Календарно-тематичне планування "Природознавство" 5 клас, Т.В. Коршевнюк

Природознавство

Для кого: 5 Клас

24.09.2020

2120

1

244

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з природознавства для 5 класу на 2018-2019 навчальний рік (за підручником Т.В. Коршевнюк, В.І. Баштовий. За заг. редакцією О.Г. Ярошенко. 2018 р.) (І семестр) розроблено згідно Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Природознавство. 5 клас (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

Природознавство

5 клас

70 годин (2 години на тиждень): I семестр — 32 години, II семестр — 38 годин.

Навчальна програма: Природознавство. 5 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Навчальний підручник: Коршевнюк Т.В. Природознавство : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т.В. Коршевнюк, В.І. Баштовий; за заг. ред.. О.Г. Ярошенко. – К. : Генеза, 2013.

Дата

Зміст навчального матеріалу

Примітки

1 семестр

ВСТУП (6 год)

Науки, що вивчають природу.

2.09.

Джерела природознавчої інформації.

Практичне заняття. Ознайомлення з різними типами довідкових видань з природничих наук.

9.09.

Методи вивчення природи.

4.09

Обладнання для вивчення природи.

11.09.

Значення природничо-наукових знань для людини.

Практичне заняття. Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень і дослідів.

16.09.

Захист навчального проекту «Жива і нежива природа навколо нас».

18.09.

Розділ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС (15 год)

Тіла навколо нас. Характеристики тіла.

23.09.

Практична робота. Вимірювання маси й розмірів різних тіл.

25.09.

Речовини, їхні фізичні властивості.

30.09.

Властивості твердих тіл, рідин і газів.

2.10

Атоми і хімічні елементи. Молекули.

7.10

Рух молекул. Дифузія.

7.10

Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні речовини.

9.10

Органічні й неорганічні речовини.

16.10

Чисті речовини та суміші. Способи розділення сумішей.

21.10

Практичне заняття. Розділення сумішей фільтруванням.

23.10

Явища природи. Фізичні явища, їхня різноманітність. Повторюваність явищ в природі. Механічні і теплові фізичні явища.

4.11

Магнітні та електричні фізичні явища. Звукові та світлові фізичні явища.

6.11

Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття.

11.11

Захист навчального проекту «Опале листя: користь чи шкода?».

13.11

Урок узагальнення і систематизації.

18.11

РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ (8 год)

Небо і небесна сфера. Небесні тіла.

20.11

Зорі та сузір’я.

Практичне заняття. Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.

25.11

Сонце.

27.11

Сонячна система.

27.11

Планети.

2.12

Планети-гіганти.

2.12

Зоряні системи – галактики.

4.12

Всесвіт і його складові.

9.12

Астрономія – наука про Всесвіт. Освоєння космосу.

11.12

Захист навчального проекту «Наш дім – Сонячна система».

16.12

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.

18.12

2 семестр

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ (37 год)

Тема 1. Земля як планета (16 год)

Виникнення і будова планети Земля.

23.12

Форма і розміри Землі.

13.01

Внутрішня будова Землі.

15.01

Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

20.01

Способи зображення Землі. Масштаб.

22.01

Схожість і відмінність карти з глобусом.

Практичне заняття. Ознайомлення з глобусом і картою.

27.01

Рухи Землі. Пори року.

29.01

Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту.

3.02.

Властивості ґрунту, догляд за ґрунтом.

3.02

Повітря. Властивості повітря.

5.02

Значення повітря.

10.02

Вода на Землі. Властивості води.

12.02

Колообіг води.

17.02

Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини.

19.02

Розчини в природі. Значення води в природі та життєдіяльності людини.

24.02

Узагальнення та систематизація матеріалу теми.

26.02

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів (15 год)

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.

3.03

Різноманітність організмів. Рослини.

5.03

Тварини. Різноманітність тварин.

10.03

Гриби.

12.03

Практичне заняття. Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, тварин, грибів, за допомогою атласів-визначників.

17.03

Бактерії.

Практичне заняття. Ознайомлення з найбільш поширеними й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості.

19.03

Умови життя на планеті Земля. Вплив на організми чинників неживої природи.

31.03

Вода і тепло в житті організмів. Періодичні зміни умов середовища.

2.04

Наземно-повітряне середовище та його мешканці.

7.04

Водне середовище та його мешканці.

9.04

Ґрунтове середовище та його мешканці.

14.04

Чинники живої природи.

21.04

Екосистеми.

23.04

Захист навчального проекту «Вирощування найвищої бобової рослини».

28.04

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості (екскурсія).

5.05

Тема 3. Людина на планеті Земля (7 год)

Людина – частина природи. Зміни в природі.

7.05

Зміни в природі, що виникають внаслідок природних чинників і діяльності людини.

12.05

Екологічні проблеми та їх вирішення.

14.05

Охорона природи. Червона книга України.

19.05

Практична робота. Складання Червоної книги своєї місцевості.

21.05

Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.

Захист навчального проекту «Смітити не можна переробляти».

26.05

Підсумковий урок.

28.05

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця