Книга експертного контролю навчально-виховної діяльності

Опис документу:
Даний матеріал містить моделі урочного контролю,які можуть бути використані для відвідування уроків адміністраторами (директором та заступником директора з навчально-виховної роботи),а також для взаємовідвідування та самоконтролю урочної діяльності

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Експертна оцінка уроку української мови

Клас______ Дата_________ Кількість учнів______________

Учитель_____________________ Категорія _____________ Стаж ______

Тема_________________________________________________________

Мета уроку___________________________________________________

Мета відвідування_____________________________________________

Параметри та показники уроку

Експертні висновки та пропозиції

Увідно-мотиваційний етап:

 • Виконання програмно-методичних вимог до уроку; доцільний вибір типу уроку, Його місця в розділі, курсі, бачення особливостей кожного уроку

 • Правильність і обґрунтованість мети уроку з урахуванням: а) програмових вимог; б) змісту матеріалу; в) необхідного рівня знань і умінь учнів;г) місця уроку в системі уроків з даної теми; д) підготовленості класу; е) можливостей самого вчителя;ж) прогнозів на кінцевий результат навчання

 • Активізація уваги учнів. Психологічне налаштування на зібраність учнів, акуратність письма та засвоєння норм усного мовлення.

 • Використання дошки та наочності

Операційно-пізнавальний етап:

 • Відповідність уроку змісту програми6 дотримання лінгвістичної, комунікативної культурологічної, діяльнісної змістових ліній.

 • Подання вчителем взірців нормативних зразків мови і мовлення.

 • Вибір форм викладу нових лінгвістичних тем. Добір лексичного матеріалу з урахуванням однієї культурологічної теми.

 • Форми і методи для розвитку базових лексичних , граматичних, культуро мовних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок.

 • Основні напрями і види роботи над розвитком мовлення. Розвиток діалогічного та монологічного мовлення.

 • Формування комунікативної компетентності учнів. Робота над культурою мовлення.

 • Поглиблення лінгвістичної компетенції учнів шляхом використання різних форм навчання.

 • Збагачення словникового запасу учнів одиницями лексики та фразеології.

 • Дотримання норм мовленнєвого етикету (уважно слухати співрозмовника; призупиняти своє мовлення, аби дати можливість висловитись іншому; висловлювати критичні зауваження в такій формі щоб не образити співрозмовника)

 • Забезпечення практичної, політехнічної та профорієнтаційної спрямованості навчального процесу, створення реальних можливостей застосування отриманих учнями знань, умінь і навичок.

 • Оптимальне використання часу на уроці. Різноманітність форм роботи.

Корекційно-оцінювальний етап:

 • Перевірка ЗУН на різних рівнях засвоєння.

 • Акцентування уваги на закріплення матеріалу.

 • Робота над орфографічними помилками.

 • Інтегрування знань учнів з української мови та літератури.

 • Оцінювання чотирьох видів діяльності учнів: аудіювання, говоріння, читання, письмо.

 • Залучення учнів до систематичної пошукової діяльності на уроці.

 • Дотримання критеріїв оцінювання результатів мовленнєвої діяльності, мовних знань і вмінь, мовного розвитку.

 • Рефлексивна здатність учнів здійснювати самоконтроль і самооцінку власної діяльності, знаходити й усувати причини труднощів, що виникають у процесі навчання, прагнути до самовдосконалення і самореалізації.

Підсумковий етап:

 • Уміння вчителя виділити нові знання та навчальні компетенції з мови.

 • Визначення змісту та обсягу домашніх завдань з урахуванням наявного часу, не допускаючи перевантаження учнів; при необхідності коментування раціональної методики виконання завдань. Диференціація завдань.

Експертні висновки щодо ефективності і результативності уроку________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Експертна оцінка уроку української літератури

Клас______ Дата_________ Кількість учнів______________

Учитель_____________________ Категорія _____________ Стаж ______

Тема_________________________________________________________

Мета уроку___________________________________________________

Мета відвідування_____________________________________________

Параметри та показники уроку

Експертні висновки та пропозиції

Увідно-мотиваційний етап:

 • Виконання програмно-методичних вимог до уроку; доцільний вибір типу уроку, Його місця в розділі, курсі, бачення особливостей кожного уроку

 • Правильність і обґрунтованість мети уроку з урахуванням: а) програмових вимог; б) змісту матеріалу; в) необхідного рівня знань і умінь учнів;г) місця уроку в системі уроків з даної теми; д) підготовленості класу; е) можливостей самого вчителя;ж) прогнозів на кінцевий результат навчання

 • Активізація уваги учнів. Психологічне налаштування на роботу з художнім словом

Операційно-пізнавальний етап:

 • Відповідність уроку змісту програми дотримання лінгвістичної, комунікативної культурологічної, діяльнісної змістових ліній.

 • Подання вчителем відомостей про літературний процес, взірців нормативних зразків мови і мовлення.

 • Вибір форм викладу нових лінгвістичних тем. Добір лексичного матеріалу з урахуванням однієї культурологічної теми.

 • Форми і методи для розвитку базових лексичних , граматичних, культуро мовних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок.

 • Організація роботи учнів над виразністю читання вголос. Розвиток діалогічного та монологічного мовлення.

 • Формування комунікативної компетентності учнів. Робота над культурою мовлення. Обговорення змісту твору та ідейних позицій з використанням проблемних питань.

 • Вироблення в учнів умінь аргументовано висловлювати власні судження, уміти добирати й використовувати в усній та письмовій відповіді доречні приклади та цитати з текстів.

 • Ведення зошитів

 • Система повторення вивченого

 • Розвиток образної памяті учнів

 • Розвиток усного мовлення учнів Виховний та емоційний потенціал уроку. Різноманітність форм роботи.

Корекційно-оцінювальний етап:

 • Перевірка ЗУН на різних рівнях засвоєння.

 • Акцентування уваги на закріплення матеріалу.

 • Робота над орфографічними помилками.

 • Інтегрування знань учнів з української мови та літератури.

 • Використання різних форм діагностування літературних знань та умінь

 • Мотивований аналіз відповідей учнів.

 • Дотримання критеріїв оцінювання результатів мовленнєвої діяльності, мовних знань і вмінь, мовного розвитку.

 • Рефлексивна здатність учнів здійснювати самоконтроль і самооцінку власної діяльності, знаходити й усувати причини труднощів, що виникають у процесі навчання, прагнути до самовдосконалення і самореалізації.

Підсумковий етап:

 • Уміння вчителя виділити нові знання та навчальні компетенції .

 • Визначення змісту та обсягу домашніх завдань з урахуванням наявного часу, не допускаючи перевантаження учнів; при необхідності коментування раціональної методики виконання завдань.

 • Окреслення потенційних можливостей учнів та прогнозування результатів навчальної праці над літературним твором

 • Стимулювання розвитку читацької техніки

Експертні висновки щодо ефективності і результативності уроку_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Експертна оцінка уроку зарубіжної літератури

Клас______ Дата_________ Кількість учнів______________

Учитель_____________________ Категорія _____________ Стаж ______

Тема_________________________________________________________

Мета уроку___________________________________________________

Мета відвідування_____________________________________________

Параметри та показники уроку

Експертні висновки та пропозиції

Увідно-мотиваційний етап:

 • Творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; доцільний вибір типу уроку, Його місця в розділі, курсі, бачення особливостей кожного уроку

 • Правильність і обґрунтованість мети уроку з урахуванням: а) програмових вимог; б) змісту матеріалу; в) необхідного рівня знань і умінь учнів;г) місця уроку в системі уроків з даної теми; д) підготовленості класу; е) можливостей самого вчителя;ж) прогнозів на кінцевий результат навчання

 • Активізація уваги учнів. Психологічне налаштування на роботу з художнім словом

Операційно-пізнавальний етап:

 • Образна емоційна вступна бесіда вчителя

 • Відповідність уроку змісту програми дотримання лінгвістичної, комунікативної культурологічної, діяльнісної змістових ліній.

 • Подання вчителем відомостей про літературний процес, взірців нормативних зразків мови і мовлення.

 • Вибір форм викладу нових лінгвістичних тем. Добір лексичного матеріалу з урахуванням однієї культурологічної теми.

 • Форми і методи для розвитку базових лексичних , граматичних, культуро мовних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок.

 • Організація роботи учнів над виразністю читання вголос. Розвиток діалогічного та монологічного мовлення.

 • Формування комунікативної компетентності учнів. Робота над культурою мовлення. Обговорення змісту твору та ідейних позицій з використанням проблемних питань.

 • Вироблення в учнів умінь аргументовано висловлювати власні судження, уміти добирати й використовувати в усній та письмовій відповіді доречні приклади та цитати з текстів.

 • Ведення зошитів

 • Система повторення вивченого

 • Розвиток образної памяті учнів

 • Розвиток усного мовлення учнів Виховний та емоційний потенціал уроку. Різноманітність форм роботи.

Корекційно-оцінювальний етап:

 • Перевірка ЗУН на різних рівнях засвоєння.

 • Акцентування уваги на закріплення матеріалу.

 • Робота над орфографічними помилками.

 • Інтегрування знань учнів з української мови та літератури.

 • Використання різних форм діагностування літературних знань та умінь

 • Мотивований аналіз відповідей учнів.

 • Дотримання критеріїв оцінювання результатів мовленнєвої діяльності, мовних знань і вмінь, мовного розвитку.

 • Рефлексивна здатність учнів здійснювати самоконтроль і самооцінку власної діяльності, знаходити й усувати причини труднощів, що виникають у процесі навчання, прагнути до самовдосконалення і самореалізації.

Підсумковий етап:

 • Уміння вчителя виділити нові знання та навчальні компетенції .

 • Визначення змісту та обсягу домашніх завдань з урахуванням наявного часу, не допускаючи перевантаження учнів; при необхідності коментування раціональної методики виконання завдань.

 • Окреслення потенційних можливостей учнів та прогнозування результатів навчальної праці над літературним твором

 • Стимулювання розвитку читацької техніки

 • Диференційований підхід до подачі домашніх завдань

Експертні висновки щодо ефективності і результативності уроку_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Експертна оцінка уроку іноземної мови

Клас______ Дата_________ Кількість учнів______________

Учитель_____________________ Категорія _____________ Стаж ______

Тема_________________________________________________________

Мета уроку___________________________________________________

Мета відвідування_____________________________________________

Параметри та показники уроку

Експертні висновки та пропозиції

Увідно-мотиваційний етап:

 • Створення з перших хвилин уроку мовленнєвого середовища. Робота над автоматичними навичками розмовних норм.

 • Правильність і обґрунтованість мети уроку з урахуванням: а) програмових вимог; б) змісту матеріалу; в) необхідного рівня знань і умінь учнів;г) місця уроку в системі уроків з даної теми; д) підготовленості класу; е) можливостей самого вчителя;ж) прогнозів на кінцевий результат навчання

 • Активізація уваги учнів. Психологічне налаштування на роботу з іноземною мовою

Операційно-пізнавальний етап:

 • Цілеспрямована насиченість змісту навчених матеріалів з іноземної мови.

 • Відповідність уроку змісту програми дотримання лінгвістичної, комунікативної культурологічної, діяльнісної змістових ліній.

 • Опора на досвід, набутий учнями у вивченні рідної мови.

 • Рівень уявлень учнів про соціокультурний аспект країни. Мова якої вивчається.

 • Робота зі словником.

 • Подання вчителем відомостей про літературний процес, взірців нормативних зразків мови і мовлення.

 • Орієнтація на мовленнєвий розвиток через застосування різних форм і методів.

 • Форми і методи для розвитку базових лексичних , граматичних, культуро мовних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок.

 • Розвиток діалогічного та монологічного мовлення.

 • Формування комунікативної компетентності учнів. Робота над культурою мовлення. Обговорення змісту твору та ідейних позицій з використанням проблемних питань.

 • Вироблення в учнів умінь аргументовано висловлювати власні судження, уміти добирати й використовувати в усній та письмовій відповіді доречні приклади та цитати з текстів.

 • Ведення зошитів

 • Система повторення вивченого

 • Розвиток образної памяті учнів

 • Розвиток усного мовлення учнів Виховний та емоційний потенціал уроку. Різноманітність форм роботи.

Корекційно-оцінювальний етап:

 • Перевірка ЗУН на різних рівнях засвоєння.

 • Акцентування уваги на закріплення матеріалу.

 • Робота над орфографічними помилками.

 • Інтегрування знань учнів іноземної мови.

 • Використання різних форм діагностування з іноземної мови

 • Мотивований аналіз відповідей учнів.

 • Дотримання критеріїв оцінювання результатів мовленнєвої діяльності, мовних знань і вмінь, мовного розвитку.

 • Використання мовного портфоліо.

 • Рефлексивна здатність учнів здійснювати самоконтроль і самооцінку власної діяльності, знаходити й усувати причини труднощів, що виникають у процесі навчання, прагнути до самовдосконалення і самореалізації.

Підсумковий етап:

 • Уміння вчителя виділити нові знання та навчальні компетенції з іноземної мови.

 • Визначення змісту та обсягу домашніх завдань з урахуванням наявного часу, не допускаючи перевантаження учнів; при необхідності коментування раціональної методики виконання завдань.

 • Окреслення потенційних можливостей учнів та прогнозування результатів навчальної праці над літературним твором

 • Стимулювання розвитку читацької техніки текстів іноземною мовою та розвитку мовної мови.

 • Диференційований підхід до подачі домашніх завдань

Експертні висновки щодо ефективності і результативності уроку_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Експертна оцінка уроку математики

Клас______ Дата_________ Кількість учнів______________

Учитель_____________________ Категорія _____________ Стаж ______

Тема_________________________________________________________

Мета уроку___________________________________________________

Мета відвідування_____________________________________________

Параметри та показники уроку

Експертні висновки та пропозиції

Увідно-мотиваційний етап:

 • Творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; грамотне визначення типу уроку, його місця в розділі, курсі, бачення особливостей кожного уроку.

 • Правильність і обґрунтованість мети уроку з урахуванням: а) програмових вимог; б) змісту матеріалу; в) необхідного рівня знань і умінь учнів;г) місця уроку в системі уроків з даної теми; д) підготовленості класу; е) можливостей самого вчителя;ж) прогнозів на кінцевий результат навчання

 • Форми перевірки домашніх завдань

 • Активізація уваги учнів.

Операційно-пізнавальний етап:

Відповідність уроку змісту програми

 • Виконання основних принципів дидактики(науковість, наочність, доступність, єдність теорії з практикою).

 • Використання інноваційних форм для викладання нового матеріалу.

 • НОП на уроці, раціональне використання часу

 • Робота з обдарованими дітьми. Використання їх потенціалу для перевірки домашнього завдання та пояснення нового матеріалу.

 • Розвиток математичної мови.

 • Форми і методи для розвитку базових лексичних , граматичних, культуро мовних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок..

 • Вироблення в учнів умінь аргументовано висловлювати власні судження, засвоєння учнями правил, математичних понять, математичної символіки

 • Форми і методи вдосконалення техніки розвязання задач і прикладів.

 • Ведення зошитів

 • Система повторення вивченого

 • Розвиток образної памяті учнів

 • Розвиток усного мовлення учнів Виховний та емоційний потенціал уроку. Різноманітність форм роботи.

Корекційно-оцінювальний етап:

 • Перевірка ЗУН на різних рівнях засвоєння.

 • Акцентування уваги на закріплення матеріалу.

 • Використання різних форм діагностування математичних знань і умінь

 • Мотивований аналіз відповідей учнів.

 • Рефлексивна здатність учнів здійснювати самоконтроль і самооцінку власної діяльності, знаходити й усувати причини труднощів, що виникають у процесі навчання, прагнути до самовдосконалення і самореалізації.

Підсумковий етап:

 • Уміння вчителя виділити нові знання та навчальні компетенції з математики

 • Визначення змісту та обсягу домашніх завдань з урахуванням наявного часу, не допускаючи перевантаження учнів; при необхідності коментування раціональної методики виконання завдань.

 • Окреслення потенційних можливостей учнів та прогнозування результатів навчальної праці над розв’язанням задач

 • Стимулювання розвитку навчальної діяльності Диференційований підхід до подачі домашніх завдань

Експертні висновки щодо ефективності і результативності уроку

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Експертна оцінка уроку фізики

Клас______ Дата_________ Кількість учнів______________

Учитель_____________________ Категорія _____________ Стаж ______

Тема_________________________________________________________

Мета уроку___________________________________________________

Мета відвідування_____________________________________________

Параметри та показники уроку

Експертні висновки та пропозиції

Увідно-мотиваційний етап:

 • Творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; грамотне визначення типу уроку, його місця в розділі, курсі, бачення особливостей кожного уроку.

 • Правильність і обґрунтованість мети уроку з урахуванням: а) програмових вимог; б) змісту матеріалу; в) необхідного рівня знань і умінь учнів;г) місця уроку в системі уроків з даної теми; д) підготовленості класу; е) можливостей самого вчителя;ж) прогнозів на кінцевий результат навчання

 • Форми перевірки домашніх завдань

 • Активізація уваги учнів.

Операційно-пізнавальний етап:

 • Відповідність уроку змісту програми

 • Виконання основних принципів дидактики(науковість, наочність, доступність, єдність теорії з практикою).

 • Використання інноваційних форм для викладання нового матеріалу.

 • НОП на уроці, раціональне використання часу

 • Робота з обдарованими дітьми. Використання їх потенціалу для перевірки домашнього завдання та пояснення нового матеріалу.

 • Форми і методи для розвитку базових лексичних , граматичних, культуро мовних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок..

 • Вироблення в учнів умінь аргументовано висловлювати власні судження, засвоєння учнями правил, математичних понять, математичної символіки

 • Форми і методи вдосконалення техніки розвязання задач і прикладів.

 • Використання прийомів доведення фізичних положень прикладами

 • Ведення зошитів

 • Система повторення вивченого

 • Розвиток образної памяті учнів

 • Розвиток усного мовлення учнів Виховний та емоційний потенціал уроку. Різноманітність форм роботи.

Корекційно-оцінювальний етап:

 • Перевірка ЗУН на різних рівнях засвоєння.

 • Акцентування уваги на закріплення матеріалу.

 • Використання різних форм діагностування фізичних знань і умінь

 • Мотивований аналіз відповідей учнів.

 • Рефлексивна здатність учнів здійснювати самоконтроль і самооцінку власної діяльності, знаходити й усувати причини труднощів, що виникають у процесі навчання, прагнути до самовдосконалення і самореалізації.

Підсумковий етап:

 • Уміння вчителя виділити нові знання та навчальні компетенції з фізики

 • Визначення змісту та обсягу домашніх завдань з урахуванням наявного часу, не допускаючи перевантаження учнів; при необхідності коментування раціональної методики виконання завдань.

 • Окреслення потенційних можливостей учнів та прогнозування результатів навчальної праці над розв’язанням задач

 • Стимулювання розвитку навчальної діяльності Диференційований підхід до подачі домашніх завдань

Експертні висновки щодо ефективності і результативності уроку______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Експертна оцінка уроку астрономії

Клас______ Дата_________ Кількість учнів______________

Учитель_____________________ Категорія _____________ Стаж ______

Тема_________________________________________________________

Мета уроку___________________________________________________

Мета відвідування_____________________________________________

Параметри та показники уроку

Експертні висновки та пропозиції

Увідно-мотиваційний етап:

 • Творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; грамотне визначення типу уроку, його місця в розділі, курсі, бачення особливостей кожного уроку.

 • Правильність і обґрунтованість мети уроку з урахуванням: а) програмових вимог; б) змісту матеріалу; в) необхідного рівня знань і умінь учнів;г) місця уроку в системі уроків з даної теми; д) підготовленості класу; е) можливостей самого вчителя;ж) прогнозів на кінцевий результат навчання

 • Форми перевірки домашніх завдань

 • Активізація уваги учнів.

Операційно-пізнавальний етап:

Цілеспрямована насиченість змісту навчених матеріалів з іноземної мови.

 • Відповідність уроку змісту програми

 • Виконання основних принципів дидактики(науковість, наочність, доступність, єдність теорії з практикою).

 • Використання інноваційних форм для викладання нового матеріалу.

 • НОП на уроці, раціональне використання часу

 • Робота з обдарованими дітьми. Використання їх потенціалу для перевірки домашнього завдання та пояснення нового матеріалу.

 • Розвиток логічного мислення

 • Форми і методи для розвитку базових лексичних , граматичних, культуро мовних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок..

 • Форми і методи вдосконалення техніки розвязання задач і прикладів.

 • Використання прийомів доведення фізичних положень прикладами

 • Ведення зошитів

 • Система повторення вивченого

 • Розвиток образної памяті учнів

 • Розвиток усного мовлення учнів Виховний та емоційний потенціал уроку. Різноманітність форм роботи.

Корекційно-оцінювальний етап:

 • Перевірка ЗУН на різних рівнях засвоєння.

 • Акцентування уваги на закріплення матеріалу.

 • Використання різних форм діагностування знань і умінь з астрономії

 • Мотивований аналіз відповідей учнів.

 • Рефлексивна здатність учнів здійснювати самоконтроль і самооцінку власної діяльності, знаходити й усувати причини труднощів, що виникають у процесі навчання, прагнути до самовдосконалення і самореалізації.

Підсумковий етап:

 • Уміння вчителя виділити нові знання та навчальні компетенції з астрономії

 • Визначення змісту та обсягу домашніх завдань з урахуванням наявного часу, не допускаючи перевантаження учнів; при необхідності коментування раціональної методики виконання завдань.

 • Окреслення потенційних можливостей учнів та прогнозування результатів навчальної праці над розв’язанням задач

 • Стимулювання розвитку навчальної діяльності Диференційований підхід до подачі домашніх завдань

Експертні висновки щодо ефективності і результативності уроку__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Експертна оцінка уроку хімії

Клас______ Дата_________ Кількість учнів______________

Учитель_____________________ Категорія _____________ Стаж ______

Тема_________________________________________________________

Мета уроку___________________________________________________

Мета відвідування_____________________________________________

Параметри та показники уроку

Експертні висновки та пропозиції

Увідно-мотиваційний етап:

 • Творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; грамотне визначення типу уроку, його місця в розділі, курсі, бачення особливостей кожного уроку.

 • Правильність і обґрунтованість мети уроку з урахуванням: а) програмових вимог; б) змісту матеріалу; в) необхідного рівня знань і умінь учнів;г) місця уроку в системі уроків з даної теми; д) підготовленості класу; е) можливостей самого вчителя;ж) прогнозів на кінцевий результат навчання

 • Форми перевірки домашніх завдань

 • Активізація уваги учнів.

Операційно-пізнавальний етап:

Цілеспрямована насиченість змісту навчених матеріалів з іноземної мови.

 • Відповідність уроку змісту програми

 • Виконання основних принципів дидактики(науковість, наочність, доступність, єдність теорії з практикою).

 • Використання інноваційних форм для викладання нового матеріалу.

 • НОП на уроці, раціональне використання часу

 • Робота з обдарованими дітьми. Використання їх потенціалу для перевірки домашнього завдання та пояснення нового матеріалу.

 • Розвиток логічного мислення

 • Вимоги до хімічного експерименту :

 • - підготовленість та стан обладнання

 • Дотримання техніки безпеки;

 • Уважне ставлення учнів до роботи;

 • Аналіз та фіксування дослідів

 • Форми і методи вдосконалення техніки розвязання задач і прикладів.

 • Використання прийомів доведення хімічних положень прикладами

 • Ведення зошитів

 • Система повторення вивченого

 • Розвиток образної памяті учнів

 • Розвиток усного мовлення учнів Виховний та емоційний потенціал уроку. Різноманітність форм роботи.

Корекційно-оцінювальний етап:

 • Перевірка ЗУН на різних рівнях засвоєння.

 • Акцентування уваги на закріплення матеріалу.

 • Використання різних форм діагностування знань і умінь з хімії

 • Мотивований аналіз відповідей учнів.

 • Рефлексивна здатність учнів здійснювати самоконтроль і самооцінку власної діяльності, знаходити й усувати причини труднощів, що виникають у процесі навчання, прагнути до самовдосконалення і самореалізації.

Підсумковий етап:

 • Уміння вчителя виділити нові знання та навчальні компетенції з хімії

 • Визначення змісту та обсягу домашніх завдань з урахуванням наявного часу, не допускаючи перевантаження учнів; при необхідності коментування раціональної методики виконання завдань.

 • Окреслення потенційних можливостей учнів та прогнозування результатів навчальної праці над розв’язанням задач

 • Стимулювання розвитку навчальної діяльності Диференційований підхід до подачі домашніх завдань

Експертні висновки щодо ефективності і результативності уроку________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­______________

Експертна оцінка уроку біології

Клас______ Дата_________ Кількість учнів______________

Учитель_____________________ Категорія _____________ Стаж ______

Тема_________________________________________________________

Мета уроку___________________________________________________

Мета відвідування_____________________________________________

Параметри та показники уроку

Експертні висновки та пропозиції

Увідно-мотиваційний етап:

 • Творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; грамотне визначення типу уроку, його місця в розділі, курсі, бачення особливостей кожного уроку.

 • Правильність і обґрунтованість мети уроку з урахуванням: а) програмових вимог; б) змісту матеріалу; в) необхідного рівня знань і умінь учнів;г) місця уроку в системі уроків з даної теми; д) підготовленості класу; е) можливостей самого вчителя;ж) прогнозів на кінцевий результат навчання

 • Форми перевірки домашніх завдань

 • Активізація уваги учнів.

Операційно-пізнавальний етап:

Цілеспрямована насиченість змісту навчених матеріалів з іноземної мови.

 • Відповідність уроку змісту програми

 • Виконання основних принципів дидактики(науковість, наочність, доступність, єдність теорії з практикою).

 • Використання інноваційних форм для викладання нового матеріалу.

 • НОП на уроці, раціональне використання часу

 • Робота з обдарованими дітьми. Використання їх потенціалу для перевірки домашнього завдання та пояснення нового матеріалу.

 • Знання учнями загально біологічних понять, зв'язок теорії з практикою;ознайомлення учнів з екологічними проблемами

 • Форми і методи вдосконалення техніки розвязання задач і прикладів.

 • Використання прийомів доведення фізичних положень прикладами

 • Ведення зошитів

 • Система повторення вивченого

 • Розвиток образної памяті учнів

 • Розвиток усного мовлення учнів Виховний та емоційний потенціал уроку. Різноманітність форм роботи.

Корекційно-оцінювальний етап:

 • Перевірка ЗУН на різних рівнях засвоєння.

 • Акцентування уваги на закріплення матеріалу.

 • Використання різних форм діагностування знань і умінь з астрономії

 • Мотивований аналіз відповідей учнів.

 • Рефлексивна здатність учнів здійснювати самоконтроль і самооцінку власної діяльності, знаходити й усувати причини труднощів, що виникають у процесі навчання, прагнути до самовдосконалення і самореалізації.

Підсумковий етап:

 • Уміння вчителя виділити нові знання та навчальні компетенції з біології

 • Визначення змісту та обсягу домашніх завдань з урахуванням наявного часу, не допускаючи перевантаження учнів; при необхідності коментування раціональної методики виконання завдань.

 • Окреслення потенційних можливостей учнів та прогнозування результатів навчальної праці над розв’язанням задач

 • Стимулювання розвитку навчальної діяльності Диференційований підхід до подачі домашніх завдань

Експертні висновки щодо ефективності і результативності уроку________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­______________

Експертна оцінка уроку астрономії

Клас______ Дата_________ Кількість учнів______________

Учитель_____________________ Категорія _____________ Стаж ______

Тема_________________________________________________________

Мета уроку___________________________________________________

Мета відвідування_____________________________________________

Параметри та показники уроку

Експертні висновки та пропозиції

Увідно-мотиваційний етап:

 • Творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; грамотне визначення типу уроку, його місця в розділі, курсі, бачення особливостей кожного уроку.

 • Правильність і обґрунтованість мети уроку з урахуванням: а) програмових вимог; б) змісту матеріалу; в) необхідного рівня знань і умінь учнів;г) місця уроку в системі уроків з даної теми; д) підготовленості класу; е) можливостей самого вчителя;ж) прогнозів на кінцевий результат навчання

 • Форми перевірки домашніх завдань

 • Активізація уваги учнів.

Операційно-пізнавальний етап:

Цілеспрямована насиченість змісту навчених матеріалів з іноземної мови.

 • Відповідність уроку змісту програми

 • Виконання основних принципів дидактики(науковість, наочність, доступність, єдність теорії з практикою).

 • Використання інноваційних форм для викладання нового матеріалу.

 • НОП на уроці, раціональне використання часу

 • Робота з обдарованими дітьми. Використання їх потенціалу для перевірки домашнього завдання та пояснення нового матеріалу.

 • Розвиток логічного мислення

 • Форми і методи для розвитку базових лексичних , граматичних, культуро мовних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок..

 • Форми і методи вдосконалення техніки розвязання задач і прикладів.

 • Використання прийомів доведення фізичних положень прикладами

 • Ведення зошитів

 • Система повторення вивченого

 • Розвиток образної памяті учнів

 • Розвиток усного мовлення учнів Виховний та емоційний потенціал уроку. Різноманітність форм роботи.

Корекційно-оцінювальний етап:

 • Перевірка ЗУН на різних рівнях засвоєння.

 • Акцентування уваги на закріплення матеріалу.

 • Використання різних форм діагностування знань і умінь з астрономії

 • Мотивований аналіз відповідей учнів.

 • Рефлексивна здатність учнів здійснювати самоконтроль і самооцінку власної діяльності, знаходити й усувати причини труднощів, що виникають у процесі навчання, прагнути до самовдосконалення і самореалізації.

Підсумковий етап:

 • Уміння вчителя виділити нові знання та навчальні компетенції з астрономії

 • Визначення змісту та обсягу домашніх завдань з урахуванням наявного часу, не допускаючи перевантаження учнів; при необхідності коментування раціональної методики виконання завдань.

 • Окреслення потенційних можливостей учнів та прогнозування результатів навчальної праці над розв’язанням задач

 • Стимулювання розвитку навчальної діяльності Диференційований підхід до подачі домашніх завдань

Експертні висновки щодо ефективності і результативності уроку________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­______________

Експертна оцінка уроку фізкультури

Клас______ Дата_________ Кількість учнів______________

Учитель_____________________ Категорія _____________ Стаж ______

Тема_________________________________________________________

Мета уроку___________________________________________________

Мета відвідування_____________________________________________

Параметри та показники уроку

Експертні висновки та пропозиції

Увідно-мотиваційний етап:

 • Правильність і обґрунтованість мети уроку з урахуванням: програмових вимог; змісту матеріалу; необхідного рівня знань і вмінь учнів; прогнозів на кінцевий результат навчання

 • Відповідність змісту і завдань до можливостей учнів , їхнього рухового досвіду. Зв'язок матеріалу уроку із засвоєним раніше

 • Підготовка до уроку. Перевірка спортивного інвентарю. Перевірка фізичного стану учнів (визначення частоти серцевих скорочень)

 • Шикування. Рапорт чергового учня про готовність до початку уроку. Інструктаж з техніки безпеки.

 • Підготовчі вправи. Поступове досягнення необхідного рівня фізичної працездатності.

 • Оголошення теми і завдань уроку.

Операційно-пізнавальний етап:

 • Професійно-методична підготовка вчителя. Дотримання принципу варіативності.

 • Виховна цінність застосованих шикувань і переміщень для розвитку орієнтування у просторі та часі , виховання естетичних почуттів

 • Включення засобів теоретичної та загально фізичної підготовки

 • Включення ігор та ігрових завдань

 • Вміння вчителя здійснювати спостереження за діяльністю учнів, оцінювати та коректувати їх.

 • Поведінка під час уроку. Виховання свідомої дисципліни.

 • Забезпечення на уроці індивідуального і диференційованого підходу до учнів

 • Вправи щодо підвищення координаційної складності з базових видів спорту

 • Підготовленість до уроку помічників , їх попереднє інструктування ; успішність діяльності

 • Уміння вчителя робити зауваження, виправляти помилки , підбадьорити учнів

 • Формування культури рухів;

 • Формування мотивації до здорового способу життя

Корекційно-оцінювальний етап:

 • Оцінювання навчальних досягнень учнів за такими компонентами:

 • Засвоєння техніки виконання вправ, рухової дії

 • Виконання навчального нормативу

 • Виконання завдань вчителем під час проведення уроку

 • Дотримання орієнтовних нормативів

 • Врахування особистих досягнень школярів, ступеня активності на уроці

Підсумковий етап:

 • Відновлюючі вправи;

 • Окреслення потенційних можливостей учнів та прогнозування фізичного розвитку за рахунок результатів навчальної праці

Домашнє завдання

- Стимулювання розвитку здорового способу життя.

- Рекомендації вчителя щодо шліфування спортивної майстерності та фізичного зміцнення організму

Експертні висновки щодо ефективності і результативності уроку________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­______________

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00