Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарно-тематичне планування з української мови для 7-го класу (ЗПР)

Французька мова

Для кого: 7 Клас

23.02.2020

1216

121

0

Опис документу:
Реквізити програми : навчальні програми Міністерство освіти і науки України Інститут спеціальної педагогіки НАПН України для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. Українська мова 6-7класи. Укладач: Шевчук Л.І., молодший науковий співробітник лабораторії інтенсивної педагогічної корекції. Київ – 2015
Перегляд
матеріалу
Отримати код

УКРАЇНСЬКА МОВА

7-Б КЛАС

Реквізити програми : навчальні програми Міністерство освіти і науки України

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. Українська мова 6-7класи. Укладач: Шевчук Л.І., молодший науковий співробітник лабораторії інтенсивної педагогічної корекції. Київ – 2015

Річна кількість годин – 70

Кількість годин на тиждень згідно з програмою – 2

Планова кількість контрольних робіт – 4 год.

Резервний час – 5 год.

Реквізити підручника – Заболотний О.В. Українська мова : для загальноосвіт. навч. закл. з навч. рос. мовою : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. Київ : Генеза, 2015. 208 с.

Форми контролю

К-сть

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота)

3

3

Письмо: переказ

1

1

твір

-

1

Правопис: диктант

1

1

Усний переказ

Інд.

Діалог

Інд.

Усний твір

Інд.

Читання вголос

Інд.

п/п

Тема уроку

К-сть год

Дата

Примітка

1

Вступ. Літературна норма української мови . Урок мовленнєвого розвитку № 1. Відомості про мовлення. Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту (практично).

1

2

Урок мовленнєвого розвитку №2. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Навчальне аудіювання тексту публіцистичного стилю.

1

3

Урок мовленнєвого розвитку №3. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом)

1

Усний переказ

Повторення та узагальнення вивченого

4

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

1

5

Урок мовленнєвого розвитку №4. Докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі.

1

6

Частини мови. Вивчені групи орфограм в іменниках і прикметниках .Правопис та вживання числівників і займенників

1

7

Контрольний диктант №1

1

Диктант

8

Урок мовленнєвого розвитку №5. Створення й розігрування діалогів дискусійного характеру на тему: «Чи можуть електронні носії інформації повністю витіснити друковану книжку?»

1

Діалог

9

Урок мовленнєвого розвитку №6. Написання есе в публіцистичному стилі з використанням речень зі звертаннями та вставними словами на тему: «Гармонія людини і природи як велика духовна цінність»

1

Морфологія. Орфографія.

10

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на

-но, -то (загальне ознайомлення).

1

11

Неозначена форма (інфінітив) та особові форми. Доконаний і недоконаний види дієслів

1

12

Урок мовленнєвого розвитку №7. Стислий письмовий переказ розповідного тексту художнього стилю про виконання певних дій.

1

13

Часи дієслова. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час дієслів

1

14

Контрольна робота № 1 «Дієслово»

1

Тести

15

Урок мовленнєвого розвитку №8. Навчальне аудіювання тексту

1

16

Дієвідмінювання дієслів теперішнього часу

1

17

Способи дієслів .Творення і правопис дієслів наказового і умовного способу. Безособові дієслова

1

18

Способи творення дієслів

1

19

Дієслова І і ІІ дієвідміни. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін

1

20

Урок мовленнєвого розвитку №9. Складання допису в соцмережі про важливу подію зі шкільного життя з використанням дієслів різних способів

1

21

Правопис -ться, -шся в кінці дієслів. Знак м’якшення у дієсловах наказового способу

1

22

Не з дієсловами

1

23

Контрольна робота № 2 «Дієслово»

1

Тести

24

Урок мовленнєвого розвитку №10. Особливості будови опису зовнішності людини.

1

25

Урок мовленнєвого розвитку №11. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом).

1

Дієприкметник

26

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

27

Активні і пасивні дієприкметники. Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи їх заміни.

1

28

Творення активний і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу Правопис відмінкових закінчень дієприкметників

1

29

Урок мовленнєвого розвитку №12. Контрольний докладний переказ тексту розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини

1

Письмовий переказ

30

Безособові дієслівні форми на -но, -то

1

ІІ семестр

31

Правопис суфіксів дієприкметників. Написання н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження. Не з дієприкметниками

1

32

Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів

1

33

Контрольна робота № 3 «Дієприкметник»

1

Тести

34

Урок мовленнєвого розвитку №13. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника

1

35

Урок мовленнєвого розвитку №14. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування з елементами зауважень, пропозицій з використанням у реченнях-репліках дієприкметникових зворотів

1

Дієприслівник

36

Дієприслівник як особлива форма дієслова. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

37

Вид і час дієприслівників

1

38

Контрольний твір №1 розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом)

1

Письмово

39

Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення

1

40

Не з дієприслівниками

1

41

Урок мовленнєвого розвитку №15. Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

1

42

Контрольна робота № 4 «Дієприслівник»

1

Тести

43

Урок мовленнєвого розвитку №16. Портретний нарис у публіцистичному стилі

1

Прислівник

44

Прислівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

45

Розряди прислівників. Творення прислівників

1

46

Урок мовленнєвого розвитку №17. Контрольний письмовий докладний переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі.

1

Письмовий переказ

47

Ступені порівняння прислівників

1

48

Прислівники як засіб зв’язку речень у тексті. Морфологічний розбір прислівників

1

49

Н та нн у прислівниках. И та і в кінці прислівників

1

50

Урок мовленнєвого розвитку №18. Складання анотації на книжку з використанням прислівників

1

51

Ні з прислівниками Не з прислівниками

1

52

Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників

1

53

Написання прислівників разом і через дефіс. Написання прислівникових словосполучень окремо.

1

54

Урок мовленнєвого розвитку №19. Читання вголос тексту, що містить прислівники, з’ясування ролі прислівників у мовленні.

1

Читання вголос

55

Контрольна робота № 5 «Прислівник»

1

Тести і завдання

Прийменник

56

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв'язку у словосполученні

1

57

Урок мовленнєвого розвитку №20. Складання відгуку про цікаву книжку

1

58

Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс

1

59

Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення

1

60

Урок мовленнєвого розвитку №21. Контрольний усний твір розповідь про знайому людину, зовнішній вигляд якої видається вам досконалим. Визначення ролі в тексті службових частин мови, зокрема прийменників.

1

Усний твір

Сполучник

61

Сполучник як службова частина мови. Уживання сполучників у простому і складному реченнях. Сполучники сурядності і підрядності

1

62

Сполучники підрядності. Розрізнення сполучників й однозвучних слів . Правопис сполучників (написання разом і окремо)

1

Частка

63

Частка як службова частина мови

1

64

Частки формотворчі та словотворчі

1

65

Контрольний диктант № 2.

1

Диктант

66

Правопис часток не і ні з різними частинами мови. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки

1

Вигук

67

Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням

1

68

Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках

1

69

Контрольна робота № 6 «Прийменник. Частка. Сполучник. Вигук» (тести і завдання).

1

70

Узагальнення й систематизація вивченого

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.