Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 3 КЛАС ( І- ІІ СЕМЕСТР).

Фізична культура

Для кого: 3 Клас

17.08.2021

590

87

0

Опис документу:
Календарно - тематичне планування з фізичної культури За Типовою освітньою програмою,розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна для учнів 3 класу . (І-ІІ семестр) 3 годин на тиждень План орієнтовний: користуйтеся, виправляйте, коригуйте
Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Дата

Тема уроку

Сторінки

підручника

Примітки

1

02.09.20

Вступ. Санітарно-гігієнічні вимоги для проведення занять та спортивного одягу. Правила безпечної поведінки на уроках фізкультури. Підбір вправ для розминки. Рухливі ігри та естафети.2

03.09.20

Ознайомлення з різними видами інвентарю та обладнання на заняттях з фізичної культури. Організаційні вправи. Різновиди ходьби. Рухливі ігри. Визначення вихідних да­них фізичної підготовленості учнів.3

04.09.20

Позитивні та негативні чинники, що впливають на стан здоров’я. Різновиди ходьби. Рухливі ігри, естафети. Визна­чення вихідних даних фізичної підготовленості учнів.4

09.09.20

Організаційні вправи. Перешикування. Загальнорозвиваль- ні вправи на формування правильної постави. Рухливі ігри та естафети.5

10.09.20

Організаційні вправи. Перешикування. Загальнорозвиваль- ні вправи на формування правильної постави. Рухливі ігри, естафети.6

11.09.20

Організаційні вправи. Перешикування. Загальнорозвиваль- ні вправи на формування правильної постави. Різновиди ходьби. Рухливі ігри та естафети.7

16.09.20

Елементарні способи регулювання фізичного навантажен­ня. Організаційні вправи. Комплекс вправ ранкової гімнас­тики. Біг зі зміною напряму. Біг до ЗО м, рівномірний біг почергово з ходьбою. Рухлива гра.8

17.09.20

Організаційні вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики без предмета. Біг із зміною швидкості та напрямку за зоро­вим сигналом. Біг до ЗО м. Рухлива гра.9

18.09.20

Організаційні вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики без предмета. Біг із зміною швидкості та напрямку за зоро­вим сигналом. Біг до ЗО м. Рухлива гра.10

23.09.20

Організаційні вправи. Комплекс ранкової гімнастики без предмета. Вправи для розвитку швидкості. Біг із зміною швидкості та напрямку за звуковим сигналом, із подолан­ням перешкод. Рухлива гра.11

24.09.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи для розвитку витривалості. Рівномірний біг почер­гово з ходьбою, біг по пересіченій місцевості. Рухлива гра.12

25.09.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи для розвитку витривалості. Рівномірний біг почер­гово з ходьбою, біг по пересіченій місцевості. Рухлива гра.13

30.09.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи для розвитку витривалості. Рівномірний біг почер­гово з ходьбою, біг по пересіченій місцевості. Рухлива гра.14

01.10.20

Організаційні вправи. Вправи для м’язів шиї. Загальнорозг вивальні вправи в русі. Вправи для розвитку витривалості. Рівномірний біг почергово з ходьбою, біг по пересіченій місцевості. Рухлива гра.15

02.10.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи для розвитку витривалості. Рівномірний біг почер­гово з ходьбою, біг по пересіченій місцевості. Рухлива гра.16

07.10.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Бігові вправи. Стрибки у довжину з місця, з розбігу, зігну­вши ноги; стрибки у кроці, стрибки по купинах. Рухлива гра.17

08.10.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи. Бігові вправи. Стрибки у довжину з місця, з розбігу, зігнувши ноги; стрибки у кроці, стрибки по купинах. Рухлива гра.18

09.10.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи. Бігові вправи. Вправи для розвитку координації. Стрибки у дов­жину з місця, з розбігу, зігнувши ноги; стрибки у кроці, стрибки по купинах. Рухлива гра.19

15.10.20

Організаційні та загальнорозвивальні вправи. Бігові вправи. Вправи для розвитку координації. Стрибки у довжину з місця, з розбігу, зігнувши ноги; стрибки у кроці, стрибки по купинах. Рухлива гра.20

16.10.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи. Бігові вправи. Стрибки у довжину з місця, з розбігу, зігнувши ноги; стрибки у кроці, стрибки по купинах. Рухлива гра.21

21.10.20

Організаційні та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби; бігові та стрибкові вправи. Вправи для розвитку витривалості. Рухлива гра.22

22.10.20

Правила техніки безпеки під час занять з м’ячем. Організа­ційні вправи. Загальнорозвивальні вправи з м’ячем. Вправи з м’ячем. Елементи гандболу. Рухлива гра.23

23.10.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи з м’ячем. Вправи з м’ячем. Елементи гандболу. Рухлива гра.24

04.11.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи з м’ячем. Вправи з м’ячем. Елементи гандболу. Рухлива гра.25

05.11.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи з м’ячем. Вправи з м’ячем. Елементи гандболу. Рухлива гра, естафета.26

06.11.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи з м’ячем. Вправи з баскетбольним м’ячем. Рухлива гра, ес­тафета.27

11.11.20

Організаційні та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби, бігові вправи. Вправи з баскетбольним м’ячем. Рухлива гра.28

12.11.20

Організаційні та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби; бігові вправи. Вправи з баскетбольним м’ячем. Рухлива гра.29

13.11.20

Організаційні та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби, бігові вправи. Вправи з баскетбольним м’ячем. Рухлива гра.30

18.11.20


Організаційні та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби, бігові вправи. Вправи з баскетбольним м’ячем. Рухлива гра, естафета.31


19.11.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи з гімна­стичною палицею. Танцювальні імпровізаційні вправи. Рухлива гра.32

20.11.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи з гімна­стичною палицею. Танцювальні імпровізаційні вправи. Рухлива гра.33

25.11.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи з гімна­стичною палицею. Танцювальні імпровізаційні вправи. Рухлива гра.34

26.11.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи з пред­метами. Комбінація із вправ на рівновагу. Танцювальні імпровізаційні вправи. Рухлива гра.35

27.11.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи з пред­метами. Комбінація із вправ на рівновагу. Танцювальні імпровізаційні вправи. Рухлива гра.36

02.12.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи з пред­метами. Комбінація із вправ на рівновагу. Танцювальні імпровізаційні вправи. Рухлива гра.37

03.12.20

Організаційні та загальнорозвивальні вправи Різновиди ходьби, бігу, стрибків. Комбінація із вправ на рівновагу. Танцювальні імпровізаційні вправи. Рухлива гра.38

04.12.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Комбінація із вправ на рівновагу. Танцювальні імпровізаційні вправи. Рухлива гра.39

09.12.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Комбінація із вправ на рівновагу. Танцювальні імпровізаційні вправи. Рухлива гра.40

10.12.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Різновиди ходьби, бігу, стрибків. Комбінація із вправ на рівновагу. Танцювальні імпровізаційні вправи. Рухлива гра.41

11.12.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Комбінація із вправ на рівновагу. Танцювальні імпровізаційні вправи.Рухлива гра.42

16.12.20

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Комбінація із вправ на рівновагу. Танцювальні імпровізаційні вправи. Рухлива гра.43

17.12.20

Організовуючі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнасти­ки зі скакалкою. Стрибки зі скакалкою. Вправи для розвит­ку гнучкості. Рухлива гра.44

18.12.20

Організовуючі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнасти­ки зі скакалкою. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки зі ска­калкою. Вправи для розвитку гнучкості. Рухлива гра.45

23.12.20

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи зі ска­калкою. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки зі скакалкою. Вправи для розвитку гнучкості.46

24.12.20

Організаційні й загальнорозвивальні вправи. Рухливі ігри.

Підсумковий урок за семестр
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Фізична

культура

(3 години на тиждень)Тема


Дата


Примітка


47

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи. Різно­види ходьби, бігу. Стрибки зі скакалкою. Вправи для роз­витку гнучкості. Рухлива гра. Визначення динаміки фізич­ної підготовленості учнів.
48

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи зі скака­лкою. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки зі скакалкою. Вправи для розвитку гнучкості. Рухлива гра. Визначення динаміки фізичної підготовленості учнів.
49

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи зі скака­лкою. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки зі скакалкою. Вправи для розвитку гнучкості. Рухлива гра. Підсумок за семестр.
50

Організаційні вправи. Правила безпечної поведінки під час уроків фізкультури. Елементи акробатики. Вправи для розвитку гнучкості. Р Естафети з м’ячем, ухлива гра.
51

Організаційні вправи. Дитячий фітнес. Елементи акробати­ки. Вправи для розвитку гнучкості. Естафети з м’ячем. Рухлива гра.
52

Організаційні вправи. Дитячий фітнес. Елементи акробати­ки. Вправи для розвитку гнучкості. Естафети з м’ячем. Рухлива гра.
53

Організаційні вправи. Дитячий фітнес. Елементи акробати­ки. Вправи для розвитку гнучкості. Лазіння по гімнастич­ній стінці з вантажем на голові. Рухлива гра.
54

Організаційні вправи. Дитячий фітнес. Елементи акробати­ки. Вправи для розвитку гнучкості. Лазіння по гімнастич­ній стінці з вантажем на голові. Рухлива гра.
55

Організаційні вправи. Дитячий фітнес. Елементи акробати­ки. Вправи для розвитку гнучкості. Лазіння по гімнастич­ній стінці з вантажем на голові. Рухлива гра.
56

Організаційні вправи. Дитячий фітнес. Елементи акробати­ки. Вправи для розвитку гнучкості. Лазіння по гімнастич­ній стінці з вантажем на голові. Рухлива гра.
57

Організаційні вправи. Дитячий фітнес. Елементи акробати­ки. Лазіння по горизонтальному та вертикальному канаті різними способами. Вправи для розвитку гнучкості. Рухли­ва гра.
58

Організаційні вправи. Дитячий фітнес. Елементи акробати­ки. Лазіння по горизонтальному та вертикальному канаті різними способами. Вправи для розвитку гнучкості. Рухли­ва гра.
59

Організаційні вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для розвитку сили. Ла­зіння по горизонтальному та вертикальному канаті різними способами. Рухлива гра.
60


Організаційні вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для розвитку сили. Ла­зіння по горизонтальному та вертикальному канаті різними способами. Рухлива гра.
61

Організаційні вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Різновиди ходьби, бігу. Вправи для розвитку рівноваги. Лазіння по горизонтальному та вертикальному канаті різ­ними способами. Рухлива гра.
62

Організаційні вправи. Вправи для формування правильної постави. Різновиди ходьби, бігу. Лазіння по гімнастичній стінці різними способами. Стрибки в глибину з висоти з м’яким приземленням на дві ступні; зіскок з гімнастичної лави. Рухлива гра.
63

Організаційні вправи. Вправи для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Лазіння по гімнастичній стінці різними способами. Стрибки в глибину з висоти з м’яким приземленням на дві ступні; зіскок з гімнастичної лави. Рухлива гра.
64

Організаційні вправи. Вправи для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Лазіння по гімнастичній стінці різними способами. Стрибки в глибину з висоти з м’яким приземленням на дві ступні; зіскок з гімнастичної лави. Рухлива гра. _
65

Організаційні вправи. Вправи для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Лазіння по гімнастичній стінці різними способами. Стрибки в глибину з висоти з м’яким приземленням на дві ступні; зіскок з гімнастичної лави. Рухлива гра.
66

Організаційні вправи. Вправи для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки в глибину з висоти з м’яким приземленням на дві ступні; зіскок з гім­настичної лави. Лазіння по гімнастичній лаві різними спо­собами. Рухлива гра.
67

Організаційні вправи. Вправи для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки в глибину з висоти з м’яким приземленням на дві ступні; зіскок з гім­настичної лави. Лазіння по гімнастичній лаві різними спо­собами. Рухлива гра.
68

Організаційні вправи. Вправи для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки в глибину з висоти з м’яким приземленням на дві ступні; зіскок з гім­настичної лави. Лазіння по гімнастичній лаві різними спо­собами. Рухлива гра.
69

Організаційні вправи. Вправи для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки в глибину з висоти з м’яким приземленням на дві ступні; зіскок з гім­настичної лави. Лазіння по гімнастичній лаві різними спо­собами. Рухлива гра.
70

Організаційні вправи. Вправи для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки в глибину з висоти з м’яким приземленням на дві ступні; зіскок з гім­настичної лави. Лазіння по гімнастичній лаві різними спо­собами. Рухлива гра.
71

Організаційні вправи. Дихальні вправи. Дитячий фітнес. Вправи для розвитку координації. Рухлива гра.
72

Організаційні вправи. Дихальні вправи. Танцювальна аеро­біка. Вправи для розвитку координації. Рухлива гра.
73

Організаційні вправи. Дихальні вправи. Дитячий фітнес. Вправи для розвитку координації. Рухлива гра.
74

Організаційні вправи. Дихальні вправи. Дитячий фітнес. Вправи для розвитку координації. Рухлива гра.
75

Організаційні вправи. Дихальні вправи. Дитячий фітнес. Вправи для розвитку координації. Рухлива гра.
76

Організаційні вправи. Дихальні вправи. Дитячий фітнес. Вправи для розвитку координації. Рухлива гра.
77

Організаційні вправи. Дихальні вправи. Дитячий фітнес. Вправи для розвитку координації. Рухлива гра.
78

Організаційні вправи. Дихальні вправи. Дитячий фітнес. Вправи для розвитку координації. Рухлива гра.
79

Організаційні вправи. Дихальні вправи. Дитячий фітнес. Вправи для розвитку координації. Рухлива гра.
80

Організаційні та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для профілактики плоскостопості. Вправи з футбольним м’ячем. Рухлива гра.
81

Організаційні та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для профілактики плоскостопості. Вправи з футбольним м’ячем. Рухлива гра.
82

Організаційні та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для профілактики плоскостопості. Вправи з футбольним м’ячем. Рухлива гра.
83

Організаційні та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для профілактики плоскостопості. Вправи з футбольним м’ячем. Рухлива гра.
84

Організаційні й загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для профілактики плоскостопості. Вправи з футбольним м’ячем. Рухлива гра.
85

Організаційні й загальнорозвивальні вправи. Вправи для розвитку координації. «Човниковий» біг 4 х 9 м. Стрибки у висоту з прямого розбігу, зігнувши ноги; стрибки вгору поштовхом однієї та двох ніг з діставанням підвішених предметів. Рухлива гра.
86

Організаційні й загальнорозвивальні вправи. Вправи для розвитку координації. «Човниковий» біг 4 х 9 м. Стрибки у висоту з прямого розбігу, зігнувши ноги. Серійні вистрибу­вання з упору присівши. Рухлива гра.
87

Організаційні і й загальнорозвивальні вправи. Вправи для розвитку швидкості. Стрибки у висоту з прямого розбігу, іппувши ноги. Серійні вистрибування з упору присівши. Рухлива гра.
88

Організаційні й загальнорозвивальні вправи. Вправи для розвитку швидкості. Стрибки у висоту з прямого розбігу, зігнувши ноги. Серійні вистрибування з упору присівши. Рухлива гра.
89

Організаційні й загальнорозвивальні вправи. Вправи на релаксацію. Вправи для розвитку витривалості. Біг з подо­ланням перешкод вертикальних та горизонтальних. Рухли­ва гра.
90

Організаційні й загальнорозвивальні вправи. Вправи на релаксацію. Вправи для розвитку витривалості. Біг з подо­ланням перешкод вертикальних та горизонтальних. Рухли­ва гра.
91

Організаційні й загальнорозвивальні вправи. Вправи з ма­лим м’ячем (тенісним або гумовим). Рухлива гра.
92

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи з пред­метами. Вправи з малим м’ячем (тенісним або гумовим). Рухлива гра.
93

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи з пред­метами. Вправи з малим м’ячем (тенісним або гумовим). Рухлива гра.
94

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи з пред­метами. Вправи з малим м’ячем (тенісним або гумовим). Рухлива гра.
95

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи з пред­метами. Вправи з малим м’ячем (тенісним або гумовим). Рухлива гра.
96

Організаційні Загальнорозвивальні вправи з предметами. Вправи з малим м’ячем (тенісним або гумовим). Рухлива гра.
97

Організаційні Загальнорозвивальні вправи з предметами. Вправи з малим м’ячем (тенісним або гумовим). Рухлива гра.
98

Організаційні Загальнорозвивальні вправи з предметами. Вправи з малим м’ячем (тенісним або гумовим). Рухлива гра.
99

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи з пред­метами. Вправи з малим м’ячем (тенісним або гумовим). Рухлива гра.
100

Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи з пред­метами. Вправи з малим м’ячем (тенісним або гумовим). Рухлива гра.
101

Організаційні Загальнорозвивальні вправи з предметами. Вправи з малим м’ячем (тенісним або гумовим). Рухлива гра.
102

Організаційні Загальнорозвивальні вправи з предметами. Вправи з малим м’ячем (тенісним або гумовим). Рухлива гра.
103

Організаційні Загальнорозвивальні вправи з предметами. Вправи з малим м’ячем (тенісним або гумовим). Рухлива гра.
104

Організаційні Загальнорозвивальні вправи з предметами. Вправи з малим м’ячем (тенісним або гумовим). Рухлива гра.
105

Організаційні й загальнорозвивальні вправи. Рухливі ігри та естафети. Визначення динаміки фізичної підготовленості учнів.
106

Організаційні й загальнорозвивальні вправи. Рухливі ігри та естафети. Підсумок за рік.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.