Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно-тематичне планування з фізики за новою програмою 11 клас на ІІ семестр 2020-2021н.р.

Фізика

Для кого: 11 Клас

10.01.2021

353

33

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики 11 клас на ІІ семестр, 2020-2021 навчальний рік, складене на основі навчальної програми затвердженої Міністерством освіти і науки України, щодо викладання фізики. За підручником . Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2019. – 272 с.: іл. Рівень стандарту.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

Фізика 11 клас (ІІ семестр)

Рівень стандарту

( 105 год, 3 год на тиждень, 4 год – резервний час)

Програма: ФІЗИКА (рівень стандарту, профільний рівень). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ 27.12.2017

Навчальна програма з фізики (рівень стандарту, профільний рівень) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М., затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Підручник: Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти/ [ В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О.О.Кірюхіна]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2019. – 272 с.: іл.

уроку

Тема уроку

Дата

Матеріал

підручника

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Примітка

Розділ 3. Оптика (27 год)

48/1

Розвиток уявлень про природу світла. Світло як електромагнітна хвиля. Поширення, поглинання та розсіювання світла. Геометрична оптика як граничний випадок хвильової.

§24

Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями геометричної оптики: світловий промінь, закони відбивання та заломлення, показник заломлення, повне відбивання, рефракція, зображення, лінзи. Оперує поняттями хвильової та квантової оптики: когерентність, інтерференція та дифракція світла, принцип Гюйгенса—Френеля, дифракційні ґратки, спектроскоп, квант, фотон, стала Планка, фотоефект, закони фотоефекту, рівняння Ейнштейна для фотоефекту, рентгенівське випромінювання, шкала електромагнітних хвиль, корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування законів геометричної оптики, на розрахунки оптичних систем, на зв’язок довжини та частоти світлової хвилі, умови інтерференційних максимумів і мінімумів, на застосування формули дифракційних ґраток, рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Користується оптичними приладами, вимірює довжину світлової хвилі.

Ціннісний компонент

Пояснює роль і принципи застосування оптичних приладів у сучасній техніці та медицині, розуміє єдність законів, що описують світлові хвилі та інші електромагнітні випромінювання.

49/2

Закони геометричної оптики.

Рекомендовані демонстрації

- Відбивання світла.

§25

50/3

Закони геометричної оптики. Показник заломлення, його зв’язок зі швидкістю світла в середовищі. Принцип Гюйгенса—Френеля.

Рефракція та міражі.

Рекомендовані демонстрації

 • Заломлення світла.

 • Повне відбивання світла.

 • Світловоди.

§26

51/4

Інструктаж з БЖД Експериментальна робота №5.

Дослідження заломлення світла.

ЕР №5,

с.203

52/5

Розв'язування задач

53/6

Лінзи. Отримання зображень.

Рекомендовані демонстрації

 • Отримання зображень за допомогою лінзи.

§27

54/7

Оптичні системи та оптичні прилади.

§28

55/8

Інструктаж з БЖД Експериментальна робота №6.

Визначення оптичної сили лінзи та системи лінз.

ЕР №6,

с.204

56/9

Розв'язування задач. Самостійна робота.

ТЕМАТИЧНА

57/10

Спектроскоп. Неперервний спектр світла.

Рекомендовані демонстрації

 • Дисперсія світла, отримання неперервного спектру.

§29

58/11

Когерентність світлових хвиль. Особливості лазерного випромінювання.

Інтерференція світла. Рекомендовані демонстрації

 • Інтерференція світла.

§30

59/12

Розв'язування задач

60/13

Дифракція світла. Дифракційні ґратки.

Рекомендовані демонстрації

 • Дифракція світла на перешкодах різної форми та різних розмірів.

§31

61/14

Розв'язування задач

62/15

Інструктаж з БЖД Експериментальна робота №7.

Визначення довжини світлової хвилі.

ЕР №7,

с.206

63/16

Розв'язування задач. Самостійна робота.

ТЕМАТИЧНА

64/17

Спектр випромінювання абсолютно чорного тіла. Формула Планка. Квантові властивості світла. Світлові кванти. Стала Планка. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

§33

65/18

Фотоефект. Досліди О.Г. Столєтова. Закони фотоефекту. Теорія Ейнштейна, рівняння фотоефекту. Фотон.

Рекомендовані демонстрації:

 • Фотоелектричний ефект.

§34(1-3)

66/19

Фоторезистори та фотоелементи. Застосування фотоефекта, сонячні батареї.

§34(4)

67/20

Розв'язування задач

68/21

Фотохімічна дія світла.

69/22

Розв'язування задач

70/23

Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів. Електромагнітні хвилі в природі та техніці.

§34(1-3,5)

71/24

Рентгенівське випромінювання, його застосування в медицині та техніці. Роботи І. Пулюя.

§34(4)

72/25

Розв'язування задач

73/26

Контрольна робота № 4.

Оптика

74/27

Захист навчальних учнівських проектів

с.257,

р.3

ТЕМАТИЧНА

Розділ 4. Атомна та ядерна фізика (18)

75/176/2

Розвиток уявлень про атоми. Дослід Резерфорда. Планетарна модель атома, її якісне обґрунтування на основі постулатів Бора. Енергетичні рівні атома. Гіпотеза де Бройля. Корпускулярно-хвильовий дуалізм як загальна властивість матерії.

§36

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями та термінами: планетарна модель атома, квантові постулати Бора, енергетичні рівні атомів, лазери, корпускулярно-хвильовий дуалізм, лінійчаті спектри, спектральний аналіз, енергія зв’язку атомного ядра, дефект мас, радіоактивність, закон радіоактивного розпаду, період піврозпаду, ланцюгова реакція поділу ядер, ядерний реактор, елементарні частинки.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування квантових постулатів Бора, формули де Бройля, на енергію зв’язку атомних ядер і дефект мас. Вміє користуватися дозиметром.

Ціннісний компонент

Аналізує явища, що свідчать про складну структуру атомів і атомних ядер, висловлює відношення до корпускулярно-хвильового дуалізму, до проблем сучасної ядерної енергетики; пояснює методи захисту від радіоактивного випромінювання.

77/3

Випромінювання та поглинання світла атомами. Лінійчасті спектри.

§37

78/4

Принцип дії лазера.

§38

79/5

Взаємодії між нуклонами в ядрі, стійкість атомних ядер. Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас.

§39

80/6

Розв'язування задач

81/782/8

Природна та штучна радіоактивність, види радіоактивного випромінювання. Закон радіоактивного розпаду.

§40

83/9

Інструктаж з БЖД Експериментальна робота №8.

Моделювання радіоактивного розпаду.

ЕР №8,

с.250

84/10

Розв'язування задач

ТЕМАТИЧНА

85/1186/12

Отримання та застосування радіонуклідів.

Методи реєстрації іонізуючого випромінювання і захист від нього. Дозиметр.

Рекомендовані демонстрації

 • Фотографії треків заряджених частинок.

 • Камера Вільсона.

 • Дозиметр

§41

87/13

Інструктаж з БЖД Експериментальна робота №9.

Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями.

ЕР №9,

с.252

88/14

Ядерні реакції, способи вивільнення ядерної енергії. Ланцюгова реакція поділу ядер і термоядерні реакції. Ядерний реактор, перспективи створення термоядерного реактора.

§42

89/15

Розв'язування задач

90/16

Елементарні частинки, їх класифікація. Поняття про фундаментальні взаємодії.

§43

91/17

Розв'язування задач

92/18

Контрольна робота № 5.

Атомна та ядерна фізика

§§36-43

ТЕМАТИЧНА

Узагальнення та повторення навчального матеріалу

на основі досягнень фізики та технологій (7+2 год)

93/1

Запис та зчитування інформації за допомогою магнітних, твердотільних та інших носіїв.

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями з різних розділів фізики для пояснення фізичних основ дії одного з названих досягнень сучасних технологій.

Діяльнісний компонент

Демонструє вміння застосовувати переваги досягнень сучасних технологій.

Ціннісний компонент

Пояснює перспективи подальшого розвитку технологій на основі досягнень сучасної фізики.

94/2

Принцип роботи цифрового фотоапарату.

95/3

Мобільний зв‘язок та GPS навігація.

96/4

Прискорювачі елементарних частинок.

97/5

Види акумуляторів електричної енергії.

98/6

Рідкокристалічні дисплеї.

99/7

Розв'язування задач

100/8101/9

Захист навчальних учнівських проектів

ТЕМАТИЧНА

Т – 6 К – 2 Е – 5

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.