Календарно-теметичне планування 7 клас

Англійська мова

Для кого: 7 Клас

21.10.2021

64

9

0

Опис документу:

Матеріал містить розробку з календарно-тематичного планування у 7-х класах за підручником О.Д.Карпюк для загальноосвітніх навчальних закладів. Уроки розподілені з врахуванням кількості годин, що визначаються програмою на кожну тему та згідно розкладу занять.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ур.

корекція

Дата

уроку

корекція

к-ть уроків

Тема

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Соціо-культурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

Примітки

граматика

лексика

зорове сприйман-ня

сприймання на слух

усне продукуван-ня

усна взаємодія

писемне продукуван-ня

1


01.09


1

Шкільне життя (9 год)

Can/

could

Vocabulary box с. 9

Впр. 4, с. 6

Впр. 2 ,с 11

Впр. 4, с. 36

Ввічливі прохання.

визначати комунікативні потреби та цілі під час вивчення іноземної мови;

  • • використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання;

  • • самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію з різних джерел та критично оцінювати її;

  • • організовувати свій час і навчальний простір;

  • • оцінювати власні навчальні досягнення.
Preposi-tions

Vocabulary box с. 11

Впр. 1, с. 8


Впр. 3, с. 9

Впр. 1, с. 7

Структура та план школи.

2


06.09


1

There is/There are

Vocabulary box с. 14

Впр. 1 ,с. 10

Впр. 1 ,с. 13


Впр. 2 ,с 11

Традиційні британські школи.3


08.09


1

Would like to…


Rude, to cancel

Впр. 2, с. 17


Впр. 2, с. 14

Порівняння предметів в укр. та брит. школах.


4


13.09Must

Впр. 4а, с. 20

Впр. 1 ,с. 18

Впр. 2, с. 19

Впр. 3, с. 17

Правила поведінки у школі.


5


15.09


1

Would like to…


Vocabulary box с. 14

Пра-вила с. 21


Впр. 2, с. 23, впр. 3, с. 23


Гаджети у житті дітей.


6


20.09


1

Must

Впр. 4а, с. 20

Впр. 1, с. 35, впр. 2, с. 35

Впр. 1 ,с. 13


Впр. 2, с. 23, впр. 3, с. 23


Важливість позакласної діяльності.


7


22.09


1

Present Simple

Vocabulary box c. 24

Впр. 8, с. 39, впр. 9, с. 40

Впр. 6б, с. 38, впр. 7, с. 39

Впр. 1, с. 31, впр. 3, с. 33

Правила поведінки у школі.


8


27.09


1

Past Tenses

Vocabulary box c. 26

Vocabulary box c. 34

Впр. 1 ,с. 42

Читання для задоволенняВпр. 6а, с. 38

Впр. 2, с.43

За і проти використан-ня інтернету.


9


29.09


1

Підсумкова комплексна робота
ур.

корекція

Дата

уроку

корекція

к-ть уроків

Тема

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Соціо-культурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

Примітки

граматика

лексика

зорове сприймання

сприймання на слух

усне продукуван-ня

усна взаємодія

писемне продукуван-ня

10


04.10


1

Я, моя родина, друзі (8 год)

Present Simple


Впр. 1, с. 48, vocabulary box c. 49

Впр. 4, с. 49Впр. 3, с. 49, впр. 5, с. 50


Впр. 6, с. 50Впр. 2, с. 49

Аналіз підсумкової комплексної роботи

ініціювати усну, писемну, зокрема онлайн взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми;

  • • генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя;11


06.10


1

Present Perfect

Vocabulary box c. 52

Впр. 1, с. 52


Впр. 4, с. 55

Впр. 2, с. 54


12


11.10


1

Verb Tenses

ЛО теми

Впр. 5, с. 55

Впр. 6, с. 56
13


13.10


1Впр. 1, с. 57


Впр. 1, с. 59, впр. 3б, с. 60

Впр. 2, с. 49


14


18.10


1

Modal verbs


Vocabulary box c. 61

Впр. 3, с. 60


Video


Впр. 2, с. 54


15


20.10


1


ЛО теми

Впр. 4, с. 60
Впр. 5, с. 61

Впр. 6, с. 62


16


25.10


1Читання для задоволення


17


01.11


1

Підсумкова комплексна робота


ур.

корекція

Дата

уроку

корекція

к-ть уроків

Тема

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Соціо-культурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

Примітки

граматика

лексика

зорове сприймання

сприймання на слух

усне продукуван-ня

усна взаємодія

писемне продукуван-ня

18


03.11


1

Харчування (9 год)

Present Simple

Acid, carbo-hydrate, immunity, zinc, to increase

Впр. 1б, с. 64, впр. 3, с. 65


Впр. 1а, с. 64

Впр. 3, с. 65

Аналіз підсумкової комплексної роботи


висловлювати іноземною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва;

  • • порівнювати та оцінювати мистецькі твори та культурні традиції різних народів.19


08.11


1

Impera-tives

Впр. 4, с. 71

Впр. 2, с. 69, впр. 3, с. 70


Впр. 2, с. 65

Впр. 1, с. 69


20


10.11


1


Vocabulary box c. 72

Впр. 3, с. 72Впр. 2 ,с. 72


Впр.1, с. 71

Впр. 3, с. 72

Впр. 2, с. 72


21


15.11


1


ЛО теми

Впр. 2, с. 75


Впр. 3, с. 75

Впр. 1, с. 74


22


17.11


1


Vocabulary box c. 77


Впр. 1, с. 76


Впр. 5, с. 78


23


22.11


1Впр. 3а, с. 77


Впр. 1, с. 76, впр. 3б, с. 77, впр. 6, с. 7924


24.11


1

Повторення

Can/

could

Vocabulary box с. 9

Впр. 4, с. 6

Впр. 2 ,с 11

Впр. 4, с. 36

Ввічливі прохання.


25


29.11


1


ЛО теми

Впр. 1, с. 80

Читання для задоволенняВпр. 2, с. 80

Впр. 2, с. 79


26


01.12


1

Підсумкова комплексна робота
ур.

корекція

Дата

уроку

корекція

к-ть уроків

Тема

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Соціо-культурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

Примітки

граматика

лексика

зорове сприймання

сприймання на слух

усне продукуван-ня

усна взаємодія

писемне продукуван-ня

27


06.12


1


Контроль письма28


08.12


1

Контроль аудіювання


29


13.12


1

Контроль читання


30


15.12


1

Контроль говоріння


31


20.12


1

Аналіз контрольних робіт. Повторення лексичного матеріалу.


32


22.12


1

Повторення та узагальнення граматичного матеріалу.

ур.

корекція

Дата

уроку

корекція

к-ть уроків

Тема

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Соціо-культурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

Примітки

граматика

лексика

зорове сприймання

сприймання на слух

усне продукуван-ня

усна взаємодія

писемне продукуван-ня

33


10.01


1

Спорт (8 год)


wrestling, soccer, climbing, fencing, rugby, judo, sailing

Впр.1-сс.92-93

Descriptions of the sports

Впр.2,3-с.93висловлювати іноземною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва;

  • • порівнювати та оцінювати мистецькі твори та культурні традиції різних народів.34


12.01


1


mascot, flame, paraolympics, event, modern,

to represent, motto, character, torch, cerenony

Впр.2-сс.93-96

Olympic moscots

Впр.1-с.93

Впр.6-с.97


35


17.01


1

Tag-questions

spirit, wheelchair, to light, to compete, to take place, to take part, across the world

Впр.4-с.97

Впр.6-с.103-104

Впр.5,6-с.97

Впр.2-с.99


36


19.01


1

Tag-questions

сhamp, water polo, competition, freestyle, score, a draw, membership, fabulous, junior, training session

Впр.4-с.99

Впр.1-с.98

Ex.1, p.100

Впр.4-с.99

Впр.5a-с.100

Впр.1-с.107


37


24.01


1Ex.6, p. 103

Water polo

Arguments as for sports

The rules of any sports game


38


26.01


1


a сoach, training, excellent, impossible, to punish, to receive, to train, to end in a draw, to give trouble


Впр.3,4,5,7-сс.101-102, 104-105

Впр.1,3-с.105-106

Впр.4, С.133


39


31.01


1Читання для задоволення

40


02.02


1

Підсумкова комплексна робота


ур.

корекція

Дата

уроку

корекція

к-ть уроків

Тема

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Соціо-культурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

Примітки

граматика

лексика

зорове сприймання

сприймання на слух

усне продукуван-ня

усна взаємодія

писемне продукуван-ня

41


07.02


1

Охорона здоров’я (8 год)


headache, toothache, stomaсache, earache, backache, cold, tummy ache, bad leg, to hurt, feel dizzy

Впр.6-с.110

Впр.1-с.108

Впр.2,3.4-сc.108-110

Впр.5-с.110

Аналіз підсумкової комплексної роботи

На прикладі інформаційного матеріалу та мовних зразків діалогічних єдностей навчати розуміти та поважно ставитися до стилю життя зарубіжних однолітків


42


09.02


1


health service, accident, disease, dentist office, pill, surgeon, symptom

Впр.1b,2,3,5-cс.111-114


Впр.1a,4,7,8,-сc.111,113-115

Впр.6-с.114


43


14.02


1


treatment, private, regular, regularly, to make an appointment, heart, lungs, tongue, to check temperature, to take pulse


Complete the words combinations

E44


16.02


1


Past Perfect Tense

get worse, terrible cough, nurse, to take medicine\pills, to see a doctor, to examine

medicine\pills, to see a doctor, to examine

Remember!

Впр.3-cс.115-117

Впр.1,2,3-5a-cс.119-120

Впр.1,2-cс.115-117 Впр.5,6-cс.118

Впр.4-cс.118

Впр.7-cс.119


45


21.02


1


patient, keep to a diet, pain, to suffer, to catch

Do you know?-c.124


Впр.1-8-с.121-123

Впр.1-2-с.124


46


23.02


1


cold, to have operation, hospital, aid, ambulance, blood, to bleed, X-ray, injection


Впр.8c-с.130

Впр.1-2-с.124

Впр.9,12-с.130,131


47


28.02


1Читання для задоволення


48


02.03


1

Підсумкова комплексна робота

ур.

корекція

Дата

уроку

корекція

к-ть уроків

Тема

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Соціо-культурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

Примітки

граматика

лексика

зорове сприймання

сприймання на слух

усне продукуван-ня

усна взаємодія

писемне продукуван-ня

49
1

Кіно і театр (7 год)


science fiction, comedy, horror, musical, action film, thriller, leisure, to entertain, to have leisure, predictable, gripping, awful, depressing, entertaining

Впр.1,2-сс.138-139


The theatre

Впр.3,4,5,7

с.139

Впр.5-с.139

Аналіз підсумкової комплексної роботи50
1

Reflexive Pronouns

plot, title, catchy, spectacular, convincing, fascinating, confusing, opinion, point of view

Впр.1-2-с.142-144

Text about London

Впр.1,2,5,7-сс.140-142

Впр.3-с.144


51
1


documentary, romance, adventure movie, brilliant, lead part, sequel, evil, power, teenager, enjoyable

Remember, Впр.1,2-с.146-147

Ex.1 (a), p. 162

Впр.3-с.14752
1


action, audience, cast, humour,

performance, play, scenery, a stage, to act, to perform, actor, actress

Впр.1,2-cс.148-149

Ex.3, p.163

Впр.3-с.149

Впр.1-с.15253
1


Likes and dislikes

Information about a famous actor


Ex.4, p. 150

Ex.5, p. 151

Ex.2, p. 154


54
1Впр.1-4-с.179-182

Читання для задоволення


Впр.5,6-с.18255
1

Підсумкова комплексна робота


Ур.

корекція

Дата

уроку

корекція

к-ть уроків

Тема

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Соціо-культурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

Примітки

граматика

лексика

зорове сприймання

сприймання на слух

усне продукуван-ня

усна взаємодія

писемне продукуван-ня

56


06.04


1

Великобританія, Україна (8 год)


guide book, typical, to go on a tour, to get lost, guided tour

Впр.1,2-cс.153-154


Впр.4-c.154

Впр.3-с.154

Аналіз підсумкової комплексної роботи


висловлювати іноземною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва;

  • • порівнювати та оцінювати мистецькі твори та культурні традиції різних народів.57


11.04


1

Review of Past Tenses

landmark, architect, dome, heating, skyscraper, collapse, to destroy, to save, to whisper, huge, medieval, to found

Впр.1-4-cс.155-161


Впр.6-c.161

Впр.5-с.161


58


13.04


1


statue, named after, mosaics, frescos, monastery, dignity, christianity, attraction, enjoyment, to cover the territory, trading centre


Впр.1,3,4-cс.162-164


Впр.2-с.165


59


18.04


1Впр.1-3-с.165-166

The British museum

Впр.1-8-с.167-171

Writing about the town you like


60


20.04


1


wax, height, giant, to take a ride on the wheel, elevator, mighty

Впр.4a-7a-с.168-170
Впр.3-с.169

ур.

корекція

Дата

уроку

корекція

к-ть уроків

Тема

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Соціо-культурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

Примітки

граматика

лексика

зорове сприймання

сприймання на слух

усне продукуван-ня

усна взаємодія

писемне продукуван-ня

61


27.04


1

Великобританія, Україна (8 год)


guide book, typical, to go on a tour, to get lost, guided tour

Впр.1,2-cс.153-154

Впр.1-4-cс.155-161
Впр.4-c.154

Впр.3-с.154

Впр.5-с.161висловлювати іноземною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва62


04.05


1

Review of Past Tenses

landmark, architect, dome, heating, skyscraper, collapse, to destroy, to save, to whisper, huge, medieval, to foundВпр.1-3-с.165-166

Читання для задоволення


Впр.1,3,4-cс.162-164

Впр.6-c.161

Впр.1-8-с.167-171

Впр.2-с.165

Впр.3-с.169


63


11.05


1

Підсумкова комплексна робота
ур.

корекція

Дата

уроку

корекція

к-ть уроків

Тема

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Соціо-культурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

Примітки

граматика

лексика

зорове сприймання

сприймання на слух

усне продукуван-ня

усна взаємодія

писемне продукуван-ня

64


16.05


1


Контроль письма65


18.05


1

Контроль аудіювання


66


23.05


1

Контроль читання


67


25.05


1

Контроль говоріння


68


30.05


1

Аналіз контрольних робіт. Повторення лексичного матеріалу.


69


01.06


1

Повторення та узагальнення граматичного матеріалу.
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.