Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування уроків математики ІІ семестр 3 клас-НУШ до підручника Оляницької

Математика

Для кого: 3 Клас

10.01.2021

593

47

0

Опис документу:
Роботу виконала вчитель початкових класів ЧЕМЕРИС Вікторія Павлівна / вища кваліфікаційна категорія/ - Календарно-тематичне планування уроків математики на ІІ семестр у 3 класі-НУШ до підручника Любові Оляницької/2020 рік/
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичний план з математики - 3 клас

підручник - «Математика» 1-2 частина –

автор Любов Оляницька - 2020

за типовою освітньою програмою НУШ-1,

розробленою під керівництвом Савченко О.Я.

ІІ семестр/5 год/тижд.

з/п

ТЕМА УРОКУ

ДАТА

Прим.

80.

Нумерація чисел концентрі «Тисяча». Усне й письмове додавання та віднімання чисел у межах 1000./продовження/

Письмове додавання трицифрових чисел ( з переходом через розряд). Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.

81.

Письмове віднімання трицифрових чисел ( з переходом через розряд)

82.

Письмове додавання та віднімання трицифрових чисел

83.

Перевірка правильності виконання дії додавання

84.

Перевірка правильності виконання дії віднімання

85.

Закріплення прийомів додавання та віднімання чисел у межах 1000

86.

Одиниці вимірювання часу - тисячоліття,століття. Співвідношення між одиницями вимірювання часу

87.

Співвідношення між одиницями вимірювання часу. Календар.

88.

Одиниці вимірювання часу - секунда. Визначення часу за годинником.

89

Розв’язування простих і складених задач на визначення тривалості події, часу початку й закінчення події.

90.

Порівняння іменованих чисел. Додавання та віднімання іменованих чисел.

91.

Закріплення прийомів додавання та віднімання чисел у межах 1000

92.

Закріплення прийомів додавання та віднімання чисел у межах 1000

93.

Порівняння іменованих чисел. Додавання та віднімання іменованих чисел.

94.

Перевіряємо свої досягнення

Діагностична робота № 5

95.

Повторення вивченого. Для тих хто не боїться труднощів.

96.

Задачі для життя.

97.

ПОЗАТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ: усні обчислення

Переставний закон множення. Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій множення

98.

Сполучний закон множення

99.

Переставний та сполучний закони множення

100.

Властивості множення та ділення на 1. Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій ділення

101.

Властивості множення та ділення на 10, 100. Задачі на кратне порівняння

102.

Властивості множення на 0 та нуля на число. Ділення нуля на число.

103.

Ділення числа на рівне йому число. Розв’язування задач вивчених видів.

104.

Застосування властивостей множення та ділення в процесі виконання практичних завдань. Розв’язування задач вивчених видів.

105.

Множення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове / 40х2, 400х2/

106.

Ділення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове / 40: 2, 400 : 2/

107.

Множення та ділення круглого двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове

108.

Ділення з остачею. Алгоритм виконання ділення з остачею. Задачі на різницеве порівняння двох часток.

109.

Ділення з остачею. Властивості остачі.

110.

Ділення з остачею. Властивості остачі. Перевірка ділення з остачею.

111.

Множення суми на число.

112.

Множення числа на суму.

113.

Множення двоцифрового числа на одноцифрове / 24х3/.

114.

Множення одноцифрового числа на двоцифрове /3х24/. Правило множення числа на суму.

115.

Множення трицифрового числа на одноцифрове /240х3/.

116.

Множення трицифрового числа на одноцифрове /242х3/. Задачі на подвійне зведення до одиниці.

117.

Множення одноцифрового числа на трицифрове /3х240/.

118.

Множення одноцифрового числа на трицифрове /3х242/.

119.

Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дій.

120.

Вивчені випадки множення двоцифрового числа на одноцифрове та одноцифрового числа на двоцифрове та трицифрове.

121.

Перевіряємо свої досягнення

Діагностична робота № 6.

122.

Аналіз діагностичної роботи.

Правило ділення суми на число.

123.

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове /36:3/. Задачі на подвійне зведення до одиниці.

124.

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове /48:3/. Задачі на подвійне зведення до одиниці.

125.

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове . Задачі на подвійне зведення до одиниці.

126.

Ділення трицифрового числа на одноцифрове /112:7/.

127.

Вивчені випадки ділення двоцифрового числа, трицифрового числа на одноцифрове.

128.

Ділення круглого числа на кругле / 60 : 30 / способом добору.

129.

Ділення круглого числа на кругле / 800 :200 / способом добору.

130.

Ділення круглого числа на кругле / 180 : 60 / способом добору.

131.

Ділення круглого числа на кругле / 420 : 20 /.

132.

Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле. Розвязування складених задач вивчених видів.

133.

Ділення на двоцифрове число способом добору / 51: 17/.

134.

Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами

135.

Правило ділення числа на добуток двох чисел. Задачі на ділення суми на число.

136.

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення /64:16/. Розвязування складених задач.

137.

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного

138.

Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Розвязування складених задач

139.

Залежність результату ділення від зміни одного з компонентів дій. Розвязування складених задач вивчених видів.

140.

Обчислення значень числових виразів , що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками.

142.

Вивчені випадки множення і ділення. Розвязування складених задач вивчених видів.

143.

Перевіряємо свої досягнення

Діагностична робота № 7.

144.

ЧАСТИНИ

Частини цілого: утворення і запис.

145.

Дріб з чисельником 1. Визначення кількості частин у цілому. Порівняння дробів із чисельником 1.

146.

Знаходження частини від числа. Порівняння дробів із чисельником 1. Задачі на знаходження частини від числа.

147.

Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа, пов’язані з одиницями вимірювання.

148.

Знаходження частини від числа. Побудова кола / круга /. Задачі на знаходження частини від числа.

149.

Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа.

150.

Знаходження числа за величиною його частини. Задачі на знаходження числа за величиною його частини.

151.

Знаходження числа за величиною його частини. Задачі на знаходження числа за величиною його частини.

152.

Знаходження числа за величиною його частини. Задачі на знаходження числа за величиною його частини.

153.

Повторення та закріплення вивченого про частини.

154.

Перевіряємо свої досягнення

Діагностична робота № 8.

155.

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

Табличні випадки множення та ділення. Задачі вивчених видів.

156.

Табличні випадки множення та ділення. Задачі вивчених видів.

157.

Табличні випадки множення та ділення. Задачі вивчених видів.

158.

Табличні випадки множення та ділення. Задачі вивчених видів.

159.

Повторення нумерації трицифрових чисел.

160.

Читання та запис чисел у нумераційній таблиці. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі.

161.

Усне додавання та віднімання трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків.

162.

Усне додавання та віднімання трицифрових чисел. Задачі на різницеве порівняння.

163.

Взаємозв’язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Розв’язування задач за допомогою рівнянь.

164.

Іменовані числа. Розв’язування задач вивчених типів.

165.

Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за сумою трьох та сумою двох доданків.

166.

Письмове додавання та віднімання двоцифрових і трицифрових чисел / з переходом через розряд/. Периметр прямокутника / квадрата /.

167.

Усне та письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, у яких один з компонентів є числовим виразом.

168.

Множення та ділення трицифрових чисел. Властивості множення та ділення. Задачі на кратне порівняння двох добутків.

169.

Вивчені випадки усного позатабличного множення та ділення. Розв’язування задач вивчених типів.

170.

Ділення з остачею. Властивості остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці.

172.

Прийоми раціональних обчислень. Розв’язування складених задач.

173.

Повторення та закріплення вивченого про частини. Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа.

174.

Знаходження числа за величиною його частини. Задачі на знаходження числа за величиною його частини.

175.

Для тих, хто не боїться труднощів.

Підсумковий урок за рік.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.