Календарно-тематичне планування з англійської мови 8 клас

Англійська мова

Для кого: 8 Клас

21.10.2021

74

8

0

Опис документу:

Матеріал містить розробку з календарно-тематичного планування у 8-х класах за підручником О.Д.Карпюк для загальноосвітніх навчальних закладів. Уроки розподілені з врахуванням кількості годин, що визначаються програмою на кожну тему та згідно розкладу занять.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ур.

корекція

Дата

уроку

корекція

к-ть уроків

Тема

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Соціо-

культурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

Примітки

граматика

лексикаусне продукуван-ня

усна взаємодія

писемне продукуван-ня

1


01.09


1

Я і мої друзі (9 год)

Present Tenses


ex. 2, pp. 4-5;

ex. 3, p.6

ex. 1, 2, p.13

ex. 1,2,3,4,6,

pp.4-6

ex.5-7, p.7

вивчати іноземну мову з використанням спеціальних програмних засобів, ігор, соціальних мереж;

створювати інформаційні об’єкти іноземними мовами;


спілкуватися іноземною мовою з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;


застосовувати ІКТ для пошуку, обробки, аналізу та підготовки інформації відповідно до поставлених завдань.2


06.09


1

Past Tenses

reliable, understanding, sociable, ambitious, honest, lazy, strict, friendly, complaining, fair, amusing, kind, helpful, overprotective, jealous, pessimistic

ex.4, p.19; ex.3, p.20

ex.1,2, pp.19-20; ex.5, p.21

ex. 7, 8, p.11

ex. 1,2, p.8


3


08.09


1

Adjectives


ex.1, p.21 ; ex. 4, p.22

ex. 4, p.22

ex.1-3, p.12-13

ex.4,5, p.10-11


4


13.09


1


reliable, understanding, sociable, ambitious, honest, lazy, strict, friendly, complaining, fair, amusing, kind, helpful, overprotective, jealous, pessimistic

ex.1, p.21 ; ex. 4, p.22

ex. 4, p.22

ex.1-3, p.12-13

ex.6, p.11


5


15.09


1

Adjective / Adverb


ex. 1, p.26; ex. 4, p.28ex. 3, p.14; ex. 1, p.14


6


20.09


1


a bunch, a weirdo, to pretend, to tease, workaholic, to catch up, to come across; to get on well; to have smth in common

ex. 1, p.26; ex. 4, p.28


ex.1,2, p.18; ex.4, p.21

ex. 1, p.26


7


22.09


1


a bunch, a weirdo, to pretend, to tease, workaholic, to catch up, to come across; to get on well; to have smth in common

ex. 1, p.26; ex. 4, p.28


ex.1,2, p.18;

ex.4, p.21


8


27.09


1

as+adjective / adverb+as


ex. 1, p.29;

ex. 2, p.30

Читання для задоволення

ex. 6, p.23

ex. 2, p.29

ex. 2, 5, p.28


9


29.09


1

Підсумкова комплексна робота з теми
ур.

корекція

Дата

уроку

корекція

к-ть уроків

Тема

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Соціо-

культурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

Примітки

граматика

лексика

зорове сприймання

сприймання на слух

усне продукуван-ня

усна взаємодія

писемне продукуван-ня

10


04.10


1

Стиль життя (8 год)

Articles

an eyelid, a nightmare, a stage, to relax, previous, rapid

e. 2, p.30

ex. 2, p.30

ex. 1, 3, 4, pp.30-31; e. 5a, 7, p.32

ex. 5b,6, p.32

Аналіз підсумкової комплексної роботи


розв’язувати комунікативні та навчальні проблеми, застосовуючи логіко-математичний інтелект;


логічно обґрунтовувати висловлену думку;


використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань.11


06.10


1


a flavor, to depend on, to overeat, fizzy; to be at risk; to take one’s time

ex. 3, p.34 ; ex. 6, p.36

ex. 4b,5, p.35

ex. 2-4, pp.33-35

ex. 7, p.36


12


11.10


1

Future Tenses


ex. 1, p.37

ex. 2, p.41; ex. 4, p.42

ex. 7, p.36

ex. 1, p.39

ex. 6, p.43; ex. 8, p.44

ex. 2-7, pp.37-39


13


13.10


1


an atmosphere, a treasure hunt, hiking, scenery

ex. 1, p.39


ex. 5, p.42; ex. 7, 9, pp.44-45

ex. 3, p.41


14


18.10


1

Повторення і систематизація


ex. 6, p.43;

ex. 9, p.51


ex. 2, p.45


15


20.10


1


indoor, outdoor

ex. 8, p.44


ex. 1, 3, pp.46-47; ex. 5, p.48

ex. 2, p.4616


25.10


1


Повторення і систематизація

ex. 1, p.37

Читання для задоволенняex. 8, 10, pp.50-51; ex.11, p.52

ex. 12, p.53


17


01.11


1

Підсумкова комплексна робота з теми
ур.

корекція

Дата

уроку

корекція

к-ть уроків

Тема

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Соціо-культурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

Примітки

граматика

лексика

зорове сприймання

сприймання на слух

усне продукуван-ня

усна взаємодія

писемне продукуван-ня

18


03.11


1

Шкільне життя (9 год)


a university, todecide, to improve, to memorize; to cheer smb up

ex.4, p.63

ex.2, 3, 4, pp.62-63

ex.1, p.62; ex.5, p.63

ex.3, p.63

Аналіз підсумкової комплексної роботи


використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленєвої діяльності;


засобами іноземної мови популяризувати Україну, українську мову, культуру, традиції, критично оцінювати їх.19


08.11


1

Modal Verbs: should


ex.1, p.68


ex. 1a, p.68; ex.3, p.70

ex. 1, 2, pp.64-65


20


10.11


1

Modal Verbs: may / might


ex.6, p.71


ex.4, 5, pp.70-71

ex. 3-6, pp.65-67


21


15.11


1


an education, a technology, national, primary, secondary, typical; to take an exam

ex.3, p.81 ; ex.5, p.83

ex. 2, 3, , p.88

ex.1-3a, p.80-81 ; ex. 6, p.84

ex.2,3, p.70


22


17.11


1

Past Continuous Tenseex. 1, p.84

ex.5, p.89

ex. 7, p.89

ex.7,8, p.73Past Continuous Tense

Стверджувальна форма

responsible, boring, hard, aggressive, fair, patient, strict, interesting, smart, low, busy, short, firm

ex. 1, p.87

ex.4, p.94

ex.1,2, pp.91-92

ex. 2a-4, pp.79-80

ex.4, p.83


23


22.11


1

Past Continuous Tense

Заперечна форма


ex.8, p.90


ex. 6, 7, p.95; ex.8, p.96

ex. 2-6, pp.85-87


24


24.11


1

Past Continuous Tense

Питальні речення


ex.3, p.93; ex.5, p.94


ex.3b, p.99; ex.4, p.100

ex. 4, p.88


25


29.11


1

Повторення і систематизація


ex.9, p.96

Читання для задоволенняex.5b,c, p.102; ex.6b, p.103

ex. 1, p.97

ex.1, 2, p.98


26


01.12


1

Підсумкова комплексна роботаур.

корекція

Дата

уроку

корекція

к-ть уроків

Тема

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Соціо-культурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

Примітки

граматика

лексика

зорове сприймання

сприймання на слух

усне продукуван-ня

усна взаємодія

писемне продукуван-ня

27


06.12


1


Контроль письма28


08.12


1

Контроль аудіювання


29


13.12


1

Контроль читання


30


15.12


1

Контроль говоріння


31


20.12


1

Аналіз контрольних робіт. Повторення лексичного матеріалу.


32


22.12


1

Повторення та узагальнення граматичного матеріалу.

ур.

корекція

Дата

уроку


корекція

к-ть уроків

Тема

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Соціо-культурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

Примітки


граматика


лексика

зорове сприйман-ня

сприймання на слух

усне продукуван-ня

усна взаємодія

писемне продукуван-ня

33


10.01


1

Література ( 8 годин)

Present Tenses

p.115

Ex.1 p.114-115


Ex.4 p.117

Ex.5 p.117

вивчати іноземну мову з використанням спеціальних програмних засобів, ігор, соціальних мереж;

створювати інформаційні об’єкти іноземними мовами;


спілкуватися іноземною мовою з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;


застосовувати ІКТ для пошуку, обробки, аналізу та підготовки інформації відповідно до поставлених завдань.


34


12.01


1Ex.6,7 p.119

p.120

Ex.8a p.121

Ex.8b p.121


35


17.01


1

Active and passive voices p.122


Ex.1,3 p.122,123


Ex.6 p.124

Ex.2,4p.122,123 ex. 5 p.124


36


19.01


1

Present Simple Tense

Adverbs: sometimes, never, usually, often…

p. 128

Ex.1 p.125

Ex.1 p.125,

Ex.2a p.126

Ex.4, 5 p.127

Ex.3 p.127


37


24.01


1

Past Simple Tense

p.133

Ex.8b p.132-133

Ex.6b p.127

Ex.1, 2 p.129

Ex.9 p.134


38


26.01


1

Past Simple Tense

p.135

Ex.1 p.135


Ex. 4-6 p.131

Ex.1 p.135


39


31.01


1

Повторення.


Читання для задоволення

Ex.4 p.175-176

Ex.4p.165

Ex.7 p.132

Ex.10 p.134

Ex.8 p.168

Ex.2p.164


40


02.02


1

Підсумкова комплексна робота

ур.

корекція

Дата

уроку


корекція

к-ть уроків

Тема

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Соціо-культурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

Примітки


граматика

лексика

зорове сприйман-ня

сприймання на слух

усне продукуван-ня

усна взаємодія

писемне продукуван-ня

41


07.02


1

Музика ( 8 годин)

Preposition by.

p.137, 138, 139

Ex.6b p.140-141

Аналіз підсумкової комплексної роботи

Ex.2c p.139

Ex.3 p.139

розв’язувати комунікативні та навчальні проблеми, застосовуючи логіко-математичний інтелект;


логічно обґрунтовувати висловлену думку;


використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань.42


09.02


1


Opposites

Ex.1 p.142

Ex.2 p.143

Ex.5, 6 p.145

Ex.4 p.144


43


14.02


1

Past Simple Passive Voice.


Ex.2 p.147


Ex.3 p.147

Ex.1,4 p.146-147


44


16.02


1

Past Simple Passive Voice.


Ex.2 p.147


Ex.3 p.147

Ex.1,4 p.146-147


45


21.02


1

Past Simple Tense


Ex. 7 p.153

Ex.1-3 p.149 Ex.4c p.151

Ex.4 p.150

Ex.5 p.153


46


23.02


1

Past Simple Tense

p.156

Ex. 1 p.155-157


Ex.2,3 p.157-158


Ex.5 p.159


47


28.02


1

Повторення.

Повторення.

Ex.1 p.162

Читання для задоволення

Ex.12c p.170

Ex.12 p.169


Ex.9,10,11 p.168


48


02.03


1

Підсумкова комплексна робота
ур.

корекція

Дата

уроку


корекція

к-ть уроків

Тема

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Соціо-культурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

Примітки


граматика

лексика

зорове сприйман-ня

сприймання на слух

усне продукуван-ня

усна взаємодія

писемне продукуван-ня

49


07.03


1

Засоби масової інформації ( 8 годин)

Nouns and adjectives p.184

p.183

Ex.1 p. 182


Ex.5 p.184

Ex.3,2 ,4 p.183-184

Аналіз підсумкової комплексної роботи

вивчати іноземну мову з використанням спеціальних програмних засобів, ігор, соціальних мереж;

створювати інформаційні об’єкти іноземними мовами;


спілкуватися іноземною мовою з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
50


09.03


1

Present Simple Tense


p.186

Ex.2 p.185

Ex.6 p.188

Ex.1 p.185

Ex.5 p.188

Ex. 3,4 p.188


51


14.03


1

Present Simple Tense


p.186

Ex.2 p.185

Ex.6 p.188

Ex.1 p.185

Ex.5 p.188

Ex. 3,4 p.188


52


16.03


1


p.189

Ex.3,4 p.190

Ex.1 p.189

Ex.5 p.191

Ex.2 p.189


53


21.03


1

Mixed TensesEx.3,4 p.190

Ex.1 p.189

Ex.5 p.19154


23.03


1

Mixed Tenses

Present Tenses, Continuous Tenses, Future Simple, to be going to


Ex. 1-3 p.192-193

Мови вчителя

Ex.1,2 p.194

Ex.4-7 p.192-194


55


04.04


1

Повторення.

Повторення.

Читання для задоволення

Ex.3 p.195, ex.8 p.198

Ex.5,6 p.197

Ex.2 p.199


56


06.04


1

Підсумкова комплексна роботаур.

корекція

Дата

уроку


корекція

к-ть уроків

Тема

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Соціо-культурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

Примітки


граматика

лексика

зорове сприйман-ня

сприймання на слух

усне продукуван-ня

усна взаємодія

писемне продукуван-ня

57


11.04


1

Україна. Велика Британія (7 годин)

Definite Article with Geographical Names p.201

Countries, cities, lakes, rivers…

Ex.4,5 p.202


Ex.1,2 p.200

Ex.3 p.201

Аналіз підсумкової комплексної роботи

розв’язувати комунікативні та навчальні проблеми, застосовуючи логіко-математичний інтелект;


логічно обґрунтовувати висловлену думку;


використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленєвої діяльності;


засобами іноземної мови популяризувати Україну, українську мову, культуру, традиції, критично оцінювати їх.58


13.04


1


p.206

Ex.1 p.203-204

Ex. 2 p.205

Ex.8p.206

Ex.3a p.205,ex.6b p.206


59


18.04


1

Passive Forms

Present Prefect Passive


Ex.2 p.209

Ex.6 p.206

Ex.9 p.211

Ex.3,4 p.209


60


20.04


1

Present Simple Tense


p.213

Ex.2 p.212


Ex.3 p.214

Ex.5-7 p.210


61


27.04


1

Present Simple Tense


p.214, 216

Ex.4 p.214-215


Ex.6,7 p.216

Ex.5 p.216

p.218

Ex.8 p.218-219

Ex.2 p.220

Ex.1 p.220

Ex.7b p.217


62


04.05


1

Повторення.

Повторення.

Ex.2 p.223

Читання для задоволення


Ex.3 p.222

Ex.8,9 p.228


63


11.05


1

Підсумкова комплексна робота
ур.

корекція

Дата

уроку


корекція

к-ть уроків

Тема

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Соціо-культурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

Примітки


граматика

лексика

зорове сприйман-ня

сприймання на слух

усне продукуван-ня

усна взаємодія

писемне продукуван-ня

64


16.05


1


Контроль читання65


18.05


1

Контроль аудіювання


66


23.05


1

Контроль письма


67


25.05


1

Контроль говоріння


68


30.05


1

Аналіз контрольних робіт. Повторення лексичного матеріалу.


69


01.06


1

Повторення та узагальнення граматичного матеріалу.
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.