Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарно-тематичне планування з географії 9 клас

Географія

Для кого: 9 Клас

29.08.2020

3045

279

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з географії 9 клас "Україна і світове господарство" (52 години,1,5 годин на тиждень) за підручником В.М.Бойко, І.Л.Дітчук.Складено згідно навчальної програми «Географія для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Г Е О Г Р А Ф І Я

9 клас

«УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

(52 годин, 1,5 години на тиждень)

Складено згідно навчальної програми «Географія для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

п/п

Дата

Тема уроку

Практичні роботи.

Дослідження, проекти

Приміт

ки

ВСТУП (1 год)

1

Суспільна географія.

Об’єкт вивчення суспільної географії. Географічне середовище – сфера взаємодії суспільства і природи. Суспільна географія в системі географічних наук. Значення знань з економічної географії.

Розділ І. Національна економіка і світове господарство (10 год)

Тема 1. Національна економіка

2

Національна економіка.

Поняття «національна економіка» і «економічний розвиток» Складові частини національної економіки. Показники економічної могутності країн: ВВП, ВНД.

3

Економічний розвиток і структура економіки країни.

Шляхи і показники економічного розвитку. Середні показники ВВП і ВНД на душу населення. Індекс людського розвитку (ІЛР). Секторальна структура економіки.

Практична робота

1. Аналіз секторальної моделі економіки

4

Чинники розміщення виробництва.

Природні, суспільні чинники. Зміна чинників розміщення виробництва.

5

Суспільна і просторова організація господарства.

Форми суспільної організації виробництва. Форми просторової організації господарства.

Тема 2. Світове господарство

6

Світове господарство. Міжнародний поділ праці.

Поняття світового господарства. Міжнародний поділ праці. Основні чинники міжнародного поділу праці.

7

Типи економічних систем.

Економічні системи. Національні моделі економічної системи змішаного типу. Економічна системаУкраїни.

8

Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній.

Групування країн світу. Економічно розвинені країни. Країни з перехідною економікою. Країни, що розвиваються.

Практична робота

2. Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і визначення їх місця в сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку.

9

Просторова структура світового господарства.

Багаторівневість світового господарства, його просторова структура за концепцією « Центр-периферія». Регіональна економічна інтеграція.

10

Сучасні тенденції розвитку світового господарства.

Інтернаціоналізація та глобалізація. Інформатизація. Транснаціоналізація.Глобалізація та регіоналізація.

11

Узагальнююче повторення знань з Вступу та Розділу І «Національна економіка і світове господарство».

Розділ ІІ. Первинний сектор господарства(11 год)

Тема 1. Сільське господарство

12

Сільське господарство світі.

Складники сільського господарства.Чинники розміщення сільськогосподарського виробництва. Землезабезпечення. Аграрні відносини. Революція в сільському господарстві.

13

Рослинництво світу.

Склад рослинництва.Зернові культури.Технічні культури.Картоплярсто. Виноградарство.

Практична робота 3. Визначення основних зернових і технічних культур, що їх вирощують у помірному, субтропічному і тропічному кліматичних поясах, й обґрунтування встановлених відмінностей.

14

Тваринництво. Сільськогосподарські пояси світу.

Склад тваринництва. Виробництво продукції тваринництва. Сільськогосподарські пояси світу. Рибне господарство.

15

Сільське господарство України. Рослинництво.

Склад сільського господарства.Структура сільськогосподарських угідь. Чинники розвитку. Рослинництво.

16

Тваринництво. Зональна спеціалізація сільського господарства України.

Тваринництво. Сільськогосподарські зони.

Тема 2. Лісове господарство

17

Лісове господарство світу та України.

Склад і значення лісового господарство. Ліси і лісові ресурси. Лісові пояси. Лісове господарство України.

Тема 3. Видобувна промисловість

18

Мінеральні ресурси та ресурсозабезпеченість.

Класифікація мінеральних ресурсів. Ресурсозабезпеченість країн. Поширення мінеральних ресурсів. Особливості розміщення видобувної промисловості.

19

Видобування паливних ресурсів.

Вугілля. Нафта. Природний газ. Видобування паливних ресурсів в Україні.

Практична робота

4. Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобування кам’яного вугілля, нафти і природного газу.

Дослідження

Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів.

20

Видобування металічних ресурсів.

Видобування руд чорних і кольорових металів у світі. Видобування металічних руд України.

21

Видобування нерудної мінеральної сировини.

Видобування нерудної сировини у світі і Україні.

22

Узагальнююче повторення знань з Розділу ІІ «Первинний сектор економіки»

Розділ ІІІ. Вторинний сектор господарства(14 год)

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

23

Електроенергетика світу.

Паливно-енергетичний баланс.Значення електроенергетики. Теплова, атомна, гідроелектроенергетика. Альтернативне виробництво електроенергії.

Практична робота
(на вибір учителя)

5.1. Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення.

5.2. Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні, країнах Європи та світу

24

Електроенергетика України.

Паливно-енергетичний баланс. Типи електростанцій і їх розміщення. Використання відновлюваних джерел енергії.Обєднана енергосистема України.

Практична робота

6. Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні

Тема 2. Металургійне виробництво

25

Чорна металургія світу.

Склад чорної металургії. Особливості розміщення. Виробництво чорних металів у світу, тенденції розвитку.

26

Кольорова металургія світу.

Склад і значення кольорової металургії. Чинники розміщення.Географія виробництва кольорових металів.

27

Металургійне виробництво в Україні.

Чорна металургія, чинники розміщення. Кольорова металургія. Проблеми розвитку металургії.

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу.

28

Виробництво продукції хімічної і деревообробної промисловості світу.

Значення хімічної промисловості, галузева структура промисловості, чинники розміщення. Виробництво продукції хімічної промисловості. Географія розміщення. Лісова і деревообробна промисловість.

29

Хімічне виробництво в Україні. Виробництво деревини і паперу.

Хімічна промисловість. Проблеми розвитку хімічної промисловості.Виробництво деревини і паперу.

Тема 4. Виробництво машин та устаткування

30

Машинобудування в сучасному світі.

Роль і склад машинобудування. Спеціалізація та кооперування в машинобудуванні. Чинники розміщення підприємств.

31

Географія виробництва машин і устаткування світу.

Електронна промисловість. Автомобілебудування. Літакобудування. Суднобудування. Верстатобудування.

32

Машинобудування в Україні.

Машинобудування в економіці в України. Важке і середнє машинобудування. Транспортне, точне, сільськогосподарське машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку.

Практична робота

7. Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

33

Виробництво тканин, одягу, взуття у світі та Україні.

Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств. Народні промисли.

Дослідження

Економіко-географічне дослідження підприємств швейного виробництва у регіоні, де проживаєте.

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв.

34

Виробництво продуктів харчування у світі.

Значення харчової промисловості. Галузева структура і чинники розміщення підприємств харчової промисловості. Географія виробництва продуктів харчування.

Дослідження

1. Українські та імпортні продукти в споживчому кошику у вашому домі.

35

Харчова промисловість України.

Місце харчової промисловості в економіці України.Цукрова, кондитерська, борошномельна-круп’яна і хлібопекарська промисловість. М’ясна, молочна і олійножирова, плодоовочева промисловість. Виробництво вина, пива, й безалкогольних напоїв.Рибна промисловість. Проблеми і перспективи розвитку.

2. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах світу.

36

Узагальнююче повторення знань з Розділу ІІІ «Вторинний сектор господарства».

Розділ ІV. Третинний сектор господарства (10 год)

Тема 1. Транспорт

37

Транспорт.

Роль транспорту в економіці. Види транспорту.Особливості роботи різних видів транспорту. Транспортні системи. Регіональні транспортні системи.

Дослідження

Міські види транспорту свого обласного центру

38

Географія світового транспорту.

Залізничний транспорт. Автомобільний транспорт. Трубопровідний транспорт. Водний. Повітряний транспорт.

39

Транспорт України.

Характеристика транспортної системи України. Залізничний і автомобільний транспорт.Водний, трубопровідний, повітряний. Транспортні вузли і міжнародні транспортні коридори.

Тема 2. Торгівля

40

Світовий ринок товарів та послуг.

Торгівля як вид діяльності. Форми торгівлі. Міжнародна торгівля і світовий ринок. Показники зовнішньої торгівлі. Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі. Головні регіони світової торгівлі.

41

Торгівля в Україні.

Чинники розвитку зовнішньої торгівлі. Сучасні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі. Зовнішня торгівля товарами і послугами. Роздрібна торгівля в Україні.

Тема 3. Туризм

42

Міжнародний туризм.

Туризм як складник національної економіки.Чинники розвитку туризму.Туристична інфраструктура. Види туризму. Основні туристичні регіони світу. Світова спадщина ЮНЕСКО.

43

Туризм в Україні.

Рекреаційно-туристичні ресурси. Проблеми розвитку туризму в Україні. Обєкти світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Показники розвитку туризму в Україні. Туристичні райони України.

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

44

Наукова й освітня діяльність. Охорона здоровя у світі та Україні.

Роль Науки й освіти в суспільстві. Витрати на науку, джерела фінансування. Форми просторової організації наукових досліджень. Найвідоміші науково-освітні центри світу. Наука й освіта в Україні. Охорона здоровя.

Тема 5. Фінансова діяльність. Аутсорсинг.

45

Фінансові послуги.

Фінансові послуги. Банки. Кредити. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Вплив глобалізації на розміщення фінансових станов. Країни-офшори. Фінансові послуги в Україні.

46

Аутсорсинг .

Переваги аутсорсингу. Аутсорсинг інформаційних технологій у світі. Розвиток ІТ-аутсорсингу в Україні.

Розділ V. Глобальні проблеми людства(4 год)

47

Політичні та демографічні проблеми.

Проблема війни і миру. Політичнв й етнічні регіональні конфлікти. Міжнародний тероризм. Гібридні війни. Демографічні проблеми. Забруднення атмосфери, гідросфери. Деградація земель. Збіднення біологічного різноманіття. Егологічна ситуація в Україні. Шляхи розв’язання екологічних проблем.

48

Екологічні проблеми.

Забруднення атмосфери, гідросфери. Деградація земель. Збіднення біологічного різноманіття. Егологічна ситуація в Україні. Шляхи розвязання екологічних проблем.

Дослідження

Прояв глобальних проблем у своєму регіоні

49

Сталий розвиток – стратегія людства на ХХІ століття.

Складники збалансованого розвитку. Основні положення концепції збалансованого розвитку. Збалансований розвиток України.Міжнародна співпраця.

50

Узагальнююче повторення знань з Розділу ІV, V «Третинний сектор господарства «, «Глобальні проблеми людства»

Контрольна робота

51

Міні-проєкт «Екологічне лихо України. Чия вина?»

52

Підсумковий урок

*за підручником Географія (В.М.Бойко, І.Л.Дітчук, Т.А.Гринюк,І.М.Харенко,І.В.Смаль) 9 клас, 2017р.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.