Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Календарно-тематичне планування підготовки майбутніх першокласників "Happy English"

Англійська мова

Для кого: Дошкільнята (5-6 років)

13.08.2021

149

3

0

Опис документу:
Це календарно-тематичне планування підготовки майбутніх першокласників щодо вивчення англійської мови. В плануванні розміщені основні теми, які діти будуть вивчати протягом першого року навчання в школі.
Перегляд
матеріалу
Отримати кодПрограма підготовки

майбутніх першокласників

"Happy English"ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасний зміст дошкільної та позашкільної освіти передбачає гармонійний та всебічний розвиток дитини за умови здійснення педагогічного процесу на засадах гуманізації та демократизації, зокрема, закон «Про позашкільну освіту». Базовий компонент та чинні програми дошкільної освіти орієнтують педагогів на впровадження у практику цілісного підходу до розвитку, виховання і навчання дитини, який передбачає формування життєздатної, свідомої, всебічно розвиненої, творчої особистості. Навчання іноземної мови є не обов’язковим , але бажаним компонентом дошкільної освіти. Таке навчання є важливим засобом гармонійного розвитку особистості, формування її життєвої компетенції.

Навчання дошкільників англійської мови - це особливий вид освітньої діяльності. В процесі навчання мова виступає водночас предметом і провідним засобом навчання. У процесі навчання діти не вивчають складових частин незнайомої мови, а одразу опановують її як засіб спілкування.

Усі малята спочатку з радістю починають вивчення нової мови, та вже через кілька занять у більшості цей інтерес може зникнути. Адже у дошкільників ще не сформовані ті види мотивації, що дають змогу їм розуміти, яке вагоме значення матиме знання іноземної мови у їхньому майбутньому дорослому житті, тому методично грамотно організований педагогічний процес має відповідати запитам сучасності та спрямовуватися на розвиток у дитини якостей, необхідних їй у майбутньому житті для реалізації себе як члена суспільства і неповторної індивідуальності зі своїми специфічними запитами, планами самореалізації та створенням власної концепції життєтворчості.

Враховуючи все зазначене вище створено програму підготовки майбутніх першокласників «Happy English». Програма є адаптованою, в основу якої покладено основні підходи до організації педагогічної діяльності та тематичні розділи сучасної програми з англійської мови дітей дошкільного віку (Т. М. Шкваріна). Основна увага в програмі приділяється розвитку мовних, розумових та пізнавальних здібностей дитини, формування особистості через залучення до культури та побуту іншого народу, розвиток творчих здібностей. Також у ній пропонуються широкі можливості для формування пізнавальної, соціально-моральної, комунікативно-мовленнєвої, емоційно-ціннісної компетентності дошкільнят.

Головними принципами програми є:

 • Відповідність завданням освіти і виховання дітей дошкільного віку, насамперед збереження їх фізичного і психічного здоров’я, послідовної гуманізації, демократизації та гуманітаризації освітньо-виховного процесу;

 • Відповідність навчального матеріалу рівню анатомо-фізіологічного, психічного та інтелектуального розвитку дітей;

 • Врахування рівня знання рідної мови і мовленнєвого розвитку дітей;

 • Врахування пропедевтичного, підготовчого характеру вивчення іноземної мови у дошкільному навчальному закладі;

 • Забезпечення ігрового характеру навчальної діяльності дітей під час навчання;

 • Науковість;

 • Доступність;

 • Комунікативна спрямованість;

 • Особистісна орієнтація;

 • Взаємопов’язане (інтегроване) навчання видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння) та мовної підготовки, (фонетика, лексика, граматика);

 • Інтеграція змісту і технології навчання.Головна мета навчання іноземної мови у позашкільному навчальному закладі – формування в вихованців комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з їх віковими можливостями.

Навчання дошкільників англійської мови - це передовсім система певним чином організованої педагогом цільової ігрової діяльності, що сприяє розвиткові і вихованню дитини, реалізації нею у процесі такої діяльності нагромадженого досвіду і сформованих якостей для засвоєння необхідного обсягу англомовних знань та вмінь. Тобто мета дошкільного навчання передбачає реалізацію виховних, розвивальних, освітніх та практичних цілей. Процес навчання англійської мови має бути засобом соціалізації дитини, допомагати розкрити її особистий потенціал з урахуванням індивідуальних особливостей.Комунікативна компетенція особистості базується на мовленнєвій, мовній, соціокультурній, навчальній компетенціях. Мовленнєва компетенція дошкільника інтегрує компетенції в аудіюванні та говорінні, є вмінням адекватно і доречно користуватися мовою у конкретних ситуаціях. Мовна компетенція поєднує у собі фонетичну, лексичну та граматичну компетенції. Соціокультурна компетенція містить країнознавчу та лінгвокраїнознавчу компетенції. Навчальна компетенція передбачає сформованість навчальних умінь.

Викладені принципи і розуміння мети навчання визначають підходи до особливостей формування комунікативної компетенції дошкільника. У процесі дошкільного навчання дитина здобуває лише початкові мовленнєві уміння, що базуються на елементарних англомовних знаннях, рецептивних слухових, лексичних та граматичних навичках. Мовний матеріал дитина засвоює лише як засіб оформлення або розуміння висловлювань у процесі спілкування. Під час ігрової навчальної діяльності діти опосередковано долучаються до основ соціокультурної та навчальної компетенцій англомовного спілкування.Завдання навчання :

 • Викликати у дітей інтерес до вивчення англійської мови і підтримувати цей інтерес впродовж усього періоду навчання ;

 • Цілеспрямовано навчати спілкування англійською мовою у межах комунікативного мінімуму, що пов'язаний зі світом дитинства;

 • Залучати мовленнєвий досвід дітей спілкування рідною мовою для перенесення на спілкування англійською і навпаки;

 • Актуалізувати у процесі навчання позитивні риси характеру, формувати новоутворення культури спілкування, прояви загальнолюдських моральних якостей;

 • Ознайомлювати дітей з елементами соціокультури Великої Британії та США;

 • Формувати ставлення до довкілля, що передбачає відкритість, толерантність, повагу до інших народів, виключає забобони, стереотипи, дискримінацію.Зміст програми

Добір змісту навчального матеріалу проведено з урахуванням:

 • Забезпечення наступності дошкільного та раннього шкільного англомовного навчання;

 • Мотивації змісту та характеру спілкування дітей старшого дошкільного віку;

 • Частотності лексики дітей цього віку і насамперед частотності вживання дієслів та іменників;

 • Забезпечення повторюваності оперування дібраними для вивчення лексичними одиницями та мовленнєвими функціями;

 • Поступово наростання складнощів матеріалу та мовленнєвих функцій.

Тому на дошкільний етап навчання дібрано сфери спілкування (тематика), лексичні одиниці (поняття), комунікативні функції, які описують категорії поведінки, характерні для дітей дошкільного віку, і які будуть повторно опрацьовуватися на заняттях з іноземної мови у молодших класах школи. Послідовність опрацювання ситуацій спілкування (тем ) визначена логікою ускладнення комунікативних функцій - спочатку формуються навички привітання, прохання, знайомства, а далі оперування предметами, виконання дій, повідомлення тощо.

Дана програма підготовки майбутніх першокласників передбачає навчання дітей 5-6 років у групах початкового рівня тривалістю з жовтня по квітень. Заняття проводяться раз або двічі на тиждень. Відповідно до Закону «Про позашкільну освіту» тривалість занять для цієї вікової групи становить 30 хв. Кількість дітей у групі до 10 осіб.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

підготовки майбутніх першокласників

до вивчення англійської мови
(діти дошкільного віку, 5
- 6 років)


# з/п

Розділ програми

Тематика занять

Кількість занять

1

Давайте познайомимося

Привітання Прощання

Знайомство

Виконання команд

Рахунок до 10

Кольори

5

2

Різні іграшки та ігри

Іграшки

Дайте мені іграшку

Моя улюблена іграшка

5

3

Домашні тварини

Домашні тварини

Це моя домашня тварина

Якого кольору твоя тварина?

5

4

Дикі тварини

Дикі тварини

Екзотичні тварини

Ходимо до зоопарку

5

5

Продукти харчування

Продукти харчування

Овочі

Фрукти

Ягоди

5

6

Частини тіла

Частини тіла

Що в мене є?


5

7

Родина

Члени родини

Хто в мене є?

Сімейний альбом

5

8

Шкільне життя

Шкільне приладдя

Що в мене є?

5

Повторення вивченого матеріалу4Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.