Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування уроків фізичної культури 3 клас НУШ. І семестр.

Фізична культура

Для кого: 3 Клас

30.08.2020

14988

2835

4

Опис документу:
Календарно-тематичне планування уроків фізичної культури 3 клас НУШ І семестр складено за типовими навчальними програми для початкової школи затверджені Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року. За типовою освітнєю програмою, що розроблена під керівництвом О.Я. Савченко.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

3 КЛАС

105 годин

(3 години на тиждень)

За типовими навчальними програми для початкової школи затверджені Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року. За типовою освітнєю програмою, що розроблена під керівництвом О.Я. Савченко.

№ з/п

Тема уроку

Дата

за планом.

Фактична дата.

Примітка

І семестр (48 год)

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА.

ІРИ ДЛЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ(5 ГОД)

1

ТМЗ. Правила безпеки та поведінки на уроках фізкультури.

Бесіда: «Історія виникнення Олімпійських ігор. Символи, ритуали і церемонії Олімпійських ігор.». Формування ключової компетентності – «Соціальна та громадянська компетентність».

Підго­товчі вправи: основна стійка, стійка - ноги нарізно.

Загально-розвивальні вправи на місці. Нахили та повороти голови.

Рухлива гра.

2

ТМЗ. Бесіда: «Вплив позитивних та негативних чинників на стан здоров'я учнів.». Підготовчі вправи: стійка широка, виконання стройових завдань: «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!».

ЗРВ. Вправи для верхніх кінцівок і плечового пояса, згинання та розгинання верхніх кінцівок.

Рухлива гра .

3

ТМЗ. Бесіда: «Спортивний інвентар для різних видів спорту».

Підготовчі вправи: шикуван­ня, виконання стройових завдань: «Кроком руш!», «Клас, стій!».

ЗРВ. Колові рухи руками у фронтальній та сагітальній площині.

Рухлива гра.

4

ОВ. ТМЗ. Бесіда: «Дихання під час виконання фізичних вправ». Підготовчі вправи: шикування, команди «У колону по одному — ставай!», «У коло — ставай», «Відставити!».

ЗРВ на місці без предметів. Різновиди ходьби. Різновиди бігу.

ЗФП: вправи для м'язів ту­луба з вихідних положень стоячи. Біг з високого старту до З0 м

Рухлива гра .

5

ОВ. ТМЗ. «Фізичні навантаження та реакція на них серцевих скорочень». Підготовчі вправи: розмикання приставними кроками в ко­лоні, у шерензі, у колі.

Загально-розвивальні вправи на місці без предметів. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Біг з високого старту до З0 м

ЗФП: вправи для м'язів тулуба з ви­хідних положень сидячи. Рухлива гра.

вправи для оволодіння навичками пересувань. стрибкові вправи. (17 год).

6

ТМЗ. «Основні правила загартування». Організовуючі вправи: розмикання і змикання, повороти на місці «Праворуч!», «Ліворуч!», «Кругом!» (стрибком). Загально-розвивальні вправи на місці. ЗФП: вправи для м'язів тулуба з вихідних положень лежачи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Біг з високого старту до З0 м. Рухлива гра.

7

ТМЗ: Формування ключових компетентностей – «Спілкування державною (і рідною, у разі відмінності) мовами» та «Спілкування іноземними мовами».

Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному в колону по три (чотири).

Загально-розвивальні вправи без предметів (імітаційного характеру). Різновиди ходьби. Різновиди бігу.

ЗФП: комплекс для формування правильної поста­ви. Чергування ходьби та бігу до 1200 м.

Рухлива гра.

8

ТМЗ. Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному в колону по три (чотири).

Загально-розвивальні вправи без предметів (імітаційного характеру). Різновиди ходьби. Різновиди бігу.

ЗФП: комплекс для формування правильної поста­ви.

Чергування ходьби та бігу до 1200 м.

Рухлива гра.

9

ТМЗ: розвиток основних компетентностей у природничих науках і технологіях.

Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному в колону по три (чотири).

Загально-розвивальні вправи з гімнастичною палицею. Різновиди ходьби. Різновиди бігу.

ЗФП: вправи на положення тіла у просторі: сіди (на п'ятах, зі­гнувши ноги), упори присівши. Вправи для м'язів тулуба з вихідних положень сидячи.

Чергування ходьби та бігу до 1200 м.

Рухлива гра.

10

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м’ячем. Комплекс фіз­культурної паузи.

Вправи на положення тіла у просторі: упори лежачи, лежачи ззаду. Різновиди ходьби. Різновиди бігу.

ЗФП: присідання, виси.

Рівномірний біг до 900 м. Стрибки “по купинах”.

Рухлива гра.

11

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м’ячем. Комплекс фіз­культурної паузи.

Вправи на положення тіла у просторі: упори лежачи, лежачи ззаду. Різновиди ходьби. Різновиди бігу.

ЗФП: присідання, виси.

Рівномірний біг до 900 м. Стрибки “по купинах”.

Рухлива гра.

12

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м’ячем. Комплекс фіз­культурної паузи.

Вправи на положення тіла у просторі: упори лежачи, лежачи ззаду. Різновиди ходьби. Різновиди бігу.

ЗФП: присідання, виси.

Рівномірний біг до 900 м. Стрибки “по купинах”.

Рухлива гра.

13

О.В. ТМЗ: «Правила безпечної поведінки в процесі рухової та змагальної діяльності».

Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики. Різновиди ходьби. Різновиди бігу.

ЗФП: підтягування у висі (хлопці), у висі лежачи (дівчата).

Стрибки зі скакалкою на одній, двох ногах.

Рухлива гра.

14

О.В. ТМЗ: «Правила безпечної поведінки в процесі рухової та змагальної діяльності».

Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики. Різновиди ходьби. Різновиди бігу.

ЗФП: підтягування у висі (хлопці), у висі лежачи (дівчата).

Стрибки зі скакалкою на одній, двох ногах.

Рухлива гра.

15

О.В. ТМЗ: «Правила безпечної поведінки в процесі рухової та змагальної діяльності».

Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики. Різновиди ходьби. Різновиди бігу.

ЗФП: підтягування у висі (хлопці), у висі лежачи (дівчата).

Стрибки зі скакалкою на одній, двох ногах.

Рухлива гра.

16

О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).

Загально-розвивальні вправи без предметів. Комплекс для формування правильної постави. Різновиди ходьби. Різновиди бігу.

ЗФП: вправи на положення тіла в просторі.

Біг з низького старту до З0 м. Стрибки у довжину з місця.

Рухлива гра .

17

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів. Комплекс для формування правильної постави. Різновиди ходьби. Різновиди бігу.

ЗФП: вправи на положення тіла в просторі. Елементи акробатики: групування лежачи.

Біг з низького старту до З0 м. Стрибки у довжину з місця.

Рухлива гра .

18

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів. Комплекс для формування правильної постави. Різновиди ходьби. Різновиди бігу.

ЗФП: вправи на положення тіла в просторі. Елементи акробатики: групування лежачи.

Біг з низького старту до З0 м. Стрибки у довжину з місця.

Рухлива гра .

19

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів. Комплекс для формування правильної постави. Різновиди ходьби. Різновиди бігу.

ЗФП: вправи на положення тіла в просторі.

Стрибки у довжину з розбігу 5—7 кроків способом «зігнувши ноги».

Рухлива гра .

20

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс фіз­культурної паузи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу.

ЗФП: ходьба із пришвидшенням та уповільненням.

Вправи для м'язів нижніх кін­цівок та збільшення рухливості кульшових суглобів.

Стрибки у довжину з розбігу 5—7 кроків способом «зігнувши ноги».

Рухли­ва гра.

21

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс фіз­культурної паузи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу.

ЗФП: ходьба із пришвидшенням та уповільненням, приставним кроком правим і лівим боком.

Вправи для м'язів нижніх кін­цівок та збільшення рухливості кульшових суглобів.

Стрибки у довжину з розбігу 5—7 кроків способом «зігнувши ноги».

Рухли­ва гра.

22

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс фіз­культурної паузи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу.

ЗФП: ходьба із пришвидшенням та уповільненням, приставним кроком правим і лівим боком.

Стрибки у довжину з розбігу 5—7 кроків способом «зігнувши ноги».

Рухли­ва гра.

Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики. Вправи для оволодіння навичками пересувань. Вправи для опанування навичками володіння м’ячем. (26 год.).

23

О.В. ТМЗ: «Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).»

ЗРВ в русі.

ЗФП. Ходьба на носках, п'ятах. навичками пересувань: ходьба широкими кроками, зі зміною частоти кроку.

Положення тіла у просторі: сіди (нахили тулуба з різними положеннями ніг).

Рухли­ва гра.

24

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з гімнастичною палицею.

ЗФП: ходьба на носках, п'ятах, ходьба з високим підніманням стегна. Біг з високим підніманням стегна, із закиданням го­мілок. Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад, крок галопу.

Положення тіла у просторі: сіди (перехід із сіду на правому стегні у сід на лівому стегні).

Рухлива гра.

25

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з прапорцями. Загально-розвивальні вправи в русі.

ЗФП: ходьба на носках, п'ятах. навичками пересувань: ходьба широкими кроками, зі зміною частоти кроку. Біг з високим підніманням стегна. Танцю­вальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад.

Положення тіла у просторі: упори (перехід із упору присівши в упор стоячи, із упору лежачи в упор боком і навпаки).

Рухливі ігри та естафети.

26

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами.

Ходьба на нос­ках, п'ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді.

ЗФП. Біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілки, зі зміною напрямку, лазіння; подолання штучних перешкод.

Положення тіла у просторі: виси (підтягування у висі лежачи).

Рухливі ігри та естафети

27

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами.

Ходьба на нос­ках, п'ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді.

ЗФП. Біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілки, зі зміною напрямку, лазіння; подолання штучних перешкод.

Рухливі ігри та естафети.

28

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами.

Ходьба на нос­ках, п'ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді.

ЗФП. Біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілки, зі зміною напрямку, лазіння; подолання штучних перешкод.

Рухливі ігри та естафети.

29

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з обручем.

ЗФП. Ходьба «змійкою». «Чов­никовий» біг 4 х 9 м.

Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад; крок галопу.

Лазіння по гімнастичній стінці однойменним та різнойменними способами.

Рухливі ігри та естафети.

З0

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з обручем.

ЗФП. Ходьба «змійкою». «Чов­никовий» біг 4 х 9 м.

Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад; крок галопу.

Лазіння по гімнастичній стінці однойменним та різнойменними способами.

Рухливі ігри та естафети.

31

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою, викрути рук зі скакалкою.

ЗФП. Ходьба «змій­кою», ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук. Біг з різних вихідних положень.

Лазіння по гімнастичній стінці з вантажем на голові.

Метання малого м’яча у щит (мішень).

Рухливі ігри та естафети.

32

О.В. ТМЗ. Формування ключової компетентності – «Соціальна та громадянська компетентність».Загально-розвивальні вправи зі скакалкою, викрути рук зі скакалкою.

ЗФП. Стрибки зі скакалкою. Ходьба «змій­кою», ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук. Біг з різних вихідних положень.

Лазіння по гімнастичній стінці з вантажем на голові.

Метання малого м’яча у щит (мішень).

Рухливі ігри та естафети.

33

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою, викрути рук зі скакалкою.

ЗФП. Стрибки зі скакалкою. Ходьба «змій­кою», ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук. Біг з різних вихідних положень.

Лазіння по гімнастичній стінці з вантажем на голові.

Метання малого м’яча у щит (мішень).

Рухливі ігри та естафети.

34

О.В. ТМЗ «Правила безпеки під час занять баскетболом». Загально-розвивальні вправи з гімнастичною палицею. Комплекс для формування правильної постави.

ЗФП. Вправи з великим м’ячем: кидки м’яча знизу із положення сидячи та стоячи, передавання і ловіння м’яча двома руками від грудей (у колі, парах, трійках). Ведення м'яча на місці двома руками.

Перелазання через перешкоди, висотою до 100 см.

Рухливі ігри та естафети.

35

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з гімнастичною палицею. Комплекс для формування правильної постави.

ЗФП. Вправи з великим м’ячем: кидки м’яча знизу із положення сидячи та стоячи, передавання і ловіння м’яча двома руками від грудей (у колі, парах, трійках). Ведення м'яча на місці двома руками.

Перелазання через перешкоди, висотою до 100 см.

Рухливі ігри та естафети.

36

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з гімнастичною палицею. Комплекс для формування правильної постави.

ЗФП. Вправи з великим м’ячем: кидки м’яча знизу із положення сидячи та стоячи, передавання і ловіння м’яча двома руками від грудей (у колі, парах, трійках). Ведення м'яча на місці двома руками.

Перелазання через перешкоди, висотою до 100 см.

Рухливі ігри та естафети.

37

О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).

Загально-розвивальні вправи зі обручем. ЗФП. Ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук, чергую­чи з присіданнями, нахилами.

Вправи з великим м'ячем: елементи баскетболу (тримання, передачі м'яча, ловіння м'яча, ведення м'яча).

Рухливі ігри та естафети.

38

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі обручем.

ЗФП. Ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук, чергую­чи з присіданнями, нахилами.

Вправи з великим м'ячем: елементи баскетболу (тримання, передачі м'яча, ловіння м'яча, ведення м'яча).

Рухливі ігри та естафети.

39

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі обручем.

ЗФП. Ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук, чергую­чи з присіданнями, нахилами.

Вправи з великим м'ячем: елементи баскетболу (тримання, передачі м'яча, ловіння м'яча, ведення м'яча).

Рухливі ігри та естафети.

40

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з обручами. Комплекс фізкультурної паузи.

ЗФП. Ведення м'яча в кроці правою і лівою рукою. Ведення м'яча на місці однією рукою .

Рухливі ігри та естафети.

41

О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Ініціативність і підприємливість».

Загально-розвивальні вправи з обручами. Комплекс фізкультурної паузи.

ЗФП. Ведення м'яча в русіі правою і лівою рукою. Ведення м'яча на місці однією рукою .

Рухливі ігри та естафети..

42

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з обручами. Комплекс фізкультурної паузи.

ЗФП. Ведення м'яча в кроці правою і лівою рукою. Ведення м'яча на місці однією рукою .

Рухливі ігри та естафети.

43

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами.

ЗФП. Стрибки на місці з поворотами на 45, 90, 180 градусів.

Передача м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою рукою з одночасними кроками

Рухливі ігри та естафети.

44

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами.

ЗФП. Стрибки на місці з поворотами на 45, 90, 180 градусів.

Передача м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою рукою з одночасними кроками.

Рухливі ігри та естафети.

45

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами.

ЗФП. Стрибки на місці з поворотами на 45, 90, 180 градусів.

Передача м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою рукою з одночасними кроками

Рухливі ігри та естафети.

46

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами.

ЗФП. Стрибки через довгу скакалку, яка обертається вперед.

Передача м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою рукою з одночасними кроками

Рухливі ігри та естафети.Рухлива гра .

47

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами.

ЗФП. Стрибки через довгу скакалку, яка обертається вперед.

Передача м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою рукою з одночасними кроками

Рухливі ігри та естафети.

48

О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Уміння вчитися впродовж життя».

Загально-розвивальні вправи на місці.

Підсумковий урок за семестр. Визначення резервних мож­ливостей учнів за видами, що визначають рівень розвитку основних фізичних якостей.

Рухливі ігри та естафети.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.