Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарно-тематичне планування з Астрономії 11 клас (І семестр) на 2021-2022 н.р.

Астрономія

Для кого: 11 Клас

17.08.2021

326

36

0

Опис документу:
Астрономія 11 клас (І семестр), рівень стандарту на 2021-2022 н.р. за програмою «Астрономія» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. Я. для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти затверджені Міністерством освіти і науки України наказом № 1539 від 24.11.2017 року. Підручник: Пришляк М.П. Астрономія (рівень стандарту, для 11 класу закладів загальної середньої освіти / – Харків: Вид-во «Ранок», 2019. – 144 с.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Астрономія 11 клас (І семестр)

Рівень стандарту

(1 год на тиждень, всього 35 год, 1 год – резервний час)


Програма: «Астрономія» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. Я. для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти затверджені Міністерством освіти і науки України наказом № 1539 від 24.11.2017 року.

Підручник: Пришляк М.П. Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / Микола Пришляк. . – Харків: Вид-во «Ранок», 2019. – 144 с.


№ уроку


Дата


Тема уроку

Матеріал

підручника


Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Примітка

Вступ. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства.

Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії. (1 год)

1Астрономія — фундаментальна наука, яка вивчає об’єкти Всесвіту та Всесвіт в цілому. Галузі астрономії. Зв’язок астрономії з іншими науками.

Історія розвитку астрономії. Псевдонауковість астрології та її завбачень. Значення астрономії для формування світогляду та культури людини. Об’єкти дослідження та просторово-часові масштаби в астрономії.

Демонстрації

1. Портрети видатних астрономів.

2. Зображення об’єктів дослідження в астрономії.

Вступ,

с.4


Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

астрономія; видатні астрономи (Птолемей, Коперник, Ґалілей, Кеплер, Гершель, Габбл та ін.); сучасні галузі астрономії.

Пояснює причини, що зумовили зародження й розвиток астрономії; зв’язок астрономії з іншими науками, значення астрономії у формуванні світогляду людини, роль астрономії та космонавтики в розв’язанні глобальних проблем людства.

Наводить приклади з історії розвитку астрономії у світі й в Україні, зв’язку астрономії з іншими науками, внеску видатних вчених світу та України в астрономічну науку, об’єктів Всесвіту, використання астрономічних знань в життєдіяльності людини.

Діяльнісний компонент

Характеризує головні віхи розвитку астрономії;

астрономію як спостережну науку, астрономічні знання як чинник культури; просторово-часові масштаби в астрономії.

Формулює визначення астрономії як науки.

Ціннісний компонент

Висловлює судження про астрономію як фундаментальну фізико-математичну науку, про хибність та ненауковість астрології.

Обґрунтовує практичне значення астрономії.


Тема 1. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері (9 год)

2


Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я. Зоряні величини. Демонстрації

1. Телурій.

2. Глобус зоряного неба.

п.1, с.9

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

небесна сфера, сузір’я, характерні сузір’я зоряного неба, точки й лінії небесної сфери; екліптика; небесні координати; горизонтальний паралакс, одиниці вимірювання відстаней в астрономії; видима й абсолютна зоряна величина; місцевий, поясний і всесвітній час; типи календарів; закони Кеплера.

Називає кількість сузір’їв за сучасним поділом на небі.

Пояснює причини видимих рухів світил по небесній сфері, методи визначення відстаней до небесних тіл, а також їх розмірів і маси, принцип визначення місцевого часу, принцип побудови календаря, системи небесних координат, причини сонячних та місячних затемнень.

Наводить приклади небесних світил, походження назв сузір’їв, використання різних типів календарів у країнах світу, застосування законів Кеплера.

Діяльнісний компонент

Показує на зоряному небі характерні сузір’я, найяскравіші зорі (Сіріус, Арктур, Вега, Капела, Рігель та ін.), планети Сонячної системи, видимі неозброєним оком.

Описує добовий рух світил на різних географічних широтах.

Характеризує якісно шкалу зоряних величин.

Спостерігає зміну вигляду зоряного неба впродовж року, Місяць, планети Сонячної системи;

Користується рухомою картою зоряного неба, зоряними атласами.

Орієнтується на місцевості по Сонцю і Полярною зорею.

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення до зоряного неба і його світил.

Оцінює використання астрономічних знань для виміру часу та побудови календарів.


3


Визначення відстаней до небесних тіл. Небесні координати.

п.2, с.13


4


Практична робота № 1

(Із трьох варіантів запропонованих практичних робіт можна вибирати один)

а) Робота з рухомою картою зоряного неба. Визначення положення світил на небесній сфері з допомоги карти зоряного неба (зоряного глобуса).

б) Екваторіальні системи небесних координат. Карта зоряного неба.

в) Вивчення (спостереження) видимого зоряного неба.5


Типи календарів. Астрономія та визначення часу.

п.3, с.17


6


Видимий рух Сонця. Видимі рухи Місяця та планет.

п.4, с.20


7


Закони Кеплера.

п.5, с.24


8


Визначення маси і розмірів небесних тіл.

п.6, с.28


9


Розв’язування задач з теми «Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері»10


Контрольна робота № 1.

«Вступ. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері»ТЕМАТИЧНА

Тема 2. Методи та засоби астрономічних досліджень (3 год)


11


Випромінювання небесних тіл. Методи астрономічних досліджень

(спостережень).

п.1, с.32

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

телескоп; діапазони електромагнітного спектра; приймач випромінювання; оптичний телескоп; радіотелескоп; космічний телескоп; астрономічна обсерваторія; нейтринна і гравітаційна астрономія.

Називає діапазони випромінювання небесних тіл, телескопи та приймачі випромінювання для різних діапазонів електромагнітного спектра, найвідоміші детектори нейтрино та гравітаційних хвиль, провідні астрономічні обсерваторії України та світу.

Пояснює вплив атмосфери на астрономічні спостереження, принцип дії оптичного телескопа, відмінності між оптичними телескопами та радіотелескопами, особливості реєстрації випромінювання небесних тіл.

Наводить приклади «вікон прозорості» для електромагнітного спектра в атмосфері Землі, методів астрономічних досліджень, приймачів випромінювання небесних тіл, наземних і космічних телескопів та їх застосування для різних діапазонів випромінювання.

Діяльнісний компонент

Характеризує застосування в телескопобудуванні досягнень техніки й технологій.

Ціннісний компонент

Оцінює важливість астрономічних спостережень у всьому діапазоні електромагнітного спектра


12


Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа, детекторів нейтрино та гравітаційних хвиль.

Приймачі випромінювання. Застосування в телескопобудуванні

досягнень техніки і технологій. Демонстрації

1. Оптичний телескоп (світлини сучасних наземних і космічних телескопів).

2. Світлини нейтринних телескопів.

3. Світлини детекторів гравітаційних хвиль (LIGO і LISA)

4. Схеми будови сучасних оптичних та радіотелескопів, нейтринних телескопів, детекторів гравітаційних хвиль.

п.2, с.35


13


Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії.

Демонстрації

5. Світлини астрономічних обсерваторій (серед них —українських).

п.3, с.38


Тема 3. Наша планетна система (4 год)

14


Земля і Місяць. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс

і його супутники.

Демонстрації

1. Схема Сонячної системи.

2. Світлини планет, їхніх супутників

п.1, с.43

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

планети земної групи, планети-гіганти, карликові планети, малі тіла Сонячної системи; астероїдна небезпека для Землі.

Називає планети Сонячної системи та порядок їх розміщення відносно Сонця, типи малих тіл Сонячної системи, етапи формування Сонячної системи.

Пояснює причини парникового ефекту, виникнення припливів і відпливів, суть астероїдної небезпеки для Землі.

Наводить приклади відомих комет та метеорних потоків, дослідження тіл Сонячної системи за допомогою космічних апаратів.

Діяльнісний компонент

Описує будову Сонячної системи, природу планет і малих тіл Сонячної системи, гіпотези і теорії формування Сонячної системи.

Характеризує Землю як планету Сонячної системи.

Ціннісний компонент

Оцінює значення вивчення Місяця для практичної діяльності людини; вивчення тіл Сонячної системи для природничих наук.


15


Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники.

Демонстрації

1. Схема Сонячної системи.

2. Світлини планет, їхніх супутників.

п.2, с.50


16


Карликові планети. Пояс Койпера, хмара Оорта. Малі тіла Сонячної системи — астероїди, комети, метеороїди.

Демонстрації

1. Схема Сонячної системи.

2. Світлини малих тіл Сонячної системи.

п.3, с.56


17


Дослідження тіл Сонячної системи з допомогою космічних апаратів. Гіпотези і теорії формування Сонячної системи.

п.4, с.61


ТЕМАТИЧНА
К – 1 Т – 2


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.