Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Кaлендарно-тематичне планування з англійської мови у 10 класі (за підручником Карпюк О. Д.) 1година/тиждень індивідуальне навчання

Англійська мова

Для кого: 10 Клас

26.08.2021

128

14

0

Опис документу:
Кaлендарно-тематичне планування з англійської мови у 10 класі ( за підручником Карпюк О. Д. «English» для загальноосвітніх закладів. – Тернопіль: Астон ) - 1година/тиждень, індивідуальне навчання учнів
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Кaлендарно-тематичне планування з англійської мови

у 10 класі (за підручником Карпюк О. Д.)

1година/тиждень

індивідуальне навчання

І семестр

уро-ку

Дата

Тема ситуативного мовлення

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція


Домашнє завдання

Граматика

Лексика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

І семестр

Unit 1. “My Family and Friends” Тема 1. Я, моя родина, мої друзі

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток: Дискутує щодо якості та цінності життя.

Громадська відповідальність: Обговорює систему цінностей сучасної родини. Усвідомлює права людини, важливість толерантного ставлення до поглядів і переконань з урахуванням інтересів і потреб інших. Визначає життєві уміння, необхідні для удосконалення характеру. Демонструє розуміння прав та обов’язків молоді.

Здоров’я і безпека: Демонструє розуміння основ ефективного спілкування. Усвідомлює різні стилі розв’язання конфліктів, адекватно поводить себе у конфліктних ситуаціях. Аналізує вплив конфліктної поведінки на здоров’я. Толерантно спілкується з однолітками і дорослими, у разі необхідності виступає у ролі посередника та пропонує цивілізовані шляхи вирішення конфлікту.

Підприємливість і фінансова грамотність: Усвідомлює необхідність бути заощадливим та використовувати технології для покращення добробуту родини. Аналізує та оцінює приклади доброчинності з власного досвіду.

1.


Сім’я. Що впливає на особистість. Якості особистості. Розвиток навичок читання

Словотворе-ння.

Префіксація.

to affect, affectionate, aggressive, ambitious, bossy, charming

Впр. 2 ст.4-5

Впр. 2 ст.4


Впр.3 ст. 5

Впр. 5-в ст.6

Що впливає на особистість.

Впр. 5-а

ст. 6

Що впливає на особи-стість- письмово вивчити слова

2.Риси характеру. Формування навичок письма. Активізація ЛО у мовленні

Мої давні звички. Розвиток навичок усного мовлення

Used to with

Infinitive

competetive, energetic, envious, imaginative, jealous, manipulative

moody

Responsible, selfish, sociable, spoilt, sensitive

Риси характеру мого

друга.

Впр. 6 ст.9


Впр. 2-3 ст.7

Впр. 2ст.8

Впр. 4-5 ст.7; вивчити слова

Повторити граматичний матеріал

3.


Друзі дитинства.

Вдосконалення навичок аудіювання

Мої стосунки з товаришами. Розвиток навичок усного мовлення


Ст. 10

ЛО теми

Впр. 2 ст.10

Впр. 1 ст.12


Впр. 3-4 ст.10

Збірник


Завд. на картках

Впр. 4-5 ст.9; вивчити слова

Розповідати про свої стосунки з товаришами

4.


Справжній друг. Вдосконалення навичок усного мовлення та письма

Підсумковий урок з теми: Я, моя сім’я, мої друзі .

Used to + infinitive

Present Simple Tense

a goal, t o argue, to succeed, to get on well, t o have (a lot) in common, to get(keep) in touch, to get(keep) in touch, to loose touch,

to stay friends

ЛО теми часи

Впр.2 ст.16

Впр. 1 ст.12

Впр. 5 ст.13

Презентація проектів

Картки НО


Впр. 4 ст.13

Впр. 3 ст.14

Тест

Описати зовнішність друга

Впр. 5 ст.13; вивчити слова

Повторити ЛО теми

Unit 2. “Job and Profession” Тема 2. Робота і професії

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток: Аналізує власні бажання та потреби у контексті вибору майбутньої професії.

Громадська відповідальність: Оцінює свої здібності та можливості на шляху до мети. Усвідомлює важливість «розумних» цілей, які є конкретними, вимірюваними, досяжними, доречним і визначеними у часі). Визначає свої пріоритети та обґрунтовує план дій щодо можливості досягнення успіху у професії.

Здоров’я і безпека: Дискутує навколо важливості емоційного комфорту в майбутній професії.

Підприємливість і фінансова грамотність: Обговорює матеріальні критерії та мотиви для вибору професії. Обґрунтовує підприємницьку компетентність, керування власним життям та кар’єрою. Оцінює фінансові можливості сучасних професій.

5.Робота. Вакансії. Формування навичок читання та активізація ЛО в усному мовленні

Сучасні професії. Розвиток навичок письма та аудіювання

Словотворення.

Суфіксація.

IT information technology, an experience, a qualification a quality, a requirement, staff, to earn

to provide, to require, to seek, desirable, fluent,
Впр.2-3

ст.20-22

Впр.1

ст.23

збірник

Впр.6-7

ст.22

Впр.5-6

ст.22

Впр.4 ст.33

Впр.2-3

ст.23

Впр.1 ст.20

Впр.4 ст.22

Вивчити слова

Впр. 4

ст.23


6.Трудові вміння та навички.Вдоско-налення грамати-чних навичок

Введення та активізація нових ЛО

Tense Revision

Present Perfect,

Present Perfect

Continuous

Ст. 24

safety, a vacancy, to apply, to graduate, to offer, o be responsible for, to be satisfied with, to be well-paid

Впр 1

ст.24

Впр. 2, ст. 25

Впр. 4

ст.25


Впр.6

ст.25

Впр.4

ст.25

Впр.5

ст.25;

вивчити слова

Вивчити лексику

7.


Вимоги до особистісних якостей. Розвиток навичок сприймання на слух

Формування нави-чок монологічного мовлення

Часові форми

Ст.26

An applicant, a Bachelor’s degree, a Master’s degree a salary, to apply for a job

Впр. 4-5

ст.26

Впр 1,3

ст.28

Впр 1, 6

ст.26

Впр. 3a

ст.28-29

Впр. 2

ст.26

Впр. 3b, ст.29

Впр.3 ст.26

Написа-ти резюме

«Шукаю роботу»

Написати ессе

Впр. 2, ст.28 вивчити слова

8.


Підсумковий урок з теми Робота і професії .

Tense Revision

Present Perfect,

Present Perfect

Continuous

ЛО теми часиКартки НО


Тест

Впр. 4c,

ст.35 Повторити ЛО теми

Unit 3. “School life” Тема 3. Шкільне життя

Змістові лінії

Громадська відповідальність: Аналізує стосунки з однолітками. Обговорює та порівнює способи протидії агресії та насиллю у підлітковому середовищі в Україні та в країнах виучуваної мови. Демонструє обізнаність з міжнародними освітніми програмами.

Здоров’я і безпека: Розуміє важливість принципів рівноправного спілкування. Усвідомлює ризики перебування у деструктивних неформальних групах. Оцінює та обирає ефективний спосіб підготовки до випускних іспитів з точки зору розумового навантаження.

Підприємливість і фінансова грамотність: Обговорює та оцінює фінансові перспективи на майбутнє навчання.

9.Заклади освіти.

Відношення британських підлітків до школи. Вдосконалення граматичних навичок

Умовні речення

I типу.


a curriculum

an opportunity, particular mutual, to acquire, to provide, to realize

Ст. 39

Впр 1 ст.39

Learn or study


Впр 1 ст.52

Впр 6 ст.38


Впр 2 ст.36

Впр 1 ст.36

Впр2, ст.39


Впр 5 ст.38

письмово

Впр 6 ст.38

Вивчити слова


10.Система освіти у Великобританії та в Україні. Форму-вання навичок аудіювання

Школи у Велико-британії та США. Вдосконалення навичок письма

Умовні речення

I типу.


Ст. 43

Корисні фрази

Ст. 44

Впр 1 ст.42

Впр 2 ст.45

Впр3-4

ст.42

Впр 1-3

ст.44

збірник

Впр2, ст.40

Впр. 2ст.42

Школи в Україні.

Впр.3а, ст 46

Впр. 4 ст 47

Впр2,ст.40

(письмово)

Впр. 6 ст.43

(письмо-во)

Впр.2

ст 44

Впр 5-6 ст.41 Вивчити слова

Впр 5 ст.43

Знайти інф.

про с-му

освіти в Укр.

Знайти інф.

про с-му

освіти за кордоном11.


Англійська - мова міжнародного спі-лкування. Мовні курси.

Підсумковий урок з теми Шкільне життя .

Контроль читання:

Умовні речення

I типу.

Власні назви

ЛО теми часи

Впр. 5,

ст 47

Впр 7 ст.48

Впр 6 ст.48

Впр. 5,

ст 47

(письмово)

Тест

Впр. 5, ст 47

Перек.

Повторити ЛО теми

Unit 4. “Eating” Тема 4. Харчування

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток: Оцінює переваги органічних продуктів. Аналізує та складає харчовий раціон відповідно до енергетичних затрат власного організму.

Здоров’я і безпека: Висловлює власні судження щодо значення якісних продуктів харчування для здоров’я людини. Висловлює власні судження щодо пріоритетів у харчуванні для нормального розвитку і збереження здоров’я.

Підприємливість і фінансова грамотність: Обґрунтовує корисність раціонального харчування. Обґрунтовує корисність раціонального харчування і підтверджує це відповідними прикладами.

12.Національна кухня Великобританії та страви української кухні. Розвиток навичок усного мовлення

Контроль говоріння

Умовні речення

II типу.

a cuisine, a course, an occasion, a specialty, to consist (of), to include, to stew

Ст. 56

Ст. 57

Впр 1 ст.58

Впр 3ст.54

Впр 7ст.57

Впр 3ст.54

Впр 1ст.54

Впр 6ст. Впр 8ст.5756

Впр 2ст.54

письм

Впр 2ст.58

Впр 3ст.56

Вивчити слова

Впр 3ст.54


13.Звичаї харчува-ння у Великобри-танії.

Українська

гостинність.

Контроль аудіювання


Часові форми

Впр 2

ст. 64

Home-made, raw, spicy, steak, take-

away, frozen

Впр 5

ст. 62

Впр 5

ст. 64

Впр 3-4ст. 61

Впр 2 ст.59

Впр 3

ст. 64

Впр 3-5

ст. 60

Впр 6 ст.60

Моя улюб-лена страва.

(рецепт)


14.


Контроль письма
15.


Смаки та уподобання


Повторення ЛО

Скласти святкове українське меню

16.
Підсумковий урок з теми Харчування .

Умовні речення

ІІ типу.

ЛО теми часиКартки НО


Тест

Повторити ЛО теми

17.
Підсумковий урок за І семестр


уро-ку

Дата

Тема ситуативного мовлення

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція


Домашнє завдання

Граматика

Лексика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

ІІ семестр

Unit 5. “Science and Technology” Тема 5. Наука і технічний прогрес

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток: Обговорює важливість сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних технологій для вирішення екологічних проблем. Обговорює важливість сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних технологій дл вирішення екологічних проблем

Здоров’я і безпека: Дискутує довкола питання впливу сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних технологій на здоров’я людини. Дискутує довкола питання впливу сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних технологій на здоров’я людини.

Підприємливість і фінансова грамотність: Демонструє розуміння ролі сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних технологій у розвитку грошових відносин. Демонструє розуміння ролі сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних технологій у розвитку грошових відносин.

18.Сучасні засоби комунікації і технології в нашому житті.

Основні частини комп'ютера.

Phrasalverbs.

Grammarpoint

ст. 76ст.72-73

Впр.5

ст.74

An access, an attachment, a date, a device, hardware, input

Впр.3

ст.72

Впр.7

ст. 75

Впр.2-b ст.76

Впр.3ст.72


Впр.1-b ст.72

впр.6 ст. 75

Для чого я використовую

Інтернет.

Впр.1-а ст.72

Впр.8-9 ст.75

Впр.2-а ст.76

mind map

Впр.7 ст. 75

Вивчити слова

Впр. 3 ст. 76

ст. 76, вивчити слова

19.Робота з комп’ютером.

Комп’ютер - ні програми. Вдоско-налення навичок читання та аудіювання


Phrasal verbs

Впр2,ст.82


Output, software, a website, online, to access, to surf Впр.3ст.78

Впр1,ст.82


Впр.1-а ст.77

Впр1,ст.82

Впр 1-а, ст. 80


Впр.3-4 ст.79

ст 191


Впр.2ст.78

Впр.1-b ст.80

Впр 3 ст.82

Скласти речення

Впр.1-b ст.77

Впр.4 ст.79

Впр 2-b

ст.82


Впр.4 ст.78

Впр.4 ст.79

Вивчити слова

Впр 3, ст.82


20.


Веб-сайти для молоді. Розвиток навичок читання


Впр 4 ст.83

Впр 4-а,

ст 87

коди країн

Впр 6,

ст.84

Впр 8,

ст.85


Впр 4-5 ст.83

Впр 7-b, ст 84

Впр 1, ст.86


Впр 7-b,

ст 84

Впр 3,ст.87


Впр 7-а, ст 84

письмово

Впр 9,ст.85 Вивчити слова

21.


Підсумковий урок з теми Наука і технічний прогрес

Phrasal verbs


ЛО теми часи
Тест

Повторити ЛО теми

Unit 6. “Nature and weather” Тема 6. Природа і погода

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток: Усвідомлює причино-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи. Аргументує необхідність відповідального ставлення до природи.

Здоров’я і безпека: Демонструє розуміння впливу екологічних чинників на здоров’я людини.

Підприємливість і фінансова грамотність: Демонструє розуміння необхідності використання енергозберігаючих технологій

22.Природний катаклізм як явище. Введення та активізація нових ЛО

Формування навичок читання та письма


Впр 1 ст.92

ст. 93 ст. 95 disaster, threat, frequent, resistant, to occur, hazard, to damage, to respond

to damage, to respond, to underflood, a frequency, a cause, a reason

Впр 2

ст. 92.

Впр 5,

ст. 95

Впр3

ст.97

Впр 2

ст. 92.


Впр .3,

ст.94,

Впр 4, ст.94

Впр. 2

ст.97

Впр .2,

ст.92,

Впр 4, ст.98

Впр 6 ст.96

Вивчити слова

23.


Вплив природних катаклізмів на життя планети. Вдосконалення граматичних навичок


Conditionals.

Suggestions-results

Впр2, ст.98

ЛО теми

Впр 4,

ст. 99

Впр2-3, ст.99

Впр. 5-а, ст.99

Впр3-a, ст.98

Впр. 5-b, ст.99

письмово


Впр4, ст.98

Нап. Розпов. «Вплив прир. катак. на життя планети»

24.


Запобігання природним стихійним лихам.Формуван-ня навичок читання

Wh-questions

ЛО теми

ст. 102


Вп. 3

ст.100

Впр. 3, ст. 102


Впр. 4-а, ст. 103


Впр 4

ст. 100

Впр 2-а,b

ст. 101

Впр. 1, ст.100

Впр. 5, ст. 104

Вивчити слова

Розповідь «Стих. лиха в Укр.»
25.


Природа і погода .

Wh-questions

ЛО теми часиКартки НО


Тест

Впр. 6, ст.104

письмово

Unit 7. “Art” Тема 7. Живопис

Змістові лінії

Громадська відповідальність: Висловлює власні почуття та емоції викликані творами мистецтва.

Здоров’я і безпека: Дискутує довкола питання впливу мистецтва на емоційний стан людини.

26.


Живопис в Англії та в Україні Введення та активізація нових ЛО


An artist, an image, fame, a masterpiece, a scene, a theme

Впр.6,

ст. 113


Впр. 4,

ст. 110-111


Впр.7,ст. 113


Впр.1,ст. 114


Впр.6,ст. 113

Переказ, вивчити слова

27.


Жанри живопису.

Формування навичок зорового сприйняття та письма

Past Perfect Continuous& Past Perfect

Baroque, a trend, to capture, to portray

By, by the time, just etc.

For, since, before, all day/night/etc.

Впр.2,

ст. 114Впр.6,ст113Живопис в Україні.

28.


Роль мистецтва в житті людини.

Відвідування вис-тавок, галерей та музеїв.

Розвиток навичок аудіюванняan exhibit, an exponent, an exposition, an item, to contain

to display, to hold, to include, to offer, to be on a display, to be available

Впр.5,

ст. 119

Впр.3, ст. 120. Інсцен.

діалоги

Впр.4, ст. 122

Впр.3-4,

ст. 118


Впр.1-2, ст. 118

Впр.5, ст. 119

Впр.2, ст. 120

діалоги

Впр.4, ст. 118

Впр.1, ст. 120

Впр.2-3, ст. 123


Впр.5ст. 119

Вивчити слова

Впр.3, ст. 120

Інсценувати діалоги


29.


Відомі англійські та українські художники.

Вдосконалення граматичних навичок

Підсумковий урок з теми Живопис

Питальні речення.

Usefulphrases

ст. 121

Впр.3,

ст. 123Впр.4, ст. 124


В. 1-3 с 123


Впр.5, ст. 125 Вивчити слова


Unit 8. “Sport and Rest” Тема 8. Спорт і дозвілля

Змістові лінії

Здоров’я і безпека: Сприймає основні переваги здорового способу життя.

Підприємливість і фінансова грамотність: Усвідомлює обмеженість ресурсів родини для задоволення особистих потреб.

30.


Улюблений вид спорту. Розвиток навичок писемного мовлення та читання

Повторити типи питань.

Словотворення

Впр.1-2, с137

a cricket, an injury, jogging, riding, sailing, a sport event

to kick, to be in the open, to stay fit, to win to beat

Впр.3-4,

ст. 134-135


Впр.3,

ст. 134Впр.5, с.136,137

Моє ставлення до занять спортом

31.


Спорт в США та Україні. Активізація граматичного матеріалу.

Майбутні часи

Впр.4-5, ст. 139


Впр.1, ст. 140


Впр. 2, ст.138Впр.6, с.141; вив. слова

32.


Олімпійські чемпіони України. Спортивні ігри та обладнання для

них.

Урок позакласного читання


Повторити минулі граматичні часи

Впр.2, ст. 144


an achievement, a coach, a contest, a participant, to achieve

a disgrace, an opposition, a pitch, a promotion, tobogganing, to oppose, to promote, to tackle, to get injured

Useful phrases

Впр.4-5,

ст. 140

Впр.7,

Аудіювання тексту

Впр.5,

ст. 145


Бесіда

Впр.2, ст.141Впр.3,

ст.145

Впр. 1, с.142; вив. слова

33.


Підсумковий урок з теми Спорт і дозвілля.

Wh-questions

ЛО теми часи
Тест

Повторити ЛО теми

Unit 9/10. “Ukraine. English-speaking country” Тема 9/10. Україна. Країни виучуваної мови

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток:Обговорює питання, пов’язані зі збереженням навколишнього середовища у своєму регіоні та державі. Описує види екотуризму.

Громадська відповідальність: Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби разом жити у мирі. Обговорює громадянську позицію та власні погляди на різноманітні соціальні проблеми своєї країни та світового простору. Порівнює типові для різних культур вербальні та невербальні норми поведінки. Розпитує про правила поведінки в європейських столицях.

Підприємливість і фінансова грамотність: Визначає орієнтовну вартість перебування в країні виучуваної мови.

34.


Адміністративний та політичний устрій України. Контроль читання

Часи

ЛО теми

ТекстUkraine”

Відеофільм «Ukraine»

Впр.1, ст. 124

картки

Повторити ЛО теми

35.


Природні ресурси України. Контроль аудіювання

Present Perfect, Present Perfect Continuous


Впр. 1, с. 126 City or place description

Відеофільм “Cities of Ukraine”

Впр. 2, ст 125

Завдан-ня до переглянутого фільму

Розповідати про природні ресурси України

36.


Державні свята України. Контроль говоріння

Past Tenses


Текст

Впр. 3, с. 125


Завдання до тексту

Підготувати повідомлення про державні свята США

37.


Природні ресурси США.

Контроль письма

Future Tenses

ЛО теми

Впр.2, ст. 127


Впр. 1 , ст. 127

Впр. 2 а, ст. 127


Вивчити слова, переказувати текст

38.


Підсумковий урок з теми Україна. Країни виучуваної мови.

Wh-questions

ЛО теми часиКартки НО


Тест

Повторити ЛО теми

39.


Підсумковий урок за І Ісеместр


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.