Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Виховні заходи з теми прав дитини. Практичні кейси
»
Взяти участь Всі події

Календарно - тематичне планування уроків англійської мови для 4 класу за підручником Smart Junior 4 ( І семестр)

Англійська мова

Для кого: 4 Клас

20.11.2021

309

22

0

Опис документу:

Календарно - тематичне планування уроків англійської мови для учнів 4 класу за підручником Smart Junior 4, 3 години на тиждень ( І семестр). У плануванні є прописані змістові лінії та ключові компетентності.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

4 Form (1 семестр/ 3 години)

Smart Junior” Г. Мітчелл


Мовний інвентар

Комунікативна компетентність


Ключові

компе-тентності

Примітка


Дата

Тема і підтема ситуативно-го спілкування

Урок в НМК

Очікуваний результат

Мовленнєві зразки

Фонетика


Лексика


Граматика

Сприймання на слух

Усна взаємодія

Зорове сприймання


Писемне продуку-вання
Starter1


Привіт. Давай знайомитися


1

Знають команди, дії, назви кольорів та одягу

Bміють будувати запитання та відповіді з дієсловом can


What`s your name? /I am…

How are you?/ I am fine, thanks


Букви, звуки

Дії,коман-ди, шкільні речі, рахунок

 

Bпp. 1 c. 5


Bnp. 2 c.5

Впр. 3 с. 6

Робота в зошиті з друкова-ною основою

СІМ

СГК2


Розкажи про свою сім’ю


2

Can you tell me about…? 

] [I:]

[ȵ]

[ʃ]


Повтор. вивч. ЛО (сім’я, одяг, кольори)

Can you…? 

Bnp. 6 c. 7

Bnp.7 с.7

Впр. 8 с.8

Впр7 с.7

Робота в зошиті з друкова-ною основою

СІМ

СГКUnit 1: Where Are You From?

Інтегровані змістовні лінії:

Громадянська відповідальність: розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок, вибудовує товариські стосунки з іншими, усвідомлює свої права та обов’язки, виявляти ціннісне ставлення до природи під час подорожей. Здоров’я і безпека: виявляє відповідальне ставлення до власного здоров’я, розуміє правила безпечної поведінки та здорового способу життя, обирає правильні і безпечні способи подорожування. Екологічна безпека і сталий розвиток: піклування про довкілля, розуміння сталого розвитку. Підприємливість і фінансова грамотність: вміння правильно спланувати свій день, обрати оптимальний вид транспорту.


3


Країни світу


1

Знають назви країн та національнос-тей.

Вміють розповідати про себе і своїх друзів, висловлюють свої почуття і ставлення, використовуючи іноземну мову.

Вміють розповіти про своє хоббі та улюблені справи своїх друзів.

Вміють читати і розуміти зміст коротких історій з теми.

Розуміють на слух тексти з теми та вміють будувати запитання і відповіді до них.
I am from…

He /she is from…

Where are you from?

[æ]
Ukraine, the UK, the USA, Mexico, Brazil, Korea, China
Впр. 1, с. 9
Bnp. 2 с. 9
Впр. 1, с. 9
Робота в зошиті з друкованою основою


СІМ

СГК


4


Країни світу і національ-ності

2

 I am from…

He /she is from…

[b], [d],  [ks]Ukrainian, British, American, Mexican, Brazil, Korean

He – his,

She – herBnp.1 c. 10

Впр. 3 с. 11

Bnp. 2,4 c.11

Bnp. 2 c.11

Робота в зошиті з друкованою основою

СІМ ІП

ОССК


5


Наш світ. Хоббі

3

He lives in…This is…His hobby is…

[ju], [u]

Ice-skating rink, ice-skate, play chess, play football, go shopping, play computer games

He – his,

She – herBnp.1 c. 12

Розповідь про свій день за опороюBnp.1 c. 12

Робота в зошиті з друкованою основоюСІМ СГК

ІЦК
6


Наш світ. Хоббі

4

I always…

He never…

She usually…

[i:], [i]Never, usually, sometimes, always

Особові займен-никиBnp.3c. 13

Впр.4 с.13

Впр.2 с.13

Робота в зошиті з друкованою основоюСІМ СГК


7


Улюблені заняття5

Нe is playing.

What are you doing?

:], []Sport gamesНові ЛО

Bnp.1 c. 14Робота в зошиті з друкованою основоюСІМ СГК
8


Робота над проектом. Розповідь про себе6

I live…

I have got…

Have you got…

[ʤ]Повторення ЛО (сім’я, хоббі)

He\She likes (plays, swims)…Впр.2 с.15

Впр. 1 с.15

Робота в зошиті з друкованою основоюСІМ ІП

ІЦК


9


Цікаві історії7

Вміють зрозуміти команди і завдання в усному мовленні .

Вміють правильно записати короткі повідомлення з теми, надати коротку інформацію про себе та навколишній світ.

[t] [d]New, scared, children, see

Впр.1 с.16

Впр.1 с.16

Робота в зошиті з друкованою основою

СІМ СДМ


10


Вчимося правильно вимовляти слова. Робота з фоніксами

8

Where is…?

[s] [z] [ıs] [ız]

Множина іменників

He\She likes, swims, washesВпр. 1,2 с.18

Activities

Впр. 1,2 с.18

Впр. 1,2 с.18

Робота в зошиті з друкованою основоюСІМ СГК


11


Повторення і узагальнен-ня

9

What sports do you do? What do you usually do in the morning?

[ks]

Повтор.

вивч .ЛО (країни і національ-ності)Впр 1. с 19

Впр 2,3 с 19

Впр. 3 с. 25

Робота в зошиті з друкованою основоюСІМ

ІЦК
12


Повторення і узагальнен-ня10

What is your hobby?

Do you like…?

Where are you from?

[ŋ], [n]Повтор. вивч. ЛО (країни, національності, спорт)

Впр. 1,2,3 с. 20Впр. 3 с. 20Робота в зошиті з друкованою основою

СІМ ІП


13


Діагносту-вальна робота №1

11

СІМ
Unit 2: It`s My Life

Інтегровані змістовні лінії:

Громадянська відповідальність: формування навичок проявляти толерантність щодо інших учасників освітнього процесу, різноманітних способів діяльності і думок, побудова товариських стосунків з іншими; враховувати думку інших дітей при виборі спільного відпочинку. здоров’я і безпека: розуміє необхідність дотримання чистоти та порядку у власному помешканні,. Екологічна безпека і сталий розвиток: піклування про довкілля, розуміння сталого розвитку. Підприємливість і фінансова грамотність: вміння планувати свій день, знати професії та розуміти обов’язки людей, що ними займаються.

 

14


Професії

1

Знають назви шкільних предметів, вміють назвати свій шкільний розклад.

Розповідають про улюблені шкільні предмети свої та друзів.

Вміють записати короткі розповіді про школу та шкільні справи.

Вміють розповіти про свій дім, меблі у кімнатах, записати свої розповіді за допомогою іноземної мови.

Вміють читати і розуміти зміст коротких історій з теми.

Розуміють на слух тексти з теми та вміють будувати запитання і відповіді до них.

What do you want to be?


[t], [d]

 Writer, police offi-cer,astro-naut, photographer

a/an

Bnp. 1 c.21

Впр. 2 с. 21

Bnp1,2 c. 21

Робота в зошиті з друкованою основоюСІМ СГК

ІП
15


Шкільний розклад2

 I like…

I don`t like… Do you like…?

Буквосполу- чення  arPE, art, maths, geography, social studies, history, timetable

How often do you have…?

Впр. 1с. 23Впр. 2, 3 с. 23Впр. 1c.23Робота в зошиті з друкованою основою

СІМ СГК
16


Мій улюбле-ний шкільний предмет

3

I like…

I don`t like…

My favourite lesson is…

[ d]Повтор .вивч. ЛО

(розклад)Повтор вивч ЛО

(шкільні предмети)Розповідь за опорою

Текст My Favourite Lesson

Робота в зошиті з друкованою основою

СІМ

ІЦК
17


Мій дім. Кімнати4

This is…

She lives in…

[j], [ð], [tʃ] Kitchen, bathroom, bedroom, living room, garage,bal-cony, rug, coffee table

Впр. 1 с.24

Впр. 3 с. 25Впр. 2 с.24

Впр. 1 с.24

Робота в зошиті з друкованою основою

СІМ СГК


18


Шкільні події 5 

 

Let`s do…

 [l][i:] 

 

[р]

Have a nice party, Sport Day, School party

  

 Впр. 1 с.26 

  

Робота в зошиті з друкованою основою

СІМ СГК ОССК
19


Робота над проектом. Шкільна вечірка

 6

 Let`s play…

Let`s have…

[m], [ð] [е]

In, on, underВпр. 1 с. 27

Впр. 1 c. 27

Робота в зошиті з друкованою основоюСІМ СГК

УВУЖ
20Цікаві історії7

 [θ]

 Country, put, collect, gym

 

Впр. 1с. 28

Впр. 1 с. 28Робота в зошиті з друкованою основою

СІМ


21Вчимося правильно вимовляти слова. Робота з фоніксами

8

Where is…?

It`s in…

[eə]

Впр. 1с. 30Впр. 2 с. 30Робота в зошиті з друкованою основою

СІМ


22Повторен-ня і узагальне-ння

9

How often does she have…?

What do you want…?

u]

Приймен-ники

How often does she have…?Впр. 1 с. 31Впр. 2 с. 31

Робота в зошиті з друкованою основою

СІМ СГК


23Повторен-ня і узагальне-ння

10

What do you want to be?

How often do you have..?

[r] [ə]

Повтор. вивч. ЛО (кімнати, професії, шкільні свята)

What do you want to be?

Впр. 1,2,3,4 с. 32

Впр. 7 с. 32

Робота в зошиті з друкованою основоюСІМ УВУЖІП


24Цікавий світ. Міжнарод-ний день11

Where is he from?

Where does she live?

По картках

Art gallery,opera, performance, market, castleВпр.1 с. 33Впр.2 с.33Впр.1 с.33

Робота в зошиті з друкованою основоюСІМ

ІЦК


25Цікавий світ. Подорожі

12

Which is the capital of…?

Is it in China?

По картках

Travel, capital city, huge, statue, tower, palace, touristВпр 1 с..34Впр 2 с..34

Робота в зошиті з друкованою основоюСІМ УВУЖ ОССК


26Діагносту-вальна робота 213СІМ


Unit 3: In The Past

Інтегровані змістовні лінії:

Громадянська відповідальність: формування члена громади й суспільства, ефективно взаємодіяти разом у сім’ї, групі, в парі, розвивати в учнів готовність до співпраці, демонструвати себе як учасника малої громади — свого класу, проявляти толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок, побудова товариських стосунків з іншими; здоров’я і безпека: розуміє необхідність дотримання чистоти та порядку у власному помешканні. Екологічна безпека і сталий розвиток: піклування про довкілля, розуміння сталого розвитку. Підприємливість і фінансова грамотність: вміння планувати свій день.
27Вітаємо у Стародав-ньому Єгипті
1


Вміють називати частини тіла.


Знають особливості побудови розповідних, заперечних і запитальних речень у минулому часі.


Вміють дати на них коротку відповідь.What do you know about mummies?

По картках

Mummy, pyramid, stomach, body, dry, wrap, brain, face, Egypt

Past Simple Tense/ дієслова у минулому часі.Впр.2 с.35Впр.1 с. 35

Робота в зошиті з друкованою основою

СІМ ОССК
28Вивчає-мо Єгипет. Минулий час дієслів2

Did you seein the past?- Yes, I did/No, I didn`t

[ʃ] [tʃ]

Do a project, teach, draw, wake up

Запиталь-ні речення в минулому часі. Непра-вильні дієслова.

Впр. 1,3,4 с.36Впр.2 с. 37Впр.2 с. 37Робота в зошиті з друкованою основою

СІМ ОССК


29Правите-лі древньо-го Єгипту


3

Можуть запитати розповісти про свої справи та справи своїх друзів у минулому часі.

 Вміють записати короткі висловлювання з теми.

Розуміють короткі тексти для читання, вміють дати відповіді на запитання до них.

Розуміють на слух короткі автентичні тексти з теми.

How old was he?

What was his name?

[d]

Treasure, die, gold, mosquito, bite, tomb

Минулий час неправильних дієслів.

Впр.1, с.38

Впр. 3 с.39

Впр. 2 с.39Впр.2 с.39Робота в зошиті з друкованою основою

СІМ СГК ОССК


30


Як змінився Єгипет до сьогодні. Цікаві факти про країну

4

There are…

There were…

The weather was…

People wore...

[ʌ]

Розповіді в минулому часі. Непра-вильні дієслова

Впр. 1,2 с. 40

Впр. 1,2 с. 40Робота в зошиті з друкованою основоюСІМ УВУЖ ОССК


31


Робота над проектом. Лист про минулу чи уявно минулу мандрівку в Єгипет5

It was…

They were… [h]

Повтор .вивч. ЛО (подорож)

Минулий час. Розповідні речення в минулому часі.Впр. 1с. 41

Впр.2,3

с. 41Впр.1 с.41

Робота над проектомСІМ

ІЦК

ІП


32


Цікаві історії6

 

[ʃ]Повтор. вивч. ЛО (подорож)

Classmatesprince, ring

Минулий час. Розповідні речення в минулому часі.Впр.1 с. 42

Впр.1 с. 42

Робота в зошиті з друкованою основою

СІМ СГК

33


Вчимося правильно вимовля-ти слова. Робота з фоніксами

7d], [d]Повтор .вивч. ЛО (подорож)Минулий чаc. Заперечні реченняВпр. 1,2 с. 44

Впр. 2 с. 44Впр. 2 с. 44Робота в зошиті з друкованою основою

СІМ СГК

34


Повторен-ня і узагальне-ння8

 What did you do yesterday?

 [l]

Повтор. вивч. ЛО (подорож,активно-сті)

 Минулий час. Розповідні і запитальні речення.

Впр. 2 с. 45Впр. ,3 2 с. 45Впр. 1 с. 45Робота в зошиті з друкованою основою

СІМ СГК

35


Повторен-ня і узагальне-ння

9 Did he/she…

yesterday?

Yes, I did/No, I didn`tu]

Повтор. вивч. ЛО (подорож,активно-сті неправильні дієслова)

Минулий час. Розповідні і запитальні речення.

Впр. 1,2,3,4 с. 46

Впр. 5 с. 46

Робота в зошиті з друкованою основоюСІМ СГК36


 Діагнос-тувальна робота

3  10

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

   

 СІМ

Unit 3: Eating Right

Інтегровані змістовні лінії:

Громадянська відповідальність: формування умінь ефективно взаємодіяти разом у групі, в парі, розвивати в учнів готовність до співпраці, проявляти толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок, побудова товариських стосунків з іншими. Здоров’я і безпека: вміє розрізнити здорову та шкідливу їжу ,розуміє необхідність правильного та здорового харчування. Екологічна безпека і сталий розвиток: піклування про довкілля, розуміння сталого розвитку. Підприємливість і фінансова грамотність: вміє скласти просте меню на кожен день.37


Продукти харчуван-ня1

Знають назви продуктів харчування

Вміють назвати корисну і шкідливу їжу, скласти меню на день.

I want….

We need… [θ]

Basket, peach, kiwi, butter, fill,

 What do you want to eat?

What do we need?Впр. 1 с. 47

Впр. 1,2 с. 47

Впр. 1 с. 47

Робота в зошиті з друкованою основою

СІМ

УВУЖ ЕГЗЖ

39


Вікторина здоров’я3

How many meals do you eat every day?

[j]A cup of tea, a bar of chocolate, a glass of milk, meal, hour

How many…?

How much…?

Впр. 3 с. 51

Впр. 2 с. 50 Впр. 4 с. 51

Впр. 1 с. 50

 Робота в зошиті з друкованою основоюСІМ СГК ЕГЗЖ

40


Готуємо обід4

Вміють записати короткі розповіді та висловлювання з теми.Вміють читати і розуміти зміст коротких історій з теми.

Розуміють на слух тексти з теми та вміють будувати запитання і відповіді до них.

Вміють вести простий діалог про здорову їжу, харчування протягом дня, улюблені продуктиWhat are these?

What do you need…?

How much…?

u]

A slice of bread, yoghurt, bowl, plate, spoon, fork, knife

Впр. 1 с. 52 Робота в зошиті з друкованою основоюСІМ

ІЦК
41


Робота над проектом. Створен-ня меню на день5

What did you have for…?

[ᴂ]

Breakfast, lunch, snack, dinner, grains, vegetables, fruit, meat, beansВпр. 1,2

с. 53

Робота над проектомСІМ

ІП ЕГЗЖ
42


Цікаві історії

6

Would you like…?

I`d like…

[ʌ]Visit, famous, musician, concert, amusement park ridesВпр.1 с.54

Впр. 2,3 с. 55

Впр. 2,3 с. 55

 Робота в зошиті з друкованою основоюСІМ УВУЖ ЕГЗЖ
43


Вчимося правильно вимовля-ти слова. Робота з фоніксами7[ɔı]

Впр.1, 2

с. 56

Впр.1, 2

с. 56

Впр. 2

с. 56

 Робота в зошиті з друкованою основоюСІМ
44


Повторен-ня і узагальне-ння8

Have you got…?

What`s in your…?

[ð]

Повтор. вивч. ЛО (продукти харчуван-ня)Впр.1 с. 57

Впр. 2,3

с. 57

Впр. 2 с. 57

 Робота в зошиті з друкованою основоюСІМ ЕГЗЖ
45


Повторен-ня і узагальне-ння

9

How many…?

How much…?

[ə]

Повтор. вивч. ЛО (продукти харчуван-ня)

Впр. 1,2,3,4 с. 58

Впр. 4 с. 58

 Робота в зошиті з друкованою основоюСІМ
46


Цікавий світ. Блог про харчуван-ня

10 He lives…

He eats…

He drinks…

[ȵ] Повтор. вивч. ЛО (продукти харчуван-ня)Впр. 1 с. 59Впр. 1,2 с. 59 Робота в зошиті з друкованою основою

СІМ ОССК

УВУЖ

47


Цікавий світ. Здорове харчуван-ня11

They are good for…

They have got…

По карткахWalnuts, strong, vitamin, heart, halfВпр.1 с. 60

Впр. 2 с. 60

Впр. 1 с. 60

 Робота в зошиті з друкованою основоюСІМ

ІЦК
48


Діагностувальна робота №4

12     

 

СІМ

49


Робота з Європей-ським мовним портфоліо

13СІМ

УВУЖ
Ключові компетентності згідно програми з іноземних мов:

  1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами (СДМ)

  2. Спілкування іноземними мовами (СІМ)

  3. Математична компетентність (МК)

  4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях (КПНТ)

  5. Інформаційно - цифрова компетентність (ІЦК)

  6. Уміння вчитися упродовж життя (УВУЖ)

  7. Ініціативність і підприємливість (ІП)

  8. Соціальна та громадянська компетентності (СГК)

  9. Обізнаність та самовираження у сфері культури (ОССК)

  10. Екологічна грамотність і здорове життя (ЕГЗЖ)Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.