Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ФІЗИКИ ТА ХІМІЇ В ПОБУТІ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ (9 КЛАС)

Інклюзивна освіта

Для кого: 9 Клас

10.09.2020

1059

0

0

Опис документу:
У процесі вивчення предмету „Фізика та хімія в побуті” розв’язуються загальноосвітні та виховні задачі. Ефективність засвоєння учнями нових знань, вмінь і навичок великою мірою залежить від вміння використовувати насамперед життєвий досвід, спостереження, практичні вміння і навички. При відсутності спеціального підручника рекомендовані джерела інформації, вказані у плануванні, стануть у нагоді вчителю, який готує матеріал для учня.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з Фізики та хімії в побуті для індивідуального навчання (9 клас)

Укладено відповідно до Навчальних програм для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (6-7клас) Фізика та хімія в побуті ,затверджених Міністерством освіти і науки України Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України

Укладачі: Татьянчикова І.В,Співак Л.А.Київ – 2015

(35 годин за планом ; 70 годин за програмою, )

п/п

Дата

Зміст уроку

Лабораторні і практичні роботи

Д/З

1

2

3

4

5

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА

1 . Елементарні відомості з електрики

1

Значення електрики в житті людини. Галузі використання електрики: в промисловості, сільському господарстві, на транспортні, в зв’язку, в побуті. Техніка безпеки при користуванні електричними приладами

І. § 24

ІІ. §17

2. Електричний заряд.

2

Електризація тіл тертям

дослідження

притягання клаптиків

паперу

гребінцем після розчісування сухого волосся;

ІІ. §17,дослід1.

С.99,вправа 7

І.§21

3. Провідники та ізолятори електричних зарядів

3

Провідники та ізолятори електричних зарядів

І. § 23,с.124

ІІ. §18

4. Джерела електричного струму

4

Джерела електричного струму: сухий елемент, позитивний і негативний полюси елемента (батарея кишенькового ліхтаря). Акумулятори.

І. § 23,25

ІІ. §23

V. §1

5

Динамомашина (без будови), гідротурбіна і теплоелектростанції (без будови). Знайомство з джерелами струму, призначення кожного, використання у житті. Електроенергетика України

І. § 25

5. Спостереження електричної іскри.

6

Електричні явища в атмосфері. Блискавка. Блискавковідвід

ІІ. §38,с.160

6. Передача електричного струму.

7

Електричне коло. Складові частини найпростішого електричного кола: джерело струму, провідники, споживач струму (лампочка, двигун, дзвінок, вимикач). Рух електричного струму по колу.

Практична робота №1.

Складання електричного кола з різним з’єднанням провідників.

І. § 26, Рис. 26.5.

8

Значення і будова лабораторного вимикача. Техніка безпеки. Умовне позначення елементів кола, схеми електричного кола

І. § 26,С.135,

рис.26.1

Тематичне оцінювання №1

7.Сила електричного струму.

9

Сила електричного струму. Залежність сили струму від кількості електричних зарядів, що проходять через провідники.

Вимірювання сили струму амперметром. Одиниця вимірювання сили струму ампер. Ввімкнення амперметра в коло

І.§ 27.

8. Поняття про напругу.

10

Поняття про напругу. Вимірювання напруги вольтметром. Ввімкнення вольтметра в коло. Одиниця вимірювання напруги вольт

І.§ 28, рис.28.2

9. Опір провідників.

11

. Опір провідників. Залежність опору від довжини, товщини провідників і матеріалу, з якого вони виготовлені. Провідники з малим опором: срібло, мідь, алюміній, сталь. Провідники з малим опором: вольфрам, нікель.

І.§ 29,

12

Реостат – прилад для зменшення або збільшення опору. Залежність сили струму від опору. Використання реостата

І.§ 30

10. Види з’єднань провідників в електричному колі

13

Види з’єднань провідників в електричному колі :

Послідовне. Використання цього виду з’єднання (гірлянди) для новорічної ялинки. Недоліки даного виду з’єднання;

І.§ 31,

Рис.31.1

V. §1

14

Паралельне. Використання цього виду з’єднань;

Змішане. Розгляд електромережі в шкільній майстерні, класі.

Практична робота №2

Зачистка проводів, зрощування проводів

І.§ 32,

Рис.32.1,32.2

V. §2

11. Будова і призначення розетки, вилки, вимикача, патрона.

15

Будова і призначення розетки, вилки, вимикача, патрона. Ввімкнення їх у коло. Техніка безпеки.

Практична робота №3

Монтаж розетки, патрона, вимикача, вилки.

ІІ. §39

16

Усунення пошкоджень кожного із пристроїв https://samelectryk.in.ua/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8,-%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%96,-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D1%96.html

https://elektrovoz.com.ua/ua/blog/kak-podkljuchit-rozetku.html

ТО-2

12. Теплова дія електричного струму

17

Теплова дія електричного струму:

а) прилади, принцип дії яких ґрунтується на тепловій дії, будова і призначення. Ввімкнення в коло (лампочка розжарювання; електроплитка; електрична праска; рефлектор; електропаяльник;

ІІ. §36,39

18

знаходження і усунення пошкоджень. Техніка безпеки;

б) запобіжники в електричному колі; дротина для запобіжників; плавкі запобіжники; призначення запобіжників; заміна запобіжників новими;

в) коротке замикання; причини; попередження короткого замикання; правила дотримання техніки безпеки.

Практична робота №4

Усунення елементарних пошкоджень в електроплитці, електропрасці.

ІІ. §39

13. Постійні магніти.

19

Постійні магніти. Дія магнітів на чорні метали. Взаємодія магнітних полів постійних магнітів

ІІІ. §1,5

14. Магнітна дія електричного струму.

20

Прилади, принцип роботи яких ґрунтується на магнітній дії струму. Електромагніт. Будова електромагніту.

ІІІ.§3,6

21

Використання електромагнітів в техніці, на виробництві

ІІІ.§6

V. §11

22

Електричний дзвінок. Будова, призначення. Ввімкнення електричного дзвінка в коло. Кнопка дзвінка.

Практична робота№5

Монтаж щитка з електричним дзвінком і кнопкою.

23

Електродвигун. Будова. Призначення. Електродвигун станків, швейної машини. Передача обертання вала електродвигуна до робочого вала. Техніка безпеки

ІІІ.§7

V. §11

15. Змінний струм.

24

Відмінності між змінним і постійним електричним струмом. Одержання змінного електричного струму

ІІІ.§8

4. §7,8

V. §19

16. Трансформатор.

25

Будова. Знижуючі і підвищуючі трансформатори. Ввімкнення трансформатора в коло.

Практична робота №6

Вивчення дії трансформатора. Зміна напруги за допомоги трансформатора

§

V. §21

17.Передача електричного струму на великі відстані

26

Передача електричного струму на великі відстані

§

V. §21

18. Спостереження за диском електролічильника.

27

Обчислення плати за електроенергію.

https://elektrovoz.com.ua/ua/blog/kakoj-postavit-elektroschetchik.html

Практична робота №7

Зняття показників електролічильника і обчислення оплати за витрачену електроенергію.

ТО-3

ЕЛЕМЕНТАРНІ ВІДОМОСТІ З ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ

1. Миючі засоби.

28

Миючі засоби.

Синтетичні миючі засоби, склад, класифікація.

Мило: господарське, туалетне, медичне. Допоміжні засоби для прання. Сировина для виготовлення миючих засобів. Властивості, використання

ІХ., с.6-8

Х.,

ХІІІ §12

2. Кислоти.

29

Кислоти.

Оцтова кислота. Лимонна кислота. Сірчана кислота.

Соляна кислота. Властивості кислот. Дія на лакмус. Використання. Правила техніки безпеки

ІХ. С.8-11,

3. Луги.

30

Луги.Їдкий натр (сода). Їдкий кальцій. Їдкий калій. Використання лугів. Дія на лакмус, дія на тканину, воду.

Використання в народному господарстві. Правила техніки безпеки

ІХ.с.12-13

31

Використання кислот та лугів в народному господарстві. Правила техніки безпеки

4. Мінеральні солі і добрива.

32

Мінеральні солі і добрива.

Азотні добрива (селітра, калійна сіль, селітра натрієва). Фосфатні добрива (суперфосфат, кісткова мука). Калійні добрива (калійна селітра, сіркокислий калій, сільвініт)

ІХ.с.13-17,

ХІІ. §12

5. Засоби чищення.

33

Засоби чищення.

Класифікація засобів чищення за призначенням.

Засоби виведення плям і чищення одягу.

Засоби чищення кухонного посуду, раковин, ванн. Засоби догляду за меблями.

Засоби догляду за підлогою. Види засобів чищення (тверді, рідинні). Використання. Зберігання

ІХ с.17-20,

6. Засоби боротьби з побутовими комахами.

34

Засоби боротьби з побутовими комахами. Дезинфікуючі засоби.

Засоби для знищення тарганів і клопів.

Засоби для знищення молі. Засоби для знищення літаючих комах.

Засоби дезинфекції (хлорне вапно, монохлорамін). Дезодоранти і аерозолі.

Засоби ароматизації побутових приміщень

ІХ с.20-22

35

Підсумковий урок.

ТО-4

Орієнтовні навчальні досягнення учнів

Вивчення фізики і хімії у побуті напряму пов’язане з розвитком логічного мислення у школярів, його розумових операцій (проведення аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення), розвитком пам’яті та уваги, мовлення, уявлень, емоційно-вольової сфери. У процесі навчання фізики і хімії у побуті потрібно привчати учнів спостерігати явища, помічати характерні, суттєво важливі закономірності та властивості предметів, виявляти причинні зв’язки між ними. Необхідно активізувати мислення та сприяти розвитку мовлення, збагаченню їхнього словника відповідною лексикою (тертя, ізолятори, провідники, розчинність тощо).

В процесі вивчення предмета необхідно використовувати насамперед життєвий досвід учнів, їхні спостереження, практичні вміння і навички, набуті ними в побуті, в процесі трудової діяльності.

Учень має розуміти значення електрики в житті людини; називати галузі народного господарства, на яких використовується електрична енергія; знати електроприлади, які використовуються в побуті;знати техніку безпеки при користуванні електричними приладами; вміти класифікувати тіла, які є провідниками і непровідниками електричних зарядів; розуміти існування електричного поля навколо зарядженого тіла; засвоїти визначення електричного струму як впорядкованого направленого руху заряджених частинок; вміти складати електричне коло; пояснювати напрям руху електричного струму по колу; знати види з’єднань провідників в електричному колі; будову і призначення розетки, вилки, вимикача, патрона; пояснювати будову і призначення побутових електронагрівальних приладів, їх вмикання в коло; мати елементарні уявлення про користування електронагрівальними приладами; дотримання правил безпеки при роботі з ними; розуміти, що для уникнення короткого замикання необхідні в мережі спеціальні пристрої — запобіжники; застерігати від застосування саморобних запобіжників ; вміти робити зняття показників електролічильника і обчислення оплати за витрачену електроенергію; знати будову, призначення і дію компаса;

Учень має вміти класифікувати миючі засоби, розрізняти властивості і дію кислот і лугів, орієнтуватись у засобах чищення; дезінфікуючих засобів для знищення побутових комах;розуміти пояснювати, для чого проводять дезінфекцію приміщень, посуду, одягу; мати уявлення про мінеральні добрива; способи внесення добрив у грунт.

Знати про обережне поводження із засобами побутової хімії та дотримуватись правил зберігання і використання цих засобів.

Джерела інформації

І. Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар,Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий,

О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара,С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016.

ІІ. Фізика: підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. Навч. Закл./ В.Д. Сиротюк- Київ: Генеза, 2016

ІІІ. Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий,

Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во

«Ранок», 2015.

ІV. Фізика: підруч. Для 9-го кл. загальноосвіт. Навч. Закл./ В.Д. Сиротюк- Київ: Генеза, 2017

V. Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.): підруч.для 11 кл.загал.серед.освіти/[Баряхтар В.Г.,Довгий С,О., Божинова Ф.Я.,Кірюхіна О.О.];за ред. Баряхтара В.Г.,Довгого С.О. –Харків: Вид-во «Ранок»,2019.

V1. Палієнко Н.М.Урок 26.Ремонт побутових електроприладів (1 год.)

https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-remont-pobutovih-elektropriladiv-pravila-tehniki-bezpeki-pri-roboti-72660.html

VІ1. Мультфільм: Безпека людини під час роботи з електричними приладами

https://www.youtube.com/watch?v=QqE3UIBxq0E

VІ1І. Пальчинський В.В. Практична робота «Ремонт побутових нагрівальних приладів»

https://victorpalchynskyy.wixsite.com/work/single-post/2016/09/19/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%E2%84%962

ІХ. ХІМІЯ В ПОБУТІ Робочий зошит для учнів 9 класу допоміжної школи Ю. І. НЕСУХ Ужгород2007http://mukachevospeczosh.edukit.uz.ua/Files/downloadcenter/%D0%A5%D0%86%D0%9C%D0%86%D0%AF%20%D0%92%20%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A2%D0%86%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8.pdf

Х. Відео - урок (лекція) з фізики і хімії у побуті по темі: "Мило Мийні засоби", за програмою 9 клас. https://www.youtube.com/watch?v=UC9YpNj6o8A

ХІ. Як безпечно користуватися побутовою хімією https://gre4ka.info/zhyttia/37223-yak-bezpechno-korystuvatysia-pobutovoiu-khimiieiu

ХІІ. Попель П. П Хімія:підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Попель П. П., Крикля Л. С.- К.: © ВЦ «Академія», 2010 , с.82

ХІІІ. Попель П. П Хімія:підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Попель П. П., Крикля Л. С.- К.: © ВЦ «Академія», 2010 ,

ХІV. Обчислення плати за електроенергію. https://elektrovoz.com.ua/ua/blog/kakoj-postavit-elektroschetchik.html

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.