Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Дислексія: як подолати труднощі та підвищити успішність в навчанні
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з математики для розумово відсталих дітей 6 кл 1 сем.

Опис документу:
Програма з математики для 5-9 класів складена відповідно до навчального плану спеціального загальноосвітнього навчального закладу для розумово відсталих дітей . Основними завданнями викладання математики є: - формування доступних кількісних, просторових, часових уявлень та понять, знань про величини, основи наочної геометрії; - корекція та розвиток психічних процесів, пізнавальної діяльності, особистості учня
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування математика 6 клас (2 год на тиждень)

№ уроку

Кільк. год

Дата

Корекція

Тема

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

Тема 1:Усне і письмове додавання і віднімання чисел у межах 1000 (повторення)(6 год)

1

1

03.09

Повторення нумерації в межах 1000.

Додавання в межах 1000, коли сума одиниць одного з розрядів ≥ 10.

Учень:

  • вміє усно і письмово додавати та віднімати без переходу та з переходом через розряд в межах 1000;

  • виконує перевірку додавання відніманням, віднімання додаванням;

  • знаходить невідомий доданок;

  • знаходить невідоме зменшуване;

  • знаходить невідомий від’ємник.

Розвивати вміння аналізувати, планувати навчальний матеріал, контролювати власні дії.

2

1

05.09

Віднімання в межах 1000, коли одиниці зменшуваного дорівнюють 0 або число їх менше ніж у від’ємнику.

3

1

10.09

Додавання в межах 1000, коли сума одиниць кількох розрядів ≥ 10.

4

1

12.09

Віднімання в межах 1000, коли доводиться позичати сотню (десятки зменшуваного дорівнюють нулю або їх менше, ніж у від’ємнику)

5

1

17.09

Віднімання, коли доводиться позичати і десяток і сотню (зменшуване закінчується двома нулями або нуль стоїть в середині його)

6

1

19.09

Знаходження невідомого доданка ,зменшуваного, від’ємника

Додавання та віднімання в межах 1000. Узагальнюючий урок.

Тема 2:Усна і письмова нумерація в межах 10000(4 год)

7

1

24.09

Нумерація в межах 10000. Розрядна таблиця. Утворення, запис і читання чисел в межах 10000.

Учень:

 • утворює, читає і записує числа, які складаються з круглих тисяч, тисяч і сотень, тисяч, сотень, десятків, тисяч, сотень, десятків і одиниць;

 • рахує в прямому і зворотньому порядку одиницями і рівними числовими групами;

 • знає місце числа в числовому ряді;

 • порівнює розрядні одиниці і числа сусідніх розрядів;

 • визначає кількість розрядних одиниць і загальну кількість одиниць, десятків, сотень, тисяч у числі.

Розвивати вміння аналізувати, доводити, діяти за аналогією.

Розвивати вміння орієнтуватися в способах виконання навчальних завдань.

8

1

26.09

Порівняння розрядних одиниць із однаковою цифрою (2-20-200-20000)

Порівняння чисел.

9

1

01.10

Десятковий склад чисел.

Визначення кількості розрядних одиниць і загальної кількості одиниць, десятків, сотень, тисяч в числі. Парні і непарні числа.

10

1

03.10

Правила заокруглення чисел до круглих десятків, сотень. Римська нумерація І-ХХ. Узагальнюючий урок.

Тема 3:Додавання та віднімання без переходу і з переходом через розряд(5 год)

11

1

08.10

Додавання багатоцифрових чисел без переходу та з переходом через розряд. Знаходження суми трьох доданків. Переставний закон додавання.

Учень:

 • утворює, читає і записує числа, які складаються з круглих тисяч, тисяч і сотень, тисяч, сотень, десятків, тисяч, сотень, десятків і одиниць;

 • рахує в прямому і зворотньому порядку одиницями і рівними числовими групами;

 • знає місце числа в числовому ряді;

 • порівнює розрядні одиниці і числа сусідніх розрядів;

 • визначає кількість розрядних одиниць і загальну кількість одиниць, десятків, сотень, тисяч у числі.

Розвивати вміння аналізувати, порівнювати навчальний матеріал.

Розвивати регулюючи та контролюючи функції мовлення.

12

1

10.10

Віднімання без переходу через розряд.

13

1

24.10

Віднімання з переходом через розряд.

14

1

29.10

Віднімання з переходом через розряд .

Віднімання, коли у зменшуваному є один або кілька нулів і стоять вони на різних місцях.

15

1

31.10

Знаходження невідомого доданка, зменшуваного,від’ємника.

Узагальнюючий урок.

Тема 4:Множення в межах 1000 (повторення)

Множення на одноцифрове число в межах 1000. Множення в межах 10000(4 год)

16

1

05.11

Множення на одноцифрове число без переходу.

Учень:

 • знає нумерацію в межах 10000;

 • розуміє значення цифр у числі;

 • визначає кількість розрядних одиниць;

 • визначає місце числа в натуральному ряді чисел;

 • порівнює числа в межах 10000;

 • розв’язує приклади на додавання та віднімання в межах 10000 без переходу та з переходом через розряд;

 • розв’язує приклади з невідомими компонентами дії додавання та віднімання.

Розвивати вміння аналізувати, порівнювати навчальний матеріал.

Розвивати регулюючи та контролюючи функції мовлення.

17

1

07.11

Множення на одноцифрове число з переходом через розряд із переходом в різних випадках.

18

1

12.11

Множення на одноцифрове число без переходу і з переходом через розряд, коли в середині множеного є нулі, коли нулі стоять в кінці множеного.

19

1

14.11

Порядок дій. Круглі дужки. Множення на одиницю з нулями. Узагальнюючий урок.

Тема 5: Ділення в межах 1000. Ділення в межах 10000.(6 год)

20

1

19.11

Ділення на одноцифрове число в межах 1000.

Учень:

 • знає табличне множення;

 • знає особливі випадки множення;

 • вміє користуватися таблицею множення;

 • розв’язує приклади самостійно;

 • знає назви компонентів множення (множене, множник, добуток)

Розвивати вміння орієнтуватися в способах виконання навчальних завдань.

Розвивати вміння працювати з коментуванням власних дій.

21

1

21.11

Ділення на одноцифрове число, коли всі розряди діленого діляться на дільник без остачі.

Ділення на одноцифрове число, коли один з розрядів не ділиться без остачі, а в частці одержуємо стільки цифр, скільки в діленому.

22

1

26.11

Ділення на одноцифрове число, коли в одиниці нижчого розряду потрібно роздроблювати тисячі, сотні, десятки і в частці одержуємо стільки цифр, скільки в діленому.

23

28.11

Ділення на одноцифрове число, коли одиниці тисяч не діляться на дільник, і в частці одержуємо на одну цифру менше, ніж у діленому.

21

1

03.12

Ділення на одноцифрове число, коли не всі розряди діляться на дільник, і в частці замість деяких розрядів одержуємо нулі; коли ділене закінчується нулями, а в частці немає нулів.

25

1

05.12

Ділення на одноцифрове число (всі випадки).

Перевірка дії множення. Знаходження невідомого множника, діленого. Ділення на одиницю з нулями. Узагальнюючий урок.

Тема 6:Множення і ділення іменованих чисел на одноцифрове число. (6 год)

26

1

10.12

Множення простих і складених іменованих чисел без перетворення.

Учень:

 • виконує множення на одноцифрове число без переходу через розряд;

 • виконує множення на одноцифрове число з переходом через розряд в одному випадку;

 • виконує множення на одноцифрове число з переходом через розряд у кількох випадках;

 • знає переставну властивість множення;

 • виконує множення на одноцифрове число без переходу і з переходом через розряд, коли в середині множеного є нулі;

 • виконує множення на одноцифрове число, коли нулі стоять в кінці множеного;

 • розв’язує приклади з дужками, пояснює розв’язання;

 • знає переставну властивість множення;

 • розв’язує приклади самостійно

Розвивати вміння працювати за зразком, вказівками вчителя, таблицями.

Розвивати прийоми розумової діяльності.

Розвивати вміння узагальнювати, доводити.

27

1

12.12

Множення простих і складених іменованих чисел з послідуючим перетворенням.

28

1

17.12

Ділення простих іменованих чисел з роздробленням і перетворенням.

29

1

19.12

Ділення складених іменованих чисел з роздробленням і перетворенням.

30

1

24.12

Множення і ділення простих і складених іменованих чисел.

31

1

26.12

Узагальнюючий урок за I семестр

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.