Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з розвитку мовлення. 7клас

Інклюзивна освіта

Для кого: 7 Клас

20.09.2021

320

42

0

Опис документу:

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ 7 клас. (105 год, 3 год на тиждень).

Календарно-тематичне планування складено відповідно до Програми з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / І.М. Омельченко, Л.О. Федорович. – К, 2016. – 113 с.

Адаптовано до потреб дитини.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ 7клас


(105 год, 3 год на тиждень)

(інклюзивна форма навчання за програмою спеціального загальноосвітнього навчального закладу для дітей із затримкою психічного розвитку)Календарно-тематичне планування складено відповідно до Програми з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / І.М. Омельченко,

Л.О. Федорович. – К, 2016. – 113 с.


Адаптовано до потреб дитини, учня 7-А класу.з/п

Дата

Тема заняття

Примітка

1


Обстеження мовлення учнів. Будова і рухливість артикуляційного апарату. Стан загальної та дрібної моторики.


2


Психічні процеси: увага, пам’ять, цілеспрямовані процеси.


3


Звуковимова. Стан фонематичного сприймання, слухової уваги, вміння чути себе.


4


Словниковий запас. Граматична будова мови. Читання. Письмо.
МОДУЛЬ І. ЛІНГВОПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СПІЛКУВАННЯ


5


Розвиток немовленнєвих процесів. Складання завдання партнеру, відгук про роботу.


6


Розвиток мовленнєвих процесів. Механізмів мовного аналізу та синтезу при порівнянні мовних одиниць.


7


Аналіз і відтворення речення, сприйнятого на слух з відомою й новою інформацію.


8


Основні типи інтонаційних конструкцій і визначення їх на слух у тексті.


9


Логічний наголос, поділ тексту на частини.


10


Монологічне мовлення. Часи дієслів. Теперішній час.


11


Переказ тексту за простим і складним планами.


12


Співвідношення звукових одиниць мови і графічних одиниць письма (звуків і букв).


13


Правопис коренів слів, префіксів, суфіксів.


14


Правопис закінчень слів. Запис учнями своїх думок.


15


Повторення
МОДУЛЬ ІІ. УСНЕ ЗВ'ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ


16


Вдосконалення фонематичного компонента мовлення. Фонематичний і звукобуквенний аналіз слів.


17


Складання текстів за поданим початком. «Я серед друзів».


18


Вдосконалення граматичного компонента мовлення. Минулий час. Зміна дієслів минулого й майбутнього часу.


19


Написання листа.


20


Відмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу. Роздум на тему «Роль природи в житті людини»


21


Активні і пасивні дієприкметники. Читання мовчки, відповіді на запитання по прочитаному


22


Відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу.


23


Словотворення дієприкметників та їх використання у мовленні. Робота з деформованим текстом.


24


Дієприслівники доконаного і недоконаного видів. Читання оповідань, переказ.


25


Прийменники у простих реченнях. Виразне читання віршів


26


Сполучники сурядності й підрядності у простих і складних реченнях


27


Читання мовчки. Аудіювання. Письмові відповіді по змісту прочитаного


28


Повторення


29


Вдосконалення лексичного компонента мовлення. Розрізнення і розуміння на слух слів, речень різної структури


30


Поділ прослуханого тексту на частини, розуміння його змісту. Виокремлення ключових слів і їх запис


31


Тексти діалогічного й монологічного характеру. Виокремлення ключових слів і їх запис


32


Вдосконалення зв’язного мовлення. Діалогічне мовлення. Читання в ролях.


33


Діалог дискусійного характеру. Доповнення діалогу (орієнтовно

8-10 реплік).


34


Монологічне мовлення. Відтворення готового тексту переказів

(навчальні й контрольні) за простим планом


35


Переказ тексту за складним планом. Аналіз тексту.


36


Складання твору-опису зовнішності людини


37


Повторення
МОДУЛЬ ІІІ. ПИСЕМНЕ ЗВ'ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ


38


Корекція і розвиток письма на основі фонетичного принципу.

Аналіз і коментування написання слів.


39


Розрізнення на слух дзвінкості – глухості свистячих – шиплячих звуків (ч-ц) і їх складових (ч-ть, ц-с).


40


Практична робота (списування, словниковий та слуховий диктант).


41


Корекція і розвиток письма на основі морфемного принципу.

Аналіз і коментування орфограм суфіксів.


42


Написання суфіксів дієприкметників: -н- та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження.


43


Аналіз і коментування написання суфіксів дієприкметників: -н- та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження.


44


Орфограми -н- та -нн- у прислівниках и та і в кінці прислівників, прислівників на -о ,-е, утворених від прикметників і дієприкметників.


45


Розвиток письма. Слуховий диктант.


46


ПовторенняВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.