Сьогодні о 17:00
Марафон. День 2:
«Сталий розвиток: від освіти до світу»

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ В КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКОМУ ГУРТКУ «ДЖУРА»

Захист Вітчизни

Для кого: 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас

07.10.2019

4043

200

1

Опис документу:
Календарно-тематичний план проведення занять в козацько-лицарському гуртку «Джура» розроблений відповідно до навчальної програми гуртка козацько-лицарського виховання «Джура». Навчальна програма схвалена для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією із захисту Вітчизни науково-методичної Ради з питань освіти і науки України, протокол № 2 від 14.06.2017 р.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 25»

КАМ`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОГОДЖУЮ

Директор КЗ СЗШ №25

_______________ І.Є. Бесєдіна

«___» _______________ 2019р.

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

В КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКОМУ ГУРТКУ «ДЖУРА»

НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Керівник гуртка Ляшенко І.Л.

Календарно-тематичний план

проведення занять в козацько-лицарському гуртку «Джура» розроблений відповідно до навчальної програми гуртка козацько-лицарського виховання «Джура».

Навчальна програма схвалена для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією із захисту Вітчизни науково-методичної Ради з питань освіти і науки України, протокол № 2 від 14.06.2017 р. (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 15.06.2017 року « 21.1./12-Г-227)

В організації виховної роботи в Україні патріотичне виховання молоді завжди було пріоритетним напрямком і розглядалося як одна з умов зміцнення обороноздатності держави.

Події останніх років змінили ставлення суспільства до військової служби, зробили її престижною для молоді. Відзначається зниження якісних характеристик випускників загальноосвітніх закладів, збільшилася кількість дітей, які мають обмеження за станом здоров'я, знижується рівень освіченості молоді.

На підставі Указу Президента України № 580/2015 від 13 жовтня 2015 року «Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр.» основними складовими національно-патріотичного виховання мають стати: громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне та духовно-моральне виховання.

Програма для гуртка «Патріот» розроблена для учнів 8-11 класів.

Підготовка громадян до захисту Вітчизни включає допризовну підготовку, підготовку до вступу у військові навчальні заклади, військову підготовку студентів, фізичну підготовку, підвищення рівня загальноосвітньої підготовки, патріотичне виховання.

Зміст вивчення тем:

зп

Назва теми

Кількість годин

Всього

І

семестр

ІІ

семестр

1

Вступне заняття

3

3

2

Т 1. Історія українського війська

24

12

12

3

Т 2. Стройова підготовка

60

30

30

4

Т 3. Прикладна фізична підготовка

63

30

33

5

Т 4. Вогнева підготовка

72

36

36

6

Т 5. Тактична підготовка. Військова топографія.

51

24

27

7

Т 6. Тактична медична підготовка

36

18

18

8

Т 7. Психологічна підготовка

18

6

12

9

Екскурсії (вихідні дні) та масові військово-спортивні заходи (згідно окремих планів)

30

18

12

10

Таборування (канікули)

72

36

36

11

Разом

429

213

216

Короткий зміст тем

Вступне заняття. (3 год)

Навчальні та виховні завдання.

Агітація та пропаганда роботи гуртка, організаційні питання, гігієна занять.

Тема 1. Історія українського війська. (24 год)

Дати учням знання з історії розвитку військового мистецтва як загальної складової частини загальної військової історії, сформувати в учнів прави-льне уявлення про походження основних понять тактики й стратегії.

Сформувати почуття гордості за героїчне минуле України, зацікавле-ність до історії українського війська, зброї, бойової техніки.

Сформувати ідеал людини-патріота і захисника своєї держави.

Зміст навчання

Заняття 1-теоретичне (3 год)

Історія військового мистецтва давніх цивілізацій на території України (кіммерійців, скіфів, сарматів, давніх слов’ян), їх військо та озброєння.

Заняття 2- теоретичне (3 год)

Військо і військове мистецтво середньовічної України. Князівське війсь-ко. Структура війська, порядок комплектування, чисельність. Піше військо, легка та важка кіннота. Ведення походу, похідна сторожа, збройні формування Галицько-Волинської держави та доби Великого князівства Литовсь-кого.

Заняття 3-теоретичне (3 год)

Українське козацьке військо XV-XVІІІ ст. Роль Дмитра Вишневецького (Байди) у формуванні козацького війська. Запорізька Січ. Організація і озброєння козаків. Тактика ведення наступального та оборонного бою. По-рядок ведення походу на суходолі. Возовий табір. Сторожова та похідна охорона в поході. Морські походи козаків. Осада і штурм фортець против-ника. Визначні битви козацького війська, наймане військо козацьких гетьманів.

Заняття 4- теоретичне (3 год)

Українські військові формування в XІX та на початку XX ст. (українські військові формування на боці Росії, українські полки під час революції 1848-1849 рр. у Австро-Угорщині, січовий і пластунський рухи в Україні).

Заняття 5- теоретичне (3 год)

Формування Легіону Українських Січових стрільців, їх участь у війні в складі австро-угорської армії. Бій на Маківці, оборона Бережан та на горі Лисоня. Збройні сили Центральної Ради, Директорії та ЗУНР.

Заняття 6 - теоретичне (3 год)

Українські військові формування у міжвоєнний період XX ст. (повстанський рух, більшовицькі «українські» військові формування, УВО, військова діяльність ОУН, Карпатська Січ).

Заняття 7 - теоретичне (3 год)

Українські військові формування періоду Другої світової війни (українці у складі Червоної Армії, УПА, українці в арміях держав антигітлерівської коаліції, українці в складі німецьких військових формувань).

Заняття 8- теоретичне (3 год)

Збройні сили України доби незалежності (формування основ ЗСУ 1991-1996 рр., розвиток і реформування ЗСУ 1997-2013 рр., міжнародне війсь-кове співробітництво та миротворча діяльність ЗСУ, ЗСУ у протистоянні російській агресії 2014-2016 рр.).

Тема 2.Стройова підготовка. (60 год)

Навчальні та виховні завдання

Дати учням глибокі знання й сформувати вміння у виконанні стройових прийомів і рухів без зброї та зі зброєю. Сформувати в учнів дисциплінова-ність, охайність, обов’язковість, наполегливість.

Зміст навчання

Заняття 1, 2, 3, 4, 5 - практичні. (30 год)

Стрій і його складові. Обов’язки солдата перед шикуванням і в строю.

Попередня й виконавча команди. Виконання команд «В одну (дві) шеренги – ставай!», «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Рівняння до середини, ліворуч, праворуч!». Відповіді на привітання. Повороти на місці. Вихід зі строю. Повернення до строю. Підхід до начальника. Відхід від нього. Повернення до строю. Військове вітання на місці. Рух стройовим і похідним кроком. Повороти під час руху. Військове вітання під час руху. Перешикування строю на місці та в русі. Відповідь на привітання начальника в русі та на місці в складі підрозділу. Відповідь на поздоровлення начальника. Тренування стройових прийомів без зброї.

Заняття 6- практичне (12 год)

Стройові прийоми зі зброєю в складі відділення.

Заняття 7 - практичне (9 год)

Виконання стройових прийомів зі зброєю за командами «Ремінь попустити!», «Автомат на груди!», «На ремінь!», «Зброю за спину!», «Покласти зброю!» , «До зброї!».

Заняття 8 - практичне (9 год)

Тренування стройових прийомів зі зброєю.

Тема 3. Прикладна фізична підготовка. (63 години)

Навчальні та виховні завдання

Удосконалювати уміння, навики та фізичні якості учнів, закладені в них на уроках із фізичної культури. Ознайомити учнів із основами рукопашного бою. Виховувати самостійність, сміливість, волю, наполегливість, витрим-ку, вміння переносити моральні, фізичні труднощі.

Зміст навчання

Заняття 1- теоретично-практичне (3 год)

Заходи безпеки під час занять на тренажерах, приладах, зі штангами, гантелями.

Заняття 2, 3, 4 - практичні (9 год)

Розвиток сили. Спеціальні вправи на гімнастичних приладах, у парах, з навантаженням.

Заняття 5, 6 - практичні (6 год.).

Розвиток витривалості. Кросова підготовка. Біг по пересіченій місцевос-ті. Марш-кидок. Інтервальний біг.

Заняття 7, 8 - практичні (6 год)

Швидкісно-силова витривалість. Спеціальні бігові вправи. Біг на короткі дистанції. Присідання зі штангою.

Заняття 9 - практичне (3 год)

Тренування швидкісно-силової витривалості.

Заняття 10 - практичне (3 год)

Розвиток спритності. Спеціальні вправи на гімнастичних приладах. Чов-никовий біг.

Заняття 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 - практичні (33 год)

Основи рукопашного бою. Бойові стійки. Пересування в бойових стійках. Самострахування в бою під час падіння. Техніка ударів ногами, руками, лі-ктями з різних положень. Техніка захисту від ударів. Способи захисту від холодної зброї в ближньому бою. Прийоми самозахисту. (За відсутності знань і вмінь вчителя можна замінити заняттями зі загально-розвиваючих вправ та іграми).

Тема 4. Вогнева підготовка. (72 год)

Навчальні та виховні завдання.

Вдосконалити знання учнів про призначення, бойові властивості, зага-льну будову автомата Калашникова, правила ведення вогню по нерухомих цілях і цілях, що з’являються в русі та на місці. Навчити учнів розбирати, збирати зброю, усувати недоліки та несправності зброї в ході бою. Трену-вати учнів у практичному веденні вогню і дбайливому ставленні до зброї.

Зміст навчання

Заняття 1 - теоретичне (3 год)

Історія розвитку вітчизняної стрілецької зброї. Сучасна стрілецька зброя Збройних сил України. Залік із техніки безпеки при поводженні зі стрілець-кою зброєю та набоями.

Заняття 2 - практичне (6 год)

Призначення, бойова характеристика АК-74 (АКМ). Неповне розбирання і складання АК-74 (АКМ).

Заняття 3 - практичне (3 год)

Призначення, загальна будова та робота частин і механізмів автомата.

Заняття 4, 5 - практичні (6 год)

Тренування в неповному розбиранні та складанні автомата. Споря-дження магазина патронами. Можливі затримки при стрільбі, шляхи їх усу-нення.

Заняття 6 – практичнее (6 год)

Правила стрільби з автомата. Вибір цілі, прицілу та точки прицілювання.

Заняття 7, 8 – практичні (6 год)

Прийоми та правила стрільби з автомата (заряджання автомата, прийняття положень для стрільби лежачи та стоячи). Припинення стрільби.

Заняття 9 – практичнее (6 год)

Здійснення стрільби (установка прицілу, перевідника вогню, прикладка автомата, дихання стрільця, використання укриттів).

Заняття 10,11 - практичні (6 год)

Прийоми та правила стрільби з автомата. Навчання і тренування в плавному натисканні спускового гачка. Правила й техніка стрільби з пневматичної гвинтівки.

Заняття 12 - практичне (24 год)

Виконання вправ початкових стрільб з пневматичної гвинтівки. Стрілецьке тренування.

Заняття 13 - практичне (6 год)

Ручні осколкові гранати РГД-5, Ф-1, РГО, РГН, їх призначення, будова, бойові властивості, принцип дії. Заходи безпеки при поводженні з граната-ми. Підготовка гранат до метання. Метання гранат з місця, на ходу. Трену-вання в метанні гранат на дальність та точність.

Тема 5. Тактична підготовка. Військова топографія (51 год)

А) Тактична підготовка (33 год.)

Заняття 1 - теоретичне (3 год)

Тактика як наука про бій, її історичний розвиток. Поняття про загально-військовий бій, його характеристика. Види бою. Види вогню і маневру в бою. Особиста зброя та екіпіровка солдата.

Заняття 2 - теоретичне (3год)

Зброя та бойова техніка різних видів і родів військ, яка застосовується в сучасному бою.

Заняття 3 - теоретичне (3год)

Пересування солдата на полі бою в пішому порядку. Посадка на бойові машини на вихідному рубежі, ведення вогню з бойових машин на ходу, спішування під вогнем противника через верхні та бокові люки та через ко-рмові двері, посадка на бойові машини на ходу на полі бою.

Заняття 4 - практичне (3 год)

Вогнева позиція: вибір місця, порядок обладнання та маскування, роз-міри.

Заняття 5 - практичне (3 год)

Порядок дій солдата в наступі: рух у атаку, спішування, зайняття місця в бойовому порядку, прохід через мінне поле, подолання інженерних загоро-джень, атака противника в траншеї, зачищення траншеї від противника, дальший наступ у глибині оборони противника.

Заняття 6 - практичне (3 год)

Загальна характеристика танків та інших броньованих машин, їх сильні та вразливі місця. Боротьба з танками за допомогою ручних протитанкових гранат РКГ – 3, разових протитанкових гранатометів (РПГ-18,22 та ін.). Ви-користання протитанкових мін для виведення з ладу танків та інших бро-ньованих машин. Використання стрілецької зброї проти низьколітаючих по-вітряних цілей.

Заняття 7 - практичне (3 год)

Дії солдата в складі бойових груп (бойові трійки та двійки). Розподіл обов’язків між військовослужбовцями та їх взаємодія в групі. Вогнева взає-модія в групі. Переміщення на полі бою в залежності від інтенсивності вог-ню противника. Взаємодія між групами на полі бою.

Заняття 8 - практичне (3 год)

Інженерні загородження. Види загороджень. Встановлення мінно – ви-бухових загороджень. Протитанкові та протипіхотні міни, їх встановлення ручним способом. Встановлення «розтяжок». Пошук мін за допомогою са-перного щупа. Знешкодження мін («розтяжок») за допомогою саперної «кі-шки». Знешкодження протитанкових та фугасних протипіхотних мін підри-вом за допомогою накладного заряду.

Заняття 9 - практичне (3 год)

Подолання невибухових та комбінованих інженерних загороджень. По-долання загороджень з колючого дроту («рогаток», «їжаків», спіралі Бруно). Розтягування лісових завалів за допомогою бойової техніки. Подолання ес-карпів, контрескарпів.

Заняття 10 - практичне (3 год)

Спостереження за полем бою. Обладнання і маскування місця для спо-стереження. Порядок ведення спостереження за противником та місцевіс-тю. Демаскуючі ознаки різних цілей, їх виявлення. Доклад командиру про виявлені цілі.

Заняття 11 - практичне (3 год)

Ведення бою в населених пунктах. Штурм (зачистка) будівель. Використання при штурмі ручних осколкових гранат. Порядок дій при пересуванні в приміщенні, відкривання дверей, ведення вогню в приміщеннях та ведення вогню через вікна назовні.

Б) Військова топографія (18 год)

Навчальні та виховні завдання

Вивчити основні типи місцевості та місцеві предмети, орієнтуватися на місцевості, визначати відстані до місцевих предметів, рухатися за азиму-том, вміти працювати з топографічними картами.

Заняття 1 - теоретичне. (3 год)

Місцевість і її значення в бою. Місцеві предмети та їх характеристика. Захисні властивості місцевості. Основні різновиди місцевості. Зображення місцевості на топографічних картах. Умовні позначення місцевих предметів на топографічних картах.

Заняття 2 - практичне. (3 год)

Орієнтування на місцевості. Компас Адріанова. Способи визначення на-прямів на місцевості. Визначення азимутів на місцевості. Визначення горизонтальних та вертикальних кутів. Визначення відстаней на місцевості за допомогою лінійки з міліметровими поділками, за формулою тисячних, за співвідношенням швидкості звуку та світла та іншими способами.

Заняття 3 - практичне. (6 год)

Орієнтування при діях у різних умовах. Рух за азимутом.

Заняття 4 - практичне. (6 год)

Поняття про топографічні карти. Масштаби карт. Визначення відстаней за картами. Визначення висот та крутості схилів. Вивчення місцевих пред-метів за картами. Визначення плоских прямокутних координат. Складання перерізу місцевості, визначення зон видимості.

Тема 6. Тактична медична підготовка (36 год)

Навчальні та виховні завдання

Навчити учнів надавати першу медичну допомогу при пораненнях і травмах різного походження, способів евакуації поранених із поля бою та їх транспортування.

Заняття 1 - теоретичне. (3 год)

Поранення. Поняття про рану, класифікація ран, можливі ускладнення при пораненнях: кровотеча, інфікування, інтоксикація, травматичний шок.

Кровотечі та їх зупинка. Способи зупинки зовнішньої артеріальної, вено-зної та капілярної кровотечі. Порядок застосування джгута, закрутки. Взає-модопомога та самодопомога при кровотечі.

Заняття 2 - практичне. (12 год)

Обробка рани. Асептичні та антисептичні засоби обробки ран. Зупинка артеріальної кровотечі кінцівки(затисканням артерій пальцями кисті, джгу-том, закруткою, давлячою пов’язкою, максимальним згинанням кінцівки в суглобі). Зупинка венозної кровотечі кінцівки накладанням давлячої пов’язки. Зупинка капілярної кровотечі обробкою та перев’язкою рани. Пе-рев’язування пораненого. Накладання бинтових пов’язок на голову, груди, плече, низ живота, верхні й нижні кінцівки.

Заняття 3 - теоретичне.(3 год)

Травми кісток та суглобів. Поняття про переломи кісток та вивихи суг-лобів, їх класифікація та ознаки. Перша медична допомога при переломах та вивихах. Травматичний шок. Характеристика травматичного шоку, фази розвитку, запобігання травматичному шоку.

Засоби іммобілізації переломів (табельні та підручні).

Заняття 4 - практичне. (6 год)

Іммобілізація кінцівок за допомогою табельних та підручних засобів. По-рядок накладання шин за різної локалізації перелому. Способи транспор-тування поранених: на спині, руках, плечі, за допомогою носильних лямок, нош, волокуш. Використання підручних матеріалів для виготовлення нош. Надання першої медичної допомоги при вивихах.

Заняття 5 - теоретичне. (3 год)

Поняття про опіки, обмороження, отруєння та електротравми, перша медична допомога, засоби та матеріали, які використовуються при наданні першої медичної допомоги.

Заняття 6 - практичне. (6 год)

Реанімаційні заходи. Штучна вентиляція легень методом «рот у рот» та за допомогою пластикової маски; непрямий масаж серця. Проведення реа-німації одним та двома реаніматорами.

Заняття 7 - практичне. (3 год)

Розшук поранених на полі бою. Огляд та надання першої медичної до-помоги пораненим. Винесення поранених із поля бою. Витягування пора-нених із поля бою під вогнем противника з використанням плащ-накидки, носильних лямок, підручних засобів.

Тема 7. Психологічна підготовка. (18 год)

Заняття 1 - теоретичне (6 год)

Психологічна характеристика військового колективу. Психологічна підго-товка до служби в Збройних силах України. Самовиховання волі. Способи та методи психічної саморегуляції. Способи та методи релаксації. Поняття психологічної війни. Форми та методи психологічної війни. Види впливу та специфіка психологічних операцій в ході бойових дій. Психологічний вплив противника через засоби масової інформації, засоби зв’язку та протисто-яння їм.

Заняття 2 - практичне (12 год)

У формі ігор і вправ соціально-психологічного тренінгу відпрацювати елементи вербального і невербального спілкування, взаємодії, оцінки і са-мооцінки психологічного стану, саморегуляції і надання першої психологіч-ної допомоги товаришеві.

Екскурсії та масові військово-спортивні змагання.

(30 год)

Навчання та виховні завдання

Під час зустрічей із ветеранами визвольних змагань, учасниками АТО, ООС, екскурсій місцями бойової слави дати учням знання з історії розвитку війсь-кового мистецтва як складової загальної військової історії, сформувати в учнів правильне бачення щодо походження основних понять тактики й стратегії.

Сформувати почуття гордості за героїчне минуле і сьогодення України, зацікавити історією українського війська, зброї.

Вміння і навики, які учні мають удосконалити або набути на заняттях:

1. З історії військового мистецтва учні повинні усвідомити, що складовою військової історії є історія військового мистецтва. Узагальнюючи досвід минулих війн, знати закономірність військового мистецтва, створюючи тим самим основу для розвитку сучасної теорії.

2. Після вивчення стройової підготовки учні повинні знати обов’язки солдата перед шикуванням і в строю; правильно виконувати команди в строю, стройові вправи в строю без зброї та зі зброєю й стройовий вишкіл у складі відділення та взводу.

3. Після вивчення прикладної фізичної підготовки учні повинні вміти долати довгі дистанції з доланням природних перешкод; виконувати силові вправи на гімнастичних приладах і з навантаженням.

4. Вогнева підготовка повинна навчити учнів щодо будови, складових частин, принципу дії автомата Калашникова, правил ведення вогню по не-рухомих цілях і цілях, що з’являються; уміти доглядати бойову зброю, вміти усувати затримки під час стрільби; виконувати прийоми й правила стрільби.

5. Військові ритуали повинні зацікавити учнів.

6. Статути Збройних сил України повинні дати можливість учням усві-домити значення військової дисципліни, нагород і стягнень як чинника, який скріплює українську армію.

7. Проведення рухливих і спортивних ігор веде до розвитку спритності, виховання почуття колективізму, взаємодопомоги, виховання командного духу, зміцнення фізичного гарту учнів.

8. Екскурсії та масові військово-спортивні заходи знайомлять учнів з історичним минулим країни. Зустрічі з учасниками бойових дій, АТО, ООС ведуть до формування кращих рис майбутнього захисника Вітчизни.

Таборування.

(72 год)

1. Виїзд із учнями на місцевість. Вимоги до місцевості:

- наявність джерела (річки) з чистою протічною водою;

- наявність сухих дров для вогнища;

- ділянка рівної місцевості для встановлення наметів.

2.Завдання на таборування:

- уміти розкладати вогнище;

- уміти заготовляти сухі дрова для вогнища;

- уміти готувати їжу на вогнищі;

- уміти жити в природі без сучасних благ цивілізації.

3. Програма таборування:

- 7.00– підйом

- 7.00–7.30 – ранкова розминка. Марш – кидок на 1000-3000 метрів.

- 7.30–8.00 – вмивання. Ранковий туалет.

- 8.00–9.00 – сніданок. Прибирання території, миття посуду, заготівля дров для приготування обіду.

- 9.00–13.00 – спортивні змагання, походи, рухливі ігри.

- 13.00–14.00 – обід. Післяобідній відпочинок. Заготівля дров для приготування вечері.

- 14.00–18.00 – спортивні змагання, рухливі ігри.

- 18.00–19.00 – відпочинок. Заготівля дров для нічного чергування та для приготування сніданку.

- 19.00–20.00 – вечеря. Миття посуду, підготовка продуктів для приготування сніданку, вечірній туалет.

- 20.00–23.00 – відпочинок. Культурна програма, ігри, пісні біля вогнища.

- 23.00–відбій.

Примітка:

1. Їжу готують самі учасники таборування в порядку черги.

2. Чергування по табору здійснюють учні в порядку черги не більше, як 2 години на добу.

Проведення занять в гуртку направлено на використання елементів козацької педагогіки, використання досвіду наших предків по вихованню підростаючого покоління, виконання законів кодексу «лицарської честі», який передбачає:

 • любов до батьків, рідної мови, вірність у коханні, дружбі, побратимстві, віддане ставлення до БатьківщиниУкраїни;

 • готовність захищати слабших, молодших;

 • шляхетне ставлення до дівчини, Матері, Жінки, Бабусі;

 • непохитна відданість ідеям, принципам народної моралі, духовності;

 • відстоювання повної свободи і незалежності особистості, народу, держави;

 • турбота про розвиток національних традицій, звичаїв і обрядів, бережливе ставлення до рідної природи, землі;

 • цілеспрямований розвиток власних фізичних і духовних сил, волі, можливостей свого організму;

 • уміння скрізь і всюди чинити шляхетно, виявляти інші чесноти;

 • не шкодити своїми діями іншим.

Головною метою гуртка є формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної людини, патріота Батьківщини.

Усі заняття в гуртку спрямовані на поглиблення знань учнів, розширення їх кругозору, виховання загальнолюдських християнських цінностей, формування світогляду громадян незалежної демократичної держави, сповнених національної гідності та поваги до інших народів.

В гуртку військово-патріотичного та спортивного спрямування учні ознайомлюються з визначними подіями з історії рідного краю, вивчають історію запорізького козацтва, займаються туристсько-краєзнавчою роботою, військово–прикладними видами спорту, відродженням військово-спортивного мистецтва та народних мистецьких традицій, готують себе до служби в лавах Збройних Сил України (ЗСУ).

Більшість занять носить практичний характер з елементами змагань та інтелектуальних ігор. Програма орієнтує керівника гуртку на виховання національної свідомості, духовно багатої зорієнтованої на творчу діяльність особистості, щоб вона змогла знайти себе в сучасному суспільстві. У гуртку виховується розвинена людина зі стійким характером, сильною волею, добрим серцем та чистою совістю.

Вивчення матеріалу календарно-тематичного плану передбачається учнями 8÷11 класів.

Перевірка та оцінювання знань, умінь та навичок учнів здійснюється під час виконання практичних завдань, а також у формі вікторин, конкурсів та змагань.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Гуртківці повинні знати:

 • основні питання історії України, козацтва і рідного краю;

 • культуру та побут українців;

 • обряди і звичаї українського народу, церковні і народні свята;

 • історичні та культурні пам’ятки рідного краю;

 • видатних діячів українського козацтва, культури, науки і мистецтва;

 • основи дитячого самоврядування;

 • основні аспекти спортивних єдиноборств, туризму, спортивного та туристського орієнтування;

 • основи стройової підготовки;

 • правила та види стрільби із пневматичної зброї;

 • види техніко–тактичних дій на місцевості;

 • основи надання долікарської допомоги, проведення рятувальних робіт;

 • санітарно–гігієнічні норми;

 • правила безпеки життєдіяльності учнів під час занять, екскурсій та змагань;

 • правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України (наказ Міністерства освіти і науки України від 24.03. 2006 р. № 237, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 червня 2006 р. за № 660/2534).

Гуртківці повинні вміти:

 • працювати з різними джерелами інформації;

 • збирати, фіксувати народознавчі матеріали;

 • проводити спостереження за природою, орієнтуватись на місцевості;

 • освоїти елементи народних єдиноборств;

 • подавати команди та діяти в строю;

 • стріляти із пневматичної зброї;

 • користуватись засобами індивідуального захисту;

 • облаштовувати привали, табори, біваки;

 • готувати страви національної кухні (козацький куліш, борщ, кашу, деруни тощо);

 • розподіляти обов’язки у групі залежно від завдань;

 • брати участь в концертах, фестивалях, виставках, народознавчих заходах;

 • надавати першу медичну допомогу;

 • готувати творчі роботи.

Список літератури

1. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (Наказ Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р. № 641)

2.«Захист Вітчизни»: Підруч. Для учнів 10 кл. загальноосвітніх навч. закл. (рівень стандарту для хлопців). – Тернопіль: Видавництво «Астон», 2011. –280с.: іл.

3. «Захист Вітчизни»: Підруч. Для учнів 11 кл. загальноосвітніх навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для хлопців). – Тернопіль: Видавництво «Астон», 2011. – 280с.: іл.

4.Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи».

5.Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України».

6.Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України».

7.Указ Президента України від 24.09.2014 № 744 «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності».

8.Історія Українського війська: Курс лекцій / П.П.Ткачук, А.І.Харук, І.Я. Соляр та ін. – Львів: НАСВ, 2016.

9. Бака М.М. Фізичне і військово-патріотичне виховання молоді.(М.М Бака, В.П. Корж К:ПВА «Книга пам’яті України» 2004

10. Дем’янюк Т.Д. Методика виховання сучасній школі (текст): навчальний посібник(Т.Д.Дем’янюк. – К.: НМУ середньої освіти МОН України, 2000-286с.

11. Дятленко С.М. Книга для вчителів предмета «Захист Вітчизни»/ С.М. Дятлов. – Х.: Торсінг, 2006.

12. Українська звитяга і мужність. Хрестоматія з військово-патріотичного виховання української молоді. – Тернопіль. Навчальна книга. Богдан. 2010.

13. Єдинак Г.А. Клименко М.М., Мисів В.М. Навчальний предмет «За-хист Вітчизни»/ Г.А.Єдинак, М.М.Клименко, В.М.Мисів – Кам’янець-Подільський; ПП «Мошак М.І.» 2004.

14. Кириченко О.В. Виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях у процесі допризовної підготовки: комплексна навчально-виховна програма та методичні рекомендації щодо її реалізації/ О.ВКириченко – Донецьк; 70-го-Восток, 2005.

15. Сухушин М.П. Військово-патріотичне виховання молоді (текст): під-ручник – К.:Видавничий дім «Слово», 2009.

16. Концепція Державної цільової програми розвитку позашкільної осві-ти на період до 2014.

17. Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджене пос-тановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2003 № 238.

18. Положення про порядок індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2014 № 651.

19. Герої Небесної сотні. /Упорядники: П.Старовойт, О.Осовська, Л.Равлюк. – Чернівці.2014.

Перелік спорядження для організації занять

Складений відповідно до типового переліку навчально-наочних посібників і технічних засобів для позашкільних навчальних закладів системи Міні-стерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.01.2002 №5, окремих нормативних положень.

1. Стрілецький тир

2. Навчальна зброя

3. Макети автомата

4. Пневматичні гвинтівки

5. Прицільні станки.

6. Навчальні міни ПМН, ОЗМ, ТМ-62 і ін.

7. Перекладина

8. Бруси

9. Скакалки

10. Гирі

11. Гантелі

12. Лава для пресу

13. Штанги

14.Тренажери різних типів

15. Шведська стіна

16. Стройовий майданчик

17. Компаси Андріанова

18. Засоби індивідуального захисту

19. Протигази, респіратори

20. Туристичне спорядження

21. Комплекти плакатів

Керівник гуртка ________________І.Л. Ляшенко

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.