і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Конспект уроку фізики в 7 класі з теми: "Тиск твердих тіл. Одиниці тиску."

Перегляд
матеріалу
Отримати код

План-конспект уроку

фізики в 7 класі

Тема. Тиск твердих тіл.

Одиниці тиску.

Підготував:

вчитель фізики

Іваніна Сергій Ігорович

2018 р.

Тема: Тиск твердих тіл. Одиниці тиску.

Мета:

 • використовуючи дослідницький метод формувати в учнів навики самостійно проводити експеримент, аналізувати його результати;

 • навчити робити висновки, сформувати на їх основі поняття тиску, розкривши фізичний зміст цієї величини;

 • сприяти розвитку пізнавальної активності, логічного мислення учнів;

 • допомогти учням усвідомити цінність інтелектуального розвитку.

Обладнання: мультимедійна дошка , пластилін, цвяхи або олівці, дидактичний матеріал.

Демонстрації:

1. напрямок дії сили;

2. залежність тиску від площі опори;

3. залежність тиску від сили.

Методи, прийоми й форми роботи:

 • евристична бесіда;

 • проблемні ситуації;

 • самостійна робота з підручником;

 • фронтальний експеримент;

 • робота в малих групах;

 • аналіз результатів уроку.

Очікувані результати:

  • окреслити коло проблем, що розглядатиметься на уроці, обґрунтувати існування тиску;

  • формувати поняття тиску і сили тиску, розрізняти ці поняття;

  • знати одиниці вимірювання тиску;

  • навчити застосовувати знання у практиці.

Хід уроку

I. Організаційна частина.

Привітання

II. Перевірка домашнього завдання.

Давайте пригадаємо, що ми вивчали на попередніх уроках?

Запитання до класу:

1.Що таке маса, якою буквою позначається та в яких одиницях вимірюється.

2.Як називається прилад для вимірювання маси.

3. Що таке сила, якою буквою позначається та в яких одиницях вимірюється.

4.Як називається прилад для вимірювання сили.

5.Які ви знаєте сили.

6.Наведіть приклади взаємодії тіл.

7.Чим характеризується сила крім значення.

8.Що таке вага.

9.Що таке сил тяжіння

10.Що таке деформація.

11.В чому різниця між вагою та силою тяжіння.

III. Евристична бесіда щодо очікуваних результатів.

Для того щоб ви більше засвоїли знань на сьогоднішньому уроці пропоную заповнити ось такі рейтингові табл…

Роздаю рейтингові таблиці

1. Чим вас захоплює фізика?

2. Чого ви очікуєте від уроку?

3. Який навчальний бал ви хотіли б одержати на уроці?

Учні заповнюють рейтингові таблиці

VI. Мотивація навчання

Ми з вами вивчили сили природи. Як ви гадаєте, чи все ми знаємо про дію сили?

- Звичайно ні.

- Що спричиняє сила ? (зміну швидкості)

Але це ще не все.

- Чи хотіли б ви самостійно зробити відкриття?

Саме цим ми сьогодні й займемося.

На уроці ми познайомимося з одним із методів пізнання світу – методом досліду.

Складові частини досліду:

Слайд 1.

Отже перед нами завдання – встановити об’єкт дослідження.

Роздаю робочі аркуші, об’єднавши учнів у дві групи

РОБОЧИЙ АРКУШ № 1

І. Дайте відповіді на запитання, запишіть ці відповіді у стовпчик

З кожної відповіді візьміть ту літеру, номер якої вказаний у дужках біля питання. З цих літер складіть слово.

1. Як називається пристрій для вимірювання сили? (Узяти другу літеру.)

2. Яка сила виникає в деформованому тілі? (Узяти сьому літеру.)

3. Яка сила перешкоджає руху? (Узяти першу або четверту літеру.)

4. Що ще, окрім величини, є в сили? (Узяти восьму літеру.)

Якщо ви не відповіли на якесь з основних запитань, вам допоможуть додаткові.

1. Що є причиною зміни швидкості? (Узяти другу літеру.)

2. У яких одиницях вимірюється сила? (Узяти четверту літеру.)

3. Як називається величина, у якої немає напрямку? (Узяти першу й другу літери.)

Якщо комплекти літер збігаються, це означає, що літери ви знайшли правильно. Тепер із цих літер складіть слово.

РОБОЧИМ АРКУШ № 2

І. Розгадайте кросворд і за вертикаллю прочитайте

слово

1. Що ще, окрім величини, є в сили?

2. Як називається пристрій для вимірювання сили?

3. Як називається сила, яка виникає в деформованому тілі?

4. Як називається величина, яка має напрямок?

5. Як називається явище зміни форми тіла?

6. Що є причиною зміни швидкості?

7. Як називається одиниця вимірювання сили?

1

2

3

4

5

6

7

Діти оголошують слова – тиск

паскаль

Значить об’єктом дослідження є тиск і паскаль

- Як ви думаєте. То яка мета сьогоднішнього уроку?

Вивчити про тиск і паскаль.

Так. Запишемо тему уроку (оголошення теми уроку)

Тиск твердих тіл. Сила тиску. Одиниці вимірювання. Слайд 2

Тиск – це нова фізична величина. Яку ми сьогодні вивчатимемо.

Запишіть у зошити тему уроку.

Спостерігаючи ми можемо зробити висновок (висунути гіпотезу)

Експеримент

Проводжу 3 досліди.

 • А зараз я роздаю пластилін кожному учневі, даю цвяхи, монети.

 • Дослід виконують учні і роблять свої висновки

Порівняйте отримані заглиблення.

Висновок:

1. При збільшенні площі опори тиск змінюється.

2. При зменшенні площі опори тиск збільшується.

Прямо пропорційний силі

ТИСК

Обернено пропорційний площі опори

Висновок: Отже, тиск – це фізична величина, яка чисельно дорівнює відношенню сили, що діє на поверхню до площі поверхні.

Тепер у підручнику знайдіть визначення цієї величини та умовне позначення ї

(Біля дошки запишемо р- тиск;

F – сила;

S – площа поверхні).

Читаємо правило і усно повторюємо.

Теорія

Тепер опрацюємо теорію

pF

p 1/S

Ці величини об’єднуються однією формулою слайд 3 і картки

F

P S

Робота з підручником

Одиниці тиску

[ р = 1 Па]; [S = м2]; [F = Н.]

Завдання на дошці зєднати стрілочками.

Повідомлення про Паскаля.

VI. Фізкультхвилинка

А зараз ми проведемо фізкультхвилинку. Я задаватиму запитання про тиск, а ви замість слів більше. – будете підніматися (вставати); менше – руку опускатимете вниз; інші варіанти ні – хитатимете головою.

1. Якщо площу опори збільшити, тиск буде …

2. Якщо силу тиску збільшити. Тиск буде …

3. Якщо швидкість тіла збільшити, його тиск на поверхню буде …

4. Якщо площу опори зменшити, тиск буде …

5. Якщо силу тиску зменшити, його тиск на опору буде …↓

6. Якщо масу тіла збільшити, його тиск на опору буде …

7. Якщо температуру тіла збільшити, його тиск на опору буде …

- Повернемось до формули, яку ми встановили

F=pS

Розв’язування якісних задач слайд 5-19

Робота в групах

Давайте почнемо з експериментальних завдань

Розгляньте рисунок.

> Чи змінилася сила, з якою хлопчик діє на опору?

> Чи змінилася площа опори?

> Чи змінився результат дії сили?

> Чи змінилася сила, з якою хлопчик діє на опору?

> Чи змінилася площа опори?

> Чи змінився результат дії сили? Зробіть висновок.

Розрахункові задачі:

1. Як зміниться тиск людини на підлогу, якщо вона підніме одну ногу? (Збільшиться вдвічі.)

2. Сила тяжіння, що діє на штатив, 20 Н, площа під¬ставки 200 см2.Яким є тиск штатива на стіл? (1 кПа.)

3. Людина виготовляє плетені лижі для пересування по болоту. Їх ширина 20 см. Якої довжини мають бути ці лижі, якщо маса людини 72 кг, а болотистий грунт витримує тиск 3 кПа? (Слід урахувати, що під час ходь¬би людині доводиться ставати на одну ногу.) (1,2м.)

4. Який тиск створює на ґрунт гранітна колона об’ємом 6 м3, якщо площа її основи дорівнює 1,5 м2? (0,1 МПа.)

5. Як зміниться тиск людини на підлогу, якщо вона присяде на стілець? (Зменшиться.)

6. Скільки кілопаскалів в 4000 Па? (4 кПа.)

7. Скільки паскалів становить 0,8 Н/см2? (8000 Па.)

8. Скільки паскалів становить 8 гПа? (800 Па.)

Поради від знавця фізики

1.Не зовсім сумлінна учениця, бажаючи визначити свій тиск на стілець, ділила площу поверхні стільця на свою вагу. Твоя порада:

а) продовжуй далі;

б) діли вагу на площу;

в) не знущайся зі стільця.

2. Порадь своїм однокласникам, у яких одиницях вони мають вимірювати тиск.

а) У Ньютонах;

б) у Паскалях;

в) у кілограмах.

3. Порадь, як можна змінювати тиск.

а) Змащувати поверхню мастилом;

б) змінювати силу й площу поверхні тіла;

в) змінювати колір тіла.

4. Учениця першого класу хотіла залишити ще глибший слід на вогкому піску. Що ти їй порадиш?

а) Надіти лижі;

б) взути туфлі на підборах;

в) не займатися дурницями.

5. Дай пораду рятівникам, які намагаються витягти з ополонки потопельника, а навкруги — тонка крига.

а) Швидко бігти до нього;

б) повзти на животі;

в) йти повільно.

VIII. Підсумок уроку.

Оголошення оцінок

Домашнє завдання:

§12

Знайти цікаві факти, що стосуються тиску.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Конспект уроку фізики в 7 класі з теми: "Тиск твердих тіл. Одиниці тиску."
 • Додано
  24.02.2018
 • Розділ
  Фізика
 • Клас
  7 Клас, 8 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  5746
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  3
 • Номер матеріала
  HK389889
 • Вподобань
  0
Курс:«Мовленнєва майстерність педагога Нової української школи. Вербальний і невербальний імідж»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь