Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з української мови для учнів 5 класу на І семестр

Опис документу:
Матеріал для вчителя-словесника

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

Українська мова

1 клас

( 3,5 год на тиждень + 0,5 год. на підсиленя)

(10 год – резерв годин для використання на розсуд учителя)

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розробленана основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)

Автори: Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, К.В. Таранік-Ткачук / К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

У розвантаженніпрограми (2015 р.) брали участь: Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Новосьолова В. І., Сидоренко В. В., Тарасенко О. О., Усатенко Г. О., Оперчук О. П., Мельник М. М., Ткачова Г. В., Глазова О. П., Панасенко Н. М.

В оновленні програми брали участь: Глазова О. П., Романенко Ю. О., Голуб Н. Б., Кондесюк Т. В., Котусенко О. Ю., Мельниченко О. М., Михайловська Н. А., Панченков А. О., Пчеляна Л. В

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

4

4

Письмо:

переказ

1

1

твір

-

1

Правопис:

диктант

1

1

Усний твір,діалог

усний переказ,читання вголос

зп

ур.

Зміст уроку

Дата проведення

Примітка

Повторення вивченого в початкових класах(2 + 1 год резерв)+ 1 год. вступ

1

1

Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України

2

2

Текст. Зміст, заголовок тексту. План тексту. Поділ тексту на речення.

3

1

РМ. № 1.Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості.

4

3

Слово як компонент речення. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення

5

2

РМ. № 2.Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів

6

4

Лексичне значення слова

Лексикологія (8 год. + 1год. повторення)

7

1

Лексикологія. Лексичне значення слова. Тлумачний словник. Однозначні й багатозначні слова

8

2

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значенні

9

3

РМ. № 3.Складання усного описупредмета за картиною.

10

3

Лексична помилка та умовне позначення її

11

4

Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, пароніми)

12

4

РМ. № 4.Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом

13

5

РМ.№ 5.Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом).

14

6

РМ. № 6.Контрольний докладний письмовий переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми

15

5

Групи слів за значенням (омоніми)

16

6

Групи слів за значенням (омоніми)

17

7

Аналіз контрольного письмового переказу. Використання синонімів, антонімів, омонімів, паронімів у мовленні. Ознайомлення зі словниками.

18

1

Контрольна робота № 1. «Повторення вивченого в початкових класах. Лексикологія» (тести).

19

8

Тренувальні вправи

20

7

РМ. № 7.Складання й розігрування діалогуетикетного характеру з використанням синонімічних етикетних формул вітання, прохання, вдячності (у музеї, бібліотеці, магазині, спортзалі та ін.) з урахуванням віку та статусу співрозмовника

Будова слова. Орфографія (9 + 1год. повтор. )

21

1

Значущі частини слова. Основа слова і закінчення.

22

2

Корінь як значуща частина слова.

23

3

Корінь слова. Спільнокореневі слова.

24

4

Спільнокореневі слова і форми слова

25

8

РМ. № 8.Редагування речень, що містятьспільнокореневі слова й форми одного слова.

26

5

Незмінні й змінні слова.

27

9

РМ. № 9.Створення казки, текст якої містить слова, що надають слову значення збільшеності та згрубілості

28

10

РМ.№ 10.Складання опису тварини для Вікіпедії та опису тварини як героя оповідання (усно). Порівняння складених висловлень.

29

6

Префікс як значуща частина слова.

30

11

РМ. № 11.Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).

31

7

Написання префіксів пре-, при-, прі-

32

12

РМ. № 12. Конструювання речень-компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-.

33

8

Суфікс як значуща частина слова.

34

9

Узагальнення і систематизація з розділу «Будова слова. Орфографія». Розбір слова за будовою.

35

2

Контрольна робота № 2. «Будова слова. Орфографія» (тести і завдання).

Графіка. Орфоепія. Орфографія (30 год. + 2 на повтор. 25 год. І семестр)

36

1

Звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки

37

2

Приголосні тверді та м'які, дзвінкі та глухі. Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г

38

3

Приголосні тверді та м'які, дзвінкі та глухі. Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г

39

4

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт

40

5

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ

41

6

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ

42

7

Склад. Наголос.Орфоепічний словник і словник наголосів.Орфоепічна помилка

43

8

Наголос.

44

9

Вимова ненаголошених й наголошених голосних. Ненаголошені е, и, о в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

45

13

РМ.№. 13. Особливості будови розповіді та елементарного роздуму.

46

10

Позначення на письмі ненаголошених голосних е, и та о перед складом із наголошеним уу коренях слів.

47

11

Орфограма. Орфографічна помилка, її умовне позначення Орфографічний словник (практично)

48

12

Орфограма. Орфографічна помилка, її умовне позначення (практично)

49

3

Контрольна робота № 3. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тести і завдання)

50

14

РМ. № 14. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

51

15

РМ. № 15. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною»

52

13

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних

53

14

Спрощення в групах приголосних

54

15

Спрощення в групах приголосних

55

16

Уподібнення і спрощення в групах приголосних(продовж.)

56

17

Вимова префіксів роз-, без-.

57

18

Чергування [о]-[а],[е]-[і],[е]-[и]; [о],[е] з [і].

58

19

[и], [і] після [ж], [ч], [ш] та [г], [к], [х] у коренях слів. [е], [о] після [ж], [ч], [ш].

59

20

Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з*], [ц*], [с*]

60

4

Контрольна робота № 4. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тести і завдання).

61

21

Основні випадки чергування у-в, і-й, з-із-зі (правила милозвучності)

62

22

Вимова префіксів з-, зі-, с-, роз- (розі-)

63

1

Контрольний диктант № 1. Навчальне читання мовчки

64

16

РМ. № 16.Виразне читання текстів з дотриманням правил орфоепії

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»