Карти педагогічного аналізу діяльності молодшого та старшого дошкільного віку

Опис документу:
Пропонуються карти педагогічного аналізу й контролю діяльності працівників дошкільного навчального закладу (50 карт). Ці карти допоможуть керівникам і вихователям-методистам планувати, організовувати, регулювати й контролювати ефективність освітнього процесу закладу. Карти контролю посібника спрямовано на практичну допомогу керівникам і вихователям-методистам дошкільних навчальних закладів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
53,248 Кб
60,928 Кб
37,888 Кб
45,568 Кб
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу використання дидактичних ігор на занятті

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Тема заняття: ________________________________________________________________________________

Назва ігор:__ ________________________________________________________________________________

Мета заняття: ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Відповідність гри темі заняття, віку дітей і програмовим завданням

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Доступність ігор уявленням, досвіду і знанням дітей

3

Ефективність підбору матеріалу для проведення гри

4

Доцільність звязку з іншими лініями розвитку

5

Розвиток мовлення дітей під час гри

6

Ефективність використання запитань щодо основних моментів гри (оціночні, логічні, допоміжні, навідні, нагадуючі)

7

Доцільність використання різноманітних методів і прийомів активізації мислення дітей

8

Культура мовлення вихователя як зразок для наслідування

9

Ефективність закінчення гри: висновок або узагальнення

10

Виховна цінність гри

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу діяльності дітей в іграх із правилами

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Назва гри:__ ________________________________________________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Володіння ігровими навичками та вміннями відповідно до вікових особливостей і програмових вимог

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Ступінь засвоєння дітьми змісту гри та ігрових правил

3

Кількість дітей в ігрових групах — раціональне розподілення

4

Здатність дітей оцінювати власну діяльність

5

Тривалість спільних та індивідуальних ігор

6

Взаємодія з однолітками: уміння не заважати, брати участь в ігрових ситуаціях

7

Знання дітей про норми поведінки та їх дотримання, обговорення задуму гри з партнерами

8

Емоційна зацікавленість дітей під час гри

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу діяльності дітей під час творчих ігор

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Назва гри:__ ________________________________________________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Забезпечення загальних умов реалізації гри: санітарно-гігієнічні умови

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Створення предметно-ігрового середовища згідно з віковими особливостями дітей і програмовими вимогами

3

Ефективність і доступність ігрового матеріалу

4

Зацікавленість дітей у творчій грі та ігровому сюжеті

5

Ефективність розподілу й розташування ігрових груп дітей

6

Розуміння й дотримання ігрових правил

7

Внесення дітьми новизни, доцільних змін у процес гри

8

Уміння дітей брати на себе головні й другорядні ролі, керувати й підкорятись

9

Уміння дитини відтворювати основні особливості взятої на себе ролі

_______________________________

10

Уміння узгоджувати свої дії при виконанні ролі з діями інших учасників гри

_______________________________

11

Доцільність використання у грі іграшок, атрибутів, прояву винахідливості

_______________________________

12

Уміння спостерігати за поведінкою інших і слухати їх

13

Уміння уникати конфліктних ситуацій та відстоювати свої права

_______________________________

14

Уміння демонструвати коректну, гідну поведінку й дотримуватися норм спілкування

_______________________________

15

Емоційне задоволення від спілкування з товаришами

16

Участь дітей в обговоренні гри по її закінченні

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу діяльності педагога під час навчально-виховного процесу

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Тема заняття:__ ______________________________________________________________________________

Мета заняття: ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Наявність та ефективність мотивації до спільної діяльності

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Уміння організувати дітей, переключити, спрямувати й утримувати їхню увагу

3

Наявність та ефективність методів і прийомів розвитку пам’яті, уважності,

4

логічного мислення, уяви

5

Доцільність надання дітям права вибору

6

Ефективність використання проблемних ситуацій, творчих завдань

7

Ефективність використання прийомів заохочення до пізнавальної діяльності

8

Дотримання загальнолюдських принципів у взаєминах педагога й дітей

9

Доцільність використання невербальних засобів спілкування

_______________________________

10

Мовлення педагога: відповідність літературним нормам, вміння за потреби змінювати інтонацію, силу голосу, темп

_______________________________

_______________________________

11

Ефективність використання запитань, які спонукають дітей до розгорнутих відповідей

_______________________________

12

Здатність вихователя адекватно реагувати на нетипові ситуації

_______________________________

13

Доцільність варіативності методів і прийомів для заохочення й підтримки дітей на занятті

_______________________________

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу трудової діяльності в природі

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Доцільність вибору трудової діяльності й відповідність віковим особливостям

дітей

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Ефективність вибору форм організації праці

3

Доцільність вибору способу організації дітей для виконання роботи:

індивідуальний, підгруповий, груповий, поточний

4

Створення умов для успішного проведення трудової діяльності

5

Ефективність прийомів контролю за роботою дітей

6

Здійснення стимулюючої допомоги й підтримки дітей із боку вихователя

7

Заохочення дітей до самостійного пошуку засобів для досягнення результатів діяльності

8

Підтримка ідей та ініціативи дітей

9

Доцільність організації колективної праці, виховання культури взаємин у цей час

10

Доцільність використання фольклору й художнього слова

11

Оцінка результатів роботи з точки зору користі для оточуючих

12

Якість набутих дітьми трудових умінь і навичок

13

Дотримання техніки безпеки в процесі трудової діяльності

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу проведення дидактичних ігор

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Назва гри: ________________________________________________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Відповідність гри програмовим завданням і віковим особливостям дітей

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Доступність гри уявленням, досвіду і знанням дітей

3

Розвивальне й виховне значення запропонованої гри

4

Раціональність підбору матеріалу для проведення гри

5

Засвоєння дітьми змісту і правил гри

6

Доцільність забезпечення звязку отриманих знань із життєвим досвідом дітей

7

Ефективність використаних запитань щодо розв’язань мети гри

8

Формування в дітей правильного мовлення під час гри

9

Доцільність використання методів і прийомів щодо активізації мислення дітей

10

Доцільність вибору стратегії і тактики взаємодії вихователя з дітьми

11

Зацікавленість та емоційний стан дітей під час гри

12

Ефективність прийому закінчення гри: висновок або узагальнення

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу проведення рухливих ігор

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Відповідність рухливих ігор віковим особливостям дітей та їхній руховій підготовленості

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Правильність і конкретність навчально-виховних завдань гри: врахування ускладнення й досвід дітей при повторенні

3

Підготовка до гри, наявність атрибутів

4

Раціональність використання приміщення (майданчика) та інвентарю (обладнання), забезпечення страховки й техніки безпеки

5

Організація гри: використання прийомів для активізації дітей, вибір ведучого, об’єднання в команди, розташування дітей

6

Чіткість і зрозумілість пояснення правил гри, культура мовлення

7

Доцільність використання різноманітних методів і прийомів керівництва грою: своєчасність зауважень та вказівок, їх доцільність

8

Доцільність регулювання фізичного навантаження, своєчасність початку й закінчення, тривалість

9

Ефективність реалізації оздоровчих і навчально-виховних завдань

10

Засвоєння дітьми правил гри

11

Активність дітей під час гри: індивідуальність, самостійність

12

Наявність ігрового емоційного спілкування дітей упродовж гри

13

Співпраця дітей і вихователя

14

Ефективність підведення підсумка гри, її результатів

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу проведення СРГ

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Назва гри: ___________________________________________________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Створення предметно-ігрового середовища згідно з віковими особливостями дітей та програмовими вимогами

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Забезпечення санітарно-гігієнічних умов під час проведення гри

3

Доступність ігрового матеріалу

4

Обґрунтованість та обумовленість розподілу й розташування ігрових підгруп дітей

5

Дотримання встановлених правил

6

Здійснення творчої реалізації ігрового задуму

7

Зацікавленість дітей в ігровій діяльності

8

Сформованість самостійної діяльності, виявлення ініціативи

9

Співпраця дітей і вихователя

10

Ефективність впливу вихователя на розвиток і якість гри

11

Ставлення до дітей, урахування їхніх індивідуальних особливостей

12

Реалізація педагогічного задуму

13

Ефективність прийомів запобігання негативного впливу соціального середовища на сюжет гри

14

Дотримання техніки безпеки під час гри

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу ролі вихователя під час ігор із правилами

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Назва гри:__ ________________________________________________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Забезпечення загальних умов реалізації гри: санітарно-гігієнічні умови

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Реалізація ігрових завдань відповідно до вікових особливостей дітей і програмових вимог

3

Доцільність використання методів і прийомів під час ігор

4

Спілкування вихователя з дітьми: форма звернення, забезпечення контакту з ними

5

Пояснення правил гри: чіткість, зрозумілість, культура мовлення педагога

6

Доцільність використання прийомів створення позитивного емоційного клімату під час гри

7

Ефективність використання прийомів для активізації розумової, мовленнєвої та рухової активності дітей

8

Доцільність використання форм організації дітей для підвищення моторно-рухової активності

9

Раціональність використання часу проведення гри

10

Визначення результату гри за показниками засвоєння дітьми програмових завдань і вмінням їх застосовувати

_______________________________

11

Доцільність і доступність підбору ігор та іграшок, демонстраційного матеріалу для організації ігор

_______________________________

12

Доцільність і доступність підбору ігор та іграшок, демонстраційного матеріалу для організації ігор

_______________________________

13

Здійснення особистісно орієнтованого підходу до дітей

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу самостійної художньої діяльності

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Ефективність попередньої роботи з дітьми щодо розвитку їхньої ініціативи і творчого підходу до художньої діяльності

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Створення умов для самостійної художньої діяльності

3

Оптимальність поєднання організаційних методів і прийомів самостійної художньої діяльності, їх ефективність

4

Ефективність заохочення дітей до самостійних дій в умовах розв’язання творчих завдань

5

Здійснення індивідуального підходу до дітей

6

Створення ситуації успіху

7

Ефективність розвитку творчих здібностей дітей, використання креативних завдань

8

Створення позитивного емоційного клімату під час роботи

9

Скеровування діяльності дітей із боку вихователя

10

Доцільність прийому підбиття підсумків, створення зацікавленості для успішної діяльності в майбутньому

11

Уміння дітей аналізувати й оцінювати результати власної діяльності та діяльності своїх товаришів

12

Організація виставки дитячих робіт: естетичність, зручність

13

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог і техніки безпеки

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу вивчення віршів напам’ять

Дата: ______________ група № ______________ Педагог ________________________________________

Назва твору: ______________________________________________________________________________

Мета: _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Відповідність обраного твору програмовим вимогам і віковим особливостям дітей

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

___________________________

______________________________

_______________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Створення відповідних умов для сприймання твору

3

Ефективність прийомів концентрації уваги й активізації дітей перед читанням твору:

бесіда, пригадування подій із власного життя, наочний матеріал

4

Доцільність використання запитань під час вступної бесіди та їх послідовність

5

Формування в дітей уміння передавати своє ставлення до змісту твору

6

Доцільність використання демонстраційного матеріалу

7

Ефективність пояснення незрозумілих слів і поетичних виразів

8

Доцільність використання й рівень виконання артикуляційної гімнастики

9

Здійснення особистісно орієнтованого підходу до дітей

10

Мовлення вихователя: інтонаційна виразність, відповідність літературним нормам

11

Ефективність контролю з боку вихователя за інтонаційною виразністю й мовленнєвими помилками дітей

12

Ефективність використання прийомів заохочення дітей до читання вірша

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу проведення заняття з емоційно-ціннісного розвитку

Дата: ______________ група № ______________ Педагог ________________________________________

Тема заняття:__ ______________________________________________________________________________

Мета заняття: ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Відповідність теми, мети й завдань програмовим вимогам

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

___________________________

______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________

___________________________

______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________

___________________________

______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________

______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________

______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________

2

Комплексність розв’язання трьох основних компонентів освітнього процесу: розвивального, навчального, виховного

3

Використання мотиваційного компоненту, сюрпризного моменту

4

Раціональність використання часу, ефективність використання прийомів для попередження втоми, розподілення поданих матеріалів

5

Доцільність використання й естетичність демонстраційного і дидактичного матеріалів

6

Ефективність використання гри та ігрових прийомів

7

Реалізація особистісно орієнтованого підходу до дітей: робота в групах, парах; активізація кожної дитини; надання можливості для самореалізації

8

Організація пошуково-дослідницької діяльності, експериментування

9

Ефективність прийомів формування пізнавальної активності дітей: уміння ставити запитання, використання проблемних запитань і провокаційних

ситуацій

10

Системність подання знань про живу й неживу природу, а також про людину як частину природи

11

Організація екологічно доцільної діяльності дітей у природі, прогнозування дій, змін у природі, формування елементарних знань щодо збереження природних ресурсів

12

Організація екологічно доцільної діяльності дітей у природі, прогнозування дій, змін у природі, формування елементарних знань щодо збереження природних ресурсів

13

Дотримання взаємозв’язку екологічного й валеологічного виховання

14

Ефективність розв’язання екологічних задач, проблемних завдань, логічних суперечностей

15

Доцільність моделювання ситуацій, спрямованих на формування екологічної свідомості

16

Ефективність прийомів формування в дітей вміння виявляти позитивні емоції під час спілкування з природою

17

Ефективність використання креативних завдань для розвитку в дітей творчих здібностей та уяви: розроблення правил поведінки у природі, бережливого

ставлення до неї

18

Ефективність прийомів забезпечення зв’язку отриманих знань із життям, розвиток у дітей практичних навичок, орієнтація знань на практичнее застосування

19

Комплексність розв’язання мовленнєвих завдань, контроль за мовленням дітей

20

Ефективність використання художніх творів: відповідність темі, врахування вікових особливостей дітей

21

Діяльність дітей на занятті: активність, працездатність, зацікавленість, уважність, організованість, взаємодія

22

Особистісні якості вихователя: нормативність мовлення; педагогічний такт, культура спілкування; взаємодія з дітьми; самовладання

23

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог і техніки безпеки

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу проведення заняття із соціально-морального розвитку

Дата: ______________ група № ______________ Педагог ________________________________________

Тема заняття:__ ______________________________________________________________________________

Мета заняття: ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Відповідність теми, мети й завдань програмовим вимогам

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

___________________________

______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________

___________________________

______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________

___________________________

______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________

2

Комплексність розв’язання трьох основних компонентів освітнього процесу: розвивального, навчального, виховного

3

Використання мотиваційного компоненту, сюрпризного моменту

4

Раціональність використання часу, ефективність використання прийомів для попередження втоми, розподілення поданих матеріалів

5

Доцільність використання й естетичність демонстраційного і дидактичного матеріалів

6

Ефективність використання гри та ігрових прийомів

7

Реалізація особистісно орієнтованого підходу до дітей: робота в групах, парах; активізація кожної дитини; надання можливості для самореалізації

8

Ефективність прийомів активізації пізнавальної діяльності дітей, формування вміння ставити запитання, доказового мислення, використання проблемних

запитань і провокаційних ситуацій

9

Формування в дітей моральних норм, виховання культури людських взаємин, гуманного ставлення до інших людей

10

Ефективність стимулювання цікавості до соціальних подій, взаємин, формування соціального досвіду

11

Ефективність прийомів формування вміння об’єктивно оцінювати вчинки інших, прищеплення навичок взаємодії у спільній діяльності

12

Ефективність використання креативних завдань для розвитку в дітей творчих здібностей та уяви

13

Забезпечення зв’язку отриманих знань із життям, розвиток у дітей практичних навичок, орієнтація знань на практичне застосування

14

Комплексність розв’язання мовленнєвих завдань, контроль за мовленням дітей

15

Ефективність використання художніх творів для розв’язання завдань: відповідність темі, урахування вікових особливостей дітей

16

Діяльність дітей на занятті: активність, працездатність, зацікавленість, уважність, організованість, взаємодія

17

Особистісні якості вихователя: нормативність мовлення; педагогічний такт, культура спілкування; взаємодія з дітьми; самовладання

18

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог і техніки безпеки

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку

Дата: ______________ група № ______________ Педагог ________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Уміння дітей підтримувати розмову, запропоновану дорослими

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

___________________________

______________________________

_______________________________

____________________________

2

Уміння вести діалог на запропоновані теми

3

Уміння дітей логічно й послідовно, без повторів, пауз, жестів будувати розповідь і вживати художньо-поетичні вирази, приказки, фразеологічні

звороти, вставні слова, пряму мову

4

Уміння дітей придумувати назву до твору

5

Уміння дітей будувати різні описові розповіді

6

Уміння складати сюжетні розповіді за змістом дидактичних картинок за зразком та планом вихователя

7

Уміння складати розповіді з власного досвіду

8

Уміння складати сюжетні творчі розповіді за зразком і планом вихователя на запропоновану тему

9

Уміння переказувати оповідання й казки близько до тексту

10

Розвиток оцінювального й пояснювального мовлення

11

Уміння дітей контролювати й оцінювати послідовність викладання думок у ході розповіді

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу колективної праці

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар/ висновок

1

Доцільність обговорення з дітьми організації спільної праці

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Доцільність формування позитивної мотивації щодо праці: бесіда про необхідність виконання трудових дій

3

Ефективність обговорення обсягу очікуваної роботи

4

Повідомлення правил виконання роботи: морально-етичні та правила техніки безпеки під час роботи

5

Наявність інвентарю для кожного виду роботи в повному обсязі

6

Ефективність розподілу доручень з урахуванням особистісних якостей дітей

7

Доцільність і зручність розташування дітей під час роботи

8

Раціональність розподілу видів доручень між дітьми

9

Скеровування праці дітей із боку вихователя

10

Взаємодія та узгодженість дій дітей під час колективної роботи

11

Діяльність дітей: активність, самостійність, працелюбність, старанність

12

Якість виконаної колективної роботи

13

Доцільність залучення дітей до обговорення результатів праці

14

Уміння дітей оцінювати результати власної праці та праці своїх товаришів

15

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог і техніки безпеки

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу пошуково-дослідницької діяльності

Дата: ______________ група № ______________ Педагог ________________________________________

Тема пошуково-дослідницької діяльності:__ ____________________________________________________

Мета ПДД: ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Відповідність обраної мети пошуково-дослідницької діяльності програмовим вимогам і віковим особливостям дітей

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

___________________________

______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________

______________________________

_______________________________

2

Якість підготовки вихователя

3

Доцільність розміщення дітей

4

Раціональність розташування об’єкту

5

Ефективність прийомів створення зацікавленості дітей об’єктом

6

Ефективність використання різноманітних прийомів керівництва пошуково-дослідницькою діяльністю

7

Доцільність використання прийомів активізації дітей

8

Відповідність поставлених запитань віку дітей

9

Ефективність урахування попереднього досвіду і знань дітей

10

Здійснення контролю з боку вихователя за мовленням дітей

11

Ефективність підведення підсумка пошуково-дослідницької діяльності: читання художнього твору; розповіді дітей; загадування й відгадування

загадок; установка на подальшу пошукову діяльність

12

Виховна цінність пошуково

13

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог і техніки безпеки

14

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу проведення переказу

Дата: ______________ група № ______________ Педагог ________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Відповідність обраного твору програмовим вимогам і віковим особливостям дітей

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

___________________________

______________________________

_______________________________

____________________________

2

Створення позитивної емоційної атмосфери для сприймання твору

3

Ефективність прийомів концентрації уваги дітей під час читання твору

4

Мовлення вихователя: інтонаційна виразність, темп, дикція, образність тощо

5

Ефективність використаних запитань під час обговорення тексту, їх послідовність

6

Розвиток у дітей уміння оцінювати вчинки героїв і визначати позитивні й негативні риси персонажів

7

Уміння дітей послідовно і зрозуміло переказувати оповідання близько до тексту

8

Уміння дітей вести діалог від імені дійових осіб, інтонаційно передавати їхній характер

9

Уміння дітей включати в переказ епітети, порівняння, образні вирази

10

Доцільність використання невербальних засобів під час переказу

11

Уміння дітей за завданням вихователя переказувати твір повністю, частково, вибірково

12

Уміння дітей контролювати й оцінювати послідовність викладання думок

13

Ефективність прийомів і доцільність допомоги з боку вихователя під час переказу

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу гімнастики пробудження

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Дотримання режиму провітрювання приміщення й санітарно-гігієнічних вимог

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Наявність комплексу та його відповідність віковим особливостям дітей

3

Чіткість організації та відповідність часу проведення

4

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог

5

Наявність та ефективність використання нестандартного обладнання

6

Доцільність проведення самомасажу, дихальних вправ, мімічної гімнастики

7

Здійснення індивідуального підходу до дітей

8

Якість показу й чіткість пояснень

9

Спрямованість комплексу на формування постави й профілактику плоскостопості

10

Валеологічна спрямованість: емоційність, розуміння дітьми оздоровчого значення

11

Ефективність використання музичного супроводу, відповідність рухів характеру музики

Загальна сума балів

Висновок:___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу проведення екскурсії на природу

Дата: ______________ група № ______________ Педагог ________________________________________

Тема екскурсії:________ ______________________________________________________________________

Мета екскурсії:______ _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Місце проведення екскурсії: ___________________________________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Відповідність теми, мети екскурсії програмовим вимогам та віковим особливостям дітей

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

___________________________

______________________________

_______________________________

____________________________

___________________________

___________________________

______________________________

2

Підготовка дітей до екскурсії: попередня бесіда про її мету, правила поведінки на вулиці й безпосередньо на місці екскурсії

3

Ефективність визначеної структури екскурсії

4

Обізнаність вихователя в законодавстві про охорону природи

5

Ефективність вибору об’єктів спостереження

6

Ефективність і доцільність використання прийомів організації дітей під час спостереження

7

Раціональність вибору місця для відпочинку, проведення ігор, збору природного матеріалу

8

Доцільність підбору художніх творів: віршів, загадок, прислівїв

9

Ефективність використання дидактичних ігор на закріплення знань про природний об’єкт

10

Мовлення вихователя: чіткість, логічність, емоційність

11

Діяльність дітей під час екскурсії: зацікавленість, уважність, пізнавальна й мовленнєва активність

12

Виховна цінність екскурсії

13

Дотримання правил безпеки життєдіяльності

14

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу проведення ранкової гімнастики

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Чіткість організації та відповідність часу проведення

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог

3

Відповідність пропонованих загальнорозвивальних вправ віковій та руховій підготовленості дітей

4

Різноманітність і доцільність використання предметів під час виконання вправ

5

Черговість, послідовність, правильність виконання загальнорозвивальних вправ

6

Доцільність використання різноманітних вихідних положень, розподілення вправ

7

Якість показу та чіткість пояснень

8

Здійснення індивідуального підходу

9

Контроль за правильністю дихання

10

Контроль за формуванням постави й профілактика плоскостопості

11

Поведінка дітей: активність, самостійність, зацікавленість

12

Емоційний стан дітей по закінченні ранкової гімнастики

13

Ефективність використання музичного супроводу, відповідність рухів характеру музики

Загальна сума балів

Висновок:___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу проведення спостереження

Дата: ______________ група № ______________ Педагог ________________________________________

Тема спостереження:__ ______________________________________________________________________

Мета спостереження: _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Відповідність обраної теми спостереження програмовим вимогам та віковим особливостям дітей

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

___________________________

______________________________

_______________________________

2

Якість підготовки вихователя до спостереження

3

Доцільність розміщення дітей під час спостереження

4

Раціональність розташування об’єкту спостереження

5

Ефективність використання прийомів створення в дітей цікавості до об’єкту спостереження

6

Ефективність використання різноманітних прийомів керівництва спостереженням

7

Доцільність використання прийомів активізації дітей під час спостереження

8

Відповідність поставлених запитань віку дітей

9

Ефективність урахування вихователем під час спостереження попереднього досвіду і знань дітей

10

Здійснення контролю за мовленням дітей

11

Ефективність прийомів підведення підсумка й зацікавленості у подальшому спостереженні

12

Виховна цінність спостереження

14

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу роботи щодо зміцнення здоров’я дітей

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Виконання режиму щодо сезону й віку дітей

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Захворюваність у групі (найвищий бал оцінює низьку захворюваність)

3

Дотримання режиму провітрювання приміщення

4

Проведення комплексу ранкової гімнастики

5

Проведення фізкультурного комплексу й рухливих ігор під час прогулянки

6

Проведення комплексу гімнастики пробудження

7

Ефективність використання нетрадиційних методів загартування

8

Ефективність планування фізкультхвилинок, психогімнастики або її елементів під час проведення занять

9

Ефективність проведення бесід із валеології та безпеки життєдіяльності (наявність посібників)

_______________________________

10

Урахування індивідуальних особливостей розвитку дітей під час проведення оздоровчих заходів

_______________________________

11

Дотримання гігієнічних вимог до одягу і взуття

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу зв’язного мовлення дітей молодшого дошкільного віку

Дата: ______________ група № ______________ Педагог ________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Уміння дітей вступати в невимушену розмову з дорослими на запропоновану тему

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

___________________________

______________________________

_______________________________

____________________________

2

Уміння вести діалог на запропоновані теми, вислуховувати співрозмовника

3

Уміння дітей відповідати на запитання двома-трьома реченнями за змістом сюжетних картинок, за текстом знайомих оповідань, у процесі розглядання предметів, іграшок

4

Уміння складати разом із вихователем коротенькі описові й сюжетні розповіді методом домовляння і самостійно складеними реченнями

5

Уміння дітей переказувати зміст добре знайомих літературних творів за допомогою навідних запитань, підказування фраз

6

Уміння дітей логічно і послідовно, без повторів, пауз, жестів будувати розповідь і вживати художньо-поетичні вирази, вставні слова, пряму мову

7

Уміння складати сюжетні розповіді за змістом дидактичних картинок — за зразком вихователя

8

Розвиток пояснювального мовлення у різних ситуаціях

9

Уміння дітей контролювати послідовність викладання думок у ході розповіді

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

АНАЛІЗ ПРОВЕДЕННЯ РУХЛИВИХ ІГОР НА ПРОГУЛЯНЦІ

Дата: 16.01.2013

Вікова група:старша група «Живчики»

Вихователь:Зайченко Світлана Костянтинівна

Напрямки, мета контролю

Рекомендації, зауваження

1.Наявність ігрового середовища

Під час прогулянки створюється ігрова атмосфера для дітей.

2. Добирання ігор з урахуванням вікових особливостей дітей та рівня їх розвитку

Ігри добираються за програмою «Я у світі», з урахуванням можливостей та розвитком дітей.

3. Гігієнічні умови проведення ігрової діяльності

Ігри проводяться на чистому майданчику.

4. Різноманітність рухливих ігор

Різноманітність ігор залежить від програми, але їх не менше 5.

5. Забезпечення активності дітей

Під час ігор всі діти залученні та активно приймають участь.

6. Пояснення правил гри дітям

Перед початком гри вихователь пояснює правила та на прикладі показує постанови гри.

7. Правила гри, знання та дотримання їх дітьми

Протягом декількох прогулянок вихователь разом з дітьми вивчають правила гри, після чого діти можуть дотримуватися їх.

8. Способи вибору ведучого

Під час ігор вихователь ставить всіх дітей по черзі ведучими, для більшого засвоєння правил.

9. Тривалість ігор та їх моторна щільність

Майже весь час на прогулянці діти грають в різноманітні ігри, в перервах вихователь веде пізнавальні бесіди з дітьми.

10. Роль та керівництво вихователя під час організації рухливих ігор

Вихователь під час ігор контролює дотримання правил та організовує послідовність ігор

Перегляд
матеріалу
Отримати код

АНАЛІЗ ПРОВЕДЕННЯ РУХЛИВИХ ІГОР НА ПРОГУЛЯНЦІ

Дата: 15.01.2013

Вікова група:молодша група «Полунички»

Вихователь:Колєснік Валентина Володимирівна

Напрямки, мета контролю

Рекомендації, зауваження

1.Наявність ігрового середовища

Під час прогулянки створюється ігрова атмосфера для дітей.

2. Добирання ігор з урахуванням вікових особливостей дітей та рівня їх розвитку

Ігри добираються за програмою «Я у світі», з урахуванням можливостей та розвитком дітей.

3. Гігієнічні умови проведення ігрової діяльності

Ігри проводяться на чистому майданчику.

4. Різноманітність рухливих ігор

Різноманітність ігор залежить від програми, але їх не менше 3.

5. Забезпечення активності дітей

Під час ігор всі діти залученні та активно приймають участь.

6. Пояснення правил гри дітям

Перед початком гри вихователь пояснює правила та на прикладі показує постанови гри.

7. Правила гри, знання та дотримання їх дітьми

Протягом декількох прогулянок вихователь разом з дітьми вивчають правила гри, після чого діти можуть дотримуватися їх.

8. Способи вибору ведучого

Під час ігор вихователь ставить всіх дітей по черзі ведучими, для більшого засвоєння правил.

9. Тривалість ігор та їх моторна щільність

Майже весь час на прогулянці діти грають в різноманітні ігри, в перервах вихователь веде пізнавальні бесіди з дітьми.

10. Роль та керівництво вихователя під час організації рухливих ігор

Вихователь під час ігор контролює дотримання правил та організовує послідовність ігор

Примітки:вихователь повинен приділяти більше уваги різноманітності ігор та їх щільності.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу виготовлення аплікації

Дата: ______________ група № ______________ Педагог ________________________________________

Тема заняття: ______________________________________________________________________________

Мета заняття: ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Відповідність теми, мети програмовим вимогам і віковим особливостям дітей

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

___________________________

______________________________

____________________________

____________________________

___________________________

___________________________

______________________________

____________________________

____________________________

___________________________

___________________________

______________________________

____________________________

____________________________

___________________________

___________________________

2

Комплексність розв’язання трьох основних компонентів освітнього процесу: розвивального, навчального, виховного

3

Ефективність методів і прийомів актуалізації знань та досвіду дітей відповідно до теми

4

Підготовка обладнання: своєчасність, відповідність вимогам

5

Доцільність використання мотиваційних прийомів щодо майбутньої роботи

6

Ефективність методів та прийомів розглядання й аналізу зразка

7

Доцільність показу прийомів та послідовності роботи, рівень участі дітей у цьому процесі

8

Ефективність прийомів, за допомогою яких вихователь усуває помилки в роботі дітей

9

Доцільність використання художнього слова

10

Оволодіння навичками вирізання і наклеювання композиції

11

Здійснення контролю з боку вихователя за технікою безпеки

12

Здійснення індивідуального підходу до дітей

13

Раціональність використання часу на занятті

13

Доцільність вибору форми аналізу дитячих робіт, заохочення вихованців до аналізу

15

Якість виконання дитячих робіт

16

Культура праці й поведінка дітей на занятті

17

Оцінка емоційних проявів дітей під час роботи: захоплення, зацікавленість, прояви творчості

18

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог і техніки безпеки під час роботи

Загальна сума балів

Ефективність заняття

Висновок: ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу навчання елементів грамоти

Дата: ______________ група № ______________ Педагог ________________________________________

Тема заняття: ______________________________________________________________________________

Мета заняття: ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Відповідність теми програмовим вимогам і віковим особливостям дітей

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

___________________________

______________________________

2

Уміння дітей правильно використовувати в мовленні спеціальні терміни: речення, слово, звук, буква

3

Уміння проводити звукобуквенний аналіз (аналіз речення)

4

Сформованість знань дітей про правила написання: речення, заголовні букви, голосні звуки

5

Оволодіння навичками зміни слів

6

Уміння добирати слова до заданої моделі (схеми)

7

Оволодіння дітьми способом складового читання

8

Оволодіння дітьми способом злитого читання

9

Ступінь зацікавленості дітей на занятті

10

Уміння працювати в темпі з іншими

11

Уміння працювати за усною інструкцією

12

Ступінь сформованості в дітей самоконтролю

13

Дотримання норм і правил поведінки на занятті

Загальна сума балів

Ефективність заняття

Висновок: ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу конструктивних здібностей дітей молодшого дошкільного віку

Дата: ______________ група № ______________ Педагог ________________________________________

Тема: ____________________________________________________________________________________

Мета: ______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета відвідування: __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Створення умов для проведення конструктивно-будівельних ігор

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

_______________________________

_______________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

_______________________________

_______________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

_______________________________

_______________________________

2

Підготовка будівельного матеріалу: естетичний вигляд, відповідність віковим особливостям

3

Участь дітей у плануванні споруд

4

Доцільність використання роздаткового й демонстраційного матеріалу

5

Уміння дітей споруджувати будівлі за власним задумом або відповідно до завдань вихователя

6

Орієнтування дітей у будівельному матеріалі: можуть назвати деталі, їх просторові ознаки, використовують з урахуванням конструктивних особливостей

7

Доцільність прийомів аналізу зразку споруди: виділення основних частин, порівняння їх за величиною, формою, встановлення просторового розташування

8

Ефективність прийомів розвитку творчих здібностей дітей: будування різних конструкцій одного і того ж об’єкту, удосконалення будівлі шляхом

експериментування, самостійний пошук різних способів конструювання

9

Здійснення індивідуального підходу

10

Доцільність використання ігрових прийомів та іграшок в конструкціях

11

Активність дітей під час гри, дотримування порядку конструювання, організованість

12

Ефективність прийомів аналізу споруд, залучення дітей до аналізу

13

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог і техніки безпеки

Загальна сума балів

Висновок: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу конструктивних здібностей дітей старшого дошкільного віку

Дата: ______________ група № ______________ Педагог ________________________________________

Тема: ____________________________________________________________________________________

Мета: ______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета відвідування: __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Створення умов для проведення конструктивно-будівельних ігор

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

_______________________________

_______________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

_______________________________

_______________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

_______________________________

_______________________________

2

Підготовка будівельного матеріалу: естетичний вигляд, відповідність віковим особливостям

3

Доцільність використання роздаткового й демонстраційного матеріалу

4

Участь дітей у плануванні етапів створення власних споруд, утілення задуманого

5

Уміння дітей будувати споруди за безпосереднім спостереженням, малюнком, схемою, фотографією

6

Уміння дітей володіти узагальненими способами конструювання: створення цілого з деталей комбінуванням, надбудуванням, прибудуванням, заміною одних деталей іншими

7

Уміння дітей працювати разом, поєднувати свої будівлі відповідно до єдиного задуму й використовувати під час гри

8

Ефективність прийомів розвитку творчих здібностей дітей: будування різних конструкцій одного й того ж об’єкту, удосконалення будівлі шляхом експериментування, самостійний пошук різних способів конструювання

9

Здійснення індивідуального підходу

10

Доцільність використання ігрових прийомів та іграшок у будівельних спорудах

11

Активність дітей: самостійність, ініціативність, творчість

12

Ефективність прийомів аналізу споруд, залучення дітей до аналізу

13

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог і техніки безпеки

Загальна сума балів

Висновок: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу музичного заняття

Дата: ______________ група № ______________ Педагог ________________________________________

Тема заняття: ______________________________________________________________________________

Мета: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета відвідування: __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Підготовка музичного керівника до заняття: наявність плану, посібників, атрибутів

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

___________________________

______________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____Висновок

____________________________

____________________________

___________________________

___________________________

______________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Відповідність теми, мети, завдань програмовим вимогам та віковим особливостям дітей

3

Комплексність розв’язання трьох основних компонентів освітнього процесу: розвивального, навчального, виховного

4

Відповідність структури і змісту музичної діяльності виду заняття

5

Доцільність використання різних видів музичної діяльності

6

Наявність мотиваційного компоненту, сюрпризного моменту

7

Раціональність використання часу, ефективність використання прийомів для попередження втоми, розподілення поданих матеріалів

8

Ефективність застосування методів і прийомів: слухання музичних творів; співи, музично-ритмічні рухи; гра на музичних інструментах

9

Упровадження інноваційних технологій

10

Раціональність та ефективність прийомів щодо розвитку музичних здібностей дітей

11

Доцільність використання та естетичність демонстраційного й дидактичного матеріалу

12

Ефективність підбору музичного репертуару, його відповідність віковим особливостям дітей

13

Ефективність прийомів встановлення зворотного зв’язку протягом заняття

14

Здійснення особистісно орієнтованого підходу до дітей, створення умов для самореалізації

15

Доцільність створення на занятті сприятливих, комфортних умов для навчання та виховання

16

Поведінка дітей під час заняття: зацікавленість, уважність, активність, творчість

17

Засвоєння дітьми завдань, передбачених метою заняття

Загальна сума балів

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу музично-ритмічних рухів

Дата: ______________ група № ______________ Педагог ________________________________________

Мета відвідування: __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Відповідність музичного репертуару віковим особливостям дітей та програмовим вимогам

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

2

Доцільність використання методів та прийомів навчання дітей ритмічно рухатись відповідно до характеру музики

3

Ефективність прийомів навчання самостійно перешиковуватися, починати рухи після музичного вступу

4

Доцільність використаних методів та прийомів для ознайомлення дітей з елементами танцю

5

Ефективність прийомів навчання відображати ритмічний малюнок мелодії

6

Виховання інтересу до народної танцювальної творчості свого краю, танцювального мистецтва інших народів

7

Доцільність використання в танцях і танцювальних імпровізаціях різної атрибутики

8

Ступінь заохочення дітей до творчих проявів у танці

Загальна сума балів

Висновок: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта оперативного контролю у ДНЗ № 21 «Оленка»

Мета:Організація та проведення загартування дітей

Дата контролю: з 21.01.2013 по 25.01.2013

№ з/п

Питання на контролі

Вікова група /дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21.01.

22.01

22.01.

23.01.

24.01

24.01

21.07.

25.01.

23.01.

25.01

Системність планування загартування дітей

Наявність карт здоров’я дітей

Ведення щоденника ранкового прийому

Загартування повітрям

Загартування водою

Сольове топтання

Режим провітрювання

Режим

інші види:

Дотримання режиму прогулянок.

Індивідуальний підхід до дітей, діагностичні карти фізичного розвитку.

Проведення загартування в групах, поєднання його різних видів спостереження і оцінка.

Інформаційні куточки для батьків

Робота з батьками по даному питанню

Ефективність:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАРТИ ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

ДІЯЛЬНОСТІ В МОЛОДШОГО ТА СТАРШОГО

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Перелік

 1. Карта педагогічного аналізу ранкового прийому дітей та підготовки вихователя до робочого дня

 2. Карта педагогічного аналізу проведення ранкової гімнастики

 3. Карта педагогічного аналізу гімнастики пробудження

 4. Карта педагогічного аналізу прогулянки

 5. Карта педагогічного аналізу колективної праці

 6. Карта педагогічного аналізу трудової діяльності в природі

 7. Карта педагогічного аналізу самостійної художньої діяльності

 8. Карта педагогічного аналізу проведення рухливих ігор

 9. Карта педагогічного аналізу сюжетно-рольових ігор

 10. Карта педагогічного аналізу ігор-драматизацій

 11. Карта педагогічного аналізу проведення дидактичних ігор

 12. Карта педагогічного аналізу використання дидактичних ігор на занятті

 13. Карта педагогічного аналізу діяльності дітей в іграх із правилами

 14. Карта педагогічного аналізу ролі вихователя під час ігор із правилами

 15. Карта педагогічного аналізу діяльності дітей під час творчих ігор

 16. Карта педагогічного аналізу керівництва вихователем творчими іграми

 17. Карта педагогічного аналізу діяльності педагога під час навчально-виховного процесу

 18. Карта педагогічного аналізу використання демонстраційного матеріалу на занятті

 19. Карта педагогічного аналізу роботи щодо зміцнення здоров’я дітей

 20. Карта педагогічного аналізу проведення заняття з фізичного розвитку

 21. Карта педагогічного аналізу заняття із соціально-морального розвитку

 22. Карта педагогічного аналізу проведення заняття з емоційно-ціннісного розвитку

 23. Карта педагогічного аналізу логіко-математичної діяльності

 24. Карта педагогічного аналізу пізнавальної активності дітей на занятті

 25. Карта педагогічного аналізу пошуково-дослідницької діяльності

 26. Карта педагогічного аналізу проведення спостереження

 27. Карта педагогічного аналізу проведення екскурсії на природу

 28. Карта педагогічного аналізу методики знайомства з творами художньої літератури

 29. Карта педагогічного аналізу мовленнєвого спілкування дітей молодшого дошкільного віку

 30. Карта педагогічного аналізу зв’язного мовлення дітей молодшого дошкільного віку

 31. Карта педагогічного аналізу мовленнєвого спілкування дітей старшого дошкільного віку

 32. Карта педагогічного аналізу зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку

 33. Карта педагогічного аналізу проведення переказу

 34. Карта педагогічного аналізу вивчення віршів напам’ять

 35. Карта педагогічного аналізу навчання елементів грамоти

 36. Карта педагогічного аналізу малювання за задумом (уявою)

 37. Карта педагогічного аналізу виготовлення аплікації

 38. Карта педагогічного аналізу ознайомлення з творами образотворчого мистецтва

 39. Карта педагогічного аналізу сформованості навичок малювання олівцем

 40. Карта педагогічного аналізу сформованості навичок малювання пензликом

 41. Карта педагогічного аналізу сформованості навичок вирізування

 42. Карта педагогічного аналізу проведення музичного заняття

 43. Карта педагогічного аналізу проведення музичного свята (розваги)

 44. Карта педагогічного аналізу формування навичок гри на музичних інструментах

 45. Карта педагогічного аналізу музично-ритмічних рухів

 46. Карта педагогічного аналізу формування співочих навичок

 47. Карта педагогічного аналізу слухання музичних творів

 48. Карта педагогічного аналізу розвитку креативності під час образотворчої діяльності

 49. Карта педагогічного аналізу конструктивних здібностей дітей старшого дошкільного віку

 50. Карта педагогічного аналізу конструктивних здібностей дітей молодшого дошкільного віку

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Схема психологічного аналізу діяльності педагога на занятті

Група № __________________________________________________________

З дітьми працював педагог ___________________________________________

Ким проведено аналіз роботи колеги __________________________________

Вид заняття ________________________________________________________

Тип заняття ________________________________________________________

Тема заняття _______________________________________________________

Мета заняття _______________________________________________________

__________________________________________________________________

Критерії аналізу

Оцінка

Відмінно

добре

Задоволено

Незадоволено

1

2

3

4

5

6

1

Психолого-педагогічна мета і завдання заняття

2

Врахування психологічних особливостей дітей під час підготовки до заняття

2.1

Врахування особливостей взаємин у групі

2.2

Врахування рівня організованості в групі

2.3

Врахування готовності дітей до предмета

3

Використання педагогом знань із галузі психології

3.1

Врахування вікових особливостей (сенситивні періоди в розвитку, провідний вид діяльностей)

3.2

Врахування індивідуально-типологічних особливостей розвитку особистості (стать дитини, тип темпераменту, способи сприймання, властивості нервової системи, стан емоційно-вольової сфери тощо)

3.3

Врахування емоційного стану, стану здоров’я, вольових ознак під час заняття

4

Активізація пізнавальної діяльності дошкільників

4.1

Прийоми покращення настрою, зацікавлення дітей (позитивна мотивація)

4.2

Наявність елементів нового для напруженої розумової діяльності дитини

4.3

Подання нового матеріалу на основі наявного досвіду, знань (забезпечення успіхів у діяльності)

4.4

Розмаїття і диференційований підбір методів і прийомів психолого-педагогічного впливу на кожну дитину (індивідуальний підхід)

4.5

Профілактика втомленості НС та психіки (технології збереження нормального психоемоційного стану, корекція працездатності)

4.6

Прийоми розвитку уваги (концентрація, стійкість, гнучкість, обсяг)

4.7

Прийоми розвитку пам’яті (довільного й мимовільного запам´рятування і відтворення, прийоми міцного запам´ятування)

4.8

Прийоми розвитку мислення (гнучкість, глибина, самостійність). Творче і репродуктивне мислення, різноманітні мисленнєві операції та форми: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, класифікація, логічна послідовність

4.9

Прийоми розвитку уяви (зв’язок слова і наочності, елементи творчої уяви, мрії)

4.10

Використання елементів психогімнастики, ігрових, тренінгових вправ

4.11

Прийоми узагальнення й систематизації знань, отриманих на занятті (підсумок уроку)

4.12

Врахування емоційного фактору наприкінці заняття (настрій дітей, установка на позитивне)

5

Характеристика діяльності й особливості педагога на занятті

5.1

Створення позитивної психологічної атмосфери спілкування на занятті

5.2

Стиль спілкування з дітьми (авторитарний, демократичний, ліберальний)

5.3

Вияв педагогічного такту, ступень особистісного впливу на дітей (культура педагога, зовнішній вигляд, виразність мовлення, інтонація, темп мовлення, експресія, міміка, жести)

5.4

Вияв комунікативних здібностей (уміння швидко встановлювати контакти, розв’язувати суперечки й конфліктні ситуації, використовувати комунікативні засоби: спонукання, осуд, схвалення, гумор, іронію, нотацію, зауваження, наказ, попередження про наказ, погрози), самоконтроль, уміння зняти негативні емоції в дітей, розкутність педагога

5.5.

Залучення дітей до активної роботи на занятті (прийоми активізації розумової діяльності)

5.6

Створення атмосфери свободи, самостійності та творчості

5.7

Орієнтація на позитивні риси дітей

5.8

Врахування емоційних станів і вольових негативних ознак окремих дітей на занятті

5.9

Якість оцінювання діяльності дітей вихователем

6

Емоційно-психологічний комфорт на занятті

7

Загальна оцінка заняття за досягнення навчальної, розвивальної та виховної мети

Висновки: _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендації _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практичний психолог _________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу музично-ритмічних рухів

Дата: ______________ група № ______________ Педагог ________________________________________

Мета відвідування: __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Відповідність музичного репертуару віковим особливостям дітей та програмовим вимогам

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

2

Доцільність використання методів та прийомів навчання дітей ритмічно рухатись відповідно до характеру музики

3

Ефективність прийомів навчання самостійно перешиковуватися, починати рухи після музичного вступу

4

Доцільність використаних методів та прийомів для ознайомлення дітей з елементами танцю

5

Ефективність прийомів навчання відображати ритмічний малюнок мелодії

6

Виховання інтересу до народної танцювальної творчості свого краю, танцювального мистецтва інших народів

7

Доцільність використання в танцях і танцювальних імпровізаціях різної атрибутики

8

Ступінь заохочення дітей до творчих проявів у танці

Загальна сума балів

Висновок: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу слухання музичних творів

Дата: ______________ група № ______________ Педагог ________________________________________

Мета відвідування: __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Відповідність репертуару віковим особливостям дітей і програмовим вимогам

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

_______________________________

_______________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

_______________________________

_______________________________

2

Створення належної мотивації, вміння зацікавити дітей, викликати інтерес до слухання музичних творів

3

Створення сприятливих умов для ознайомлення дітей із доступними їхньому сприйняттю зразками сучасної, класичної, народної музики

4

Ефективність подання інформації про жанр музики, композиторів

5

Ефективність використання прийомів розвитку музичного сприйняття дітей, формування здатності емоційно відгукуватися на почуття, що їх виражено

в музиці

6

Ознайомлення із засобами музичної виразності (лад, мелодія, тембр, темп)

7

Сформованість у дітей уміння розповісти про свої враження й розуміння змісту музичного твору

8

Доцільність прийомів формування вмінь дітей розрізняти й називати жанри, характер музики

9

Ефективність прийомів формування вміння впізнавати зіграні музичні уривки й мелодії знайомих пісень

10

Здійснення особистісно орієнтованого підходу до дітей

11

Ефективність прийомів активізації дітей до висловлювання свого ставлення до музики

Загальна сума балів

Висновок: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу сформованості навичок вирізування

Дата: ______________ група № ______________ Педагог ________________________________________

Тема заняття: ______________________________________________________________________________

Мета: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета відвідування: __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Сформованість у дітей навичок тримання ножиць під час роботи

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

___________________________

_____________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

2

Сформованість у дітей правильного положення руки під час вирізування

3

Сформованість навичок вирізання (положення руки з ножицями, ширина розкриття ножиць) по прямій: коротких, середніх, довгих відрізків

4

Сформованість навичок вирізання (положення руки з ножицями, ширина розкриття ножиць, плавність рухів, сповільнення або прискорення рухів) по кривій: округлих, хвилястих ліній

5

Координація рухів під час вирізування: спрямованість рухів, швидкість різання, розмах лез, припинення рухів

6

Сформованість уміння регулювати характер рухів відповідно до завдань зображення

7

Сформованість навичок симетричного вирізання

8

Сформованість навичок вирізання способом складання паперу в декілька разів

9

Сформованість навичок вирізання складних форм: по трафарету, «на око»

10

Інтенсивність емоційних проявів дітей під час роботи: захоплення, зацікавленість, прояви творчості

11

Дотримання техніки безпеки під час роботи з ножицями

Загальна сума балів

Висновок: ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта педагогічного аналізу сформованості навичок малювання олівцем

Дата: ______________ група № ______________ Педагог ________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Сформованість у дітей навичок тримання олівця

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________

___________________________

______________________________

____________________________

____________________________

___________________________

2

Сформованість у дітей правильного положення руки з олівцем під час малювання вертикальних (горизонтальних) ліній

3

Уміння вільно володіти олівцем під час малювання

4

Уміння регулювати силу натиску олівця

5

Навички зміни розмаху рухів під час малювання

6

Навички уповільнення і прискорення темпу рухів

7

Навички зупинення руху олівця

8

Навички ритмічного проведення повторних однорідних рухів

9

Уміння регулювати рух відповідно до завдань зображення

10

Навички додержання напрямків руху

11

Уміння змінювати напрямок руху

12

Уміння підпорядковувати рухи довжині відрізків (прямокутник, квадрат)

13

Уміння підпорядковувати рухи величині зображення

14

Інтенсивність емоційних проявів дітей під час роботи: захоплення,

зацікавленість, прояви творчості

Загальна сума балів

Ефективність заняття

Висновок: ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»