Сьогодні відбувся
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

Календарно-тематичне планування з Природознавства у 5х класах

Природознавство

Для кого: 5 Клас

18.08.2020

400

10

1

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з Природознавства у 5х класах, (70 годин, 2 години на тиждень). За піддучником «Природознавство. 5 клас» Коршевнюк Т. В., Баштовий В. І. З урахуванням ТО, практичних робіт згідно чинної програми.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з Природознавства у 5х класах

(70 годин, 2 години на тиждень)

5 А

5 Б

5 В

5 Г

5 Д

Тема уроку

Д/з

ВСТУП

1

Науки, що вивчають природу.

2

Методи вивчення природи.

Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедії, словники, довідники величин, атласи географічних карт, атласи-визначники рослин і тварин, науково-популярна література природознавчого змісту, хрестоматії з природознавства, Інтернет-ресурси тощо.

3

Обладнання для вивчення природи.

Дослідження. Ознайомлення обладнанням для природничонаукових спостережень та дослідів.

4

Значення природничо-наукових знань для людини.

Організація спостережень за тілами живої та неживої природи.

Навчальний проект. «Жива і нежива природа навколо нас»

5

ТО1. Узагальнення знань

ТО 1

Розділ І. Речовини та явища навколо нас

6

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.

7

Практична робота 1. Вимірювання маси та розмірів різних тіл.

8

Речовини. Фізичні властивості речовин. Властивості твердих тіл, рідин і газів

9

Атоми і молекули. Дифузія.

10

Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні.

11

Різноманітність речовин. Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточенні людини.

12

Чисті речовини і суміші.

13

Способи розділення сумішей.

Практична робота 2. Розділення сумішей різними способами.

14

Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність.

15

Механічні та теплові явища

16

Електричні та магнітні явища

17

Звукові та світлові фізичні явища

18

Хімічні явища, їх ознаки.

19

Горіння. Гниття. (Опале листя)

20

ТО2. Узагальнення знань

ТО 2

Розділ ІІ. Всесвіт

21

Небо і небесна сфера.

22

Небесні світила. Видимі рухи світил.

23

Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства.

24

Небесні тіла. Планети. Сонячна система. Відмінності між планетами. Зоря – самосвітне небесне тіло. Відмінності між зорями.

25

Міжзоряний простір. Зоряні системи — галактики.

26

Всесвіт і його складові. 

27

Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт.

28

Людина і Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень.

29

Навчальний проект. «Наш дім – сонячна система»

30

Навчальний проект. «Наш дім – сонячна система»

31

ТО3. Узагальнення знань

ТО 3

Розділ ІІІ. Земля - планета Сонячної системи

Тема 1. Земля як планета

32

Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі.

33

Рухи Землі. Пори року.

34

Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця

35

Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

36

Способи зображення Землі.

37

Практична робота 3. Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, меридіанів, півкуль, материків і частин світу; географічних об’єктів.

38

Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту.

39

Властивості ґрунту. Догляд за ґрунтом.

40

Повітря – суміш газів. Властивості повітря. Значення повітря

41

Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кругообіг води.

42

Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Розчини в природі.

43

Значення води у природі. Використання води людиною.

44

Дослідження розчинності речовин (цукру, солі, лимонної кислоти, олії). Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді.

45

ТО4. Узагальнення знань

ТО 4

Тема 2. Планета життя як середовище життя організмів

46

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів. Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.

47

Різноманітність організмів: Рослини

48

Різноманітність організмів: Тварини

49

Гриби. Бактерії.

50

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості

51

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи.

52

Навчальний проект «Вирощування найвищої бобової рослини»

53

Навчальний проект «Вирощування найвищої бобової рослини»

54

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища. Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них.

55

Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників.

56

Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому.

57

Водне середовище життя. Пристосування організмів до життя у воді.

58

Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті.

59

Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами. Співіснування організмів. Угруповання організмів.

60

Екосистеми.

61

Екскурсія до зоопарку, живого куточку, Будинку природи, краєзнавчого музею, на ферму тощо (відповідно до місцевих умов, можливо віртуальна)

62

ТО5. Узагальнення знань

ТО 5

Тема 3. Людина на планеті Земля

63

Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою. Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.

64

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття, боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів).

65

Дослідження екологічних проблем своєї місцевості.

66

Охорона природи. Червона книга України.

Практична робота 4. Складання Червоної книги своєї місцевості.

67

Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.

68

Навчальний проект. «Смітити не можна переробляти» (про «друге життя» побутових речей»)

69

ТО6. Узагальнення знань

ТО 6

70

Повторення вивченого

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.