Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Цивільний захист у закладах освіти: складаємо мобілізаційний план
»
Взяти участь Всі події

Конспект до Кейс - уроку "Світ інформації та мас – медіа. Роль інформації та мас - медіа в сучасному світі."

Громадянська освіта

Для кого: 10 Клас

05.12.2019

5002

299

0

Опис документу:
учень повинен знати зміст понять: інформація, мас – медіа, медіа текст, пропаганда, реклама; характеризувати функції медіа в демократичній державі та наводити приклади їхнього впливу на прийняття рішень; пояснювати, як медіа впливають на формування громадської думки; здатний усвідомити різницю між реальною подією та її відображенням у медіа тексті.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Кейс - урок

Тема: Світ інформації та мас – медіа. Роль інформації та мас - медіа в сучасному світі.

Підготувала:

Викладач Рижко .Л.С.

Кейс - урок

Тема: Світ інформації та мас – медіа. Роль інформації та мас - медіа в сучасному світі.

Очікувані результати діяльності учнів:

Знання і розуміння: знає зміст понять: інформація, мас – медіа, медіа текст, пропаганда, реклама; характеризує функції медіа в демократичній державі та наводить приклади їхнього впливу на прийняття рішень; пояснює, як медіа впливають на формування громадської думки.

Уміння і навички: здатний усвідомити різницю між реальною подією та її відображенням у медіа тексті.

Установки і цінності: підтримує ідею свободи інформації в сучасному світі.

Тип уроку: практичного застосування знань, навичок і умінь;

Обладнання: підручник, роздатковий матеріал, презентація, конспект уроку, план уроку, вправи для виконання.

Хід уроку.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ.

Перевірка присутності учнів на уроці.

Перевірка домашнього завдання. Тести

 1. Медіа — це

А інструменти та засоби передачі будь­якої інформації з будь­якою метою

Б відомості, що прийняті та усвідомлені споживачем і визнані ним як важливі

В вид інформації, розрахований на масового споживача

Г засоби поширення інформації для масового споживання

 1. Що із запропонованого Не є ознакою медіатексту?

А вторинність Б завершеність

В потокове виробництво Г колективне виробництво

 1. Вид взаємодії для привернення уваги населення до найважливіших суспільних проблем і морально- етичних цінностей?

А комерційна реклама Б соціальна реклама

В політична реклама державна реклама

 1. Найважливіша ідея публікації, блогу, інтерв’ю, репортажу, ток – шоу, фільму, літературного чи музичного твору, призначена для цільової аудиторії – це

А меседж Б медіа текст В коротке повідомлення Г інформаія

 1. Які функції мас – медіа в суспільстві? Заповніть схему.

 1. Назвіть основні канали комунікації через які передається й отримується інформація в суспільстві. Заповніть схему.

 1. Які складові комунікаційного ланцюжка Лассуелла? Заповніть ланцюжок.

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

Сучасне суспільство характеризується збільшенням ролі інформації і знань у житті суспільства, створенням глобального інформаційного простору, який забезпечує нефективну інформаційну взаємодію людей, їхній доступ до світових ресурсів і задоволення потреб інформаційних продуктів і послуг.

Епіграф уроку «Хто володіє інформацією, той володіє світом»

Уінстон Черчіль

Прокоментуйте вислів Черчіля. На вашу думку, чи залишається він актуальним нині.

Повідомлення теми уроку.

Кейс №1. Історичний. (Додаток 1)

Завдання:

 1. Прочитайте текс.

 2. Придумайте заголовок до нього.

 3. Складіть стрічку часу до тексту.

Збереження та передача інформації

Узагальнюючи інформацію, ми отримаємо чотири інформаційні революції.

Кейс №2. Розглядаємо та обговорюємо.

Завдання:

 1. Роздивіться банкноти різних держав.

 2. Опишіть, що зображено на кожній з них.

 3. Які символи використовуються на банкнотах?

 4. Чи можна пов’язати характер певних зображень із рівнем демократії у тій чи іншій країні?

Кейс № 3. Дослідження.

 1. Розгляньте запропонований медійний текст.

 2. Визначте, який його головний меседж, які цінності він пропагує.

 1. Спробуйте, об’єднавшись у пари, запропонувати свій варіант медіатексту до запропонованого зображення.

Кейс № 4. Реклама.

 1. Переглянте запропоновані відеоролики.

 2. Визначте, який його головний меседж, кожен з них пропагує.

Кейс № 5. Бюро корисної інформації.

Першим прототипом друкованої газети у світі вважають «Столичний вісник», що виходив у Китаї у VIII ст. й містив інформацію про укази імператора та найважливіші події. Її друкували за допомогою дерев’яних дощечок, на яких вирізали ієрогліфи, а потім вкривали тушшю та робили відбитки. Технологія б ула доволі незручною, оскільки від частого використання дощечки дуже швидко псувалися.

До числа перших газет сучасного типу відносять «La Gazette», що була опублікована 30 травня 1631 р. у Франції тиражем в 1200 екземплярів. Вона була надзвичайно популярною серед французів. Деякі замітки для «La Gazette» писали особисто король Франції Людовик XIII та знаменитий кардинал Рішельє. У ній вперше опублікували платні рекламні оголошення.

Завдання:

 1. Поміркуйте та обговоріть, чому газети, як різновид медіа, що пройшли такий довгий історичний шлях, існують і нині.

 2. Чи змінилася їх роль і як саме?

 3. Назвіть, які газети ви знаєте, як часто їх читаєте? Відповідь аргументуйте.

ІІІ. Підсумки уроку.

Бесіда

 1. Яке місце посідає медіа та інформація в сучасному світі?

 2. Чому необхідно бути медіа грамотним?

ІV. Домашнє завдання.

 1. Опрацювати ст.. 98 -102

 2. До наступного уроку заповнити медіа щоденник. Зробити висновки за тиждень.

Додаток 1.

Квест №1.

Прочитайте текст. Придумайте заголовок до нього.

Найранішу епоху медіа започатковують усні комунікації. Їхню появу зумовила риторична традиція. Усне слово як засіб передавання інформації і впливу на масову аудиторію належить до комунікативних універсалій. Усна культура визначає специфіку інших медіа — насамперед театру, радіо, телебачення, телефону. Усними комунікаціями активно послуговуються освіта, релігія, політика, право. Згадаймо, що Христос та його послідовники поширювали ідеї християнства по всьому світові за допомогою усних комунікації, живого слова проповідей. Або ж візьмемо для прикладу фольклор (перекази, легенди, казки, голосіння, замовляння, молитви), який упродовж століть силою усного слова виховував, навчав і розвивав особистість.

Письмо, рукописна книга започаткували наступну епоху медіа. З винайденням і досконаленням письма з’явилася змога фіксувати звукове мовлення за допомогою графічних знаків (літер алфавіту) на матеріальних носіях (пергаменті, папірусі), зберігати і передавати в часі й просторі інформацію. Поява рукописних книг (спочатку у вигляді сувоїв, а пізніше (прибл. у ІI — IV ст.) кодексів — складених навпіл і зшитих у формі зошита аркушів пергаменту), мала колосальне значення для розвитку освіти, науки, художньої літератури.

Народження нової галактики (цілої космічної системи) — так образно названо третю епоху медіа завдяки винайденню книгодрукування в 1450 р оці. Це була епоха Йоганна Ґутенберга, винахідника техніки друкування книг за допомогою друкарських шрифтів, які спочатку імітували рукописні літери. У XV ст. Європу охопив книжковий бум. За це століття з’явилося більше книг, ніж за все попереднє тисячоліття. Прикметно, що вже в 1491 році у Кракові слов’янський першодрукар Швайпольт Фіоль випустив кириличним шрифтом «Часословець» і «Осьмигласник». Справжніми книжковими шедеврами власне українського друкарства стали видані у Львові 1574 року знамениті «Апостол» і «Буквар».

З друкованої книги беруть початок інші медіа — газети (італійське gazzetta) і журнал (фр. journal — щоденник) як види періодичних видань. Саме їх заведено називати пресою (фр. presse — друкарський верстат). Регулярний вихід газет у Європі припадає на 20- ті роки XVІІ ст. Щоправда, тодішні газети виходили невеликими накладами, бо розраховані були на заможних читачів. Перша українська газета «Український вісник» вийшла друком 1816 року в Харкові. Набагато раніше в другій половині XVІІ ст. на теренах України з’явилися часописи (журнали).

Панування книги як медіа зумовило формування книжкової культури. З нею довгий час ототожнювали всю інформаційну культуру аж до появи радіо і телебачення. Проте з виходом на арену цих медіа книжка не зникла. Навпаки, нині вона функціонує не просто як медіа, а як соціокультурний феномен, пов’язаний із становленням націй-держав, стрімким розвитком науки, техніки, промисловості, цивілізаційним розвитком, трансформується в цифровий формат.

З другої половини XX ст. розпочалася епоха телебачення після тріумфу кінематографа. Останній бере початок із фотографії, однак як технічний винахід свою історію він розпочав 1895 року — зі знаменитого сеансу братів Люмьєр. Кінематограф не стільки інформує аудиторію, скільки емоційно впливає на неї, захоплює її видовищем, навіює і збуджує екранними образами, дає повну ілюзію реальності. Значною мірою ці якості кіно переймає телебачення (від гр. tele — далеко, дослівно далеко бачити) як засіб, який передає на далекі відстані зображення динамічних об’єктів, одночасно відтворюючи звуки і зображення. Це створює ефект присутності, співучасті реципієнта в тому, що зображується на екрані. Телезображення відтворює і водночас інтерпретує дійсність. Тому повна об’єктивність телебачення така сама ілюзія, як і кіно. Включеність глядача в те, що відбувається на екрані, об’єднує їх у спільноту. Важливо, що телебачення силою свого впливу викликає співпереживання, вболівання за долю країни, людства. Усі ми відчуваємо на собі і небезпеки, що їх приховує телебачення. Йдеться про формування стереотипів поведінки, мовних штампів, стандартизацію мислення, надмірну розважальність і масовість.

Переваги телебачення, так само, як і його небезпеки, перейняв Інтернет. Йому за доволі короткий відтинок часу (кілька десятиліть) вдалося сформувати нову епоху в медійній культурі, змінити сам характер міжособистісної та масової комунікації, створити новий інформаційний простір, вплинути на всі соціальні інститути (економіку, фінанси, право, управління, науку, освіту, культуру). Інтернет трансформував традиційні медіа (книгу, газету, журнал, кіно, радіо, телебачення, відео) і посприяв появі нових.

Бланк – відповідей

П.І.П.________________________________________________ Група №__________

Кейс - урок

Тема: Світ інформації та мас – медіа. Роль інформації та мас - медіа в сучасному світі.

Перевірка домашнього завдання. Тести

 1. 2. 3. 4.

 1. Які функції мас – медіа в суспільстві? Заповніть схему.

 1. Назвіть основні канали комунікації через які передається й отримується інформація в суспільстві. Заповніть схему.

 1. Які складові комунікаційного ланцюжка Лассуелла? Заповніть ланцюжок.

Кейс №1. Історичний. (Додаток 1)

Завдання:

 1. Прочитайте текс.

 2. Придумайте заголовок до нього__________________________________________________

 3. Складіть стрічку часу до тексту.

Збереження та передача інформації

Кейс №2. Розглядаємо та обговорюємо.

Завдання:

 1. Роздивіться банкноти різних держав.

 2. Опишіть, що зображено на кожній з них. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Які символи використовуються на банкнотах?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Чи можна пов’язати характер певних зображень із рівнем демократії у тій чи іншій країні?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кейс № 3. Дослідження.

 1. Розгляньте запропонований медійний текст.

 2. Визначте, який його головний меседж, які цінності він пропагує.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Спробуйте, об’єднавшись у пари, запропонувати свій варіант медіатексту до запропонованого зображення.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кейс № 4. Реклама.

 1. Переглянте запропоновані відеоролики.

 2. Визначте, вид реклами та який головний меседж, кожен з них пропагує.

Відео № 1 __________________________________________________________________

Відео № 2___________________________________________________________________ Відео № 3 __________________________________________________________________

Кейс № 5. Бюро корисної інформації.

Завдання:

 1. Поміркуйте та обговоріть, чому газети, як різновид медіа, що пройшли такий довгий історичний шлях, існують і нині.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чи змінилася їх роль і як саме? __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Назвіть, які газети ви знаєте, як часто їх читаєте? Відповідь аргументуйте.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Медіащоденник

Медіащоденник

Медіащоденник

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.