Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно - тематичне планування з географії у 7 класі на 2021 - 2022 навчальний рік

Географія

Для кого: 7 Клас

20.08.2021

1498

161

1

Опис документу:
Оришака Оксана Вікторівна, учитель географії та біології Червонокостянтинівської ЗШ І - ІІІ ступенів Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області. Курс "Географія материків і океанів". Розроблене за навчальною програмою МОН України. Основну увагу зосереджено на вивчення фізико - географічних умов материків і океанів як цілісних природних систем. Включає практичні та контрольні роботи, узагальнюючі уроки.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

7 клас

Загальна географія

70 годин

з/п

Дата уроку

Зміст теми

Прим.

Вступ (2 год)


Материки і океани як об’єкти вивчення регіональної географії. Джерела вивчення і дослідження материків та океанів.

п. 1


Карти материків та океанів, їх класифікація за охопленням території, змістом і призначенням.

п. 2

Розділ 1. Закономірності формування природи материків та океанів (9 год)

Тема 1. Форма і рухи Землі (1 год)


Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Рухи Землі, їх наслідки.

п. 3, 4

Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки

(8 год)


Походження материків та океанічних западин унаслідок руху літосферних плит.

п. 5


Геологічні ери та епохи горотворення. Тектонічні структури: платформи та області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і океанах.

п. 5, 6


Практична робота 1. Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу.

п. 5, 6


Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів. і температура повітря.

п. 7, 9


Повітряні маси, їх властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас. Кліматичні пояси і типи клімату Землі. Закономірності розподілу атмосферних опадів.

п.7, 10


Водні маси, їх властивості. Океанічні течії.

п. 8


Природні комплекси материків та океанів. Широтна зональність і висотна (вертикальна) поясність.

п.11


УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМ “Вступ”, “Закономірності формування природи материків і океанів”.

п. 1-11

Розділ ІІ. Материки тропічних широт (21 год)

Тема 1. Африка (10 год)


Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

п. 12

13.


Практична робота 2. Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід.

п. 12

14.


Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

п. 12

15.


Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

п. 13, 14

16.


Практична робота 4. Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами.

п. 13, 14

17.


Води суходолу. Використання водних ресурсів.

п. 15

18.


Природні зони, закономірності їх розміщення.

п. 16, 17

19.


Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

п. 18

20.


Населення. Держави. Зв’язки України з державами Африканського континенту.

п. 19, 20

21.


Практична робота 3. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка.

п. 19

22.


УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З РОЗДІЛУ “Материки тропічних широт (Африка)”.

п. 12-20

Тема 2. Південна Америка (7 год + 1 год)

23.


Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Практична робота 5. Позначення на контурній карті географічних об’єктів материка (протягом теми).

п. 21

24.


Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

п. 22

25.


Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

Практична робота 6. Визначення типів клімату Південної Америки за кліматичними діаграмами.

п. 23

26.


Води суходолу.

п. 24

27.


Природні зони. Висотна поясність Анд. Зміни природи материка людиною.

п. 25, 26

28.Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти Південної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

Дослідження. Природні унікуми Південної Америки.

п. 25, 26

29.


Населення. Держави. Зв’язки України з державами Південної Америки.

п. 27

30.


УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ “Південна Америка”.

п. 21-27

31.


КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА І СЕМЕСТР.

Тематичне оцінювання.

п. 1-27

Тема 3. Австралія (5 год)

32.


Географічне положення Австралії. Дослідження та освоєння материка. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини.

Практична робота 7. Позначення на контурній карті географічних об’єктів материка (протягом теми).

п. 28

33.


Клімат. Води суходолу.

Практична робота 8. Визначення типів клімату за кліматичними діаграмами.

п. 29

34.


Унікальність рослинності і тваринного світу. Природні зони. Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО.

п. 30

35.


Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк. Україна і Австралія.

п. 31

36.


Практична робота 7. Позначення на контурній карті географічних об’єктів материка (протягом теми).

п.31

Розділ ІІІ. Полярний материк планети (2 год)

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду (1 год)

37.


Географічне положення. Антарктида й Антарктика. Дослідження материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка.

п. 32

Тема 2. Природа материка (1 год)

38.


Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослиність і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка.

п. 33

39.


УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ З ТЕМ “Австралія”, “Антарктида”.

п. 28-33

Розділ ІV. МАТЕРИКИ Північної півкулі (23 год)

Тема 1. Північна Америка (8 год)

40.


Географічне положення. Історія відкриття та освоєння.

Практична робота 9. Позначення на контурній карті географічних об’єктів материка (протягом теми).

п. 34

41.


Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

п. 35

42.


Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

п. 36, 37

43.


Води суходолу.

п. 38

44.


Природні зони.

п. 38

45.


Висотна поясність у горах. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Об’єкти, занесені до Списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО.

Практична робота 9. Позначення на контурній карті географічних об’єктів материка (протягом теми).

п. 39, 40

46.


Населення. Держави. Україна і держави Північної Америки.

п. 41

47.


УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ З ТЕМИ

Північна Америка”.

п. 34-41

Тема 2. Євразія (15 год)

48.


  1. Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу.

п. 42

49.


Дослідження та освоєння материка.

п. 42

50.


Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні.

п. 43, 44, 45

51.


Загальні риси клімату.


52.


Кліматичні пояси та типи клімату (континентальні, сезонно-вологі й вологі).

п. 46, 47

53.


Практична робота 11. Визначення типів клімату помірного кліматичного поясу за допомогою кліматодіаграм.

п. 46-48

54.


Води суходолу. Річки.

п. 49

55.


Озера Євразії.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ З ТЕМИ “Євразія”.

п. 42-50

56.


Природні зони Євразії. Арктичні пустелі. Тундра. Ліси помірного поясу.

п. 51, 52

57.


Лісостепи та степи. Пустелі й напівпустелі. Субтропічні ліси та чагарники. Савани.

Вологі екваторіальні ліси.

п. 52, 53

58.


Дослідження. Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів.

п. 52, 53

59.


Вертикальна поясність гір Євразії. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

п. 54, 55

60.


Населення. Найбільші держави Європи та Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії.

п. 56

61.


Практична робота 10. Позначення на контурній карті географічних обʼєктів материка

п. 42-56

62.


УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ “Євразія”.

п. 42-56

Розділ V. Океани (5 год)

Тема 1. Тихий океан (1 год)

63.


Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану.

Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (впродовж розділу).

п.57, 58

Тема 2. Атлантичний океан (1 год)

64.


Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

п. 59

Тема 3. Індійський океан (1 год)

65.

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану.

п. 60

Тема 4. Північний Льодовитий океан (1 год)

66 .


Географічне положення океану у високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий режим океану. Органічний світ і природні ресурси.

п. 61

Розділ VІ. Природа материків та океанів і людина (2 год)

Тема 1. Використання природних багатств материків (1 год)

67.


Природні багатства материків та океанів, їх основні види. Наслідки використання ресурсів людиною. Порушення природної рівноваги. Антропогенні ландшафти

п. 62

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів (1 год)

68.


Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництва у вирішенні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

Дослідження. Шляхи розв’язування екологічних проблем.

п. 63

69.


УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ.

Контрольна робота за ІІ семестр.

Тематичне оцінювання.

п. 28 - 63

70.


Узагальнення до курсу.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.