Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно-тематичне планування з фізики за новою програмою 11 клас на І семестр 2020-2021н.р.

Фізика

Для кого: 11 Клас

05.09.2020

1559

127

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики 11 клас на І семестр, 2020/2021 навчальний рік, складене на основі навчальної програми затвердженої Міністерством освіти і науки України, щодо викладання фізики. За підручником . Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2019. – 272 с.: іл. Рівень стандарту.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з фізики для 11 класу

Рівень стандарту

( 105 год, 3 год на тиждень, 4 год – резервний час)

Програма: ФІЗИКА (рівень стандарту, профільний рівень). Навчальна програма з фізики (рівень стандарту, профільний рівень) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М., затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Підручник: Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти/ [ В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О.О.Кірюхіна]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2019. – 272 с.: іл.

№ уроку

Дата

Тема уроку

Матеріал

підручника

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Примітка

ПОВТОРЕННЯ. Електричне поле (8 год.)

1

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Точковий заряд як електричний аналог матеріальної точки. Електричне поле точкових зарядів.

§ 41, 10 кл.

Знаннєвий компонент Оперує основними поняттями: електричне поле, напруженість, принцип суперпозиції, силові лінії, диполь, діелектрична проникність, потенціал, електроємність конденсатора, енергія електричного поля.

Діяльнісний компонент Розв’язує задачі на застосування принципу суперпозиції, силових ліній; знаходить напруженість і потенціал електростатичного поля кількох зарядів, а також заряджених провідників симетричної форми.

Визначає електроємність конденсатора та батареї конденсаторів за різних типів з’єднань конденсаторів; енергію зарядженого конденсатора, енергію електричного поля.

Ціннісний компонент

Оцінює на якісному рівні вплив електричного поля на життєдіяльність людей, небезпеку джерел високої напруги, розуміє важливість заземлення в побуті.

2

Принцип суперпозиції, електричне поле системи зарядів. Розв'язування задач.

§ 41, 10 кл.

3

Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі. Розв'язування задач.

§ 42, 10 кл.

4

Потенціальний характер електростатичного поля. Потенціал. Різниця потенціалів.

Еквіпотенціальні поверхні. Зв’язок напруженості однорідного електричного поля з різницею потенціалів.

§ 43, 10 кл.

5

Розв'язування задач.

6

Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електричного поля.

§ 44, 10 кл.

7

Розв'язування задач з теми «Електричне поле»

8

Діагностична контрольна робота.

ТЕМАТИЧНА

Розділ 1. Електродинаміка (34 год)

Частина 1. Постійний електричний струм (17 год)

9

Електричний струм, електричне коло. Постійний струм. Джерела струму.

§ 1

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями та термінами: електричний струм, джерело струму, закон Ома, шунт, додатковий опір, робота та потужність струму, вільні носії заряду, надпровідність, електроліз, закони електролізу, термоелектронна емісія, електронно-дірковий перехід,.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування знань про постійний струм, електричне поле, закону Ома для повного кола, закону Джоуля—Ленца.

Складає прості електричні кола; вимірює силу струму, напругу, опір, ЕРС.

Дотримується правил безпеки при застосуванні електричних пристроїв.

Ціннісний компонент

Оцінює результати застосування законів електроики в техніці, медицині та побуті,

розуміє важливість вивчення цих законів.

10

Визначення електричного опору кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників.

§ 2

11

Інструктаж з БЖД. Експериментальна робота №1.

«Перевірка законів послідовного та паралельного з'єднання провідників».

ЕР №1,

с.49

12

Вимірювання в електричних колах, шунти та додаткові опори. Розв'язування задач.

§2 п.3, ЕР №2

13

Інструктаж з БЖД. Експериментальна робота №2.

«Розширення меж вимірювання амперметра та вольтметра».

14

Робота та потужність електричного струму, теплова дія струму. Розв'язування задач.

§3

15

Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола.

Коротке замикання.

Безпека під час застосування електричних пристроїв.

Рекомендовані демонстрації

 • Залежність електричного струму від ЕРС джерела та повного опору кола.

§4, ЕР №3,

с.50

16

Інструктаж з БЖД. Експериментальна робота №3.

«Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму».

17

 • Розв'язування задач.

18

Порівняльна характеристика різних середовищ, через які може протікати електричний струм (металів, розчинів і розплавів електролітів, газів, плазми, напівпровідників): вільні носії заряду, залежність питомого опору від температури. Надпровідність.

§ 5

19

Електроліз, закони електролізу. Розв'язування задач.

§ 6

20

Типи самостійного розряду в газах.

§ 7

21

Термоелектронна емісія та струм у вакуумі, його застосування.

Принцип дії електронно-вакуумних приладів на прикладі вакуумного діоду.

§ 8

22

Власна й домішкова провідність напівпровідників, електронно-дірковий перехід і його властивості. Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові технології та елементна база сучасної обчислювальної техніки. В.Є. Лашкарьов – перший дослідник p-n переходу.

§ 9

23

Розв'язування задач.

§1-9

24

Контрольна робота № 1.

«Постійний електричний струм».

с.256, р.1

25

Захист навчальних учнівських проектів

ТЕМАТИЧНА

Частина 2. Електромагнетизм (14год)

26

Магнітна взаємодія та магнітне поле. Індукція магнітного поля. Магнітний момент рамки зі струмом. Дія магнітного поля на рамку зі струмом. Магнітне поле соленоїда.

Рекомендовані демонстрації

 • Дія магнітного поля на струм.

 • Взаємодія котушок зі струмом.

§10

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями та термінами: магнітне поле, індукція магнітного поля, сила Ампера, сила Лоренца; діа-, пара- і феромагнетики; електромагнітна індукція, правило Ленца, самоіндукція, індуктивність, закон електромагнітної індукції, вихрове електричне поле, вихрові струми, енергія магнітного поля.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування формул сил Ампера та сили Лоренца, правила Ленца, закон електромагнітної індукції, на застосування індуктивності, на обчислення енергії магнітного поля, на рух заряджених частинок у однорідному магнітному полі.

Ціннісний компонент

Оцінює результати застосування законів електромагнетизму в техніці, медицині та побуті, розуміє важливість вивчення цих законів.

27

Розв'язування задач.

28

Сила Ампера. Взаємодія струмів. Застосування дії магнітного поля на рамку зі струмом в електровимірювальних приладах та електродвигунах.

§ 11

29

Розв'язування задач.

30

Сила Лоренца. Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі.

§ 12

31

Досліди М. Фарадея. Електромагнітна індукція. Правило Ленца. Закон електромагнітної індукції. Розв'язування задач.

Рекомендовані демонстрації

 • Електромагнітна індукція, правило Ленца.

 • Закон електромагнітної індукції.

§ 13

32

Розв'язування задач.

33

Самоіндукція. ЕРС самоіндукції, індуктивність. Вихрове (індукційне) електричне поле. Вихрові струми. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

Рекомендовані демонстрації

 • Явище самоіндукції.

 • Залежність індуктивності котушки від речовини осердя.

 • Вихрові струми.

 • Енергія магнітного поля.

§ 14

34

Магнітні властивості речовини.

Діа-, пара- і феромагнетики. Залежність магнітних властивостей речовини від температури. Застосування магнітних матеріалів.

§ 15

35

Гіпотеза Д. Максвелла. Взаємозв’язок електричного та магнітного полів як прояв існування електромагнітного поля.

§ 16

36

Розв'язування задач

§10-16

37

Контрольна робота № 2 «Електромагнетизм».

38

Захист навчальних учнівських проектів

с.256,

р.1

ТЕМАТИЧНА

Розділ 2. Електромагнітні коливання (9 год)

39

Коливання. Види коливань. Фізичні величини, які характеризують коливання.

§ 17

Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями та термінами: коливальний контур, вільні та вимушені електромагнітні коливання, формула Томсона, діючі значення напруги та сили струму; активний, ємнісний, індуктивний опори; робота та потужність змінного струму, трансформатор, модуляція, принципи радіотелефонного зв’язку.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування формули Томсона, діючих значень сили струму та напруги, коефіцієнта трансформації. Пояснює утворення електромагнітних хвиль і принципи радіотелефонного зв’язку.

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та пояснює застосування вільних електромагнітних коливань, змінного струму та радіохвиль у сучасній техніці;

оцінює проблеми сучасної енергетики, зокрема пов’язані з передаванням електроенергії на великі відстані

40

Коливальний контур. Виникнення вільних електромагнітних коливань. Гармонічні електромагнітні коливання.

Формула Томсона. Перетворення енергії під час вільних електромагнітних коливань.

Рекомендовані демонстрації:

Вільні електромагнітні коливання низької частоти в коливальному контурі.

§18

41

Розв'язування задач.

42

Змінний струм як вимушені електромагнітні коливання.

Рекомендовані демонстрації

 • Принцип дії генератора змінного струму.

 • Осцилограма змінного струму.

§19

43

Конденсатор і котушка в колі змінного струму. Активний, ємнісний та індуктивний опори.

Робота й потужність змінного струму. Діючі значення напруги та сили струму.

§20

44

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії змінного струму. Розв'язування задач.

§21 ЕР №4,

с.134

45

Інструктаж з БЖД. Експериментальна робота №4 «Вимірювання індуктивності котушки».

46

Контрольна робота № 3 «Електромагнітні коливання».

47

Захист навчальних проектів.

с.256,

р.1

48

Підсумковий урок.

ТЕМАТИЧНА

К -3 ЕР – 4 Т – 4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.