Календарно-тематичне планування з геометрії для 10класу ( рівень стандарту)

Геометрія

Для кого: 11 Клас

30.10.2020

328

25

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з геометрії для 11класу .НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту (зі змінами, лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016р. № 1/9-437, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р. № 406) Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту):підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти/ Є.П. Нелін. – Харків: Вид-во «Ранок»,
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Математика. Геометрія.

10 клас. Рівень стандарту

Календарно-тематичне планування на 2020-2021 н.р.

(51 година. I семестр — 32 год, 2 год на тиждень,

II семестр — 19 год, 1 год на тиждень)

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту – http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html (зі змінами, лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016р. № 1/9-437, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р. № 406)

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти/ Є.П. Нелін. – Харків: Вид-во «Ранок», 2018.

Дата

Зміст уроку

Змістові лінії

Компетентності

Очікувані результати

Основні поняття

Тема 1. Паралельність прямих і площин у просторі ( 17 год)

Очікувані результати:

Учень/учениця:

називає основні поняття стереометрії;

розрізняє означувані та не означувані поняття, аксіоми та теореми;

формулює аксіоми стереометрії та наслідки з них;

застосовує аксіоми стереометрії та наслідки з них до розв’язання нескладних задач;

класифікує за певними ознаками взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин у просторі за кількістю їх спільних точок;

встановлює паралельність прямих, прямої та площини, двох площин;

з’ясовує, чи є дві прямі мимобіжними;

зображає фігури у просторі;

застосовує відношення паралельності між прямими і площинами у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу.

1.

Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії

узагальнення відомостей про просторові фігури; вивчення аксіом стереометри.

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в просторі , зображати призму , показувати на рисунках та моделях призми основні її елементи , наводити приклади предметів навколишнього середовища, що мають форму многогранників , зокрема призми, формулювати означення й властивості призми; уміння застосовувати ці поняття та властивості до розв’язування задач;

Ключові - спілкування державною мовою ; уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість; соціальна та громадянська.

учні повинні називати основні поняття стереометрї; розрізняти означувані і неозначувані поняття, аксіоми тa тeoреми: формулювати аксіоми стереометріі та застосовувати аксіоми стереометрії до розв'язання нескладних задач.

стереометрія, основні поняття стереометрії, аксіоми стереометр..

2.

Наслідки з аксіом стереометрії

« Громадянська відповідальність »

Математична –уміння оперувати геометричними обєктами, розвязувати задачі на застосування наслідків з аксіом стереометрії

Ключові – інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя

Учні повинні формулювати наслідки з аксіом стереометрії;застосовувати наслідки з аксіом стереометрії до розв’язування нескладних задач.

Наслідки з аксіом стереометрії

3.

Розв’язування задач

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, застосовувати аксіоми стереометрії та наслідки з них до розв’язання нескладних задач ключові - інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя

Учні повинні: формулювати аксіоми стереометрії та наслідки з них; застосовувати аксіоми стереометрії та наслідки з них до розвязання нескладних задач

Наслідки з аксіом стереометрії

4.

Методи розв’язування геометричних задач

« Громадянська відповідальність »

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, застосовувати аксіоми стереометрії та наслідки з них до розв’язання нескладних задач

ключові - інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя

Учні повинні уміти застосовувати аксіоми стереометрії та наслідки з них до розвязання нескладних задач

Метод доведення від супротивного

5

Найпростіші задачі на побудову перерізів многогранників

( куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди)

« Громадянська відповідальність »

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, застосовувати аксіоми стереометрії та наслідки з них до побудови простіших перерізів многогранників

Ключові - інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя

Учні повинні наводити приклади простих геометричних фігур( плоских і не плоских); застосовувати аксіоми стереометрії та наслідки з них до розвязання нескладних задач

Переріз многогранника

6.

Розв’язування задач

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, застосовувати аксіоми стереометрії та наслідки з них до побудови простіших перерізів многогранників; Ключові – інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська , спілкування державною мовою, уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні застосовувати аксіоми стереометрії та наслідки з них до розв’язування нескладних задач; розв’язувати нескладні задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда та піраміди

Переріз многогранника

7

Розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються, паралельні, мимобіжні прямі

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, застосовувати відношення паралельності між прямими у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу.

Ключові - інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні класифікувати за зпевними ознаками взаємне розміщення точок у просторі за кількістю їх спільних точок; встановлювати паралельність прямих; з’ясовувати, чи є дві прямі мимобіжними; застосовувати відношення паралельності між рямими у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу.

Прямі. Що перетинаються паралельні прямі, мимобіжні прямі

8.

Ознака паралельності прямих. Ознака мимобіжності прямих

« Громадянська відповідальність »

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в просторі , встановлювати паралельність прямих; зчи є дві прямі мимобіжні Ключові - спілкування державною мовою, іноземними мовами; інформаційно-цифрова, уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні класифікувати за зпевними ознаками взаємне розміщення точок у просторі за кількістю їх спільних точок; встановлювати паралельність прямих; з’ясовувати, чи є дві прямі мимобіжними; застосовувати відношення паралельності між рямими у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу.

Ознака мимобіжності прямих, ознака паралельності прямих

9.

Розміщення прямої та площини у просторі: пряма і площина , що перетинаються, паралельні пряма і площина. Ознака паралельності прямої та площини

« Громадянська відповідальність » «Здоров'я і безпека»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в просторі , застосовувати відношення паралельності між рямими у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу.Ключові - спілкування державною мовою, іноземними мовами; інформаційно-цифрова, уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні класифікувати за зпевними ознаками взаємне розміщення точок у просторі за кількістю їх спільних точок; встановлювати паралельність прямих; з’ясовувати, чи є дві прямі мимобіжними; застосовувати відношення паралельності між рямими у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу.

Ознака мимобіжності прямих, ознака паралельності прямої і площини

10

Розв’язування задач

«Підприємливість та фінансова грамотність» «Здоров'я і безпека»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, застосовувати відношення паралельності між прямими і площинами у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу; Ключові – інформаційно-цифрова, соціально- громадянська; спілкування державною мовою.

Учні повинні класифікувати за певними ознаками взаємне розміщення прямих, прямих і площин у просторі за кількістю їх спільних точок; встановлювати паралельність прямих, прямої і площини; застосовувати відношення паралельності між прямими і площинами у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу.

Пряма паралельна площині, ознака паралельності прямої і площини

11.

Розміщення двох площин у просторі: площини, що перетинаються, паралельні площини. Ознака паралельності площин

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в просторі , застосовувати відношення паралельності між рямими у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу.

Ключові - спілкування державною мовою, іноземними мовами; інформаційно-цифрова, уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні класифікувати за зпевними ознаками взаємне розміщення точок у просторі за кількістю їх спільних точок; встановлювати паралельність прямих; з’ясовувати, чи є дві прямі мимобіжними; застосовувати відношення паралельності між рямими у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу

Означення паралельності двох площин, ознаки паралельності двох площин

12

Паралельне проектування

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в просторі , застосовувати відношення паралельності між рямими у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу.

Ключові - спілкування державною мовою, іноземними мовами; інформаційно-цифрова, уміння вчитися впродовж життя..

Учні повинні класифікувати за зпевними ознаками взаємне розміщення точок у просторі за кількістю їх спільних точок; встановлювати паралельність прямих; з’ясовувати, чи є дві прямі мимобіжними; застосовувати відношення паралельності між рямими у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу

Паралельне проектування

13.

Розв’язування задач

«Підприємливість та фінансова грамотність» «Здоров'я і безпека»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами в просторі , застосовувати відношення паралельності між рямими у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу.Ключові - спілкування державною мовою, іноземними мовами; інформаційно-цифрова, уміння вчитися впродовж життя..

Учні повинні будувати зображення фігур і виконувати на них нескладні побудови

Зображення простих фігур

14

Методи побудови перерізів многогранників

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, розв’язувати нескладні задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда та піраміди; ключові - спілкування державною мовою, іноземними мовами; інформаційно-цифрова, уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні будувати зображення фігур і виконувати на них деякі нескладні побудови; розв’язувати нескладні задачі на застосування властивостей та ознак паралельності прямих і площин; розв’язувати нескладні задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда та піраміди.

Переріз многогранника

15

Розв’язування задач

«Громадянська відповідальність» «Здоров'я і безпека»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами,будувати зображення фігур і виконувати на них нескладні побудови, розв’язувати нескладні задачі на застування властивостей та ознак паралельності прямих і площин; ключові - спілкування державною мовою, іноземними мовами; інформаційно-цифрова, уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні будувати зображення фігур і виконувати на них деякі нескладні побудови; розв’язувати нескладні задачі на застосування властивостей та ознак паралельності прямих і площин.

Переріз многогранника

16

Узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок з теми « Паралельність прямих і площин у просторі»

«Громадянська відповідальність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, розв’язувати нескладні задачі на застування властивостей та ознак паралельності прямих і площин; ключові - спілкування державною мовою, іноземними мовами; інформаційно-цифрова, уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні самостійно застосовувати знання, набуті під час вивчення теми « Паралельність прямих і площин у просторі», до розв’язування задач.

17.

Контрольна робота з теми

« Паралельність прямих і площин у прсторі»

«Громадянська відповідальність»

Тема 2. Перпендикулярність прямих і площин у просторі. ( 17 год.)

Очікувані результати:

Учень/учениця:

встановлює та обґрунтовує перпендикулярність прямих, прямої та площини, двох площин;

формулює означення кута між прямими, прямою та площиною, площинами; теорему про три перпендикуляри;

застосовує відношення між прямими і площинами у просторі, відстані і кути у просторі до опису об’єктів навколишнього світу;

розв’язує задачі на знаходження відстаней та кутів в просторі, зокрема практичного місту.

18

Кут між прямими в просторі. Перпендикулярні прямі.

«Підприємливість та фінансова грамотність» «Здоров'я і безпека»

Математична - уміння оперувати геометричними об’єктами, встановлювати і обґрунтовувати взаємне розміщення прямих у просторі; ключові – інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська, спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні формулювати означення кута між прямими, перпендикулярних прямих у просторі, встановлювати і обґрунтувати взаємне розміщення прямих у просторі.

Перпендикулярні прямі, кут між прямими.

19

Розв’язування вправ.

«Громадянська відповідальність»

Математична - уміння оперувати геометричними об’єктами, застосовувати поняття перпендикулярності прямих до розв’язування задач; ключові – інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська, спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні обчислювати кути між прямими у просторі.

Кут між прямими.

20

Перпендикулярність прямої і площини.

«Підприємливість та фінансова грамотність» «Здоров'я і безпека»

Математична - уміння оперувати геометричними об’єктами, встановлювати та обґрунтовувати перпендикулярність прямої та площини; ; ключові – інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська, спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні встановлювати та обгрунтувати перпендикулярність прямої та площини; застосовувати відношення між прямими і площинами у просторі до опису об’єктів навколишнього світу

Пряма, перпендикулярна до площини.

21

Розв’язування вправ.

«Підприємливість та фінансова грамотність» «Здоров'я і безпека»

Математична - уміння оперувати геометричними об’єктами, розв’язувати задачі на застосування , означення та ознаки перпендикулярності прямої та площини, зокрема практичного змісту;

ключові – інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська, спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні розв’язувати задачі на застосування , означення та ознаки перпендикулярності прямої та площини, зокрема практичного змісту.

Перпендикулярність прямої і площини.

22

Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри.

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, встановлювати та обґрунтовувати перпендикулярність прямої та площини, формулювати теорему про три перпендикуляри; ключові - інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська, спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні встановлювати та обґрунтовувати перпендикулярність прямої та площини, формулювати теорему про три перпендикуляри.

Перпендикуляр до площини проекція похилої на площину, похила, основа похилої, основа перпендикуляра, відстань від точки до площини.

23

Розв’язування компетентнісно- орієнтованих задач.

«Підприємливість та фінансова грамотність» «Здоров'я і безпека»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, застосовувати теорему про три перпендикуляри до розв’язування задач; ключові - інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська, спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні застосовувати теорему про три перпендикуляри до розв’язування задач.

24

Кут між прямою та площиною.

«Громадянська відповідальність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, знаходити кути між прямою і площиною; ключові - інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська, спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні знаходити кути між прямою і площиною

Кут між прямою і площиною

25

Розв’язування задач

«Громадянська відповідальність» «Здоров'я і безпека»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, знаходити кути між прямою і площиною; ключові - інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська, спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні знаходити кути між прямою і площиною для розв’язування задач

Кут між прямою і площиною

26

Двогранний кут. Кут між площинами

«Громадянська відповідальність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, знаходити кути між площинами; ключові - інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська, спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні формулювати означення кута між площинами

Кут між площинами

27

Розв’язування вправ.

«Підприємливість та фінансова грамотність» «Здоров'я і безпека»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, знаходити кути між площинами до розв’язування задач; ключові - інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська, спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні знаходити кут між площинами для розв’язування задач

Кут між площинами

28

Перпендикулярність площин.

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, встановлювати та обґрунтовувати перпендикулярність двох площин ; застосовувати відношення між площинами у просторі до опису об’єктів навколишнього світу; ключові - інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська, спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні встановлювати та обґрунтовувати перпендикулярність двох площин; застосовувати відношення між площинами у просторі до опису об’єктів навколишнього світу.

Кут між площинами

29

Розв’язування задач

«Громадянська відповідальність» «Здоров'я і безпека»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, встановлювати та обґрунтовувати перпендикулярність двох площин ; застосовувати відношення між площинами у просторі до опису об’єктів навколишнього світу; ключові - інформаційно-цифрова; соціальна і громадянська, спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні застосовувати означення та ознаку перпендикулярності площин до розв’язування задач; зокрема практичного змісту.

Перпендикулярні площини.

30

Ортогональне проектування.

«Громадянська відповідальність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, застосовувати відношення між площинами у просторі до опису об’єктів навколишнього світу; Ключові – інформаційно-цифрова, соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні мати уявлення про ортогональне проектування .

Ортогональне проектування

31

Розв’язування задач

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, застосовувати відношення між площинами у просторі до опису об’єктів навколишнього світу; Ключові – інформаційно-цифрова, соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні застосовувати ортогональне проектування до розв’язування задач.

32

Вимірювання відстаней у просторі між фігурами

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, знаходити відстані від точки до прямої; від точки до площини,між паралельними прямими, між паралельними прямою і площиною, між паралельними площинами, між мимобіжними прямими; ключові – інформаційно-цифрова, соціальна і громадянська, спілкування державною мовою, уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні знаходити відстані від точки до прямої,; від точки до площини,між паралельними прямими, між паралельними прямою і площиною, між паралельними площинами, між мимобіжними прямими.

Відстані від точки до прямої, від точки до площини, між паралельними прямими, між паралельними прямою і площиною, між мимобіжними прямими, спільного перпендикуляра.

33

Узагальнення знань умінь та навичок з теми «Перпендикулярність прямих і площин»

«Підприємливість та фінансова грамотність» «Здоров'я і безпека»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, самостійно застосовувати знання набуті під час вивчення теми «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»до розв’язування задач;

ключові – інформаційно-цифрова, соціальна і громадянська, спілкування державною мовою, уміння вчитися впродовж життя.

Учні повинні вивчення теми ««Перпендикулярність прямих і площин у просторі», застосовувати до розв’язування задач.

34

Контрольна робота з теми«Перпендику-лярність прямих і площин»

«Громадянська відповідальність»

Учні повинні продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання , набуті під час вивчення теми ««Перпендикулярність прямих і площин у просторі», застосовувати до розв’язування задач

Тема 3. Координати і вектори. (10 год.)

Очікувані результати:

Учень/учениця:

користується аналогією між векторами і координатами на площині й у просторі;

усвідомлює важливість векторно-координатного методу в математиці;

виконує операції над векторами;

застосовує вектори для моделювання і обчислення геометричних і фізичних величин;

знаходить відстань між двома точками, координати середини відрізка, координати точок симетричних відносно початку координат та координатних площин;

використовує координати у просторі для вимірювання відстаней, кутів.

35

Прямокутні координати в просторі. Координати середини відрізка. овжина відрізка.

«Громадянська відповідальність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, користуватися аналогією між координатами на площині й у просторі; знаходити відстань між точками, середини відрізка;

Ключові – інформаційно-цифрова, соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя

Учні повинні користуватися аналогією між координатами на площині й у просторі; знаходити відстань між точками, середини відрізка.

Декартова прямокутна система координат у просторі; знаходити відстань між двома точками

36

Розв’язування задач

«Громадянська відповідальність»

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, користуватися аналогією між координатами на площині й у просторі; знаходити відстань між точками, середини відрізка;

Ключові – інформаційно-цифрова, соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя

Учні повинні користуватися аналогією між координатами на площині й у просторі; знаходити відстань між точками, середини відрізка.

Декартова прямокутна система координат у просторі; знаходити відстань між двома точками

37

Вектори у просторі. Довжина вектора.

«Громадянська відповідальність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами, користуватися аналогією між векторами на площині й у просторі;

Ключові – інформаційно-цифрова, соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя

Учні повинні користуватися аналогією між векторами на площині й у просторі; виконувати операції над векторами; застосовувати вектори для моделювання і обчислення геометричних і фізичних величин

Вектори у просторі, дії над векторами, заданими координатами, кут між векторами, скалярний добуток векторів, колінеарні вектори, компланарні вектори.

38-39

Розв’язування задач

«Громадянська відповідальність»

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами застосовувати вивчений матеріал до розв’язування задач;

Ключові – інформаційно-цифрова, соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя

Учні повинні користуватися аналогією між векторами і координатами на площині й у просторі;

Вектор, добуток вектора на число, Кут між векторами, скалярний добуток векторів, колінеарні та компланарні вектори

40

Геометричні перетворення у просторі.

Симетрія відносно початку координат та координатних площин.

«Громадянська відповідальність» «Здоров'я і безпека»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами ; знаходити координати точок симетричних відносно початку координат та координатних площин;

Ключові – інформаційно-цифрова, соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя

Учні повинні користуватися аналогією між векторами і координатами на площині й у просторі;

Перетворення, рух: симетрія відносно початку координат та координатних площин.

41

Розв’язування задач

«Громадянська відповідальність» «Здоров'я і безпека»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами застосовувати вивчений матеріал до розв’язування задач;

Ключові – інформаційно-цифрова, соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя

Учні повинні вміти знаходити координати точок симетричних відносно початку координат та координатних площин;

Перетворення, рух: симетрія відносно початку координат та координатних площин.

42

Застосування методу координат і векторів до розв’язування стереометричних задач

«Громадянська відповідальність»

«Здоров'я і безпека»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами; використовувати координати у просторі для вимірювання відстаней , кутів до розв’язування задач;

Ключові – інформаційно-цифрова, соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя

Учні повинні вміти використовувати координати у просторі для вимірювання відстаней, кутів;

Векторна мова, геометрична мова.

43

Застосування методу координат і векторів до розв’язування стереометричних задач

«Громадянська відповідальність»

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами; використовувати координати у просторі для вимірювання відстаней , кутів до розв’язування задач;

Ключові – інформаційно-цифрова, соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя

Учні повинні вміти використовувати координати у просторі для вимірювання відстаней, кутів;усвідомлювати важливість векторно- координатного методу в математиці

Векторна мова, геометрична мова.

44

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок з теми « Координати і вектори»

«Громадянська відповідальність»

«Здоров'я і безпека»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами , застосовувати знання , набуті під час вивчення теми «Координати і вектори» до розв’язування задач;

Ключові – інформаційно-цифрова, соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя

Учні повинні вміти самостійно застосовувати знання , набуті під час вивчення теми

« Координати і вектори» до розв’язування задач

45

Контрольна робота теми « Координати і вектори»

«Громадянська відповідальність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами , застосовувати знання , набуті під час вивчення теми «Координати і вектори» до розв’язування задач;

Ключові – інформаційно-цифрова, соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж жит

Учні повинні продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання , набуті під час вивчення теми

« Координати і вектори» до розв’язування задач

Резерв часу ( 6 год.)

46-47

Розв’язування компетентнісно орієнтованих задач.

«Громадянська відповідальність»

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами , застосовувати знання , набуті під час вивчення стереометрії до розв’язування задач;

Ключові – інформаційно-цифрова, соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя

Учні повинні вміти самостійно застосовувати знання, набуті під час вивчення стереометрії

до розв’язування задач

48-49

Розв’язування компетентнісно орієнтованих задач

«Громадянська відповідальність»

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами , застосовувати знання , набуті під час вивчення стереометрії до розв’язування задач;

Ключові – інформаційно-цифрова, соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя

Учні повинні вміти самостійно застосовувати знання , набуті під час вивчення стереометрії

до розв’язування задач

50

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.

«Громадянська відповідальність»

«Підприємливість та фінансова грамотність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами , застосовувати знання , набуті під час вивчення стереометрії до розв’язування задач;

Ключові – інформаційно-цифрова, соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя

Учні повинні вміти самостійно застосовувати знання , набуті під час вивчення стереометрії

до розв’язування задач

51

Підсумкова контрольна робота

«Громадянська відповідальність»

Математична – уміння оперувати геометричними об’єктами , застосовувати знання , набуті під час вивчення стереометрії до розв’язування задач;

Ключові – інформаційно-цифрова, соціальна і громадянська; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя

Учні повинні продемонструвати вміння самостійно застосовувати знання , набуті під час вивчення геометрії у 10 класі

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.