Календарно-тематичне планування з фізики та хімії в побуті для індивідуального навчання 7 клас

Інклюзивна освіта

Для кого: 7 Клас

06.09.2020

1253

99

0

Опис документу:
Фізика і хімія у побуті – важлива складова загального змісту освіти, оскільки є не тільки окремим навчальним предметом, а й найважливішим засобом навчання, виховання і розвитку особистості, набуття учнями з психофізичними порушеннями життєво необхідних практичних знань і навичок. При вивченні цього предмету учні мають користуватись різними джерелами інформації, посилання на які містяться у календарному плані.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з Фізики та хімії в побуті

Укладено відповідно до Навчальних програм для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (6-7клас) Фізика та хімія в побуті ,затверджених Міністерством освіти і науки України Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України

Укладачі: Татьянчикова І.В, Співак Л.А

Київ – 2015

7 клас (індивідуальне навчання)

(35 годин, 1 год. на тиждень за програмою, 17,5 год. (0,5год. на тиждень за планом))

уроку

Дата план

Дата факт

Зміст уроку

Лабораторні та практичні роботи

Домашнє завдання

1

2

3

4

5

6

І Вступ

1. Що вивчає фізика

1

Фізика – наука про природу та її значення в житті людини. Фізичні терміни і фізичні закони, фізичні прилади

Спостереження і досліди.

Фізичні величини та їх вимірювання.

Лабораторна робота№.1 Визначення основних характеристик вимірювальних засобів

І.§ 1,§ 3.

ІІІ. .§ 1

§ 4,вправа 4,с.30

с.32,ЛР№1

ІІ Фізико-хімічні властивості речовин

1. Початкові відомості про фізичні тіла і речовини

2

Поняття «тіло» і «речовина». Будова речовини. Відмінність у молекулярній будові твердих тіл, рідин і газів

1.2. Три агрегатних стани речовин: твердий, рідкий, газоподібний

Лабораторна робота№2.

Вимірювання об’єму рідини і об’єму твердих тіл неправильної форми

І.§ 1с.7,с.12Вправа№1; §2,

ІІІ. §2

І.§ 4. С.37, ЛР№2,с.44 завдання для самоперевірки,с.42 схема

ІІ. § 10.

ІІІ. §3,с.12ПР№3

2. Маса

3

Маса. Сила. Дія сили. Явище тяжіння. Сила тяжіння.

Лабораторна робота

3 Визначення маси тіла за допомогою терезів

І.§ 15,с.106; с.110,ЛР №6

І.§ 20,с.136

ІІІ. §4,с.11ПР№2

4

Густина речовини та її врахування в техніці

Лабораторна робота№4.

Визначення густини речовини твердого тіла

І.§ 16,с.117,ЛР№7

ІІІ. §5,с.14,ПР№4

https://www.slideshare.net/voykivskiy/ss-70424093

3. Властивості твердих тіл

5

Сталість форми і об’му твердих тіл. Зміна форми і об’єму твердих тіл під дією зовнішніх сил. Види деформацій твердих тіл

І.§ 19.

ІІІ. §6

6

Пружність твердих тіл, їх використання в техніці та побуті.

Пластичність твердих тіл, їх використання в техніці та побуті

Крихкість твердих тіл, їх врахування в техніці та побуті

І.§ 19.

ІІІ. §7

7

Горючі та негорючі речовини

4. Початкові відомості про теплові явища

8

Зміна об’єму твердих тіл. Розширення і стиснення твердих тіл при нагріванні та охолодженні. Залежність розширення твердих тіл. Врахування цієї властивості в техніці

ІІ. § 10.С.45

ІІІ. §6

9

Поняття про температуру. Термометр і його будова. Типи термометрів. Вимірювання температури. Одиниця вимірювання температури. Температура вище і нижче 0˚С. Записи температури («+», «-»)

4.4. Зміна властивостей твердих тіл при нагріванні та охолодженні. Врахування цієї властивості твердих тіл (в техніці та побуті)

Практична робота №1 Визначення температури повітря, води, людського тіла

ІІІ. §8,с.22ПР№5

ІІ.§ 13,14

ІІІ. §10

10

4.5. Перехід речовин з одного агрегатного стану в інший. Плавлення і тверднення. Легкоплавкі та тугоплавкі тверді тіла. Врахування цієї властивості в техніці та побуті

4.6. Спостереження за процесами плавлення і тверднення твердих речовин. Відливання форм

Практична робота №2

Паяння за допомогою

електропаяльника

ІІ.§ 11,12

ІІІ. §10

11

Теплопровідність твердих тіл. Речовини з високою і низькою теплопровідністю. Врахування цієї властивості в будівництві, техніці, побуті. Одяг людей в різні пори року

ІІІ. §9

5. Властивості та застосування металів

12

5.1. Фізичні властивості металів: колір, плавкість, теплопровідність, теплове розширення.

Хімічні властивості металів – корозійна стійкість.

Конспект лекції

13

Механічні властивості металів: блиск, міцність, твердість, пружність, в’язкість, пластичність, крихкість, ковкість.

Класифікація металів: чорні, кольорові та благородні

Конспект лекції

6. Рідина в природі і житті людини

14

Відмінні властивості рідин від твердих тіл: текучість, відсутність форми, сталість об’єму. Порівняння рідин за зовнішніми ознаками: колір, запах, смак

Густина рідин. Порівняння густин рідин з густиною твердих тіл. Рідини, які легші та важчі за воду.

Лабораторна робота№5.

Визначення густини рідини

https://www.youtube.com/watch?v=2Sy37m8PuYQ

ІІІ.с.34,ПР№6

14

Рідини як розчинники:

а) вода як розчинник, розчинні та нерозчинні у воді речовини, розчини насичені і ненасичені

б) очищення води від домішок: відстоювання, фільтрування;

в) інші рідини як розчинники: бензин, ацетон, газ, скипидар;

видалення плям із тканин;

г) охорона водних ресурсів;

Лабораторна робота№6.

Приготування розчинів,відстоюванні, фільтрування.

https://pidruchnyk.com.ua/739-popel-himiya-7-klas-2015.html,

с.55-63

§26,с.159,ЛР№4

§30,31

15

Розширення і стиснення рідин при нагріванні та охолодженні. Використання цієї властивості рідин в техніці та побуті. Особливості розширення води

Перехід рідин з одного агрегатного стану в інший. Три агрегатних стану води. Кругообіг води в природі

Кипіння, температура кипіння рідин. Випаровування і конденсація. Швидкість випаровування та її залежність. Виникнення туману, хмар. Насичення, опади у вигляді дощу, снігу, граду. Роса, іній. Вологе і сухе повітря

Тиск рідин. Передавання тиску рідинами. Порівняння

тиску рідин на різних глибинах. Застосування тиску рідин у техніці. Гідравлічні машини

ІІІ. §11,12, §16

16

Сполучені посудини. Закон сполучених посудин і його використання в техніці (водомірне скло, водяний рівень, шлюзування суден, водопровід, водонапірна башта, фонтан)

Виштовхувальна сила рідин. Залежність виштовхувальної сили води . Архімедова сила, її визначення

Плавання тіл. Денсиметр (аерометр), види денсиметрів.

Лабораторна робота №7 Визначення виштовхувальної сили , що діє на занурене в рідину тіло.

Практична робота №3

Вимірювання густини рідини за допомогою денсиметра

ІІІ. §13, §17, §18

С.46,ПР№7

ІІ. §27

17

Узагальнення

Джерела інформації:

1. І. Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий,

Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во

«Ранок», 2015.

2. ІІ. Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар,Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий,

О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара,С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016.

3. ІІІ. Сушинська І.Т.

Фізика в побуті. 6 клас. Методичний посібник для дітей зі складними вадами розвитку. 2010. – 49 с.

4. https://www.youtube.com/watch?v=2Sy37m8PuYQ

5. Попель П. П. Хімія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — К. : ВЦ «Академія»,/ режим доступу//https://pidruchnyk.com.ua/739-popel-himiya-7-klas-2015.html,

6. https://pidruchnyk.com.ua/1041-himiya-9-klas-popel-2017.html, §1-5

7. http://shkola.in.ua/1160-khimiia-11-klas-popel-2019.html, §23-25

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.