Календарно-тематичне планування з всесвітньої історії (7 клас ) на 2021/2022 навчальний рік (Зі змінами від 21.02.2019 р.)

Опис документу:
Пропонується вашій увазі готове до використання календарно-тематичне планування з всесвітньої історії у 7-му класі. Теми розбиті по годинах. Наявні також колонки для чотирьох змістових ліній, а також державні вимоги до рівня загально-освітньої підготовки учнів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Всесвітня історія. 7 клас (35 год.)

п/н

Дата

К-сть годЗміст навчального матеріалу

Наскрізна лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток»

Наскрізна лінія «Громадянська відповідальність»

Наскрізна лінія «Здоров’я і безпека»

Наскрізна лінія «Підприємливість та фінансова грамотність»Результати навчально-пізнавальної діяльності

1.


1

Повторення: Велике переселення народів та його наслідки. Розселення слов’ян. Вступ: Середньовіччя як період розвитку людства. Періодизація.


Шанування національної історії,

культури, мови, традицій;

визнання та сприйняття

багатоманітності оточуючого світу
Знаю:

 • хронологічні межі та періодизацію Середньовіччя, час Великого переселення народів;

 • види джерел з історії Середньовіччя;

 • напрямки Великого переселення народів і розселення слов’ян.

Розумію:

 • Середні віки (доба Середньовіччя) як період між історією Стародавнього світу та Новою історією;

 • Середні віки в Україні як княжу добу, періоди якої збігаються з відповідними періодами європейської історії, а саме: а) період становлення племiнних князiвств i союзiв (V–IX ст.) – з добою раннього Середньовiччя (середина V ст. – кiнець IХ ст.); б) період iснування Русi (IX–XIII ст.) – з добою зрілого Середньовiччя (Х–ХІІІ ст.); в) період удiльних князiвств (XIII–XV/XVI ст.) – з добою пiзнього Середньовiччя (XІV–XV ст.);

 • як користуватися підручниками з історії України та всесвітньої історії для 7 класу на уроці й удома.

Умію:

 • охарактеризувати первісні часи та історію Стародавнього світу;

 • перелічити цивілізаційні здобутки населення України стародавніх часів;

 • назвати хронологічні межі та періодизацію Середніх віків;

укласти синхронізовану хронологічну таблицю «Європа в добу Середньовіччя».
Розділ 1. ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ

2.


1

Утворення «варварських королівств». Франкська держава. Хлодвіг. Завоювання Карла Великого. Імперія франків. Розподіл імперії.

.


Свідомо обирати способи дії та поведінки і діяти відповідально; усвідомлення важливості

державних утвореньЗнаю:

 • хронологічні межі існування Франкського королівства, час утворення Франкської та Візантійської імперій, виникнення ісламу;

 • територію «варварських королівств», імперії Карла Великого, напрямки завойовницьких походів арабів.

Розумію:

 • поняття «варварське королівство», «халіфат», «іслам», «Коран», «експансія».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про Велике переселення народів, Франкську та Візантійську імперії, перші Арабські халіфати (Омейядів і Аббасидів);

 • показати на карті «варварські» королівства, імперію Карла Великого, Візантію, напрямки завойовницьких походів арабів, Арабський халіфат;

 • охарактеризувати організацію влади у «варварських королівствах», Франкській та Візантійській імперіях, перших Арабських халіфатах;

визначити наслідки Великого переселення народів, розпаду імперії Карла Великого, виникнення ісламу й арабської експансії

3.


1

Візантійська імперія доби Юстиніана. Розквіт Візантії за Македонської династії та династії Комнінів. Культура Візантії.

4.


1

Природно-географічні умови Аравії. Виникнення ісламу. Мухаммад. Арабські завоювання та халіфати. Розвиток арабо-мусульманської культури.

5.


1

Практичне заняття.

Зіставити організацію влади у «варварських королівствах», Франкській імперії, Візантійській імперії, перших Арабських халіфатах.

6.


1

Урок узагальнення.

7.


1

Урок контролю знань і вмінь учнів.
Розділ 2. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

8.


1

Зв’язок людини і природи.
Чинники, що впливають на раціональний вибір споживача. Відмінності у споживанні людей із різним доходом.
Знаю:

основні стани середньовічного суспільства;

найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, територію поширення християнства.

Розумію:

станове суспільство як суспільство з ієрархічно вибудуваною соціальною структурою, кожна з великих соціальних груп (станів) якого – відносно замкнена та умовно об’єднана своїми правовим і економічним становищем у суспільстві;

причини і наслідки внутрішньої і зовнішньої колонізації середньовічної Європи;

роль християнської церкви в Середньовіччі;

поняття «суспільний стан», «феод», «феодалізм», «васалітет», «феодальна драбина», «церковна ієрархія», «єпархія», «цех», «майстер», «підмайстер», «учень», «гільдія», «Ганза», «лихварство», «міська комуна», «внутрішня колонізація», «зовнішня колонізація».

Умію:

показати на карті найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, територію поширення християнства;

описати повсякденне життя у феодальному замку, міському будинку (майстерня, крамниця), селянській господі;

охарактеризувати соціальне становище і роль кожного з основних станів середньовічного суспільства.

9.


1

Рух населення. Внутрішня і воєнна колонізація.

10.


1

Три стани середньовічного суспільства. Феодалізм.

11.


1

Організація християнської церкви в Середньовіччі.

12.


1

Практичне заняття.

Зіставити (на основі витягів з доступних джерел) правове становище різних груп середньовічного населення Західної Європи.

13.


1

Урок узагальнення.

14.


1

Урок контролю знань і вмінь учнів.
Розділ 3. ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ в Х–ХV ст.

15.


1

Скандинавія в добу середньовіччя. Походи вікінгів та їхні завоювання.

Знаю:

час походів вікінгів, нормандського завоювання Англії, Хрестових походів, Реконкісти, Столітньої війни, Війни троянд;

дати утворення Священної Римської імперії, початку скликання англійського парламенту та Генеральних штатів у Франції, ухвалення Великої хартії вольностей;

території походів вікінгів, Хрестових походів.

Розумію:

причини політичного роздроблення держав Західної Європи та мотиви Хрестових походів;

суспільне значення самопожертви Жанни д’Арк;

значення формулювання принципу недоторканності особи для становлення правової культури європейської цивілізації;

феодально-теократичний характер Священної Римської імперії;

поняття «вікінги», «феодальна роздробленість», «Хрестові походи», «духовно-рицарські ордени», «теократія», «станово-представницька монархія», «парламент» («кортеси», «Генеральні штати», «сейм»), «Реконкіста», «династична унія».

Умію:

розташувати в хронологічній послідовності відомості про походи вікінгів, формування середньовічних держав (від роздробленості до станово-представницьких монархій або республік), Хрестові походи і держави хрестоносців;

показати на карті території Королівства Іспанія, Королівства Франція, Королівства Англія, Священної Римської імперії, італійських торговельних республік, напрямки походів вікінгів, Хрестових походів, торговельні шляхи, якими користувались італійські міста-держави;

розкрити сутність та історичне значення діяльності Жанни д’Арк;

описати і порівняти формування станово-представницької монархії у Франції та в інших державах Західної Європи;

охарактеризувати організацію влади в торговельних містах-державах (Генуї, Венеції та ін.);

охарактеризувати напрямки внутрішньої й зовнішньої політики європейських правителів (Ізабелль I і Фернандо II, Луї ХІ, Генрі ІІ Плантагенета, інших);

визначити наслідки Хрестових походів, Реконкісти, Столітньої війни, Війни троянд.

16.


1

Хрестові походи. Держави хрестоносців. Духовно-рицарські ордени.

17.


1

Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій. Реконкіста. Династична унія Ізабелль I і Фернандо II та утворення Королівства Іспанія.

18.


1

Франція у ХІ–ХV ст. Столітня війна. Жанна д’Арк. Консолідація влади в руках французьких королів. Луї ХІ.

19.


1

Англія в ХІ–ХV ст. Генрі ІІ Плантагенет. «Велика хартія вольностей». Війна троянд.

20.


1

Практичне заняття.

Встановити (на основі витягів з тексту документа) цінність «Великої хартії вольностей» для сучасних європейців, її значення для становлення європейської правової культури.

21.


1

Священна Римська імперія: устрій та боротьба за політичний провід між світськими і духовними володарями. Італійські торговельні республіки (Генуя, Венеція).

22.


1

Урок узагальнення.

23.


1

Урок контролю знань і вмінь учнів.
Розділ 4. МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

24.


1

Церковний розкол 1054 р. Католицька церква в ХІ–ХV cт. Тома Аквінський. Середньовічні єресі й боротьба з ними.


Усвідомлення процесів

прийняття суспільних рішень і

форми участі громадя

н у житті

громади і суспільства в ціломуЗнаю:

хронологічні межі Раннього Відродження, дату розколу християнської церкви, час винайдення книгодрукування;

основні наукові й технічні досягнення Середньовіччя;

університетські центри Середньовіччя, межі поширення впливу католицької та православної церков.

Розумію:

основні відмінності між католицизмом і православ’ям;

роль вчення Томи Аквінського у формуванні європейської правової системи;

значення книгодрукування для розвитку європейської культури;

історичне значення технічних досягнень Середньовіччя; наукових праць (відкриттів і винаходів) Роджера Бекона, Йоганна Гутенберга, П’єра Абеляра, художньої творчості Данте, Петрарки, Боттічеллі, Донателло та ін.;

поняття «вітраж», «університет», «єретик», «інквізиція», «Альбігойські війни», «Раннє Відродження», «гуманізм», «романський стиль», «готичний стиль».

Умію:

розташувати в хронологічній послідовності відомості про розкол християнської церкви, поширення романського і готичного мистецьких стилів, книгодрукування, раннє Відродження;

показати на карті університетські центри й міста, пов’язані з початком Відродження; межі поширення впливу католицької і православної церков;

обґрунтовано оцінити вплив церкви на культуру й освіту;

визначити причини і наслідки виникнення університетів; поширення ідей гуманізму і культури Раннього Відродження;

розпізнати будівлі (храми) романського і готичного стилів.

25.


1

Середньовічні школи та університети. Наукові й технічні досягнення. Книгодрукування.

26.
1

Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження. Гуманізм.

27.


1

Практичне заняття.

Описати (на основі доступних джерел) повсякденне життя середньовічного студента/учня.

28.


1

Урок контролю знань і вмінь учнів.
Розділ 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ в Х–ХV ст.

29.


1

Чернечі лицарські ордени (Тевтонський, Лівонський, орден Мечоносців) та християнізація Східної Європи. Велике князівство Литовське за правління Ольгерда (Дмитра) Гедиміновича.Свідомо обирати способи дії та поведінки і дія-ти відповідально; усвідомлення важливості

державних утвореньЗнаю:

час гуситських війн, монгольської навали на Східну Європу, утворення Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Золотої Орди, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, дату Грюнвальдської битви, падіння Константинополя;

території Польщі, Угорщини, Чехії, Московської держави та Новгородської боярської республіки, Золотої Орди, напрямки походів монголів.

Розумію:

наслідки панування монголів (Золотої Орди) для суспільств Східної Європи;

роль чернечих лицарських орденів (Тевтонського, Лівонського та ордену Мечоносців) у християнізації Східної Європи;

значення Грюнвальдської битви для народів Східної Європи;

поняття «гусити», «гуситські війни», «боярська республіка».

Умію:

розташувати в хронологічній послідовності відомості про утворення Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, падіння Візантійської і становлення Османської імперії, гуситські війни, правління володарів держав Східної та Центральної Європи;

показати на карті території Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Золотої Орди, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, місце Грюнвальдської битви, територію поширення гуситського руху і гуситських воєн, напрямки завойовницьких походів турків-османів;

охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику правителів держав Східної Європи;

обґрунтувати думку про взаємодію та зіткнення на теренах Центрально-Східної Європи візантійської, руської та західноєвропейської (католицької) культурних традицій.

30.


1

Польське королівство за Казимира ІІІ. Угорське королівство за Іштвана І. Ян Гус. Гуситські війни у Чехії.

Монгольське панування. Новгородська боярська республіка. Устрій та територіальні надбання Великого князівства Московського ХІV – на початку ХVІ cт. Іван ІІІ.

31.


1

32.


1

Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ. Культура Османської імперії.

33.


1

Практичне заняття.

Позначити на контурній карті території Польського, Угорського, Чеського королівств, Османської імперії, Золотої Орди, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського, місце Грюнвальдської битви, територію поширення гуситського руху і гуситських воєн, напрямки завойовницьких походів турків-османів.

34.


1

Урок контролю знань і вмінь учнів.
Розділ 6. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СХІД (оглядово)

35.


1

Держава і суспільство в середньовічному Китаї. Досягнення китайської культури. Індія в період політичної децентралізації (дроблення).

Делійський султанат. Досягнення індійської культури. Японія.


Шанування національної історії,

культури, мови, традицій;

визнання та сприйняття

багатоманітності оточуючого світуЗнаю:

території середньовічних Індії та Китаю.

Розумію:

значення культурних досягнень середньовічних Китаю та Індії для формування європейського культурного простору;

поняття «Піднебесна імперія», «каста», «індуїзм».

Умію: показати на карті території середньовічних Індії, Китаю та Японії; розповісти про пам’ятки культури Індії, Китаю та Японії епохи Середньовіччя.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.