Сьогодні відбувся
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 7 класу за підручником «English» - інд. навч.

Англійська мова

Для кого: 7 Клас

29.08.2021

146

19

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з англійської мови для 5 класу за підручником «English» О. Д. Карп'юк І семестр індивідуальне навчання - складено відповідно до чинної програми за підручником О.Карп'юк з тижневим навантаженням 1 година
Перегляд
матеріалу
Отримати код

уроку, дата

Сфери (тематика) спілкування


Мовленнєва компетенція


Мовна компетенціяМовлення


Аудіювання


Читання


Письмо

Соціокультурна/

Соціолінгв. компетенціяДомашнє завдання


Засоби навчання

Мовленнєві функції


Приклади функціональ-них показників


Лексика


Граматика

ФонетикаДіало-

гічне

мовлення

Монологічне мовлення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Шкільне життя 8 годин

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток

 • Обговорювання участі у шкільних екологічних заходах

Громадянська відповідальність

 • Демонстрація розуміння потреби працювати

 • Свідчить на користь необхідності толерантного ставлення до людей з особливими навчальними потребами.

 • Пропонує варіанти участі школи/класу в житті громади.

 • Обговорює шкільні правила.

 • У спілкуванні дотримується толерантності принципу «no hate speech» мова проти ненависті – з англ.).

 • Дискутує довкола питань про свою роль і місце у сучасному мультилінгвальному та полікультурному середовищі.

Здоров’я і безпека

 • Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.

Підприємливість та фінансова грамотністьПрощавайте літні канікули!

У школі.

Описувати картинки.

Розповіда-ти про свою школу.

In this picture I can see…

My school is … There are three floors and …


ЛО теми

Vocabulary box с. 9

Can/

could

Preposi-tions

Інтонація питаль-них речень.

Чітка вимова.

Впр. 1, с. 4

Впр. 3, с. 9

Впр. 2, с. 5

Впр. 1, с. 7

Піс-ня

Впр. 4, с. 6

Впр. 1, с. 8

Впр. 3, с. 5

Впр. 2, с. 8

Ввічливі прохання.

Структура та план школи.
Впр. 5, с. 6

Впр. 4, с. 9

Підр., зошитслов-ник


Британсь-кі школи.

Порівнювати британські та українські школи.

Ukrainian schools are … British schools are…

Vocabulary box с. 11

There is/There are

Інтонація питаль-них речень.

Впр. 1, с. 10, впр. 3, с. 11


Впр. 2 ,с 11

Впр. 1 ,с. 10

Опис кабінету

Традиційні британські школи.

Впр. 4, с. 12

Підр., зошитслов-ник

3.


Мій улюблений шкільний предмет.

Розповіда-ти про улюблений шкільний предмет.

My favourite school subject is… because…


Vocabulary box с. 14

Would like to…


Буквосполучення “ng”


Впр. 3, с. 14


Впр. 2, с. 14

Впр. 1 ,с. 13

Впр. 4, с. 14

Порівняння предметів в укр. та брит. школах.

Впр. 5, с. 15

Підр., зошитслов-ник


4

Правила нашої школи.

Шкільні правила.

Дискутувати щодо шкільних правил.

Дискутувати щодо шкільних правил.

We must… and…

We must… and…Rude, to cancel

Впр. 4а, с. 20

Must


Буквосполучення “th”


Обговорення правил

Впр. 3, с. 20, впр. 4б, с. 20

Впр. 3, с. 17

Впр. 2, с. 19

Впр. 2, с. 17

Впр. 1 ,с. 18

Впр. 1, с. 16

Впр. 1, с. 19

Правила поведінки у школі.

Правила поведінки у школі.

Впр. 4, с. 17

Впр. 5, с. 20

Підр., зошитслов-ник
Що ти робиш після уроків?

Нові технології та діти.

Описувати свої вподобан-ня.

Давати відповіді на питання щодо прослуха-ного тексту.

I would like to join … club because…

The topic of the show is …


Vocabulary box c. 24

Vocabulary box c. 26

Infi-nitive

Too/

enough

Чітка вимова

Інтонаційні відтінки.

Впр. 2, с. 23, впр. 3, с. 23

Впр. 3, с. 27, впр. 4, с. 27

Впр. 5, с. 24


Впр. 1, с. 26, впр. 5, с. 28

Впр. 4, с. 24Впр. 1, с. 22

Впр. 2, с. 26

Діяльність учнів після уроків.

Гаджети у житті дітей.

Впр. 6, с. 25

Вивчити пісню.

Підр., зошитслов-ник


6.

Розвиток граматич-них навичок.

Вживати у своєму мовленні структури too/enough

It’s too hot for me …


ЛО теми

Too/

enough

Чітка вимова


Впр. 2, с. 29


Впр. 3, с. 29, впр. 5, с. 30

Впр. 1, с. 29

Правила поведінки у школі.

Впр. 4, с. 30

Підр., зошитслов-ник

7.

Позакласна діяльність учнів.

Погоджуватися та не погоджуватися з тверджен-нями.

I agree… I disagree…

Vocabulary box c. 34

Adjec-tives

Чітка вимова.

Впр. 1, с. 31, впр. 3, с. 33

Впр. 2, с. 32


Впр. 2, с. 32

Впр. 4, с. 33

Важливість позакласної діяльності.

Впр. 5, с. 34

Підр., зошитслов-ник

8.

Розвиток навичок читання.

Узагальнення знань з теми.


Обговорювати прочитану історію.

This text was about …


To giggle, a leaky faucet, to break out laughing

Past Tenses

Інтонаційні відтінки.
Впр. 2, с .43

Впр. 3, с. 43


Впр. 1 ,с. 42

My lear-ning diary”

Англійські казки.

Впр. 4, с .43

Підр., зошитслов-ник

Я, моя родина та друзі 4 годин

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток

 • Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

Громадянська відповідальність

 • Розповідає про розподіл обов’язків у родині.

 • Наводить приклади взаємодопомоги членам родини.

 • Пояснює вибір особистих символів.

 • Обговорює особливості взаємодії особистості та групи.

 • Порівнює безпосереднє спілкування з віртуальним.

 • Планує траєкторію власного життя.

 • Формулює особисті ціннісні пріоритети.

 • Порівнює сімейні традиції.

 • Наводить приклади свого внеску в життя громади.

Здоров’я і безпека

 • Аргументує необхідність дотримання особистої гігієни.

 • Демонструє розуміння вплив звичок на стан здоров’я.

 • Ілюструє необхідність здорового способу життя на прикладі своєї родини.

 • Формулює правила безпеки онлайн спілкування.

 • Прогнозує наслідки необачної поведінки в мережі Інтернет.

Підприємливість та фінансова грамотність

 • Демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту.

Розповідає про доцільне використання кишенькових грошей.


9.Щоденні справи.

Робота по дому.

Описувати щоденну діяльність

Розповіда-ти про свої

обовязки.

Every day I …

I have to …


Впр. 1, с. 48, vocabulary box c. 49

Vocabulary box c. 52

Present Simple


Чітка вимова.


Впр. 6, с. 50


Впр. 3, с. 54

Впр. 3, с. 49, впр. 5, с. 50


Впр. 4, с. 49


Впр. 1, с. 52

Впр. 2, с. 49

Впр. 2, с. 54

Важливість праці.

Впр. 7, с. 50

Впр. 3, с. 54

Підр., зошитслов-ник


10.


Мої обов’язки.

Розповіда-ти про свої

обовязки.

Погоджуватися та не погоджуватися з тверджен-нями.

I must …every day

I agree… I disagree…

ЛО теми


Present Perfect

Verb Tenses

Пісня

Інтонаційні відтінки

Впр. 4, с. 55

Впр. 5, с. 55

Впр. 3, с. 58

Впр. 6, с. 56

Впр. 5, с. 55

Впр. 1, с. 57

Впр. 2, с. 58

Необхідність допомоги батькам.


Вивчити пісню.

Впр. 4, с. 58

Підр., зошитслов-ник


11.Хто, що робить у твоїй сімї?

Вживати у своєму мовленні модальні дієслова.

She may… She can … She must …Vocabulary box c. 61

ЛО теми


Modal verbsЧітка вимова

Впр. 1, с. 59, впр. 3б, с. 60

Впр. 2, с. 59,

Впр. 5, с. 61


Vi-deo

Впр. 3, с. 60

Впр. 4, с. 60

Впр. 6, с. 62

Правила поведінки з технікою.

Впр. 8, с. 63

Проект «Моя робота по дому»

Підр., зошитслов-ник


12.

Мій типовий день.

Узагальнення знань з теми.
Впр. 1, с. 63
«Харчування» годин

Змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

 • Обговорює вибір продуктів, корисних для здоров’я

 • Наводить приклади продуктів, корисних для харчування

 • Обговорює особливості харчування у підліткову віці та харчові звички

 • Наводить приклади збалансованості власного харчування

 • Обговорює різні способи приготування їжі для збереження здоров’я та дотримання безпеки

Фінансова грамотність

 • Складає перелік покупок

 • Розподіляє кошти на продукти харчування

13.


Все про їжу.

Розповіда-ти про свої уподобан-ня.

Описувати фото.

I adore… I hate…

At this photo I can see…

Acid, carbo-hydrate, immunity, zinc, to increase

Впр. 4, с. 71

Present Simple

Impera-tives

Інтонаційні відтінки

Чітка вимова

Впр. 1а, с. 64

Впр. 2, с. 65

Опис фото


Впр. 1б, с. 64, впр. 3, с. 65

Впр. 2, с. 69, впр. 3, с. 70

Впр. 3, с. 65

Впр. 1, с. 69

Традиційна англійська їжа.


Столові прибори.

Вивчити лексику.

Впр. 5, с. 71

Підр., зошитслов-ник

14.Сервірування столу.

Контроль аудіювання

Розповіда-ти про приготування їжі.

You should take … put…


Vocabulary box c. 72

Must


Чітка вимова


Впр.1, с. 71

Впр. 3, с. 72


Впр. 2 ,с. 72


Впр. 3, с. 72Впр. 2, с. 72

Правила поведінки за столом.

Впр. 4, с. 73

Підр., зошитслов-ник


15.

Багато чи мало? Розвиток граматич-них навичок.

Контроль письма

Описувати кількість чогось.

There is a little sugar…


ЛО теми

A little, a few

Скоро-мовка

Впр. 3, с. 75Впр. 2, с. 75

Впр. 1, с. 74

Правила поведінки за столом.

Впр. 4, с. 75

Підр., зошитслов-ник

16.

Приготування їжі.

Традицій-на українська страва – борщ.

Контроль говоріння.

Рольові діалоги.

Описувати кроки приготування борщу.

Впр. 1, с. 76

You need… You take…

Vocabulary box c. 77

ЛО теми

A little, a few

Somebody, any-body, inde-finite, relative, negative pro-nouns

Інтонаційні відтінки

Скоро-мовка

Впр. 1, с. 76, впр. 3б, с. 77, впр. 6, с. 79

Впр. 2, с. 80

Впр. 2 ,с. 76

Впр. 1, с. 79

Впр. 1, с. 76

Впр. 3а, с. 77

Впр. 1, с. 80

Впр. 5, с. 78

Впр. 2, с. 79

Рецепт яєчні з України.
Рецепт борщу.

Впр. 4, с. 78

Впр. 3, с. 81

Підр., зошитслов-ник

17.

Чоловік, який не мив за собою посуд.

Контроль читання.

Розповіда-ти про головну ідею твору.

The main idea of the story is …


Twice, to find out, an ashtray, a passage

Verb tenses

Інтонаційні відтінки.

Впр. 2, с. 87

Впр. 4, с. 87

Впр. 1 ,с. 85

Впр. 1, с. 85

Впр. 3, с. 87

Казки з іншомовної культури.

Впр. 5, с. 87

Підр., зошитслов-ник

18.

Узагальнення знань з теми.

Підсумковий урок.


Календарно-тематичне планування з англійської мови для 7 класу за підручником «English» О. Д. Карп'юк

І семестр

індивідуальне навчання

1 години

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.