Комп'ютерна верстка. Програми для комп’ютерної верстки. 10 клас.

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Комп’терна верстка. Програми для комп’ютерної верстки. 10 клас. Профільний рівень Опорна презентація для вчителя та учнів Дуже багато теоретичного матеріалу про публікації, друковані видання, верстка, Publicher

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Електронні публікації Комп’терна верстка. Програми для комп’ютерної верстки 10 кл.
Слайд № 1

Електронні публікації Комп’терна верстка. Програми для комп’ютерної верстки 10 кл.

Книговиробництво Книговиробництво завжди було і нині є достатньо складним технологічним процесом. А в, скажімо, XVIII столітті публікація книжки по...
Слайд № 2

Книговиробництво Книговиробництво завжди було і нині є достатньо складним технологічним процесом. А в, скажімо, XVIII столітті публікація книжки повністю залежала від друкарні, яка представляла собою вражаюче під­приємство — складачі та метранпажі (керівники групи складачів) займали кімнати, а то й цілі зали, де вони за­ймалися версткою і набиранням текстів, друкували на ручних верстатах коректурні відбитки; інші працівни­ки друкували на верстатах друкарсько­машинного від­ ділу набрані роботи; робітники обслуговували машин­ ні відділення, де були встановлені парові машини.

Розвиток технологій, зокрема цифрових, відкрив доступ до тих галузей, які були раніше доступні тільки професіоналам. Нині навіть школяр може своїми...
Слайд № 3

Розвиток технологій, зокрема цифрових, відкрив доступ до тих галузей, які були раніше доступні тільки професіоналам. Нині навіть школяр може своїми рука­ми створи власну публікацію. Розуміючи під терміном публікація публічне представлення автором готового матеріалу, озвучимо думку, що прогрес змінив навіть саме поняття публікації — Інтернет дав можливість створювати веб-­публікації; портативні пристрої, такі як електронні книжки, а також CD та DVD диски, від­ео — цифрові публікації з можливостями, які взагалі не були доступні у друкованих публікаціях.

Друковані і цифрові Можна говорити про становлення двох класів пу­блікацій – друкованих і цифрових. Хоча обидва го­туються з використанням комп’юте...
Слайд № 4

Друковані і цифрові Можна говорити про становлення двох класів пу­блікацій – друкованих і цифрових. Хоча обидва го­туються з використанням комп’ютерів, різниця є в носії публікації і його можливостях відображення інформації. Для друкованих публікацій важливий такий параметр як розміри сторінки, наприклад А3 або А4. Для цифрових — розмір екрана пристрою ві­дображення і технічні характеристики самого при­строю. Суттєва різниця полягає в тому, що цифрові публікації дозволяють використовувати мультиме­дійні можливості цифрових пристроїв.

Термін комп’ютерна публікація Також часто можна зустріти терміни електронна і цифрова публікація. Цифрова публікація — публі­кація, яка існує у циф...
Слайд № 5

Термін комп’ютерна публікація Також часто можна зустріти терміни електронна і цифрова публікація. Цифрова публікація — публі­кація, яка існує у цифровому вигляді. Електронна публікація — публікація призначена для відобра­ження за допомогою електронних пристроїв, але так як більшість електронних пристроїв, здатних пра­цювати з публікаціями, є цифровими, то можна го­ворити про те, що ці терміни є синонімами. Термін комп’ютерна публікація визначає публікацію, підготовлену за допомогою комп’ютера. Комп’ютерні публікації, зазвичай, готуються за допомогою систем комп’ютерної верстки (англ. desktoppublishing, DTP).

Верстка – це процес формування книжкових, журнальних, газетних сторінок складання визначеного формату із заздалегідь підготованого основного і дода...
Слайд № 6

Верстка – це процес формування книжкових, журнальних, газетних сторінок складання визначеного формату із заздалегідь підготованого основного і додаткового тексту, таблиць, ілюстрацій, формул, декоративних елементів, колонтитулів, колонцифр. Верстка – це складання сторінок книги, газети, журналу із набраних рядків, заголовків, ілюстрацій. Це складання відбувається згідно із заздалегідь затвердженим макетом видання і є складовою частиною додрукового процесу.

Слайд № 7

Етапи процесу оформлення друкованого видання 1. Підготовчий етап, на якому виникає, розвивається і складається задум оформлення: народження і форму...
Слайд № 8

Етапи процесу оформлення друкованого видання 1. Підготовчий етап, на якому виникає, розвивається і складається задум оформлення: народження і формування задуму; перетворення задуму в проект оформлення; перетворення проекту в модель оформлення – макет. 2. Етап виконання та редагування оригіналів оформлення: формується зміст та графічні характеристики зовнішнього та внутрішнього оформлення: робота над ескізами або пошук та добір ілюстрацій і фотографій; гармонійне поєднання зображень, текстів, їх класифікація і опрацювання, створення макетів. 3. Композиційно-технічний етап: набір та верстка, підготовка зверстаного матеріалу для поліграфічного етапу, остаточне розміщення текстових та зображальних матеріалів, відповідність усіх елементів видання існуючим нормам і стандартам, перевірка комплектації, створення оригінал-макету, який передається на поліграфічне підприємство для друкування.

Слайд № 9

Комп’ютерна верстка Задача верстальника — розмістити набраний скла­дальниками текст і підготовлений дизайнерами графі­чний матеріал відповідно до м...
Слайд № 10

Комп’ютерна верстка Задача верстальника — розмістити набраний скла­дальниками текст і підготовлений дизайнерами графі­чний матеріал відповідно до макету. Макет може роз­роблюватися як дизайнерами, так і верстальником. У великих видавництвах існує великий штат спеці­алістів — складальників, коректорів, редакторів, ди­зайнерів, верстальників тощо. У малих видавництвах, таких як шкільні чи корпоративні часто одна людина виконує роль і редактора і дизайнера і верстальника. Комп’ютерна верстка— компоновка текстового і графічного матеріалу для публікації за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Самостійне створення макету публікації — дуже складний і водночас цікавий творчий процес, що ви­магає від користувача спеціальної підготовки і досв...
Слайд № 11

Самостійне створення макету публікації — дуже складний і водночас цікавий творчий процес, що ви­магає від користувача спеціальної підготовки і досві­ду роботи з дизайном, знання правил верстки, розро­бки макетів тощо. Щоб публікація справила потрібне враження на призначену аудиторію, вона не тільки повинна містити цікаву інформацію, а й мати гарний дизайн. Гарний привабливий макет забезпечує 60% успіху серед читачів. За всю історію друкарства були визначені перевірені практикою основні правила вер­стання й макетуваня, знання яких допоможе і під час створення електронних публікацій.

Сучасне програмне забезпечення для створення комп’ютерних публікацій дозволяє розміщувати на макетах інтерактивні, анімаційні та різноманітні му­ль...
Слайд № 12

Сучасне програмне забезпечення для створення комп’ютерних публікацій дозволяє розміщувати на макетах інтерактивні, анімаційні та різноманітні му­льтимедійні елементи. Для комп’ютерної верстки най­частіше використовуються програми AdobeInDesign та QuarkXPress, але також можуть використовуватися Scribus, Microsoft Publisher, ApplePages та інші. Вибір тієї чи іншої програми зумовлюється бага­тьма факторами й характеристиками цих програм, важливих для користувача. Зазвичай, вирішальни­ми стають здатність розв’язування поставлених за­вдань, а також вартість ліцензії.

Сучасні системи верстки Adobe FrameMaker — настільна видавнича система, що базується на структурованій розмітці документа (див. SGML, HTML, XML), н...
Слайд № 13

Сучасні системи верстки Adobe FrameMaker — настільна видавнича система, що базується на структурованій розмітці документа (див. SGML, HTML, XML), на відміну від систем, що ґрунтуються на подібному до верстака графічному інтерфейсі (GUI). LaTeX (вимовляється «лате́х») — мова розмітки даних та пакет макросів TeX для високоякісного оформлення документів. Вважається стандартом де-факто для підготовки математичних і технічних текстів для публікації в наукових виданнях. В типографському наборі форматується як LATEX. Scribus — програма з відкритим кодом для комп'ютерної верстки (DTP). Scribus може використовуватися для створення макету сторінок та підготовки файлів для друку. Також Scribus може створювати PDF файли і форми. Scribus підтримує основні типи текстових та графічних файлів, схему кольорів CMYK, профілі кольорів ICC.

Характер верстки Характер верстки книжково-журнальних видань залежить від групи складності. Існує чотири групи складності верстки: 1. верстка прост...
Слайд № 14

Характер верстки Характер верстки книжково-журнальних видань залежить від групи складності. Існує чотири групи складності верстки: 1. верстка простого (суцільного) тексту; 2. верстка тексту з нешрифтові виділеннями, таблицями, формулами; 3. верстка тексту з виділеннями, таблицями, формулами, ілюстраціями з підписом, багатошпальтової верстка; 4. складна верстка (додатково до третьої групи - композиційні виділення).

Макет Макетом видання називається взаємне розташування елементів макета - колонок, текстових блоків, графічного матеріалу, колірних рішень, а так с...
Слайд № 15

Макет Макетом видання називається взаємне розташування елементів макета - колонок, текстових блоків, графічного матеріалу, колірних рішень, а так само колонтитулів, розділових ліній, рамок та інших елементів оформлення. Одним з перших елементів, які визначають компонування макета, є формат. Формати некнижкової продукції Назва формату бланка Частка аркуша Формат бланка, мм А1 1 594x841 А2 1/2 240x594 АЗ 1/4 297x420 А4 1/8 210x297 А5 1/16 148x210 А6 1/32 105x148 А7 1/64 74x105 А8 1/128 52x74 А9 1/256 37x52 А-п2 1/3 297x574 А-п3 1/6 287x297 А-п4 1/12 148x287 А-п5 1/24 143x148 А-п6 1/48 74x143 А-п7 1/96 71x74 А-п8 1/192 37x71

Важливим питанням є визначення кількості колонок на смузі. Макет журнальних чи газетних смуг може бути різним для кожної рубрики. Залежно від ширин...
Слайд № 16

Важливим питанням є визначення кількості колонок на смузі. Макет журнальних чи газетних смуг може бути різним для кожної рубрики. Залежно від ширини колонки вибирається кегль і гарнітура шрифту, а також спосіб вирівнювання абзаців. При використанні вузьких колонок (наприклад, чотирохколоночна верстка на форматі А 4) у рядку повинно бути близько 27 - 30 символів. При меншому значенні слід зменшити кегль або вибрати більш компактну гарнітуру, а при більшому - навпаки. Ще для вузьких колонок зазвичай використовується вирівнювання по лівому краю - в цьому випадку забезпечуються оптимальні пропуски між словами, а нерівний правий край візуально збільшує величину средника і не дає погляду читача перескочити на сусідню колонку.

Число послідовних переносів за правилами верстки обмежується трьома - вважається, що велика кількість дефісів, що йдуть підряд, ускладнює читання. ...
Слайд № 17

Число послідовних переносів за правилами верстки обмежується трьома - вважається, що велика кількість дефісів, що йдуть підряд, ускладнює читання.  Але іноді зустрічаються такі словосполучення, коли потрібна більша кількість переносів. Для виходу з цього становища можна використовувати так звані «м'які» переноси, які розставляються верстальником вручну.

Стиль Для гарного макета обов'язковою умовою є наявність єдиного стилю, який пов'язує воєдино всі елементи оформлення та дизайнерські рішення публі...
Слайд № 18

Стиль Для гарного макета обов'язковою умовою є наявність єдиного стилю, який пов'язує воєдино всі елементи оформлення та дизайнерські рішення публікації.

ТЕКСТ Досить популярними залишаються прийоми вибору різного розміру для символів в одному слові, а також змішання і поворот букв відносно один одно...
Слайд № 19

ТЕКСТ Досить популярними залишаються прийоми вибору різного розміру для символів в одному слові, а також змішання і поворот букв відносно один одного («випадають» і «стрибають» літери), розташування тексту по кривій і різного роду спотворення. Текст є одним з головних (якщо не самим головним) елементом будь-якої публікації, будь то рекламна листівка, книга або Web-сторінка. Саме текст, як правило, несе найважливішу смислове навантаження, тому грамотне оформлення тексту в документах грає дуже важливу роль. Для оформлення тексту зазвичай використовуються різні ефекти: спеціальні, такі, як падаючі тіні, об'ємні букви, поворот тексту (поворот на невеликий кут вносить в композицію елемент динаміки, а поворот на 90 градусів дозволяє ввести в макет вертикаль), текстурування або розміщення зображення усередині тексту (при цьому розмір символів повинен бути достатньо великий).

Елементи дизайну Оборка Лінійки Рамка Модульна сітка Багатосторінкова публікація
Слайд № 20

Елементи дизайну Оборка Лінійки Рамка Модульна сітка Багатосторінкова публікація

Елементи дизайну. ОБОРКА Оборкою називається текстова виїмка. Якщо в стовпчик вставляються малюнки або інший текст, то її границі змінюються таким ...
Слайд № 21

Елементи дизайну. ОБОРКА Оборкою називається текстова виїмка. Якщо в стовпчик вставляються малюнки або інший текст, то її границі змінюються таким чином, що текст розташовується навколо вставки, як би «обгортаючи» її. Оборки можуть бути прямокутними, багатокутними або криволінійними залежно від цілей дизайнера й можливостей програми макетування.

Елементи дизайну. ЛІНІЙКИ ЛІНІЙКИ Елементи оформлення видання, що представляють собою горизонтальні або вертикальні лінії, що відокремлюють елемент...
Слайд № 22

Елементи дизайну. ЛІНІЙКИ ЛІНІЙКИ Елементи оформлення видання, що представляють собою горизонтальні або вертикальні лінії, що відокремлюють елементи макета друг від друга. Лінійки надають смузі закінчений вигляд. Для залучення уваги можна підкреслити заголовок або провести лінію там, де закінчується один розділ тексту й починається інший. Лінійки застосовуються також для поділу самостійних частин смуги.

Елементи дизайну. РАМКА РАМКА Лінія, що обмежує растровий фон, частину тексту або ілюстрації.
Слайд № 23

Елементи дизайну. РАМКА РАМКА Лінія, що обмежує растровий фон, частину тексту або ілюстрації.

Елементи дизайну. Модульна сітка МОДУЛЬНА СІТКА Модульне конструювання й системи пропорціональності застосовуються практично в будь-якій проектній ...
Слайд № 24

Елементи дизайну. Модульна сітка МОДУЛЬНА СІТКА Модульне конструювання й системи пропорціональності застосовуються практично в будь-якій проектній і художній діяльності, але особливо важливу роль воно відіграє при проектуванні багатосторінкових видань. Сітка це структура, утворена недрукованими пересічними вертикальними й горизонтальними або навіть похилими лініями, що розділяють робочу площину на частини, відповідно до будь-якої системи пропорціональності. Ці частини можуть бути як рівними між собою, так і співвідноситися один з одним у певній пропорції. Багатосторінкова публікація поєднує велику кількість різної текстової й ілюстративної інформації, що підкоряється концепції видання, і читач повинен не тільки сприймати цю інформацію, але й завжди пізнавати саме видання, завжди розуміти, що він може побачити в будь-якій його частині. Модульна сітка як уже сказано визначає дизайн майбутнього макету й задає місця розміщення колонцифр, тексту, ілюстрацій, заголовків і рядків із прізвищем автора на початку або вкінці статті й т.д. Тому, модульна сітка - самий логічний спосіб організації структури публікації. Сітки іноді називають шаблонами або трафаретами.

Сучасні операційні системи доповнені програмними засобами, які дозволяють вирішити будь-які завдання. Одним з цих доповнень є програма Microsoft Pu...
Слайд № 25

Сучасні операційні системи доповнені програмними засобами, які дозволяють вирішити будь-які завдання. Одним з цих доповнень є програма Microsoft Publisher. Вона спрощує створення й публікацію високоякісних матеріалів і веб-сторінок професійної якості. Програма Microsoft Publisher розроблена спеціально для користувачів, які серйозно підходять до створення друкованих робіт. Publisher надає у розпорядження користувача необхідну комбінацію розвинених функцій настільної видавничої системи, що складається з шаблонів, засобу перевірки макета, сумісності з пакетом Microsoft Office, а також функцій друкування й публікації в Інтернеті. Програма Microsoft Publisher

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!