записують слова на позначення рис характеру у дві колонки: з позитивним і негативним значенням. За кожне правильно записане слово команда отримує один бал. Перемагає та, яка набере більше балів.

Т: Kind, cheerful, dishonest, sociable, greedy, caring, lazy, stupid, selfish, polite, careless, helpful, reliable, rude, generous, responsible, forgetful, shy.

3) Bnp. 4 (c. 9).

Учні самостійно складають перелік рис характеру, які, на їх думку, притаман­ні справжньому другу. По закінченні роботи четверо-п'ятеро учнів читають свої слова. Решта учнів доповнює відповіді.

Speaking 2. Розвиток умінь мовлення.

1)Впр. 5 (с. 9).

Учні ланцюжком висловлюють свої думки за завданням вправи, вживаючи фра­зи In my opinion, To my mind, I think (див. підручник Social English 1, Giving Opinions).

2) Робота у групах.

Учитель розподіляє клас на групи по четверо учнів. Кожен з них отримує по од­ній картці з набору (Н02). Учні у групах ставлять один одному запитання та зби­рають інформацію. Час роботи — 5—7 хвилин. По закінченні опитування пред­ставники груп повідомляють про його результати.

Т: Ask your friends and find out the information.

Ask your friends and find out what positive features of character their friends have.

Ask your friends and find out what features of the character of their best friends they don't like.

Ask your friends and find out what they appreciate most in their friends.

Ask your friends and find out what features of character they would like to have to be good friends.

Reading 3. Подання тексту для читання. Впр. 6 (с. 9).

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання.

Учитель пропонує класу ознайомитися зі словами у рамочці перед текстом. Учні ланцюжком уголос читають слова та перекладають їх рідною мовою.

2) Reading. Етап читання.

Учні qaMOCTifiHO читають текст вправи, доповнюючи його словами з рамки.

3) Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Учні ланцюжком читають доповнені речення. Учитель контролює правильність виконання завдання.

Grammar Practice 4. Закріплення граматичного матеріалу: теперішній, минулий та майбутній неозначені часи.

Гра «Correct the Mistake».

Клас розподіляється на дві команди. Учитель розкладає на столі два набори карток (Н03). Члени кожної з команд ланцюжком підходять до столу, беруть одну з кар­ток, знаходять помилку та записують на дошці правильний варіант речення. Закожне правильно записане речення надається один бал. Перемагає команда, якаотримає більше балів.
Т: Find the mistake and correct the sentence.

HO3

1. She spended her last weekend in the country.

2. They often tells each other endless stories about their school life.

3. Did we meet after school tomorrow?

4. He sometimes go shopping with his mother.

5. What will they prepare for the concert yesterday?

6. His sister doesn't likes chocolate ice-cream.

7. My friends arrived from their holidays in a week.

8. When did he flew to Paris?

Writing 5. Письмо. Впр. 7 (с. 10).

Учні самостійно пишуть міні-твори за завданням вправи протягом 10—12 хвилин. По закінченні роботи двоє-троє учнів читають свої міні-твори. Ще два-три зошити учитель перевіряє вибірково.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

  1. РЗ, впр. 1 (с. 3); 2, 3 (с. 4), письмово.

  2. Вивчити вірш «With a Friend».

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Т: Today we spoke about our friends and their characters. We also tried to find out what features of character we should have to be good friends. Let's tell about your features that help you to be good friends and the features you would like to have to be good friends. Учні ланцюжком висловлюють свою думку.

3

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця