Календарно-тематичне планування уроків математики 3 клас ( ІІ семестр) НУШ

Математика

Для кого: 3 Клас

04.01.2021

451

33

0

Опис документу:
Пропоную орієнтовне календарно-тематичне планування з математики до Типової освітньої програми (математична освітня галузь), розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна. Підручник «Математика" 3 клас.Ч.2/ А. Заїка, С. Тарнавська. Змінюйте, коригуйте з урахуванням рівня сформованості умінь і навичок ваших учнів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з математики для 3 класу

ІІ семестр 4 год на тиждень ( І семестр -64год, ІІ семестр 76 год)

Тема уроку, зміст навчального матеріалу

Дата

Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряди (продовження)

65.

Додавання чисел виду 580 + 240. Розв’язування задач з буквеними

даними. Округлення чисел. С.4-7

66.

Залежність зміни різниці від зміни від’ємника. Розв’язування задач на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць і в кілька разів. С. 7-9

67.

Одиниці довжини. Кілометр. Розв’язування задач на знаходження суми, різниці відстаней.С.10-13

68.

Віднімання чисел виду 420-70. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач на збільшення числа у кілька разів та кратне порівняння.

С.13-15

69.

Віднімання чисел виду 450- 290. Способи усного додавання і

віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд

С.15-18.

70.

Залежність зміни різниці від зміни зменшуваного. Віднімання чисел способом округлення. Розв’язування задач на різницеве порівняння двох часток. Вимірювання довжини, відстані на місцевості.С.18-21.

71.

Формула периметра квадрата. Дослідження і складання формули для обчислення периметра квадрата. Порівняння числових виразів і їх значень.С.21-23

72.

Додавання і віднімання чисел способом округлення. С.24-27.

73.

Перевір себе. Обчислення значень числових виразів. Розв’язування задач. Периметр многокутника. С.28-29.

74.

Перевір себе. Обчислення значень числових виразів. С.28-29.

75.

Проведення діагностичної роботи.

Підсумкове (тематичне) оцінювання з розділу «Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел»

Множення й ділення круглих чисел. Частини

76.

Множення й ділення чисел. Розкриття суті множення й ділення чисел. Множення і ділення розрядних чисел, круглих чисел на основі укрупнення їх розрядів. Розв’язування задач, які є комбінацією вивчених видів простих задач.С.30-32

77.

Переставний і сполучний закони множення. Перевірка множення. С.33-35

78.

Множення з числами 1 та 0. Ознайомлення з результатами множення на 1 та 0. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач з буквеними

даними на знаходження відстані.С.35-37

79.

Ділення з числами 1 та 0. Ділення рівних чисел. Взаємозв’язок між арифметичними діями додавання і віднімання.С.37-39

80.

Ціле, частини: рівні, нерівні. Дріб,чисельник, знаменник. Дріб з

чисельником 1. Читання й запис частин. С. 40-43

81.

Множення і ділення чисел на 10,100.Способи обчислення добутків та частки з числами 10, 100. С.43-44

82.

Читання й аналіз інформації за таблицею Коло, круг, радіус кола, круга.С.44-46

83.

Ділення чисел виду 40:20, 400:200.Способи ділення розрядних чисел. Добір частки. Число рівних частин у цілому.С.47-49

84.

Порівняння частин . Узагальнення висновків – формулювання правила порівняння. С. 50-52

85.

Одиниці довжини. Міліметр. Співвідношення між одиницями довжини.С.52-55

86.

Знаходження частини від числа. Знаходження сторони квадрата за його периметром. С.56-57

87.

Одиниці маси. Грам, тонна. Співвідношення між одиницями маси.С.58-62

88.

Знаходження числа за значенням його частини. Розв’язування практично зорієнтованих задач С.62-65

89.

Доба. Тиждень. Місяць. Рік. Робота за календарем. Співвідношення між одиницями часу С.65-67

90.

Перевір себе. Знаходження частини числа і числа за значенням його частини. Розв’язування задач на різницеве і кратне порівняння.С.67-69

91.

Перевір себе. Куб, його істотні ознаки. Розв’язування рівнянь.

С. 68-69

92.

Проведення діагностичної роботи.

Підсумкове (тематичне) оцінювання з розділу «Множення й ділення круглих чисел. Частини»

Письмове додавання і віднімання чисел

93.

Письмове додавання трицифрових чисел. Ознайомлення з прийомом

додавання трицифрових чисел у стовпчик. С. 69-71

94.

Письмове віднімання трицифрових чисел. Ознайомлення з прийомом віднімання трицифрових чисел у

стовпчик.С.72-74

95.

Перевірка додавання і віднімання Знаходження невідомих компонентів дій додавання і віднімання. С. 74-75

96.

Алгоритм письмового додавання, якщо сума розрядних одиниць дорівнює 10. Дослідження кроків виконання письмового додавання чисел. Складання алгоритму додавання учнями С.76-78

97.

Алгоритм письмового віднімання, якщо в розряді чисел 0 одиниць. Дослідження кроків виконання письмового віднімання чисел. Складання алгоритму віднімання учнями. С.78-80

98.

Одиниці часу. Година. Хвилина. Секунда. Розв’язування

задач практичного змісту на обчислення часу. С.80-82

99.

Визначення часу за годинником у другій половині доби.Обернені задачі. Виконання дій з іменованими числами.С.82-84

100.

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через один розряд. Одиниці часу. Розв’язування задач з одиницями часу. С. 84-86

101.

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через один розряд. Розв’язування задач із взаємопов’язаними величинами С.86-88

102.

Тренувальні вправи. Частини. Їх читання. Розв’язування задач, пов’язаних з часом.С.88-90

103.

Тренувальні вправи. Розв’язування задач. С.88-90

104.

Додавання трицифрових чисел з переходом через розрядні одиниці. Алгоритм додавання. Обчислення відстаней в кілометрах. Задачі, пов’язані з часом. Порівняння виразів. С. 90-91

105.

Віднімання трицифрових чисел з переходом через розрядні одиниці. Алгоритм віднімання. Складання і розв’язування задач за

виразом.С.92-93

106.

Складання і розв’язування математичних завдань. Обчислення значень виразів. Розв’язування задач, рівнянь. С.93-95

107.

Розв’язування сюжетних задач. Складання задач за коротким записом. С. 95-96

108.

Ділення і віднімання трицифрових чисел способом округлення. Правила округлення. Використання округлення при обчисленнях С.96-98

109.

Перевір себе. Правила про порядок дій у виразах з дужками і без них. С.98-100

110.

Перевір себе. Розв’язування рівнянь. Читання і запис числових виразів. С.98-100

111.

Проведення діагностичної роботи

Підсумкове (тематичне) оцінювання з розділу «Письмове додавання і віднімання чисел»

Позатабличне множення і ділення

112.

Множення і ділення. Їх властивості. Розв’язування задач. Порівняння й аналіз текстів і розв’язань задач С.100-102

113.

Множення і ділення на розрядне число. Способи множення й ділення. Властивості дій як основа способів С.102-104

114.

Перевірка множення і ділення. Формування обчислювальних навичок шляхом здійснення перевірки дій. С.105-107

115.

Множення суми на число. Використання цих способів при обчисленнях. С.107-109

116.

Множення виду 24 ⸱3, 240 ⸱3, 242⸱3. Використання розподільного закону (множення суми на число) як способу обчислення добутку дво-трицифрового числа на одноцифрове.С.110-111

117.

Ділення з остачею. Властивість остачі. Розкриття суті ділення з остачею. С. 112-114

118.

Перевірка ділення з остачею. Формулювання висновку щодо знаходження діленого у випадку ділення з остачею на основі

виконання практичних вправ С.114-116

119.

Ділення чисел виду 39:3,42:3. Способи позатабличного ділення

двоцифрового числа на одноцифрове. С. 117-118

120.

Способи ділення чисел. Розв’язування задач на пропорційний поділ.

Обчислення значення виразів зі змінною С.119-120

121.

Перевір себе. Обчислення значень виразів на 2 –3 дії без дужок. Дії з простими іменованими числами. С.120-122

122.

Перевір себе. Дії з простими іменованими числами. С.120-122

123.

Проведення діагностичної роботи

Підсумкове (тематичне) оцінювання з розділу

«Позатабличне множення і ділення чисел»

Способи усних обчислень частки

124.

Ділення чисел виду 420:20. Способи ділення чисел на основі

властивостей дій. Розв’язування задач на подвійне зведення до одиниці. С.123-124

125.

Ділення чисел способом добору частки. Зв’язок

множення і ділення. Табличні випадки множення і ділення С.124-126

126.

Обчислення значень числових виразів. Розв’язування задач, що містять частини, складання й розв’язування обернених задач за таблицями С.126-128

127.

Знаходження частки способом послідовного ділення. Використання способу ділення як прийому обчислення. Розв’язування практико зорієнтованих задач на знаходження частини числа. С. 128-130

128.

Тренувальні вправи. Обчислення значень числових виразів. С.130-131

129.

Арифметичні дії з числами в межах 100. Складання, запис числових виразів. Обчислення значень числових виразів. С.131-132

130.

Перевір себе. Обчислення значень числових виразів.

Дії з іменованими числами С. 132-134

131.

Повторення. . Обчислення значень числових виразів.

132.

Проведення діагностичної роботи

Підсумкове (тематичне) оцінювання з розділу «Cпособи усних обчислень частки чисел»

133.

Повторення, закріплення та поглиблення вивченого.

134.

Повторення , закріплення та поглиблення вивченого.

135.

Повторення , закріплення та поглиблення вивченого.

136.

Повторення , закріплення та поглиблення вивченого.

137.

Повторення , закріплення та поглиблення вивченого.

138.

Повторення , закріплення та поглиблення вивченого.

139.

Повторення , закріплення та поглиблення вивченого.

140.

Повторення , закріплення та поглиблення вивченого.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.