Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Дислексія: як подолати труднощі та підвищити успішність в навчанні
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичний план з фізики для 9 класу. (105 годин, 3 години на тиждень)

Фізика

Для кого: 9 Клас

18.09.2021

99

8

0

Опис документу:

Календарно-тематичний план з фізики для 9 класу. (105 годин, 3 години на тиждень) Оновлена навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика 7-9 класи» (затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804)

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичний план з фізики для 9 класу

(105 годин, 3 години на тиждень)

Оновлена навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика 7-9 класи»

(затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804)


Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 272 с. : іл., фот.


з/п

Дата

Тема уроку

К-сть год

Примітка


Розділ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

1


Вступний інструктаж з БЖД. Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле2


Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі3


Магнітне поле струму. Правило свердлика4


Розв'язування задач5


Сила Ампера6


Розв'язування задач7


Розв'язування задач8


Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера9


Електромагніти та їх застосування10


Розв'язування задач11


Л.Р. № 1. Складання та випробування електромагніту. Інструктаж з БЖД12


Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець13


Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм14


Розв'язування задач15


Л.Р. № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції. Інструктаж з БЖД16


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи17


Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле»18


Аналіз контрольної роботи. Захист учнівських проектівТематичне оцінювання

Розділ ІІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

19


Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла20


Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення21


Розв'язування задач22


Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало23


Розв'язування задач24


Л.Р. № 3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала. Інструктаж з БЖД25


Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла26


Розв'язування задач27


Л.Р. № 4. Дослідження заломлення світла. Інструктаж з БЖД28


Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів29


Лінзи. Оптична сила лінзи30


Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи31


Розв'язування задач32


Розв'язування задач33


Л.Р. № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи. Інструктаж з БЖД34


Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція35


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи36


Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»37


Аналіз контрольної роботи. Захист учнівських проектівТематичне оцінювання

Розділ III. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

38


Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі39


Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук40


Л.Р. № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів. Інструктаж з БЖД41


Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі42


Шкала електромагнітних хвиль43


Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку. Радіолокація44


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи45


Контрольна робота № 3 з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»46


Аналіз контрольної роботи. Захист учнівських проектівТематичне оцінювання

Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

47


Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи48


Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання49


Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів50


Розв'язування задач51


Розв'язування задач52


Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри53


Розв'язування задач54


Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор55


Розв'язування задач56


Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики57


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи58


Контрольна робота № 4 з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»59


Аналіз контрольної роботи. Захист учнівських проектівТематичне оцінювання

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Частина І

60


Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху61


Розв'язування задач62


Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати63


Розв'язування задач64


Розв'язування задач65


Розв'язування задач66


Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона67


Другий закон Ньютона68


Розв'язування задач69


Третій закон Ньютона70


Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння71


Розв'язування задач72


Розв'язування задач73


Рух тіла під дією сили тяжіння74


Розв'язування задач75


Розв'язування задач76


Рух тіла під дією кількох сил77


Розв'язування задач78


Розв'язування задач79


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи80


Контрольна робота № 5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»Тематичне оцінювання

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Частина ІІ

81


Аналіз контрольної роботи. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу82


Розв'язування задач83


Розв'язування задач84


Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики85


Розв'язування задач86


Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах87


Розв'язування задач88


Розв'язування задач89


Розв'язування задач90


Л.Р. № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії. Інструктаж з БЖД91


Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження92


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи93


Контрольна робота № 6 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»94


Аналіз контрольної роботи. Захист учнівських проектів95


Захист учнівських проектів96


Захист учнівських проектів97


Захист учнівських проектів98


Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Фізика і науково-технічний прогресТематичне оцінювання

Фізика та екологія

99


Фізика та екологія. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії100


Альтернативні джерела енергії101


Урок-семінар. Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі102


Повторення розділу 1. Магнітні явища. Повторення розділу 2. Світлові явища103


Повторення розділу 3. Механічні та електромагнітні хвилі104


Повторення розділу 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики105


Повторення розділу 5. Рух і взаємодія. Закони збереженняТематичне оцінювання
Орієнтовні теми навчальних проектів 9 клас


Розділ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Магнітні матеріали та їх використання.

Магнітний запис інформації.

Вияви та застосування магнітних взаємодій у природі й техніці.

Геомагнітне поле Землі.

Магнітні бурі та їхній вплив на здоров’я людини.

Різноманітні електромагнітні пристрої.

Генератори електричного струму.


Розділ ІІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

Складання найпростішого оптичного приладу.

Оптичні ілюзії.

Дослідження потужності та ККД штучних джерел світла різного типу.

Увігнуті дзеркала: властивості та приклади застосування.

Оптичні явища в природі.

Око і зір.


Розділ III. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

Звуки в житті людини.

Застосування інфра- й ультразвуків у техніці.

Вібрації й шуми та їхній вплив на організми.

Електромагнітні хвилі в природі й техніці.

Вплив електромагнітного випромінювання на організм людини.

Види шумового забруднення. Вимірювання рівня шумового забруднення. Вивчення впливу шумового забруднення на організми.

Духові музикальні інструменти.


Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Ознайомлення з роботою побутового дозиметра.

Складання радіаційної карти регіону.

Радіологічний аналіз місцевих харчових продуктів.

Екологічні проблеми атомної енергетики.

Розщеплення атома: скринька Пандори чи вогонь Прометея?

Майбутнє Сонця та інших зір.


Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Людина і Всесвіт.

Фізика в житті сучасної людини.

Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі.

Україна – космічна держава.

Видатні вітчизняні та закордонні вчені-фізики.

Застосування закону збереження імпульсу в техніці.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.