Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з історії України для 9 класу на 2021-2022 навчальний рік.

Історія України

Для кого: 9 Клас

09.09.2021

227

15

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з історії України для 9 класу на 2021-2022 навчальний рік розроблено відповідно навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів загальної середньої освіти «Історія України. 5-9 та 10-11 класи». Наказ МОН від 21.02.2019 № 236 та підручника «Історія України» для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Гісем О. В., Мартинюк О. О.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

з історії України. 9 клас (1,5 години на тиждень, 52 години – на рік)

складено відповідно навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів загальної середньої освіти «Історія України. 5-9 та 10-11 класи». Наказ МОН від 21.02.2019 № 236.

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

К-ть год.

Повторення. Вступ.


Сутність Нового часу. Ранній Новий час в історії України. «Довге» XIX століття: доба модернізації та національного відродження в Європі. Ознайомлення із структурою підручника, з літературою та інтернет – ресурсами

Опрацювати § 1

1


Практична робота «Європейські зв’язки України в Ранній Новий час»

Підготувати повідомлен­ня

1

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIІІ - у першій половині XIX ст.


Політика Російської імперії щодо українських етнічних територій.

Опрацювати § 2

1


Козацтво після ліквідації Запорозької Січі.

Соціально-економічне становище.

Села. Сільське господарство та аграрні відносини в Наддніпрянській Україні

Опрацювати § 3, § 4 п.1

1


Соціально-економічне становище.

Міста. Торгівля. Чумацький промисел. Криза кріпосницької системи. Початок індустріальної революції. Нова модель соціально-економічного розвитку Півдня України. Порто-франко Одеси.

Опрацювати § 4 п.2-5

1


Початок українського національного відродження.

Формування сучасної української національної самосвідомості. Новгород-Сіверський автономістський гурток. Харківський осередок українського руху. Кирило – Мефодіївське братство

Опрацювати § 5

1


Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території України.

Польське повстання 1830–1831 рр. і його наслідки для України. Соціальні рухи.

Опрацювати § 6

1


Практична робота. Програмні документи Кирило-Мефодіївського братства

  • під кутом зору відображення в них минулого/майбутнього України або/і з позиції формування прав і свобод людини

Виконати завдання с.49

Повторити §1-6

1


Узагальнення. Тематичний контроль

Повторити §1-6

1

Розділ 2. Українські землі

у складі Австрійської імперії наприкінці XVIІІ- у першій половині XIX ст.


Політика Австрійської імперії щодо українських територій.

Йосифінські реформи. Соціальні протести.

Опрацювати § 7

1


Початок українського національного відродження.

«Будителі» Закарпаття. Товариство галицьких греко-католицьких священиків. «Руська трійця».

Опрацювати § 8

1


«Весна народів» в українських регіонах Австрійської імперії. Європейська революція 1848 – 1849 років

Соціальні рухи. Скасування панщини. Головна руська рада та її національна програма. Газета «Зоря Галицька». Перший досвід парламентської діяльності.

Опрацювати § 9

1


Практична робота. Альманах «Русалка Дністровая»


Виконати завдання с. 77;

повторити §7-9

1


Узагальнення. Тематичний контроль

Повторити §7-9

1

Розділ 3. Повсякденне життя та культура

кінця XVIІІ – першої половини XIX ст.


Розвиток освіти та культури.

Львівський університет. Відкриття університетів у Харкові та Києві. Поступ науки. Видатні вчені. Культурно-освітні товариства

Опрацювати § 10 п.1-3

1


Розвиток української літератури.

Становлення сучасної української літературної мови.

Опрацювати § 10 п.4

1


Мистецтво.

Музика, театр, образотворче мистецтво, архітектура.

Опрацювати § 11

1


Практична робота. «Повсякденне життя мешканців України (селян, міщан, торговців, поміщиків) в першій половині XIX ст.»

Виконати завдання

с. 96

1


Наш край в кінці XVIІІ – першій половині XIX ст.

Вивчити конспект; повторити §10-11

1


Узагальнення. Тематичний контроль

Повторити §10-11

1

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії

в другій половині XIX ст.


Українське питання в контексті міжнародних відносин.

Східна (Кримська) війна 1853–1856 рр.

Опрацювати § 12

1


Ліквідація кріпацтва та реформи 1860 – 1870-х років

Опрацювати § 13

1


Модернізація промисловості й сільського господарства.

Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Урбанізація. Будівельна лихоманка. Розвиток залізничного транспорту.

Опрацювати § 14

1


Зміни в соціальній структурі суспільства.

Формування інтелігенції й робітництва (пролетаріату). Родини українських підприємців.

Опрацювати § 15

1


Громадівський рух 1860–1890-х рр.

Київська громада. Хлопомани. Польське повстання 1863–1864 рр. та його наслідки для України. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Молоді громади.

Опрацювати § 16 п.1-5

1


Валуєвський циркуляр і Емський указ.

Опрацювати § 16 п.6

§ 17 п.3

1


Братство тарасівців.

Опрацювати § 17

1


Національне відродження кримських татар.

Зародження робітничого і соціал-демократичного руху

Опрацювати § 18

1


Практична робота «Українські підприємці

XIX ст.»

Підготувати повідомлен­ня, ст. 207-209; повторити §12-18

1


Узагальнення. Тематичний контроль

Повторити §12-18

1

Розділ 5. Українські землі у складі

Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.


Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів.

Селянська реформа в Австрійській імперії (1848 р.). Кооперативний рух. Трудова еміграція.

Опрацювати § 19-20

1


Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»).

Товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Шевченка.

Опрацювати § 21

1


Радикальний рух у Галичині. Утворення політичних партій.

Русько- українська радикальна партія, Українська національно-демократична партія. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні. Народовська політика «нової ери». Розгортання руху народовців у 1880–1890-х роках у Галичині, Буковині й Закарпатті.

Опрацювати § 22

1


Практична робота. Культурне життя поляків/євреїв/німців на території України в ХІХ ст.

Підготувати повідомлен­ня; повторити §19-22

1


Узагальнення. Тематичний контроль

Повторити §19-22

1

Розділ 6. Україна початку XX століття перед викликами модернізації

36-37


Соціально-економічний розвиток України. Індустріальна модернізація.

Особливості соціально-економічного розвитку. Монополізація. Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства. Кооперативний рух.

Опрацювати § 23,27

2

38.


Політизація та радикалізація українського національного руху.

Створення і діяльність політичних партій, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій. Проблеми консолідації української нації. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

Опрацювати § 24

1

39.


Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні.

Наростання політичної напруженості. Діяльність українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах. «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних думах.

Опрацювати § 25

1

40.


Аграрна реформа російського уряду та її вплив на Україну.

Український політичний і національно-культурний рух у 1907–1914 рр. Товариство українських поступовців. Прояви ксенофобії та шовінізму. «Справа Бейліса».

Опрацювати § 26

1

41.


Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях.

Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні. Реформа виборчої системи в Австро-Угорщині.

Опрацювати § 28-29

1

42.


Практична робота «Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини /Галичини»

Скласти порівняльну таблицю с.235; повторити §23-29

1

43.


Узагальнення. Тематичний контроль

Повторити §23-29

1

Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині XIX – на початку XX ст.

44.


Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців. Особливості розвитку культурного життя.

Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Боротьба за створення українського університету у Львові. Церковне життя. Емансипація жінки. Наукові товариства. Видатні вчені.

Опрацювати § 30-31

1

45.


Література.

Опрацювати § 32 п.1

1

46.


Український професійний театр. Музика

Опрацювати § 32 п.2-3

1

47.


Українська романтична і реалістична школа живопису.

Модерн у малярстві. Стилізація й модерн в архітектурі.

Опрацювати § 33

1

48.


Повсякденне життя. Зміни в міській та сільській забудові. Опіка над здоров’ям і медичні служби. Дозвілля, розваги й задоволення культурних запитів.

Опрацювати с. 274-277

1

49.


Наш край в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.

Вивчити конспект

1

50.


Практична робота «Історичний портрет мецената, діяча української науки чи мистецтва другої половини ХІХ – на поч. ХХ ст.

Скласти історичний портрет; повторити §30-33

1

51.


Узагальнення. Тематичний контроль

Повторити §30-33

1

52.


Повторення

Повторити вивчений матеріал

1Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.