Сьогодні о 11:00
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

Календарно-тематичне планування з математики на 2021-2022 навчальний рік

Математика

Для кого: 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас

30.08.2021

1480

99

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з математики курсу інваріантної складової робочого навчального плану у 5 - 11 класах на 2021 – 2022 навчальний рік . Навчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.//М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. та ін. Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) , з урахуванням додаткових годин
Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Орлицька ЗОШ І – ІІІ ступенів


«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

_____Блоха Н. Б____

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________2021____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

__________Камишна Л.М. ________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________2021____ р.Календарно-тематичне планування

з алгебри та початків аналізу

курсу інваріантної складової

робочого навчального плану

у 10 класі

на 2021 – 2022 навчальний рік

вчитель математики

вищої кваліфікаційної категорії

старший учительГречишко Надія Василівна


Складено до підручника:

Мерзляк А. Г.

Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія,

рівень стандарту : підруч. для 10 кл. закладів загальної

середньої освіти / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський,

В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2018. —

згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року, з урахуванням додаткових годин варіативної частини навчального плану (0,5),


Алгебра та початки аналізу(рівень стандарту+), 10 клас

(2 години на тиждень; у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год)


уроку

Дата

Теми уроку

ПриміткиІ семестрТема 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ (19год)

Учень/учениця:

користується різними способами задання функцій;

знаходить область визначення функціональних залежностей; значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення;

встановлює за графіком функції її основні властивості;

встановлює властивості функцій;

обчислює та порівнює значення виразів, які містять степені з раціональними показниками, корені;

розпізнає та схематично зображує графіки степеневих функцій;

моделює реальні процеси за допомогою степеневих функцій.
Числові функції. Способи задання функцій

§ 1
Властивості функції

§ 1
Парні та непарні функції. Самостійна робота

§ 1
Степенева функція з натуральним показником

§ 2
Степенева функція з натуральним показником

§ 2Степенева функція з цілим показником

§ 3
Степенева функція з цілим показником

§ 3
Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

§
Аналіз с/р. Розв’язування задач і вправ

§
Контрольна робота № 1 за темою: «Функції, їхні властивості та графіки»

§
Аналіз к/р. Означення кореня n-го степеня.

§ 4
Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості

§ 5
Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості

§5
Означення та властивості степеня з раціональним показником

§ 6
Означення та властивості степеня з раціональним показником

§ 6
Ірраціональні рівняння, їх розв’язування

§ 7
Ірраціональні рівняння, їх розв’язування

§ 7
Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

§1-7
Контрольна робота № 2 за темою: «Функції, їхні властивості та графіки»
Тема 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ (23 год)

Учень/учениця:

вміє переходити від радіанної міри кута до градусної й навпаки;

встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;

розпізнає і схематично будує графіки тригонометричних функцій;

ілюструє властивості тригонометричних функцій за допомогою графіків;

перетворює нескладні тригонометричні вирази;

застосовує тригонометричні функції до опису реальних процесів;

розв’язує найпростіші тригонометричні рівняння.


Аналіз к/р. Урок узагальнення і систематизації знань

Радіанна міра кутів

§8
Радіанна міра кутів

§8
Тригонометричні функції числового аргументу

§9
Знаки значень тригонометричних функцій.

Парність і непарність тригонометричних функцій

§10
Властивості та графіки тригонометричних функцій

§11
Властивості та графіки тригонометричних функцій

§11
Властивості та графіки тригонометричних функцій

§11
Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

§8-11
Узагальнення і систематизація знань

§8-11
Контрольна робота № 3 за темою: «Тригонометричні функції»

Аналіз к/р. Розв’язування задач і вправ

Семестрове оцінювання

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

§12
ПЕРЕВІРИЛА________________ Заступник директора з НВР Блоха Н.Б.
ІІ семестр
Формули додавання

§13
Наслідки з формул додавання

§13
Формули зведення

§14
Спрощення тригонометричних виразів

§12-14
Найпростіші тригонометричні рівняння

§15
Найпростіші тригонометричні рівняння

§16
Найпростіші тригонометричні рівняння

§17
Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

§12-17
Узагальнення і систематизація знань

§12-17
Контрольна робота № 3 за темою: «Тригонометричні функції»
Тема 3. ПОХІДНА ТА її ЗАСТОСУВАННЯ (18 год)

Учень/учениця:

розуміє значення поняття похідної для опису реальних процесів, зокрема механічного руху;

знаходить швидкість зміни величини в точці; кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в даній точці;

диференціює функції, використовуючи таблицю похідних і правила диференціювання;

застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності і екстремумів функції, побудови графіків;

знаходить найбільше і найменше значення функції;

розв’язує нескладні прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.
Задачі про миттєву швидкість і дотичну до графіка функції

§18
Поняття похідної

§19
Поняття похідної

§19
Правила обчислення похідних

§20
Правила обчислення похідних

§20
Рівняння дотичної

§21
Розв’язування задач і вправ

§18-21
Розв’язування задач. Самостійна робота

§18-21
Контрольна робота № 4 за темою: «Похідна та її застосування»

Ознака сталості функції. Достатня умова зростання (спадання) функції

§22
Точки екстремуму функції

§23
Найбільше та найменше значення функції на відрізку

§24
Розв’язування задач і вправ

§22-24
Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

§25
Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

§25
Розв’язування задач прикладного змісту. Самостійна робота

Узагальнення і систематизація знань

Контрольна робота № 5 за темою: «Похідна та її застосування»
ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ (10 год)
Функції, їхні властивості та графіки

Функції, їхні властивості та графіки

Тригонометричні функції

Тригонометричні функції

Тригонометричні рівняння

Тригонометричні рівняння

Похідна та її застосування

Похідна та її застосування

Підсумкова контрольна робота за рік №6

Підсумковий урок


ПЕРЕВІРИЛА___________________ Заступник директора з НВР Блоха Н.Б.


Перегляд
матеріалу
Отримати кодОрлицька ЗОШ І-ІІІ ступенів

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)


«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________2021___ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________2022__ р.Календарно-тематичне планування

з алгебри

для _______9_________ класу

на 2021 / 2022н.р.


Складено до підручника: «Алгебра» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

/ Н.С. Прокопенко, Ю.О. Захарійченко, Н.Л. Кінащук — Харків : видавництво «Ранок», 2017. — згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року


Алгебра, 9 клас

(2 годна тиждень, І семестр – 32 год, ІІ семестр – 38 год)

уроку

Номер параграфа

Теми уроку

Дата

І семестр


1


Повторення і узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри 8 класу

03.09

2


Контрольна робота №1 «Діагностична»

05.09

Тема 1. НЕРІВНОСТІ(16 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: числових нерівностей; нерівностей зі змінними; лінійних нерівностей з однією змінною; подвійних нерівностей;

пояснює що таке об’єднання та перетин числових проміжків;

формулює:

· властивостічислових нерівностей, властивості нерівностей зі змінною;

· означення: розв’язку лінійної нерівності з однією змінною, рівносильних нерівностей;

обґрунтовує властивості числових нерівностей;

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання;

записує розв’язки нерівностей та їх систем у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;

розв’язує: лінійні нерівності з однією змінною; системи лінійних нерівностей з однією змінною

3

§1

Числові нерівності. Доведення числових нерівностей.


4

§1

Числові нерівності. Доведення числових нерівностей.


5

§2

Основні властивості числових нерівностей


6

§2

Основні властивості числових нерівностей


7

§3

Додавання і множення нерівностей. Оцінювання значення виразу


8

§3

Додавання і множення нерівностей. Оцінювання значення виразу


9

§4

Нерівності з однією змінною. Числові проміжки. Об'єднання та переріз числових проміжків


10


Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота


11


Контрольна робота № 2


12

§5

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності


13

§5

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності


14

§6

Обєднання та переріз множин


15

§7

Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування.


16

§7

Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування


17

§1§-7

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота


18


Контрольна робота № 3 за темою: «Властивості нерівностей. Лінійні нерівності та їх системи»


Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ (22 год)

Учень/учениця:

наводить приклади квадратичної функції;

обчислює значення функції в точці

пояснює перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а; f (x) →f (x+а); f (x) → kf(x), f (x) → – f(x); алгоритм побудови графіка квадратичної функції;

характеризує функцію за її графіком

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; розв’язування квадратних нерівностей; знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня; складання і розв’язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей прикладних задач

19

§8

Аналіз контрольної роботи. Функція. Область визначення і область значень функції. Графік функції


20

§8

Розв’язування задач і вправ


21

§9

Властивості функції. Нулі функції. Проміжки знакосталості


22

§10

Властивості функції. Зростання і спадання функції.Найбільше і найменше значення функції


23

§11

Перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а; f (x) →f (x+а); f (x) → kf(x),

f (x) → – f(x);


24

§11

Перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а; f (x) →f (x+а); f (x) → kf(x),

f (x) → – f(x);


25

§12

Функція , а ¹ 0, їїграфіківластивості


26

§12

Функція , а ¹ 0, їїграфіківластивості


27


Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота


28


Контрольна робота № 4 за темою: «Функція. Властивості функції»


29

§13

Аналіз контрольної роботи.Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей


30

§13

Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей


31


Розв’язування задач і вправ.


32


Узагальнення і систематизація знань. Семестрове оцінювання


ІІ семестр

33

§14

Системи двох рівнянь з двома змінними


34

§14

Системи двох рівнянь з двома змінними


35

§15

Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі


36

§15

Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі


37

§15

Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі


38

§15

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота


39


Узагальнення і систематизація знань.


40


Контрольна робота № 5 за темою: «Квадратна нерівність. Розв’язування систем рівнянь другого степеня»


Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ (10 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: числової послідовності; арифметичної та геометричної прогресій;

формулює означення і властивості арифметичної та геометричної прогресій;

записує і пояснює:

· формули: n-го члена арифметичної та геометричної прогресій, суми перших n членів цих прогресій;

· властивості арифметичної та геометричної прогресій

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення членів прогресії; задання прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними; обчислення сум перших n членів арифметичної й геометричної прогресій; використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій

41

§16

Аналіз контрольної роботи. Числові послідовності. Способи задання числових послідовностей


42

§17

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії


43

§17

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії


44

§18

Сума перших пчленів арифметичної прогресії


45

§19

Геометрична прогресія, її властивості. Формула п-го члена геометричної прогресії


46

§19

Геометрична прогресія, її властивості. Формула п-го члена геометричної прогресії


47

§20

Сума перших п членів геометричної прогресії


48


Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота


49


Узагальнення і систематизація знань.


50


Контрольна робота № 6 за темою: «Числові послідовності»


Тема 4. ОСНОВИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ(8 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: випадкових подій, подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків, застосування правил комбінаторики

пояснює, що таке: частота випадкової події, ймовірність випадкової події

знаходить, відбирає і впорядковує інформацію з доступних джерел

розв’язує задачі, що передбачають:

використання комбінаторних правил суми та добутку; знаходження ймовірності випадкової події; обчислення частоти випадкової події; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків

51


Аналіз контрольної роботи Основні правила комбінаторики


52


Розв’язування задач і вправ


53


Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події


54


Класичне означення ймовірності


55


Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їх обробки


56


Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота


57


Узагальнення і систематизація знань.


58


Контрольна робота № 7 за темою: «Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики»


Тема 5. ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З КУРСУ АЛГЕБРИ 9-ГО КЛАСУ (12 год)

59


Аналіз контрольної роботи Лінійнінерівностітаїхсистеми


60


Розв’язування задач і вправ


61


Найпростіші перетворення графіків функцій


62


Розв’язування задач і вправ


63


Функція , а ¹ 0, її графік і властивості


64


Розв’язування задач і вправ


65


Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними


66


Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь


67


Числові послідовності


68


Елементи прикладної математики


69


Підсумкова контрольна робота за рік


70


Підсумковий урок

Перегляд
матеріалу
Отримати код


Орлицька ЗОШ І-ІІІ ступенів«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

_____Блоха Н. Б.__________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________2021____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

_________Камишна Л.М.________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________2021____ р.


Календарно-тематичне планування

з геометрії

курсу інваріантної складової

робочого навчального плану

у 10 класі

на 2021 – 2022 навчальний рік

вчитель математики

вищої кваліфікаційної категорії

старший учительГречишко Надія Василівна


Складено до підручника:

Мерзляк А. Г.

Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія,

рівень стандарту : підруч. для 10 кл. закладів загальної

середньої освіти / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський,

В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2018.

згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року з урахуванням додаткових годин варіативної частини навчального плану (0,5)


Геометрія (рівень стандарту+), 10 клас

(2 години на тиждень; у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год)

уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ (19 год)

Учень/учениця:

називає основні поняття стереометрії;

розрізняє означувані та не означувані поняття, аксіоми та теореми;

формулює аксіоми стереометрії та наслідки з них;

застосовує аксіоми стереометрії та наслідки з них до розв’язання нескладних задач;

класифікує за певними ознаками взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин у просторі за кількістю їх спільних точок;

встановлює паралельність прямих, прямої та площини, двох площин;

з’ясовує, чи є дві прямі мимобіжними;

зображає фігури у просторі;

застосовує відношення паралельності між прямими і площинами у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу.


Основні поняття і аксіоми стереометрії

§27


Наслідки з аксіом стереометрії

§27


Просторові геометричні фігури. Приклади не плоских просторових фігур (куб, прямокутний паралелепіпед, піраміда)

§28


Найпростіші задачі на побудову перерізів многогранників (куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди)

§28


Розв’язування задач і вправ. Практична робота

§28


Контрольна робота № 1 за темою: «Паралельність прямих і площин у просторі»Взаємне розміщення прямих у просторі

§29


Розв’язування задач і вправ

§29


Паралельність прямої і площини

§30


Розв’язування задач і вправ

§30


Паралельність площин

§31

Розв’язування задач і вправ

§31


Паралельне проектування і його властивості. Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії

§32


Розв’язування задач і вправ

§32


Розв’язування задач і вправ

§32


Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

§27-32


Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

§27-32


Контрольна робота № 2 за темою: «Паралельність прямих і площин у просторі»Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань

§27-32

Тема 2. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ (21 год)

Учень/учениця:

встановлює та обґрунтовує перпендикулярність прямих, прямої та площини, двох площин;

формулює означення кута між прямими, прямою та площиною, площинами; теорему про три перпендикуляри;

застосовує відношення між прямими і площинами у просторі, відстані і кути у просторі до опису об’єктів навколишнього світу;

розв’язує задачі на знаходження відстаней та кутів в просторі, зокрема практичного змісту


Кут між прямими. Вимірювання кутів між прямими

§33


Перпендикулярність прямих у просторі

§33


Перпендикулярність прямої і площини

§34


Розв’язування задач і вправ

§34


Перпендикуляр і похила до площини

§35


Вимірювання відстаней від точки до площини

§35


Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

§33-35


Аналіз самостійної роботи. Розв’язування вправ

§33-35


Контрольна робота № 3 за темою: «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»

§33-35


Аналіз контрольної роботи. Вимірювання кутів між прямою і площиною

§36


Розв’язування задач і вправ

§36


Розв’язування задач і вправ. Семестрове оцінювання

§36


Підсумковий урок за І семестрПЕРЕВІРИЛА___________________ Заступник директора з НВР Блоха Н.Б.


ІІ семестр


Двогранний кут. Вимірювання кутів між площинами

§37


Кут між двома площинами, що перетинаються

§37


Площа ортогональної проекції многокутника

§37


Перпендикулярність площин

§37


Відстань від точки до площини

§37


Вимірювання відстаней від прямої до площини. Вимірювання відстаней між площинами

§37


Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

§37


Контрольна робота № 4 за темою: «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»


Тема 3. КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ (16 год)

Учень/учениця:

користується аналогією між векторами і координатами на площині й у просторі;

усвідомлює важливість векторно-координатного методу в математиці;

виконує операції над векторами;

застосовує вектори для моделювання і обчислення геометричних і фізичних величин;

знаходить відстань між двома точками, координати середини відрізка, координати точок симетричних відносно початку координат та координатних площин;

використовує координати у просторі для вимірювання відстаней, кутів


Аналіз к/р. Прямокутні координати в просторі. Формула для обчислення відстані між двома точ­ками

§38


Прямокутні координати в просторі. Координати середини від­різка

§38


Прямокутні координати в просторі. Самостійна робота

§38


Вектори у просторі. Рівність векторів

§39


Колінеарність векторів. Компланарність векторів. [Розкладання вектора за трьома не компланарними векторами]

§39


Розв’язування задач і вправ

§39


Розв’язування задач і вправ

§39


Додавання і віднімання векторів. Властивості дій над векторами.

§40


Додавання і віднімання векторів. Властивості дій над векторами.

§40


Множення вектора на число. Розв’язування задач і вправ

§41


Множення вектора на число. Розв’язування задач і вправ.

§41


Кут між векторами. Скалярний добуток векторів

§42


Кут між векторами. Скалярний добуток векторів

§42


Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

§38-42


Узагальнення і систематизація знань

§38-42


Контрольна робота № 5 за темою: «Координати і вектори»


ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ (14 год)


Аналіз к/р. Паралельність у просторі. Розв’язування задач і вправПаралельність у просторі. Розв’язування задач і вправПаралельність у просторі. Розв’язування задач і вправПерпендикулярність у просторі. Розв’язування задач і вправПерпендикулярність у просторі. Розв’язування задач і вправПерпендикулярність у просторі. Розв’язування задач і вправКоординати і вектори. Розв’язування задач і вправКоординати і вектори. Розв’язування задач і вправКоординати і вектори. Розв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправПідсумкова контрольна робота за рік №6Розв’язування задач і вправ.Семестрове оцінюванняРозв’язування задач і вправ. Річне оцінюванняПідсумковий урок
ПЕРЕВІРИЛА___________________ Заступник директора з НВР Блоха Н.Б.


Перегляд
матеріалу
Отримати код

Орлицька ЗОШ І-ІІІ ступенів«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

_____Блоха Н. Б._____________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________2021____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

___Камишна Л.М._______________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________2021____ р.Календарно-тематичнепланування

з геометрії

курсу інваріантної складової

робочого навчального плану

у 8класі

на 2021 – 2022 навчальний рік

(70 год. I семестр — 32 год, 2 год на тиждень,

II семестр — 38 год, 2 год на тиждень)

Складено за підручником «Геометрія-8» (автори А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський, C. В. Єршов)згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ МОН молоді і спорту України від 06.06.2012 р. № 664): Математика: Навчальна програма для учнів 59 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН від 29.05.2015 № 585).


з/п

Тема уроку

Дата

К-сть год

§ за підручником

Розділ 1. Чотирикутники(22 години)

Чотирикутник та його елементи


1

§1.1

Опуклі чотирикутники. Сума кутів чотирикутника


1

§1.2

Паралелограм. Властивості паралелограма


1

§2.1

Розв'язування задач на застосування властивостей паралелограма


1

§2.1, §2.2

Ознаки паралелограма


1

§3.1

Розв'язування задач на застосування ознак паралелограма


1

§3.1

Прямокутник та його властивості


1

§4.1

Ромб та його властивості


1

§4.2

Квадрат та його властивості


1

§4.3

Підсумковий урок за темою «Чотирикутники. Паралелограм», самостійна робота


1

§1-4

Контрольна робота № 1


1

§1-4

Аналіз к/р. Трапеція


1

§5.1-5.2

Розв'язування задач на застосування поняття та властивостей трапеції


1

§5.1-5.2

Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника


1

§6.1-6.2

Середня лінія трапеції


1

§6.3

Розв'язування задач на застосування поняття та властивостей середніх ліній трикутника і трапеції


1

§6.1-6.3

Вписані кути


1

§7.1-7.3

Розв'язування задач на застосування поняття вписаних кутів


1

§7.1-7.3

Вписані чотирикутники


1

§8.1

Описані чотирикутники


1

§8.2

Підсумковий урок за темою «Трапеція. Вписані й описані чотирикутники», самостійна робота


1

§5-8

Контрольна робота № 2


1

§5-8

Розділ 2. Подібністьтрикутників. Теорема Піфагора(16 годин)

Узагальнена теорема Фалеса


1

§10.1

Означенняподібнихтрикутників


1

§10.2

Розв'язування задач на застосування поняття подібних трикутників


1

§10.2

Ознаки подібності трикутників


1

§11.1-11..3

Застосування ознак подібності трикутників


1

§11.1-11.3

Подібністьпрямокутнихтрикутників


1

§12.1

Пропорційні відрізки в прямокутномутрикутнику


1

§12.2

Підсумковий урок за темою «Подібністьтрикутників», самостійна робота§10-12

Контрольна робота №3
Аналіз к/р. Семестрове оцінювання
ПЕРЕВІРИЛА________________ Заступник директора з НВР Блоха Н.Б.


ІІ семестр

Теорема Піфагора


1

§13.1

Теорема, обернена до теоремиПіфагора


1

§13.2

Перпендикуляр і похила


1

§13.3

Властивістьбісектриситрикутника


1

§14.1

Підсумковий урок за темою «Теорема Піфагора», самостійна робота»


1

§13-14

Контрольна робота № 4


1


Розділ 3. Многокутники. Площі многокутників(14 годин)

Аналіз к/р. Многокутник і його елементи


1

§15

Поняття площі многокутника. Площа прямокутника


1

§16.1-16.2

Площа паралелограма


1

§16.3

Розв'язування задач на обчислення площі паралелограма


1

§16.3

Площа трикутника


1

§17.1

Розв'язування задач на обчислення площі трикутника


1

§17.1

Площа трапеції


1

§17.2

Розв'язування задач на обчислення площі трапеції


1

§17.2

Відношення площ подібнихтрикутників


1

§18.1

Розв'язування задач на застосуваннятеореми про відношення площ подібнихтрикутників


1

§18.1

Метод площ


1

§18.2

Розв'язування задач на застосування метода площ


1

§18.2

Підсумковий урок за темою «Многокутники. Площ многокутників», самостійна робота


1

§15-18

Контрольна робота № 5


1

§15-18

Розділ 4. Розв'язування прямокутнихтрикутників(10 годин)

Аналіз к/р. Синус, косинус і тангенс


1

§19.1

Тригонометричні тотожності


1

§19.2

Розв'язування задач на застосування тригонометричних тотожностей


1

§19.2

Обчислення значеньтригонометричнихфункцій


1

§20

Розв'язування задач на обчислення значеньтригонометричних функцій


1

§20

Знаходження невідомих сторін прямокутного трикутника


1

§21.1

Приклади розв'язування прямокутних трикутників


1

§21.2

Розв'язування прямокутних трикутників


1

§21.3

Підсумковий урок за темою «Розв'язування прямокутнихтрикутників», самостійна робота


1

§19-21

Контрольна робота № 6


1

§19-21

Розділ 5. Повторення і систематизаціянавчальногоматеріалу(8 годин)

Аналіз к/р. Чотирикутники. Паралелограм


1

Підсумковий огляд Р.І

Трапеція. Вписані й описані чотирикутники


1

Підсумковий огляд Р.І

Подібність трикутників


1

Підсумковий огляд Р.ІІ

Теорема Піфагора


1

Підсумковий огляд Р.ІІ

Многокутники. Площімногокутників


1

Підсумковий огляд Р.ІІІ

Розв'язування прямокутних трикутників


1

Підсумковий огляд Р.ІІІ

Підсумкова контрольна робота№7


1


Узагальнення матеріалу, вивченого за рік


1
ПЕРЕВІРИЛА________________ Заступник директора з НВР Блоха Н.Б.


Перегляд
матеріалу
Отримати код

Орлицька ЗОШ І – ІІІ ступенів


«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР_____Блоха Н. Б____

(ПІБ)

__________________________________

(підпис)

«______»__________2021____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР__________Камишна Л. М. ________

(ПІБ)

__________________________________ (підпис)

«______»_________2022____ р.
Календарно-тематичне планування

з алгебри та початків аналізу

курсу інваріантної складової

робочого навчального плану

у 11 класі

на 2021 – 2022 навчальний рік
вчитель математики

вищої кваліфікаційної категорії

старший учительГречишко Надія Василівна


Складено до підручника:

Мерзляк А. Г.

Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту : підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський,

В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2019. — згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 405 від 20 квітня 2018 року, з урахуванням додаткових годин варіативної частини навчального плану (0,5).

Алгебра та початки аналізу(рівень стандарту+), 11 клас

(2 години на тиждень; у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год)

з/п

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Показникова та логарифмічна функції

18

2

2

Інтеграл та його застосування

14

1

3

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

12

1

4

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач

26

2

5

Разом

70

6


уроку

Дата

Зміст навчального матеріалу

К-сть год

§ за підручником

І семестр


Показникова та логарифмічна функції (18 год)Показникова функція, її властивості та графік

1

§1.1


Застосування властивостей показникової функції до розв'язування вправ

1

§1.1


Найпростіші показникові рівняння

1

§1.2


Розв'язування більш складних показникових рівнянь

1

§1.2


Розв'язування показникових нерівностей

1

§1.3


Розв'язування показникових рівнянь та нерівно­стей. Самостійна робота

1

§1.2-1.3


Розв'язування показникових рівнянь та нерівно­стей.

1

§1.2-1.3


Контрольна робота № 1 «Показникова функція»

1

§1.2-1.3


Аналіз к/р. Логарифм числа. Основна логарифмічна то­тожність.

1

§1.4


Основні властивості логарифмів. Формула пе­реходу від однієї основи логарифмів до іншої

1

§1.4


Логарифмічна функція, її властивості та гра­фік. Застосування властивостей логарифмічної функції до розв'язування вправ

1

§1.5


Розв'язування найпростіших логарифмічних рівнянь

1

§1.6


Розв'язування більш складних логарифмічних рівнянь

1

§1.6


Розв'язування найпростіших логарифмічних нерівностей

1

§1.7


Розв'язування більш складних логарифмічних нерівностей

1

§1.7


Розв'язування логарифмічних рівнянь та нерівно­стей. Самостійна робота

1

§1.6-1.7


Похідні показникової та логарифмічної функцій

1

§1.8


Контрольна робота № 2 «Логарифмічна функція»

1

§1.4-1.8


Інтеграл та його застосування (14 год)Аналіз к/р. Поняття первісної. Основна властивість пер­вісних. Невизначений інтеграл

1

§2.9


Невизначений інтеграл

1

§2.9


Правила знаходження первісних. Таблиця первісних.

1

§2.10


Правила знаходження первісних. Таблиця первісних.

1

§2.10


Плокриволінійної трапеції. Геометричний зміст і означення визначеного інтеграла.

1

§2.11


Формула Ньютона-Лейбніца. Розв’язування вправна знаходження площ криволінійних трапецій

1

§2.11


. Розв’язування вправна знаходження площ криволінійних трапецій

1

§2.11


Обчислення площ плоских фігур

1Обчислення площ плоских фігур

1Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

§2.9-2.11


Обчислення об'ємів тіл

1Розв'язування прикладних задач

1Контрольна робота № 3 «Інтеграл і його застосування»

1

§2.9-2.11


Аналіз к/р. Узагальнення навчального матеріалу Семестрове оцінювання

1ПЕРЕВІРИЛА________________ Заступник директора з НВР Блоха Н.Б.
ІІ семестр

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики (12 год)Поняття сполуки. Правило суми і добутку. Впорядковані множини.

1

§3.12


Поняття сполуки. Правило суми і добутку. Впорядковані множини.

1

§3.12


Перестановки (без повторень)

1

§3.13


Розміщення

1

3.13


Комбінації (без повторень)

1

§3.13


Класичне означення ймовірності випадкової події

1

§3.14


Класичне означення ймовірності випадкової події

1

§3.14


Елементи математичної статистики

1

§3.15


Елементи математичної статистики

1

§3.15


Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

§3.12-3.15


Контрольна робота № 4 «Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики»

1

§3.12-3.15


Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики»

1

§3.12-3.15


Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач (26 год)


Подільність натуральних чисел. Ознаки подільності

1Раціональні числа та дії над ними

1Раціональні числа та дії над ними

1Пропорційні величини. Відсоткові розрахунки

1Раціональні вирази

1Алгебраїчні рівняння. Системи алгебраїчних рівнянь

1Числові нерівності та їхні властивості. Лінійні й квадратні нерівності та їх системи

1Степені і корені

1Ірраціональні рівняння

1Функції та їхні властивості

1Прогресії

1Контрольна робота № 5

1Аналіз к/р. Тригонометричні функції

1Тригонометричні рівняння

1Показникові функція. Показникові рівняння і нерівності

1Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння і нерівності

1Похідна та її застосування

1Інтеграл та його застосування

1Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики

1Узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри середньої школи

1Підсумкова контрольна робота №6

1Розв’язування тестових завдань з курсу алгебри і початків аналізу середньої школи

1Розв’язування тестових завдань з курсу алгебри і початків аналізу середньої школи

1Розв’язування тестових завдань з курсу алгебри і початків аналізу середньої школи

1Підсумкове повторення і оцінювання за семестр

1Підсумкове повторення і оцінювання за рік

1
ПЕРЕВІРИЛА________________ Заступник директора з НВР Блоха Н.Б.Перегляд
матеріалу
Отримати код

З

Погоджено

Заступник директора з НВР

Блоха Н.Б.
Підпис


 «_____» ____________________.2021 р.


атверджую"

Директор Л.М. Камишна

М. П.___________________

___________________Підпис

 «_____» ____________________.2021р.

Алгебра– 7 клас

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

До підручника «Алгебра. 7 клас». Г.П. Бевз, В.Г. Бевз. – Київ: Генеза, 2015. – 288 с.

І семестр – 2 год на тиждень 32 год

II семестр – 2 год на тиждень 38 год

Усього 70 годин

Номер уроку

Тема уроку

Дата

§ за підручн.

І СЕМЕСТР

Тема I. Цілі вирази.(43 год)

Головна мета — ввести поняття цілого раціонального виразу, степеня з натуральним показником, одночлена і многочлена, тотожно рівних виразів, тотожності; навчити зводити достандартного вигляду одночлени і многочлени, виконувати тотожні перетворення цілих виразів; вивчити формули скороченого множення і навчити застосовувати їх до тотожних перетворень виразів; навчити учнів розкладати многочлен на множники способом винесення спільного множника за дужки, способом групування і за допомогою формул скороченого множення.


Тема №1. Одночлени ( 12 год)

Числові вирази. Вирази зі змінними.


§1

Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу


§1

Тотожні вирази


§2

Тотожність. Тотожні перетворення виразів.


§2

Доведення тотожностей


§2

Степінь з натуральним показником


§3

Властивості степеня з натуральним показником


§4

Властивості степеня з натуральним показником


§4

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена


§5

Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня.


§5

Самостійна робота


§1-§5

Контрольна робота №1Тема№2. Многочлени (9 год)

Аналіз контрольної роботи. Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення


§6

Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення
§6

Додавання і віднімання многочленів


§7

Додавання і віднімання многочленів


§7

Множення одночлена і многочлена


§8

Множення двох многочленів


§9

Множення двох многочленів


§9

Розв’язування вправ. Самостійна робота


§6-9

Контрольна робота №2Тема №3 Формули скороченого множення (11 год)

Аналіз контрольної роботи. Винесення спільного множника за дужки


§10

Винесення спільного множника за дужки


§10

Спосіб групування.


§11

Спосіб групування


§11

Квадрат двочлена


§12

Квадрат двочлена


§12

Різниця квадратів


§13

Різниця квадратів


§13

Розв’язування вправ. Самостійна робота


§10-13

Контрольна робота №3Аналіз контрольної роботи. Узагальнення та систематизація знань учнів за І семестрПЕРЕВІРИЛА____________ Заступник директора з НВР Блоха Н.Б.


ІІ СЕМЕСТР

Тема №4. Розкладання многочленів на множники

Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники


§14

Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники


§14

Різниця і сума кубів


§15

Різниця і сума кубів


§15

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники


§16

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники


§16

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники


§16

Розв’язування вправ на застосування перетворень виразів


§16

Розв’язування вправ на застосування перетворень виразів. Самостійна робота


§16

Розв’язування вправ


§14-16

Контрольна робота №4


§14-16

Тема II. Функції (9 годин)

Головна мета — ввести поняття функції, області визначення і області значень функції; ознайомити учнів із способами задання функції; розглянути функції у = кх , у = кх + Ь, їхні властивості та графіки.

Аналіз контрольної роботи.Функції.


§17

Область визначення та область значень функції


§17

Область визначення та область значень функції


§17

Графік функції


§18

Графік функції


§18

Лінійна функція, її властивості та графік


§19

Розв’язування вправ. Самостійна робота


§17-19

Розв’язування вправ


§17-19

Контрольна робота №5


§20 -21с/о

Тема III.Лінійні рівняння та їх системи (13 годин)

Головна мета — ввести поняття рівняння з двома змінними, лінійного рівняння з двома змінними та його графіка, системи двох лінійних рівнянь з двома змінними; навчити учнів розв’язувати системи лінійних рівнянь з двома змінними різними способами (графічним способом, способом підстановки і способом додавання).


Аналіз контрольної роботи. Рівняння з двома змінними.


§23

Графік лінійного рівняння з двома змінними.


§24

Система двох лінійних рівнянь із двома змінними та його розв’язок.


§25

Графічний спосіб розв’язування системи


§25

Спосіб підстановки


§26

Спосіб підстановки


§26

Спосіб додавання


§27

Спосіб додавання


§27

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними


§28

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними


§28

Розв’язування вправ. Самостійна роботаКонтрольна робота №6Аналіз контрольної роботи.Підсумковий урок з даної темиТема IV. Повторення і систематизація навчального матеріалу (5 годин)

Перетворення виразів;Перетворення виразівРозв’язування рівнянь і задачПідсумкова тематична контрольна робота №7Підсумковий урок за рік

ПЕРЕВІРИЛА____________ Заступник директора з НВР Блоха Н.Б.5


Перегляд
матеріалу
Отримати код


Орлицька ЗОШ І – ІІІ ступенів


«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

_____Блоха Н. Б____

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________2021____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

__________Камишна Л.М.__ ________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________2021____ р.

Календарно-тематичне планування

з алгебри курсу інваріантної складової

робочого навчального плану

у 8 класі

на 2021– 2022 навчальний ріквчитель математики

вищої кваліфікаційної категорії

старший учитель

Гречишко Надія Василівна(70 год; I семестр — 32 год, 2 год на тиждень;

II семестр — 38 год, 2 год на тиждень)


Підручник: Алгебра. 8 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Н.С.Прокопенко, Ю.О.Захарійченко, Н.Л.Кінащук – Харків: Видавництво «Ранок», 2016.з/п

Тема уроку

Дата

К-сть год

§ за підручником

І СЕМЕСТР

Тема 1. Раціональні вирази (32годин)

Тема 1.1. Раціональні вирази.Основна властивість дробу. Додавання і віднімання раціональних виразів (16год)

Повторення навчального матеріалу за курс алгебри 7-го класу


1


Діагностична контрольна робота №1


1


Раціональні вирази. Раціональні дроби


1

§1

Допустимі значення змінних, що входять до раціонального виразу


1

§ 1

Раціональні вирази. Раціональні дроби. Допустимі значення змінних, що входять до раціонального виразу. Самостійна робота№1


1

§ 1

С.15

Основна властивість раціонального дробу


1

§ 2

Основна властивість раціонального дробу


1

§ 2

Основна властивість раціонального дробу. Самостійна робота№2


1

§ 2

С.26

Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками


1

§ 3

Застосування правил додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками до розв'язування задач


1

§ 3

Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. Самостійна робота№3


1

§ 3

С.34

Додавання і віднімання раціональних дробів із різними знаменниками


1

§ 4

Додавання і віднімання раціональних дробів із різними знаменниками


1

§ 4

Застосування правил додавання і віднімання раціональних дробів із різними знаменниками до розв'язування задач. Самостійна робота№4


1

§ 4

С.43

Підсумковий урок за темою «Раціональні дроби. Додавання і віднімання раціональних дробів»


1

§ 1-4

Контрольна робота № 2


1

§ 1-4

Тема 1.2. Тотожні перетворення раціональних виразів. Раціональні рівняння. Степінь з цілим показником. (16год)

Аналіз к/р. Множення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня


1

§5

Ділення раціональних дробів. Самостійна робота№5


1

§5

С.56

Тотожні перетворення раціональних виразів


1

§6

Застосування тотожних перетворень раціональних виразів до розв'язування задач


1

§6

Тотожні перетворення раціональних виразів. Самостійна робота№6


1

§6

С.65

Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння


1

§7

Розв'язування раціональних рівнянь


1

§7

Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння. Самостійна робота№7


1

§7

С.77

Степінь із цілим показником


1

§8

Перетворення виразів, які містять степені з цілими показниками


1

§8

Стандартний вигляд числа. Самостійна робота№8


1

§9

С.93

Функція  , її графік і властивості


1

§10

Застосування графіка і властивостей функції   до розв'язування задач.


1

§10

Застосування графіка і властивостей функції   до розв'язування задач. Самостійна робота№9


1

§10


С.104

Контрольна робота № 3


1


Аналіз к/р. Семестрове оцінювання


1ПЕРЕВІРИЛА________________ Заступник директора з НВР Блоха Н.Б.

ІІ семестр

Тема 2. Квадратні корені. Дійсні числа (14 годин)

Функція у = х2 , її графік і властивості


1

§11

Графічний спосіб розв'язування рівнянь


1

§11

Рівняння х2 = а. Арифметичний квадратний корінь


1

§12

Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь. Самостійна робота№10


1

§12

С.127

Множина. Підмножина. Числові множини


1

§13

Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Самостійна робота№11


1

§14

С.151

Арифметичний квадратний корінь зі степеня. Тотожності  ,  


1

§15

Властивості арифметичного квадратного кореня. Арифметичний квадратний корінь із добутку


1

§16

Властивості арифметичного квадратного кореня. Арифметичний квадратний корінь із частки


1

§16

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені


1

§17

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені


1

§17

Функція  , її графік і властивості


1

§18

Підсумковий урок за темою «Квадратні корені. Дійсні числа». Самостійна робота№12


1

§11-18

С.191

Контрольна робота № 4


1


Тема 3. Квадратні рівняння (19 годин)

Аналіз к/р. Квадратний тричлен. Квадратні рівняння


1

§19

Неповні квадратні рівняння, їх розв'язування


1

§20

Неповні квадратні рівняння, їх розв'язування


1

§20

Формула коренів квадратного рівняння


1

§21

Розв'язування квадратних рівнянь, Самостійна робота№13


1

§21

С.221

Теорема Вієта. Теорема, обернена до теореми Вієта


1

§22

Застосування теореми, оберненої до теореми Вієта


1

§22

Застосування теореми Вієта і теореми, оберненої до теореми Вієта, Самостійна робота№14


1

§22

С.234

Підсумковий урок за темою «Квадратні рівняння»


1

§19-22

Контрольна робота № 5


1

§19-22

Аналіз к/р. Розкладання квадратного тричлена на множники


1

§23

Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних


1

§24

Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних, методом заміни змінної


1

§24

Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних, Самостійна робота№15


1

§24

С.254

Розв'язування задач за допомогою квадратних рівнянь. Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі


1

§25

Розв'язування задач за допомогою квадратних рівнянь. Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі


1

§25

Розв'язування задач за допомогою рівнянь, які зводяться до квадратних, Самостійна робота№16


1

§25

С. 268

Підсумковий урок за темою «Квадратний тричлен. Квадратні рівняння. Рівняння, які зводяться до квадратних»1

§23-25


Контрольна робота №6
1

§23-25

Тема 4. Повторення і систематизація навчального матеріалу

(5 годин)

Раціональні вирази


1

С.274

Квадратні корені. Дійсні числа


1

С.275

Квадратні рівняння


1

С.277

Підсумкова контрольна робота №7


1

С.279

Узагальнення навчального матеріалу за курс 8-го класу

ПЕРЕВІРИЛА________________ Заступник директора з НВР Блоха Н.Б.


Перегляд
матеріалу
Отримати код

Орлицька ЗОШ І – ІІІ ступенів


«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР_____Блоха Н. Б____

(ПІБ)

__________________________________

(підпис)

«______»__________2021____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР__________Камишна Л.М.________

(ПІБ)

__________________________________ (підпис)

«______»_________2022____ р.
Календарно-тематичнепланування

з геометрії

курсу інваріантної складової

робочого навчального плану

у 11класі

на 2021 – 2022навчальний рік
вчитель математики

вищоїкваліфікаційноїкатегорії

старший учительГречишко Надія Василівна


Складено до підручника:

Мерзляк А. Г.

Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія,рівень стандарту : підруч. для 11кл. закладівзагальноїсередньоїосвіти / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський,В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2019. — згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 405 від 20квітня 2018 року, з урахуванням додаткових годин варіативної частини навчального плану (0,5).

Геометрія. 11 клас(рівень стандарту+)

(2 год., всього 70 год)уроку

Дата

Теми уроку

К-сть год

Примітки

І семестр

І. Многогранники ( 16 годин )

1


Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Многогранні кути

1

§4.16

2


Многогранник та його елемен­ти. Опуклі мно­гогранники. Розв’язування вправ.

1

§4.16

3


Призма. Пряма і правильна призми

1

§4.16

4


Площі бічної та повної повер­хонь призми

1

§4.16

5


Площі бічної та повної повер­хонь призми

1

§4.16

6


Паралелепіпед. Площі бічної та повної повер­хонь паралелепіпеда

1

§4.17

7


Паралелепіпед. Розв’язування вправ.

1

§4.17

8


Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

§4.16-4.17

9


Піраміда. Пра­вильна піра­міда

1

§4.18

10


Площі бічної та повної повер­хонь піраміди

1

§4.18

11


Площі бічної та повної повер­хонь піраміди

1

§4.18

12


Правильні многогранники

1

§4.18

13


Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

§4.18

14


Узагальнення та систематизація з теми: «Многогранники»

1

§4.16-4.18

15


Контрольна ро­бота № 1 з теми «Многогранники»

1

§4.16-4.18

16


Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Многогранники».

ТО №1

§4.16-4.18

ІІІ. Тіла обертання ( 16 годин )

17


Тіла і поверхні обертання. Циліндр, його елементи

1

§5.19

18


Перерізи ци­ліндра площи­нами (осьові та площиною, паралельною до основи)

1

§5.19

19


Площа бічної та повної по­верхоньцилін­дра

1

§5.19

20


Площа бічної та повної по­верхоньцилін­дра

1

§5.19

21


Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

§5.19

22


Конус, зрізаний конус, їх елементи

1

§5.20

23


Конус, зрізаний конус, їх елементи

1

§5.20

24


Перерізи кону­са (осьові та площиною, паралельною до основи)

1

§5.20

25


Площабічної та повноїпо­верхонь конуса

1

§5.20

26


Площабічної та повноїпо­верхонь конуса

1

§5.20

27


Куля і сфера. Переріз кулі площиною. Площина, дотична до сфери

1

§5.21

28


Куля і сфера. Переріз кулі площиною. Площина, дотична до сфери

1

§5.21

29


Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

§5.21

30


Узагальнення і систематизація з теми: «Тіла обертання»


§5.19-5.20

31


Контрольна ро­бота № 2 з теми « Тіла обертання»

1

§5.19-5.20

32


Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Тіла обертання». Семестрове оцінювання

ТО №2

§5.19-5.20


ПЕРЕВІРИЛА___________________ Заступник директора з НВР Блоха Н.Б.
ІІ СЕМЕСТР

ІV. Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл ( 16годин )

35


Поняття про об’єм тіла. Основні влас­тивості об’ємів. Формули для обчислення об’єму призми та праміди

1

§6.22

36


Формули для обчислення об’єму призми та праміди. Розв’язування вправ

1

§6.22

37


Об’єм призми та піраміди. Розв’язування вправ

1

§6.22

38


Об’єм призми та піраміди. Розв’язування вправ

1

§6.22

39


Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

§6.22

40


Об’єм конуса

1

§6.23

41


Об’єм конуса

1

§6.23

42


Об’єм кулі

1

§6.23

43


Об’єм кулі

1

§6.23

44


Об’єми призми, паралелепіпеда, піраміди. Об’єми тіл обертання: циліндра, конуса, кулі. Розв’язування вправ

1

§6

45


Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

§6

46


Узагальнення і систематизація з теми: «Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл»

1

§6

47


Контрольна ро­бота № 3 з теми « Об'єми та геометричних тіл. Площа сфери»

1

§6

48


Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Об'єми геометричних тіл. Площа сфери».

ТО №3

§6

V. Повторення, узагальнення та систематизація

навчального матеріалу, розв’язування задач ( 22 години )

49


Повторення взаємного розмі­щення прямих і площин у про­сторі

1

§4-5

(10 кл)

50


Повторення паралельності прямих і площин у про­сторі

1

§4-5

(10 кл)

51


Повторення паралельності прямих і площин у про­сторі

1

§4-5

(10 кл)

52


Повторення перпендику­лярності пря­мих і площин у просторі

1

§4-5

(10 кл)

53


Повторення перпендику­лярності пря­мих і площин у просторі

1

§4-5

(10 кл)

54


Повторення координат та векторів у про­сторі

1

§6 (10 кл)

55


Повторення координат та векторів у про­сторі

1

§6 (10 кл)

56


Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу 10 класу

1

§6 (10 кл)

57


Контрольна робота №4 Тема: Повторення навчального матеріалу 10 класу

ТО №4


58


Розв’язування задач на обчислення об’ємів та площ поверхонь многогранників

1

§4, §6.22

(11 кл)

59


Розв’язування задач на обчислення об’ємів та площ поверхонь многогранників

1

§4, §6.22

(11 кл)

60


Розв’язування задач на обчислення об’ємів та площ поверхонь многогранників

1

§4, §6.22

(11 кл)

61


Розв’язування задач на обчислення об’ємів та площ поверхонь тіл обертання

1

§5, §6.23

(11 кл)

62


Розв’язування задач на обчислення об’ємів та площ поверхонь тіл обертання

1

§5, §6.23

(11 кл)

63


Розв’язування задач на обчислення об’ємів та площ поверхонь тіл обертання

1

§5, §6.23

(11 кл)

64


Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу

1


65


Контрольна робота №5 (під­сумкова).

ТО №5


66


Узагальнення навчального матеріалу з курсу геометрії середньої школи

1


67


Розв’язування тестових завдань з курсу геометрії середньої школи

1


68


Розв’язування тестових завдань з курсу геометрії середньої школи

1


69


Розв’язування тестових завдань з курсу геометрії середньої школи

1


70.


Підсумкове повторення і оцінювання за рік

1
ПЕРЕВІРИЛА______________ Заступник директора з НВР Блоха Н.Б.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Геометрія - 9 клас

Єршова А.П. та ін.. Геометрія: Підручн. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів – Х.: Вид-во «Ранок», 201770 годин,

І семестр 32 години, 2 години на тиждень,

II семестр 38 годин, 2 години на тиждень)

І семестр

уроку

Тема

Дата прове-

дення

§ за підручни-

ком

Розділ І. Розв’язування трикутників ( 17 год)

Учень/учениця:

пояснює, що таке синус, косинус і тангенс кутів від 0° до 180°.

формулює теореми косинусів і синусів.

описує основні випадки розв’язування трикутників та алгоритми їх розв’язування.

доводить теореми синусів і косинусів.

розв’язує трикутники. застосовує алгоритми розв’язування трикутників до розв’язування прикладних задач.

використовує формули для знаходження площі трикутника (герона, за двома сторонами і кутом між ними, за радіусом вписаного і описаного кола) в розв’язуванні задач.
Урок №1.

Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°.

Розв'язування вправ


§1.1

Урок №2

Тригонометричні тотожності.

Розв'язування вправ


§1.2

Урок №3.

Тригонометричні тотожності.

Розв'язування вправ


§1.2

Урок №4.

Теорема косинусів і наслідки з неї.

Розв'язування вправ


§2

Урок №5.

Теорема косинусів і наслідки з неї.

Розв'язування вправ


§2

Урок №6.

Теорема косинусів. Самостійна робота


§2

Урок №7.

Теорема синусів і наслідки з неї.

Розв'язування вправ


§.3

Урок №8.

Розв'язування вправ на застосування теореми синусів


§3

Урок №9.

Розв'язування вправ


§1- §.3

Урок №10.

Розв'язування трикутників


§4

Урок №11.

Розв'язування трикутників

Самостійна робота


§4

Урок №12.

Формули для знаходження площі трикутника за двома сторонами і кутом між ними. Формула Герона


§5.1-§5.2

Урок №13.

Розв'язування задач на знаходження площі трикутниказа радіусом вписаного і описаного кіл


§1.5.3

Урок №14.

Розв'язування задач на знаходження площі трикутниказа радіусом вписаного і описаного кіл


§1.5.3

Урок №15.

Розв'язування вправ на застосування формул площ трикутників. Самостійна робота


§1 -§5

Урок №16

Розв'язування типових задач. Підготовка до к/р


§1 - §5

Урок №17.

Контрольна робота № 1Розділ2. Декартові координати на площині( 11 год)

Учень/учениця:

наводить приклади співвідношень, указаних у змісті;

пояснює:

· що таке синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°; рівняння фігури;

· як можна задати на координатній площині: пряму; коло;

формулює теореми про:
відстань між двома точками; координати середини відрізка;

записує та пояснює:

· формули координат середини відрізка, відстані між двома точками;

· рівняння кола, прямої;

зображує та знаходить на малюнках геометричну фігуру (пряму, коло) за її рівнянням у заданій системі координат;

обчислює:

· координати середини відрізка;

· відстань між двома точками, заданих своїми координатами;

доводить теорему про: відстань між двома точками; координати середини відрізка;

застосовує вивчені формули й рівняння фігур до розв’язування задач


Урок №18.

Аналіз к/р. Прямокутна система координат на площині.


§6.1

Урок №19.

Координати середини відрізка


§6.2

Урок №20.

Відстань між двома точками із заданими координатами


§6.3

Урок №21.

Відстань між двома точками із заданими координатами§6.3

Урок №22.

Рівняння кола


§7.1

Урок №23.

Рівняння прямої


§7.2

Урок №24.

Метод координат


§8

Урок №25.

Розв'язування типових задач методом координат


§8

Урок №26.

Розв'язування типових задач. Самостійна роботаУрок №27.

Узагальнення і систематизація знаньУрок №28.

Контрольна робота № 2Розділ ІІІ. Геометричні переміщення (8год)

Учень/учениця:

наводить приклади:· фігур та їх образів при геометричних переміщеннях, указаних у змісті; фігур, які мають центр симетрії, вісь симетрії; рівних фігур;

пояснює, що таке: переміщення (рух); образ фігури при геометричному переміщенні; фігура, симетрична даній відносно точки (прямої); симетрія відносно точки (прямої); паралельне перенесення; поворот; рівність фігур;

формулює:

· означення: рівних фігур;

· властивості: переміщення; симетрії відносно точки (прямої); паралельного перенесення; повороту;

зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при різних видах переміщень;

обґрунтовує: симетричність двох фігур відносно точки (прямої); наявність у фігури центра (осі) симетрії; рівність фігур із застосуванням переміщень;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач


Урок №29.

Аналіз контрольної роботи. Поняття про геометричне перетворення фігур. Переміщення та його властивості. Рівні фігури


§9

Урок №30.

Переміщення та його властивості. Рівні фігури


§9

Урок №31.

Симетрія відносно точки


§10

Урок №32.

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок. Семестрове оцінювання
ІІ семестр


Урок №33.

Симетрія відносно прямої


§10

Урок №34.

Поворот. Паралельне перенесення


§11

Урок №35.

Розв'язування типових задач. Самостійна робота


§11

Урок №35.

Узагальнення і систематизація знань
Контрольна робота №3Розділ ІV. Вектори на площині. ( 14 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: рівних, протилежних, колінеарних векторів;

пояснює:

· що таке: вектор; модуль і напрям вектора; одиничний вектор; нуль-вектор; колінеарні вектори; протилежні вектори; координати вектора; сума і різниця векторів; добуток вектора на число;

· як задати вектор;

· як відкласти вектор від заданої точки;

· за якими правилами знаходять: суму векторів; добуток вектора на число;

формулює:

· означення: рівних векторів; скалярного добутку векторів;

· властивості: дій над векторами;

зображує і знаходить на малюнках: вектор; вектор, рівний або протилежний даному, колінеарний із даним, у т. ч. за його координатами; вектор, що дорівнює сумі (різниці) векторів, добутку вектора на число;

обчислює:

· координати вектора, суми (різниці) векторів, добутку вектора на число;

· довжину вектора, кут між двома векторами;

обґрунтовує: рівність, колінеарність векторів;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач


Урок №36.

Поняття вектора. Модуль і напрям вектора. Колінеарні вектори. Рівність векторів


§14.1, 14.2

Урок №37.

Поняття вектора. Модуль і напрям вектора. Колінеарні вектори. Рівність векторів


§14.1, 14.2

Урок №38.

Координати вектора


§14.3

Урок №39.

Додавання векторів


§15.1

Урок №40.

Віднімання векторів


§15.2

Урок №41.

Множення вектора на число.


§16.1

Урок №42.

Розв’язування задач і вправ


§16.1

Урок №43.

Скалярний добуток векторів


§16.2

Урок №44.

Розв’язування задач і вправ


§16.2

Урок №45.

Векторний метод


§17

Урок №46.

Розв’язування задач і вправ векторним методом


§14-§17

Урок №47.

Розв’язування задач і вправ. Самостійна роботаУрок №48.

Узагальнення і систематизація знаньУрок №49

Контрольна робота № 4 за темою: «Вектори на площині»Розділ V. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга (10 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: дуга кола; довжина кола; площа круга; правильний многокутник (трикутник, чотирикутник, шестикутник), вписаний у коло та описаний навколо кола;

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури;

обчислює: радіус кола за стороною вписаного в нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; радіус кола за стороною описаного навколо нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; довжини кола і дуги кола; площі круга, сектора

будує; правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач


Урок №50.

Аналіз к/р.Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників


§18.1, 18.2

Урок №51.

Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників


§18.1, 18.2

Урок №52.

Побудова правильних многокутників


§18.3

Урок №53.

Довжина кола. Довжина дуги кола


§19

Урок №54.

Площа круга та його частин.


§19

Урок №55.

Розв’язування задач і вправ. Самостійна роботаУрок №56.

Узагальнення і систематизація знаньУрок №57.

Контрольна робота № 4 за темою: «Вектори на площині»Розділ VI. Повторення та систематизація знань учнів ( 9 год)

Урок №58

Аналіз к/р. Чотирикутники. Властивості й площі чотирикутниківУрок №59

Трикутники. Види трикутників. Площа трикутникаУрок №60

Подібність трикутників та її застосування Самостійна роботаУрок №61

Прямокутний трикутник. Теорема Піфагора. Розв'язування прямокутних трикутниківУрок №62.

Теореми косинусів і синусів. Розв'язування трикутниківУрок №63.

Правильні многокутники Самостійна роботаУрок №64.

Декартові координати й вектори на площиніУрок №65.

Підсумкова контрольна робота № 89№7)Урок №66

Аналіз к/р. Узагальнення вивченого матеріалУрок №67-70

Резерв (4 год)

6


Перегляд
матеріалу
Отримати код

З

Погоджено

Заступник директора з НВР

Блоха Н.Б.
Підпис


 «_____» ____________________.2021 р.


атверджую"

Директор Л.М. Камишна

М. П.___________________

___________________Підпис

 «_____» ____________________.2021 р.7 клас

ГЕОМЕТРІЯ

Єршова А.П. та ін.. Геометрія: Підручн. Для7 класу загальноосвіт. навч. закладів – Х.: Вид-во «Ранок», 2015

(Всього : 70 годин,

І семестр 32 години, 2 години на тиждень,

II семестр 38 годин, 2 години на тиждень)

уроку

Тема уроку

Дата прове-

дення

за підручником

Тема №1.Елементарні геометричні фігури та їхні властивості. Взаємне розміщення прямих на площині( 15 год)

Урок №1

Точка і пряма. Властивості точок і прямих


Розділ І,

,п.1.1, 1.2

Урок №2

Промінь


Розділ І,

, п.1.3, 1.4

Урок №3

Відрізок. Вимірювання і відкладання відрізків. Відстань між двома точками


Розділ І,

, п.2.1,2.2, 2.3(перша частина)

Урок №4

Відрізок. Вимірювання і відкладання відрізків. Відстань між двома точками


Розділ І,

п.2.1,2.2, 2.3

Урок №5

Кут. Вимірювання та відкладання кутів. Бісектриса кута


Розділ І,

, п.3.1-3.3

Урок №6

Кут. Вимірювання та відкладання кутів. Бісектриса кута


Розділ І,

, п.3.3, 3.4

Урок №7

Паралельні прямі


Розділ І,

п.4.1

Урок №8

Паралельні прямі


Розділ І,

, п.4.2, 4.3

Урок №9

Суміжні кути та їх властивості


Розділ І,

п.5.1, 5.2

Урок №10

Суміжні кути та їх властивості


Розділ І,

, п.5.2

Урок №11

Вертикальні кути та їх властивості


Розділ І,

, п.6.1, 6.2

Урок №12

Перпендикулярні прямі. Кут між прямими


Розділ І,

, п.6.3

Урок №13

Перпендикулярні прямі. Кут між прямими


Розділ І,

Урок №14

Розв'язування типових вправ.

Самостійна роботаУрок №15

Контрольна робота 1


Розділ І,

Тема №2. Трикутники та їх рівність( 18 год)


Урок №16

Аналіз к/р. Трикутник і його елементи


Розділ ІІ,

, п.7.1

Урок №17

Рівність геометричних фігур. Рівність трикутників


Розділ ІІ,

, п.7.2

Урок №18

Перша ознака рівності трикутників та її застосування


Розділ ІІ,

, п.8.1

Урок №19

Перша ознака рівності трикутників та її застосування


Розділ ІІ,

, п.8.1, 8.2

Урок №20

Перпендикуляр до прямої. Відстань від точки до прямої


Розділ ІІ,

, п.9.1

Урок №21

Перпендикуляр до прямої. Відстань від точки до прямої


Розділ І,

. П.9.2

Урок №22

Друга ознака рівності трикутників та її застосування


Розділ ІІ,

, п.10.1

Урок №23

Друга ознака рівності трикутників та її застосування


Розділ ІІ,

, п.10.2

Урок №24

Друга ознака рівності трикутників та її застосування


Розділ І,

Урок №25

Види трикутників. Рівнобедрений трикутник та його властивість


Розділ ІІ,

, п.11.1, 11.2

Урок №26

Рівнобедрений трикутник, його властивість та ознака


Розділ ІІ,

, п.11.3, 11.4

Урок №27

Медіана, бісектриса і висота трикутника


Розділ ІІ,

, п.12.1

Урок

№28

Властивості та ознаки рівнобедреного трикутника, пов’язані з медіаною, бісектрисою і висотою


Розділ ІІ,

, п.12.2

Урок №29

Третя ознака рівності трикутників та її застосування


Розділ ІІ,

Урок №30

Розв'язування типових вправ.

Самостійна робота


Розділ ІІ,

Урок №31

Контрольна робота №2


Розділ ІІ,

Урок №32

Аналіз к/р.

СЕМЕСТРОВЕ ОЦІНЮВАННЯ


Розділ І, Розділ ІІ,

ПЕРЕВІРИЛА___________________Заступник директора з НВР

Блоха Н.Б.ІІ семестр

Тема 3. Паралельні прямі. Сума кутів трикутника(18 год)

Урок №33

Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих


Розділ ІІ,

Урок №34

Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих


Розділ ІІ,

Урок №35

Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною


Розділ ІІ,

, п.15.1

Урок №36

Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною


Розділ ІІ,

, п.15.2

Урок №37

Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною


Розділ ІІ,

,

Урок №38

Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника


Розділ ІІ,

.п.16.1

Урок №39

Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника


Розділ ІІ,

.п.16.2

Урок №40

Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника


Розділ ІІ,

.

Урок №41

Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника


Розділ ІІ,

.п.16.3

Урок №42

Прямокутні трикутники. Ознаки і властивості прямокутних трикутників


Розділ ІІ,

, п.17.1

Урок №43

Прямокутні трикутники. Ознаки і властивості прямокутних трикутників


Розділ ІІ,

, п.17.2

Урок №44

Прямокутні трикутники. Ознаки і властивості прямокутних трикутників


Розділ ІІ,

, п.17.3

Урок №45

Прямокутні трикутники. Ознаки і властивості прямокутних трикутників


Розділ ІІ,

, п.17.1-п.17.3

Урок №46

Співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Нерівність трикутника


Розділ ІІ,

, п.18.1

Урок №47

Співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Нерівність трикутника


Розділ ІІ,

, п.18.2

Урок №48

Співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Нерівність трикутника


Розділ ІІ,

Урок №49

Розв'язування типових вправСамостійна робота


Розділ ІІ,

Урок №50

Контрольна робота №3Тема №4. Коло і круг.Геометричні побудови( 13 год)

Урок №51

Коло і круг


Розділ ІІІ,

, п.19.1, 19.2

Урок №52

Коло і круг


Розділ ІІІ,

, п.19.1, 19.2

Урок №53

Дотична до кола, її властивість та ознака


Розділ ІІІ,

, п.20.1, 20.2

Урок №54

Дотична до кола, її властивість та ознака


Розділ ІІІ,

, п.20.3,п.20.4

Урок №55

Основні задачі на побудову: побудова трикутника за трьома сторонами


Розділ ІІІ,

, п.21.1,п.21.2

Урок №56

Основні задачі на побудову: побудова кута, що дорівнює даному


Розділ ІІІ,

, п.21.2,

Урок №57

Основні задачі на побудову: побудова бісектриси даного кута


Розділ ІІІ,

, п.21.2,

Урок №58

Основні задачі на побудову:поділ даного відрізка навпіл


Розділ ІІІ,

, п.21.2,

Урок №59

Основні задачі на побудову: побудова прямої, перпендикулярної до даної. Самостійна робота


Розділ ІІІ,

, п.21.2,

Урок №60

Описане і вписане кола трикутника


Розділ ІІІ,

, п.23.1

Урок №61

Описане і вписане кола трикутника


Розділ ІІІ,

, п.23.2

Урок №62

Описане і вписане кола трикутника


Розділ ІІІ,

,

Урок №63

Розв'язування типових вправ

Самостійна роботаУрок №64

Контрольна робота №4ПОВТОРЕННЯ(6 ГОД)

Урок №65

Основні геометричні фігури


Урок №66

Рівність трикутників


Урок №67

Паралельні прямі. Рівнобедрений трикутник


Урок №68

Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника


Урок №69

Підсумкова контрольна роботаУрок №70

Заключний урокПЕРЕВІРИЛА ________________Заступник директора з НВР

Блоха Н.Б

5


Перегляд
матеріалу
Отримати код

"


Погоджено

Заступник директора з НВР


Блоха Н.Б.______________________


Підпис


 «_____» ____________________.2020р.
Затверджую"

Директор Л.М. Камишна

М. П.___________________

_________________

Підпис

«___» ________.2021 р

Календарне планування з математики для 5 класу

за підручником «Математика 5 клас» авторів:

Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. П. Бочко, О. М. Коломієць,

З. О. Сердюк, 2018р.

(4 год. на тиждень, всього 140 год.)

І СЕМЕСТР

п/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

К – сть. год.

§ за підручником

 

 

Лічба, вимірювання і числа

13 год.


1


Повторення вивченого за курс початкової школи. Діагностична контрольна робота №1

1


2


Предмети та одиниці лічби

1

§1

3


Предмети та одиниці лічби

1

§1

4


Пряма, промінь, відрізок, вимірювання відрізків

1

§2

5


Пряма, промінь, відрізок, вимірювання відрізків

1

§2

6


Координатний промінь

1

§3

7


Координатний промінь

1

§3

8


Числові вирази, рівності, нерівності

1

§4

9


Порівняння натуральних чисел

1

§4

10


Кути та їх вимірювання.

1

§5

11


Кути та їх вимірювання.

1

§5

12


Самостійна робота. Розв'язування задач13


Контрольна робота № 2 з теми: Лічба, вимірювання і числа

1
Дії першого ступеня з натуральними числами

13 год.


14


Аналіз к/р. Буквені вирази. Формули.

1

§6

15


Буквені вирази. Формули.

1

§6

16


Додавання натуральних чисел

1

§7

17


Закони додавання

1

§7

18


Віднімання натуральних чисел

1

§8

19


Віднімання натуральних чисел

1

§8

20


Віднімання натуральних чисел.

1

§8

21


Многокутник та його периметр. Рівні фігури

1

§9

22


Многокутник та його периметр. Рівні фігури

1

§9

23


Трикутник та його види .

1

§10

24


Трикутник та його види

1

§10

25


. Самостійна робота Розв'язування задач


§6-10

26


Контрольна робота № 3 з теми: Дії першого ступеня з натуральними числами

1
Дії другого ступеня з натуральними числами

24 год.


27


Аналіз к/р. Множення натуральних чисел

1

§11

28


Множення натуральних чисел

1

§11

29


Переставний та сполучний закони множення

1

§11

30


Розподільний закон

1

§12

31


Розподільний закон.

1

§12

32


Ділення натуральних чисел

1

§13

33


Ділення натуральних чисел

1

§13

34


Ділення натуральних чисел

1

§13

35


Ділення з остачею.

1

§14

36


Ділення з остачею.

1

§14

37


. Самостійна робота Розв'язування задач

1

§11-14

38


Контрольна робота № 4 з теми: Дії другого ступеня з натуральними числами

1


39


Аналіз к/р. Порядок виконання дій у виразах

1

§15

40


Порядок виконання дій у виразах

1

§15

41


Рівняння

1

§16

42


Рівняння

1

§16

43


Рівняння. Самостійна робота

1

§16

44


Типи задач та способи їх розв’язання

1

§17

45


Типи задач та способи їх розв’язання

1

§17

46


Типи задач та способи їх розв’язання.

1

§17

47


Типи задач та способи їх розв’язання

1

§17

48


Типи задач та способи їх розв’язання.

Самостійна робота

1

§17

49


Розв'язування задач


§15-17

50


Контрольна робота № 5 з теми: Дії другого ступеня з натуральними числами

1
Квадрат і куб числа. Площі та об’єми фігур

13 год.


51


Квадрат і куб числа

1

§18

52


Квадрат і куб числа

1

§18

53


Квадрат і куб числа


§18

54


Площа прямокутника і квадрата

1

§19

55


Площа прямокутника і квадрата

1

§19

56


Прямокутний паралелепіпед. Куб. Об'єми. .

1

§20

57


Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

1

§20

58


Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

1

§20

59


Піраміда

1

§20

60


Піраміда. .

1

§20

61


Самостійна робота Розв'язування задач


§18-20

62


Контрольна робота № 6 з теми:Степінь з натуральним показником. Площі та об’єми фігур

163


Розв’язування задач . Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого в І семестрі64

 

Розв’язування задач . Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого в І семестрі

1ПЕРЕВІРИЛА____________ Заступник директора з НВР Блоха Н.Б.

ІІ СЕМЕСТР

 

Дата

Звичайні дроби

14 год.


65

 

Що таке звичайний дріб?

 Предмети та одиниці лічби

1

§21

66

 

Що таке звичайний дріб?

 Пряма, промінь, відрізок, вимірювання відрізків

1

§21

67

 

Правильні і неправильні дроби

Координатний промінь

1

§21

68

 

Правильні і неправильні дроби

Числові вирази, рівності, нерівності

1

§21

69

 

Порівняння дробів

Числові вирази, рівності, нерівності

1

§21

70

 

Порівняння дробів

Порівняння натуральних чисел

1

§21

71

 

Дроби і ділення. Мішані числа

Кути та їх вимірювання

1

§22

72

 

Дроби і ділення. Мішані числа

Кути та їх вимірювання

1

§22

73

 

Дроби і ділення. Мішані числа

Буквені вирази. Формули.

1

§22

74

 

Задачі на дроби. Знаходження дробу від числа

 Буквені вирази. Формули.

1

§23

75

 

Задачі на дроби. Знаходження дробу від числа

 Додавання натуральних чисел

1

§23

76

 

Задачі на дроби. Знаходження числа за його дробом.

Закони додавання

1

§23

77

 

Узагальнення і систематизація знань і вмінь Самостійна робота

Віднімання натуральних чисел

1

§21-23

78

 

Контрольна робота № 7 з теми «Звичайні дроби»

1 

Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками

14 год.


 79

 

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

Многокутник та його периметр. Рівні фігури

1

§24

80

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

Трикутник та його види

1

§24

81

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

Трикутник та його види

1

§24

82

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

Множення натуральних чисел

1

§24

83

 

Доповнення правильного дробу до одиниці.

Переставний та сполучний закони множення

1

§25

84

 

Віднімання дробу від натурального числа

Переставний та сполучний закони множення

1

§25

85

 

Віднімання дробу від натурального числа

Розподільний закон

1

§25

86

 

Віднімання дробу від натурального числа

Розподільний закон

1

§25

87

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

Ділення натуральних чисел

1

§26

88

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

Ділення натуральних чисел

1

§26

89

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

Ділення з остачею

1

§26

90

 

Додавання і віднімання мішаних чисел.

Ділення з остачею

1

§26

91

 

Узагальнення і систематизація знань і вмінь

Самостійна робота

Порядок виконання дій у виразахх

1

§24-26

92

 

Контрольна робота № 8 з теми «Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками»

 Порядок виконання дій у виразах

1 

Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів

10 год.


 93

 

Аналіз контрольної роботи.

Що таке десятковий дріб?

 Порядок виконання дій у виразах

1

§27

94

 

Порівняння десяткових дробів

Рівняння

1

§27

95

 

Порівняння десяткових дробів

 Рівняння

1

§27

96

 

Додавання та віднімання десяткових дробів

Типи задач та способи їх розв’язання

1

§28

97

 

Додавання та віднімання десяткових дробів

Типи задач та способи їх розв’язання

1

§28

98

 

Додавання та віднімання десяткових дробів

 Типи задач та способи їх розв’язання

1

§28

99

 

Додавання та віднімання десяткових дробів

1

§28

100

 

Додавання та віднімання десяткових дробів

1

§28

101

 

Узагальнення і систематизація знань і вмінь Самостійна робота

Степінь числа

1

§27-28

102

 

Контрольна робота № 9 з теми «Десятковий дріб. Додавання і віднімання десяткових дробів»

 Степінь числа

1
Множення і ділення десяткових дробів

12год


103

 

Аналіз контрольної роботи. Множення десяткових дробів

Площа прямокутника і квадрата

1

§29

104

 

Множення десяткових дробів

Площа прямокутника і квадрата

1

§29

105

 

Множення десяткових дробів

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

1

§29

106

 

Множення десяткових дробів

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

1

§29

107

 

Ділення десяткових дробів на натуральне число

 Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

1

§30

108

 

Ділення десяткових дробів на натуральне число

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

1

§30

109

 

Ділення десяткових дробів

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

1

§30

110

 

Ділення десяткових дробів

Комбінаторні задачі

1

§30

111

 

.Округлення чисел

Комбінаторні задачі

1

§31

112

 

Округлення чисел. .

1

§31

113

 

 Узагальнення і систематизація знань і вмінь Самостійна робота  

Що таке звичайний дріб?

1

§29-31

114

 

Контрольна робота № 10 з теми «Множення і ділення десяткових дробів»

Правильні і неправильні дроби

1 

Відсотки. Середнє арифметичне

14 год.


115

 

Аналіз контрольної роботи. Що таке відсоток?

Правильні і неправильні дроби

1

§32

116

 

Що таке відсоток?

Порівняння дробів

1

§32

117

 

Задачі на відсотки. Знаходження відсотка від числа

Дроби і ділення

1

§33

118

 

Задачі на відсотки. Знаходження відсотка від числа.

Знаходження дробу від числа

1

§33

119

 

 Задачі на відсотки. Знаходження числа за його відсотком

Знаходження числа за його дробом.

1

§33

120

 

Задачі на відсотки. Знаходження числа за його відсотком

Знаходження числа за його дробом.

1

§33

121

 

Задачі на відсотки. Знаходження числа за його відсотком

Знаходження числа за його дробом.

1

§33

122

 

Задачі на відсотки. Знаходження числа за його відсотком.

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

1

§33

123

 

Середнє арифметичне Середнє значення величин

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

1

§34

124

 

Середнє арифметичне. Середнє значення величин

Віднімання дробу від натурального числа


§34

125

 

Середнє значення величин

Додавання і віднімання мішаних чисел

1

§34

126

 

Середнє значення величин

Додавання і віднімання мішаних чисел

1

§34

127

 

Узагальнення і систематизація знань і вмінь. Самостійна робота

Додавання та віднімання десяткових дробів

1

§32-34

128

 

Контрольна робота № 11 з теми «Відсотки. Середнє арифметичне»
 

Повторення та систематизація навчального матеріалу за 5 клас

12 год.


 129

 

Аналіз контрольної роботи. Лічба, вимірювання і числа

1

§1-5

130

 

Дії першого та другого ступенів з натуральними числами

1

§6-10

131

 

Дії першого та другого ступенів з натуральними числами

1

§11-17

132

 

Степінь з натуральним показником. Площі та об’єми фігур

1

§18-20

133

 

Звичайні дроби

1

§21-23

134

 

Звичайні дроби Дії першого ступеня зі звичайними дробами  з однаковими знаменниками

1

§24-26

135

 

Десяткові дроби та дії над ними

1

§27-31

136

 

Відсотки. Середнє арифметичне

1

§32-34

137

 

Підсумкова контрольна робота № 12 за рік

1


138


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач

1


139


Розв’язування задач підвищеної складності

1


140


Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

1ПЕРЕВІРИЛА____________ Заступник директора з НВР Блоха Н.Б.

14


Перегляд
матеріалу
Отримати код

З

Погоджено


Заступник директора з НВР


Блоха Н.Б.
Підпис «_____» ____________________.2021 р.


атверджую"

Директор Л.М. Камишна

М. П.___________________

___________________

Підпис

 «_____» ____________________.2021рКалендарне планування

вивчення математики в 6 класі

За підручником . Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.П. Бочко, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк..Математика: Підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Освіта, 2014 .

Математика. Навчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.//М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін, Д. А. Номіровський, А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, МУ розвантаженні програми (2015 рік) брали участь:М.І. Бурда,
А.В. Паньков,М.С. Якір,Д.А. Номіровський

Над оновленням програми (2017 рік) працювали:М.І. Бурда,
Б.В. Кудренко, О.Я. Біляніна, А.І. Азаренкова, О.І. Буковська, Т.С. Кіндюх,
О.Є. Лисенко, А.В. Миляник, Н.В. Панова, А.В. Паньков

. В. Чемерис,М. С. Якір

з/п

Назва теми

Кількість годин

Контрольні роботи

1.

Подільність чисел

10

1

2.

Звичайні дроби

30

2

3.

Відношення і пропорції

24

2

4.

Раціональні числа та дії над ними

64

5

5.

Повторення і систематизація навчального матеріалу

12

1


Орієнтовне поурочне планування (4 год на тиждень, всього 140год.)


І семестр

уроків

Дата прове

дення

Тема уроку

Кільк. годин

§ за підручникомПодільність чисел

10 год


1


Дільники і кратні натурального числа. Прості числа

1

§1

2


Дільники і кратні натурального числа. Прості числа

1

§1

3


Ознаки подільності на 2, 5 і10

1

§2

4


Ознаки подільності на 3 і9

1

§3

5


Ознаки подільності на 3 і9


§3

6


Розкладання чисел на множники.Найбільший спільний дільник кількох чисел.


§4

7


Найбільший спільний дільник кількох чисел. Самостійна робота

1

§4

8


Найменше спільне кратне

1

§5

9


Розв’язування задач. Самостійна робота

1

§1-5

10


Контрольна робота №1

1

§1-5ІІ. Звичайні дроби

30год


11-24


Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів

14год


11


Аналіз контрольної роботи.

Основна властивість дробу.

1

§6

12


Скорочення звичайних дробів.

1

§6

13


Скорочення звичайних дробів.

1

§6

14


Зведення звичайних дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів.

1

§7

15


Порівняння дробів

1

§7

16


Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

§7

17


Додавання і віднімання дробів

1

§8

18


Додавання і віднімання дробів

1

§8

19


Додавання і віднімання дробів

1

§8

20


Додавання і віднімання дробів.

1

§8

21


Розвязування задач і вправ

1

§8

22


Розвязування задач і вправ. Самостійна робота

1

§6-8

23


Розвязування задач і вправ

1

§6-8

24


Контрольна робота №2

1


25-40


Множення і ділення звичайних дробів

16год


25


Аналіз контрольної роботи. Множення звичайних дробів

1

§9

26


Множення звичайних дробів

1

§9

27


Множення звичайних дробів.

1

§9

28


Знаходження дробу від числа

1

§9

29


Задачі на множення дробів. Знаходження дробу від числа

1

§9

30


Задачі на множення дробів. Самостійна робота

1

§9

31


Ділення звичайних дробів

1

§10

32


Ділення звичайних дробів

1

§10

33


Ділення звичайних дробів Самостійна робота

1

§10

34


Знаходження числа за його дробом

1

§10

35


Знаходження числа за його дробом

1

§10

36


Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби.

1

§11

37


Десяткові наближення звичайного дробу

1

§11

38


Задачі і рівняння на додавання і віднімання дробів. Порівняння дробів. Самостійна робота

1

§9-11

39


Розвязування задач і вправ

1

§9-11

40


Контрольна робота №3

1


41-50


Відношення і пропорції.

12год


41


Аналіз контрольної роботи. Відношення та його властивості.

1

§12

42


Пропорція та її властивості

1

§13

43


Пропорція та її властивості

1

§13

44


Створення проекту на тему «Пропорції в математиці, архітектурі, музиці ...»


1


45


Пряма та обернена пропорційні залежності

1

§14

46


Пряма та обернена пропорційні залежності.Самостійна робота

1

§14

47


Поділ числа у заданому відношенні.

1

§15

48


Поділ числа у заданому відношенні. Масштаб.

1

§15

49


Поділ числа у заданому відношенні. Масштаб.

1

§15

50


Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

1


51


Контрольна робота №4

1


52


Захист проекту на тему «Пропорції в математиці, архітектурі, музиці ...»

1


53-64


Коло і круг. Відсоткові розрахунки

12 год


53


Аналіз контрольної роботи. Коло. Довжина кола.

1

§16

54


Довжина кола. Практична робота.

1

§16

55


Круг. Площа круга. Круговий сектор

1

§16

56


Діаграми

1

§17

57


Діаграми

1

§17

58


Циліндр. Конус. Куля.

1

§18

59


Відсоткові розрахунки.

1

§19

60


Відсоткові розрахунки.Самостійна робота

1

§19

61


Відсоткові розрахунки.


§19

62


Контрольна робота №5.

1

§16-19

63


Аналіз контрольної роботи. Підсумкове повторення

1


64


Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого в І семестрі

ПЕРЕВІРИЛА_____________________Блоха Н.Б.


ІІ семестр

уроків


Дата прове-дення


Тема уроку

Кільк. годин

§ за підруч-никомРаціональні числа та дії над ними

64год


65-78


1 Раціональні числа. Координатна пряма

14 год


65


Додатні та від’ємні числа. Число 0

1

§21

66


Додатні та від’ємні числа. Число 0

1

§21

67


Координатна пряма

1

§22

68


Координатна пряма

1

§22

69


Координатна пряма

1

§22

70


Модуль числа

1

§23

71


Модуль числа

1

§23

72


Цілі числа. Раціональні числа

1

§24

73


Цілі числа. Раціональні числа

1

§24

74


Порівняння раціональних чисел

1

§25

75


Порівняння раціональних чисел

1

§25

76


Самостійна робота

1

§21-25

77


Розв’язування задач


§21-25

78


Контрольна робота №6 з теми «Раціональні числа. Координатна пряма»79-89


Додавання і віднімання раціональних чисел

11 год


79


Аналіз контрольної роботи.

Додавання раціональних чисел

1

§26

80


Додавання раціональних чисел

1

§26

81


Додавання раціональних чисел

1

§26

82


Додавання раціональних чисел

1

§26

83


Властивості додавання. Самостійна робота

1

§26

84


Віднімання раціональних чисел

1

§27

85


Віднімання раціональних чисел.

1

§27

86


Віднімання раціональних чисел.

1

§27

87


Самостійна робота

1

§26-27

88


Розвязування задач і вправ

1

§26-27

89


Контрольна робота №7

1


90-100


Множення і ділення раціональних чисел

11 год


90


Аналіз контрольної роботи.

Множення раціональних чисел

1

§28

91


Множення раціональних чисел

1

§28

92


Переставна і сполучна властивості множення раціональних чисел.

1

§28

93


Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу.

1

§28

94


Розподільна властивість множення.

1

§28

95


Ділення раціональних чисел.

1

§29

97


Ділення раціональних чисел.

1

§29

98


Ділення раціональних чисел. Самостійна робота

1

§29

99


Ділення раціональних чисел

1

§29

100


Контрольна робота №8

1

§28-29

101-115


Вирази і рівняння.

15год


101


Аналіз контрольної роботи.

Вирази та їх спрощення

1

§30

102


Вирази та їх спрощення

1

§30

103


Вирази та їх спрощення

1

§30

104


Вирази та їх спрощення

1

§30

105


Рівняння. Основні властивості рівнянь.

1

§31

106


Розв'язування рівнянь

1

§31

107


Розв'язування рівнянь

1

§31

108


Самостійна робота

1

§31

109


Розв'язування задач за допомогою рівнянь.

1

§32

110


Розв'язування задач за допомогою рівнянь

1

§32

111


Розв'язування задач за допомогою рівнянь

1

§32

112


Розв'язування задач за допомогою рівнянь

1

§32

113


Самостійна робота

1

§32

114


Розв'язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь

1

§30-32

115


Контрольна робота №9116-128


Координатна площина

13 год


116


Аналіз контрольної роботи.

Перпендикулярні та паралельні прямі

1

§33

117


Перпендикулярні та паралельні прямі

1

§33

118


Перпендикулярні та паралельні прямі

1

§33

119


Координатна площина

1

§34

120


Координатна площина

1

§34

121


Координатна площина

1

§34

122


Координатна площина

1

§34

123


Координатна площина

1

§34

124


Графіки залежності між величинами.

1

§35

125


Графіки залежності між величинами.

1

§35

126


Графіки залежності між величинами.

1

§35

127


Практична робота

1

§33-35

128


Контрольна робота №10129-140


Повторення і систематизація навчального матеріалу

12 год


129


Аналіз контрольної роботи. Подільність чисел

1


130


Звичайні дроби

1


131


Відношення і пропорції. Коло. Круг

1


132


Раціональні числа. Координатна пряма . Додатні і від’ємні числа

1


133


Арифметичні дії з раціональними числами

1


134


Подібні доданки та їх зведення

1


135


Розкриття дужок

1


136


Рівняння. Основні властивості рівнянь

1


137


Координатна площина. Графіки залежності величин

1


138


Підсумкова контрольна робота №11

1


139


Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розв'язування задач прикладного змісту.

1


140


Підведення підсумків за рік

1


ПЕРЕВІРИЛА_____________________Блоха Н.Б.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.