Класний керівник та розвиток особистості учня

Опис документу:
Авторська стаття-доповідь про роль класного керівника у розвитку особистості сучасного учня. Класний керівник — стрижень виховного процесу. Це нитка, яка зв’язує в одне ціле дитину, вчителя, батьків, громадськість. Класний керівник — універсальна особистість. Це і вихователь, і психолог, і соціальний педагог, і педагог-організатор.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Класний керівник - це особа, яка за дорученням народу має повсякденний доступ до найдорожчого народного багатства - душі, розуму, почуттів дітей,

підлітків і юнаків. Перед ним, з одного боку, моральні цінності, створені,

вистраждані протягом століть, з другого - багатство народу, його майбутнє,

його надія - молоде покоління. Класний керівник творить найбільше

багатство суспільства - Людину...

                                                          В. О. Сухомлинський

Класний керівник — стрижень виховного процесу. Це нитка, яка зв’язує в одне ціле дитину, вчителя, батьків, громадськість.

Класний керівник — універсальна особистість. Це і вихователь, і психолог, і соціальний педагог, і педагог-організатор.

Дуже часто трапляється, що всі спогади про школу так чи інакше пов’язані з іменем класного керівника.

Якщо  ця людина  поєднує  в  собі  якості  педагога, вихователя, психотерапевта,то  саме  до  нього  звертаються  учні  зі  своїми  радощами  і смутками,саме  він  допомагає  розв’язати  конфлікти  з  батьками  і  педагогами, його  посвячують  в  дитячі  таємниці. Отож, ця діяльність школі необхідна, і людина, що виконує ці функції, потрібна.

Основне призначення класного керівництва зумовлене сучасним завданням, яке ставить перед собою суспільство, - максимальний розвиток кожної дитини, збереження її неповторності, розкриття її потенційних талантів та   створення умов для нормального духовного, розумового  та  фізичного  вдосконалення.

         Вчитель  повинен  бути  і  наставником, і  помічником, і  захисником, і  другом, який допоможе  дитині  набути не  тільки  знання  про  навколишній  світ, оволодіти  уміннями  і  навичками, а  й  допоможе  адаптуватися  в  цьому  світі, розкрити  і  проявити  свої  здібності, відчути  себе  самостійною, творчою  особистістю, яка  здатна  змінити  світ.

          Ефективність  роботи  класного керівника визначається  тим, якою  мірою навчально-виховний  процес   забезпечує  розвиток  творчих  здібностей  кожної  дитини, формує  творчу  особистість  і  готує  її  до  творчої, пізнавальної  та  суспільно - трудової  діяльності.

          Виховання  - процес  безперервний. Нагромадження  нових  знань, зміна  або  зміцнення  поглядів, переконань, звичок  відбувається  постійно.

         Завдання  вчителя – відкрити, захопити  і  спрямувати  кожного  учня  на  цікавий, змістовний особистісно і  суспільно  корисний  шлях  самовдосконалення.

         Відкрити  учня  - це  означає, спираючись  на  життєвий  досвід, показати  йому  самого  себе, способи  розвитку  його  сил, якостей, здібностей. Важливо переконати  його  в  тому, що  всі  чесноти, як  і  недоліки, залежать  від  нього. Від  його  рівня  свідомості  і вміння  будувати життя. Щоб  розкрити  учня, потрібно  організувати  його  діяльність  у  колективі.

Захопити  учня – це означає  викликати  у  нього  потребу  організувати  себе  для досягнення  суспільно  і  особистісно  значущих  цілей. Потрібно  ставити  посильні для  дитини  завдання, за  успішне  їх  виконання  похвалити. Навіть  невелика  перемога  над  собою  робить  людину  успішною.

Виходячи  з  таких  позицій, на  мою  думку, успішність  організації  виховного  процесу  з  класним  колективом  залежить  щонайперше  від  добре  продуманого  планування  виховної  роботи  вчителем. Проте  планування  виховної  роботи – це  не  лише  складання  сітки  виховних  заходів.  Це  набагато  ширша, об’ємна  робота  по всебічному  вивченню  вихованців, їх  інтересів, поглядів, стосунків  в  сім’ях  та  серед  однолітків.

Робота керівника  в  школі, по суті, друга спеціальність. Ця царина діяльності вимагає специфічних знань, умінь, навичок. Насамперед класному керівникові слід знати, що виховна робота має низку особливостей.

По-перше, виховний процес має двосторонній характер. З одного боку, учень зазнає впливів, які свідомо організовують батьки, вчителі, засоби інформації, громадськість, малі та великі неформальні групи; з іншого боку, учень виступає як складне природне явище, особистість якого здатна до реальної самооцінки та виявляє прагнення до самопізнання, самореалізації і самоствердження.

По-друге, організовуючи виховну діяльність, класному керівникові потрібно враховувати, що кожен учень однієї вікової групи має свої індивідуальні особливості та інтелектуально-вольові можливості, певний досвід взаємодії із соціальним середовищем, власні інтереси та пріоритети.

Наступна особливість визначається тим, що виховний процес триває весь період перебування учнів у школі, під час якого відбуваються значні зміни рівня їх соціального, психологічного, духовного та фізичного розвитку.

Сьогодні в нашому суспільстві йде процес переосмислення ідей, теорій, історичних фактів і важливо не упустити молоде покоління в сенсі ціннісних орієнтацій. Морально-правові цінності в житті людини, суспільства залишаються незмінними: Добро, Милосердя, Співчуття, Патріотизм, Взаємодопомога, Совість, Честь, Любов.

     В даний час усвідомлюється необхідність зміни освітньої парадигми. Основна суперечність сучасної системи освіти, на мій погляд, - це протиріччя між швидким темпом приросту знань в сучасному світі і обмеженими можливостями їх засвоєння особистістю. Це змушує педагогічну теорію перейти до нового освітнього ідеалу - максимальному розвитку здібностей людини до саморегуляції  і самоосвіті .

        Це головне в інноваційному навчанні - розвиток здібностей на основі освіти і самоосвіти . Звідси мети виховання: спрямованість всієї позаурочної роботи на задоволення інтересів особи, на базі пізнання особливостей, потреб і можливостей людини.

      В кінці ХХ століття змінилися засоби виховного впливу - це Інтернет, сучасні комп'ютерні технології, відео - і аудіо продукція, нетрадиційна друкована продукція, що з одного боку значно розширює діапазон знань людини, а з іншого ускладнює чітке визначення підлітком своєї позиції, свого погляду, оцінку подій, що відбуваються в суспільстві, розсіює увагу і осмислення різних фактів і дій.

Я вважаю, що відсутність у частини молоді навичок конструктивного спілкування, загальних принципів розуміння сутності найпростіших соціальних процесів і явищ призводить до конфліктів, стресових ситуацій, неадекватної соціальної поведінки. Як наслідок — "втеча молоді від реальної дійсності" в алкоголізм, наркоманію, віртуальне комп'ютерне середовище.

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає, на мій погляд, всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому особисто мені зрозуміла мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Успішність виховання школярів великою мірою залежить від особистості вчителя, який повинен володіти високими моральними якостями, ґрунтовними знаннями, педагогічними технологіями, здатністю отримувати додаткові знання, необхідні для практичної діяльності.

Критеріями педагогічної культури, як на мене, безперечно є визнання особистісних пріоритетів та інтересів дитини; усвідомлення гуманістичних цінностей педагогічної професії, емпатія, готовність до морального вибору, тактовність, вольова регуляція, дотримання норм учительської етики, уміння рішуче діяти у конфліктних ситуаціях.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»