Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарно-тематичне планування з всесвітньої історії (8 клас ) на 2021/2022 навчальний рік (Зі змінами від 21.02.2019 р.)

Опис документу:
Пропонується вашій увазі готове до використання календарно-тематичне планування з всесвітньої історії у 8-му класі. Теми розбиті по годинах. Наявні також колонки для чотирьох змістових ліній, а також державні вимоги до рівня загально-освітньої підготовки учнів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Всесвітня історія 8 клас. (35 год.)

п/н


Дата


К­сть
год

Зміст навчального матеріалу

Наскрізна лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток»

Наскрізна лінія «Громадянська відповідальність»


Наскрізна лінія «Здоров’я і безпека»


Наскрізна лінія «Підприємливість та фінан-сова гра-мотність»

Державні вимоги
до рівня загальноосвітньої підготовки учнів1.
1

ВСТУП

Середні віки в історії людства.

Поняття і періодизація Нового часу, Ранньомодерної доби.

Учень/ учениця:

 • показує на карті провідні європейські держави;

 • характеризує цивілізаційної спадщини Середньовіччя; особливості розвитку світу напередодні Нового часу;

 • називає хронологічні межі та періодизацію Середніх віків та Нового часу; пояснює, застосовує поняття і терміни: «Новий час», «ранній Новий час», «Ранньомодерна доба»

Розділ І. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ТА

СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН 5 год.
2.

3.
4.5.6.


1

1
111

Причини й передумови Великих географічних відкриттів XV— XVI ст. Подорожі Х. Колумба, В. да Гами, Ф. Магелана.


Конкіста – завоювання Нового світу. Створення колоніальних імперій. Зміна поглядів на світ.


Торгівельний капітал. Мануфактурне виробництво і наймана праця. Розвиток техніки. Становлення капіталістичних відносин.


Повсякденне життя населення Західної Європи.


Практичне заняття (на вибір вчителя):Наслідки Великих геогра-фічних відкриттів для історії людства / Цивілізації доколумбової АмерикиЧинники, що впливають на раціональний вибір споживача. Відмінності у споживанні людей із різним доходом.


Учень/ учениця:

 • показує на карті основних

географічних відкриттів; напрямки нових торговельних шляхів, центри світової торгівлі.

 • характеризує подорожі європейців;

життя народів доколумбової Америки (ацтеки, майя, інки); зміни у житті людей після Великих

географічних відкриттів; технічні досягнення раннього Нового часу;

 • визначає причини і наслідки Великих географічних відкриттів;

 • називає період Великих географічних

відкриттів, дати подорожей Х. Колумба, Васко да Гами, Ф. Магелана;

пояснює, застосовує поняття і терміни: «Великі географічні відкриття», «конкіста», «колоніальна імперія», «зустріч цивілізацій», «Революція цін», «мануфактура», «капіталізм», «буржуазія», «найманий робітник»

7.


1

Узагальнення. Тематичне оцінюванняРозділ ІІ. ВИСОКЕ ВІДРОДЖЕННЯ. РЕФОРМАЦІЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПі


8.

9.
10.

11.


12.
1

11

1

1

Гуманізм. М. Сервантес, Еразм Роттердамський, Н. Макіавелі, Високе Відродження. Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело.

Північне Відродження. П. Брейгель, А. Дюрер. Зародження культури бароко. Рембрант, Рубенс, Тиціан.


Практичне заняття(на вибір вчителя): Гуманістичні ідеї в творах Е.Роттердамського / Ідеї гуманізму в шедеврах Високого Відродження


Католицька церква напередодні Реформації. М. Лютер і народження протестантизму. Т. Мюнцер. Поширення Реформації. Ж. Кальвін. Аугсбурзький релігійний мир 1555 р.


Контрреформація в Європі. І. Лойола. Єзуїти. Тридентський собор.

Народження нової європейської науки. Р.Декарт, Й.Кеплер, Н.Коперник, Г. Галілей.

Знаю:

 • час бароко і релігійних воєн у Німеччині та Франції;

 • дати початку Реформації в Німеччині, укладення Аугзбургського релігійного миру;

 • територію поширення Реформації, культурні центри Європи Раннього Нового часу.

Розумію:

 • Ранній Новий час (Ранньомодерну добу) як період звільнення суспільного життя від церковного догматизму;

 • світський, нецерковний характер культури Відродження;

 • гуманізм епохи Відродження як європейський інтелектуальний рух за вдосконалення людської природи через пізнання культурної спадщини Античності;

 • бароко як усвідомлення людиною Ранньомодерної доби складності, багатоманітності та мінливості світу;

 • поняття «секуляризація», «Реформація», «протестантизм», «лютеранство», «кальвінізм», «Контрреформація», «релігійні війни», «орден єзуїтів», «Високе Відродження», «бароко».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про Реформацію, Відродження (Ренесанс) і Бароко;

 • показати на карті регіони поширення Реформації; культурні центри Європи Раннього Нового часу;

 • розповісти про наукові й технічні досягнення Раннього Нового часу; представників культури Відродження й Бароко, їхні твори; видатні пам’ятки культури епохи Ренесансу й Бароко;

 • визначити причини і наслідки Реформації та Контрреформації;

 • сформулювати основні ідеї вчень Мартіна Лютера і Жана Кальвіна;

розпізнати пам’ятки культури епохи Відродження і Бароко.Види потреб і шляхи їх задоволення. Рі

вень задоволення потреб13.


1

Узагальнення. Тематичне оцінюванняРозділ ІІІ. ДЕРЖАВИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ у ХVІ — ХVІІ ст. 7 год.


14.15.16.17.18.

19.20.1
1
1
1
1

1

1

Становлення абсолютної монархії у Франції. Франциск І. Особливості Реформації у Франції. Релігійні війни. Нантський едикт.


Кардинал А. Рішельє. Абсолютизм за Людовіка XIV. Ж.-Б.Кольбер.


Королівська реформація в Англії. Генріх VIII. Єлизавета І. «Криваве законодавство»


Англійська революція. О. Кромвель. Навігаційний акт. Реставрація і "Славна революція". «Білль про права». Парламентська монархія.


Володіння Габсбургів. Карл V, Філіп ІІ. Національно-­визвольна війна у Нідерландах. Утрехтська унія. В.Оранський.


Практичне заняття (на вибір вчителя):

Розвиток монархічних форм правління у країнах Західної Європи / Образ абсолютного монарха країн Західної Європи.


Тридцятилітня війна. Вестфальська система міжнародних відносин


Усвідомлення процесів

прийняття суспільних рішень і

форми участі громадя

н у житті

громади і суспільства в цілому
Учень/ учениця:

 • показує на карті територію Англії, Франції, володінь Карла V Габсбурга, Об’єднані провінції Нідерландів; шлях «Великої армади»; територіальні зміни, що відбулися в результаті Тридцятилітньої війни;

 • характеризує основні риси політичного і релігійного розвитку західноєвропейських країн; абсолютизм в різних країнах Європи; причини і наслідки релігійних війн у Франції, національно-­визвольної війни у Нідерландах, Англійської революції;

 • висловлює власні судження щодо діяльності кардинала Рішельє, О. Кромвеля, В. Оранського;

 • називає хронологічні межі Тридцятилітньої війни, релігійних війн у Франції, національно­-визвольної війни в Нідерландах, Англійської революції;

пояснює, застосовує поняття і терміни: «релігійні війни», «абсолютизм», «протекціонізм», «меркантилізм», «Славна революція», «національно ­визвольна війна», «протекторат»

21.


1

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Розділ ІV. ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ. КРАЇНИ СХІДНОЇ

ЄВРОПИ у ХVІ — першій половині ХVІІІ ст. 4 год.

22.


23.24.25.


1


111

Експансія Османської імперії. Сулейман Пишний. Народи Південно-Східної Європи під владою турків-османів


Річ Посполита. Характерні риси шляхетської демократії.


Московське царство. Іван IV Грозний. Смутний час. Початок правління династії Романових. Реформи патріарха Никона. Внутрішня та зовнішня політика Петра І. Народження Російської імперії.

Учень/ учениця:

 • показує на карті території Османської

Імперії, Російської держави, Речі Посполитої;

 • характеризує внутрішню та зовнішню політику Османської імперії, Речі Посполитої та Російської держави;

 • визначає причини і наслідки османських

завоювань в Європі, Північної війни; значення реформ Петра І;

 • висловлює судження щодо діяльності Сулеймана Пишного, Сигізмунда ІІ Августа, Івана IV Грозного, Олексія Михайловича, Петра I;

 • називає дати Люблінської унії, зупинки османської експансії (облога Відня 1683 р.), проголошення Росії імперією;

 • пояснює, застосовує поняття і терміни: «султан», «шляхта», «опричнина», «Смута», «церковний розкол», «сейм», «Земський собор», «самодержавство»

26.


1

Узагальнення. Тематичне оцінюванняРозділ V. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА 5 год.27.


28.

29.


30.
31.

1

1

1

11


Початок промислового перевороту і його вплив на життя різних верств населення. А.Сміт.

Просвітництво.Енциклопедисти. Масони. Класицизм.


Освічений абсолютизм.

Володіння австрійських Габсбургів. Марія-­Терезія. Йосип ІІ. Королівство Пруссія. Фрідріх ІІ. Російська імперія. Єлизавета І. Катерина ІІ.


Міжнародні відносини. Війна за іспанську спадщину, війна за австрійську спадщину, Семилітня війна. Поділи Речі Посполитої. Початок боротьби за спадщину Османської імперії.


Англійські колонії в Північній Америці. Декларація незалежності. Війна за незалежність. Утворення США. Конституція США


Практичне заняття (на вибір вчителя): Особливості державного устрою США /

Повсякденне життя в країнах Західної Європи у ХVІІІ ст.Повагу до закону, свідоме

ставлення до обов’язків і відповідальність за власні вчинки і поведінкуУчень/ учениця:

 • показує на карті територію Пруссію, володіння австрійських Габсбургів, Російську імперію, англійські колонії в Північній Америці та США; територіальні зміни, що мали місце впродовж ХVІІІ ст.;

 • характеризує зміст промислового перевороту, освіченого абсолютизму, класицизму, зміни у повсякденному житті протягом ХVІІІ ст.;

 • визначає основні ідеї Просвітництва, «Декларації незалежності» та Конституції США; зміст політики Англії щодо північноамериканських колоній;

 • пояснює причини і наслідки реформ Марії­Терезії, Йосипа ІІ, Фрідріха ІІ, Катерини ІІ, боротьби за незалежність США і Семилітньої війни;

 • називає хронологічні межі промислового

перевороту, доби Просвітництва, Семилітньої війни, Війни за незалежність США, прийняття «Декларації незалежності» та Конституції США; дати поділів Речі Посполитої;

пояснює, застосовує поняття і терміни: «промисловий переворот», «освічений абсолютизм», «Просвітництво», «енциклопедисти», «класицизм», «конституція», «федерація»

32.


1

Узагальнення. Тематичне оцінюванняРозділ VІ. СХІДНИЙ СВІТ в ХVІ –ХVІІІ ст. 2 год.


33.

34.1

1

Індія. Держава Великих Моголів. Бабур, Акбар. Перське царство Сефевидів. Аббас І. Культура Індії та Персії.


Китай. Маньчжурське завоювання. Династія Цин. Культура Китаю. Японія. Сьогунат Токугави. Полі-тика самоізоляції. Культура Японії.
Учень/ учениця:

 • показує на карті території Індії, Персії, Китаю, Японії;

 • характеризує та порівнює особливості економічного, політичного, соціального устрою Індії, Персії, Китаю, Японії;

 • визначає основні риси культурного розвитку народів Сходу; особливості взаємин з країнами Європи;

 • пояснює особливості правління Великих Моголів, Сефевидів, династії Цин, Токугави;

 • називає дату встановлення влади Великих Моголів, Сефевидів, династії Цин, Токугави;

пояснює, застосовує поняття і терміни: «Великі Моголи», «маньчжури», «самураї», «політика самоізоляції», «мініатюра», «каліграфія»

35.


1

Узагальнення до курсу: «Ранній Новий час в історії людства»

 • визначає і характеризує процеси модернізації і становлення єдності Світу; висловлює судження щодо основних здобутків раннього Нового часуВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.