Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Створюємо квести та вебквести для роботи у класі та дистанційно
»
Взяти участь Всі події

календарно-тематичне планування (інклюзивна освіта)

Інклюзивна освіта

Для кого: 1 Клас

14.09.2019

3510

297

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з розвитку психомоторики та сенсорних процесів у дітей з помірною розумовою відсталістю 1 клас Програма спеціальних корекційних занять (Підготовчий, 1-4 класи) Розробила : Жук Т.Я, вчитель вищої категорії, вчитель-методист СПІ №16 м.Київ. Укладач: Трикоз С.В., старший науковий співробітник лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Затверджую:

Директор школи

Календарно-тематичне планування на

навчальний рік з розвитку психомоторики та сенсорних процесів у дітей з розумовою відсталістю

для індивідуального навчання класу

Програма спеціальних корекційних занять (Підготовчий, 1-4 класи) Розробила : Жук Т.Я, вчитель вищої категорії, вчитель-методист СПІ №16 м.Київ. Укладач: Трикоз С.В., старший науковий співробітник лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

Назва заняття(тема уроку)

Кіл.год.

Дата

1

Розвиток моторики(4г)

Розвиток великої моторики (ходьба по накресленому коридору (30 см.), кидання і ловля м'яча). Виконання дій і рухів за допомогою педагога. Розвиток координації рухів. Розвиток кінестетичної та кінетичної пам‘яті.

2

Розвиток узгодженості дій і рухів різних частин тіла за допомогою педагога (повороти з рухами рук, ходьба зі зміною напрямку, тощо). Виконання дій і рухів за інструкцією педагога. Розвиток стійкості уваги. Розвиток мисленнєвих операцій на основі послідовного виконання рухових дій. Розвиток обсягу та точності довільної пам‘яті. Розвиток рухових якостей (гнучкості, спритності, сили, швидкості). Формування почуття рівноваги

3

Розвиток дрібної моторики. Розвиток координації рухів кисті рук і пальців. Пальчикова гімнастика. Обводка долоні та пальців олівцем за допомогою дорослих. Розвиток навичок володіння письмовим приладдям (олівцем, ручкою). Корекція психофізичного напруження.

4

Обведення за трафаретом (внутрішньому і зовнішньому) і штрихування. Складання малюнка шляхом наклеювання готових форм. Розвиток просторового орієнтування на площині аркуша паперу (розташування елементів малюнка за зразком з урахуванням місця розміщення). Розвиток дрібної моторики та зорово-моторної координації. Розвиток самоконтролю діяльності (порівняння свого виробу із зразком). Розвиток просторового орієнтування на площині аркуша паперу в процесі виготовлення аплікаці

5

Тактильно-рухове сприйняття(3г)

Визначення на дотик величини предмета (великий - маленький). Дидактична гра «Чарівний мішечок». Розвиток тактильного сприймання на основі формування перцептивних дій (умінь обстежувати предмети за формою, розміром).

6

Вправи з розкачування пластиліну. Контурна аплікація з пластиліну і шматочків кольорового паперу. Розвиток умінь виконувати трудові операції за наочною опорою (показом, малюнком).

7

Вправи нв координацію рухів руки та очей (нанизування намиста, зав'язування вузликів). Розвиток дрібної моторики, зорово-моторної координації

8

Сприйняття форми, величини, кольору; конструювання предметів(12г)

Призначення предметів. Шкільні предмети та приладдя. Уявлення про розмір. Розвиток процесів пізнавальної діяльності – уяви, уваги, пам‘яті шляхом формування у школярів нових знань про призначення шкільного приладдя.

9

Поняття: «великий – малий». «Рожева башта». Вправа: будування башти відповідно зменшенню розмірів кубів. Збагачення словникового запасу новими словами- назвами.

10

Вправа «Малювання великих і маленьких фігур». Вправа «Розклади круги від найбільшого до найменшого».

11

Поняття «довгий – короткий». «Червоні штанги». Вправа «Побудувати штанги відповідно збільшення (зменшення) їх розмірів».

12

Поняття «високий - низький». Вправи «Намалюй ялинку». Завдання « Стань по росту». Розвиток мовлення шляхом засвоєння слів – назв величин (високий, низький, однакові по росту). Розвиток умінь діяти з урахуванням довжини предметів.

13

Поняття «товстий – тонкий». Гра на сприймання товщини на площині (на малюнках). Формування уявлень про пласкі та об‘ємні предмети.

14

Формування уявлення про колір. Основні кольори (червоний, синій, жовтий, зелений). «Кольорові таблички»: знаходження пар одного кольору. Введення в активний словник слів-назв кольорів (червоний, синій, жовтий, зелений). Введення в пасивний словник: білий, чорний.

15

Формування поняття про форму. Виділення ознак форми. Класифікація предметів (круглі, трикутні, квадратні). "Світ навколо нас".

16

Колективна робота «Казковий палац» з використанням геометричних фігур: квадрата, круга, трикутника. Складання розповіді-казки.

17

Формування стереогностичного почуття. Геометричні тіла: куб, шар. Колективна робота: «Відгадай геометричні тіла на дотик».

18

Зв‘язок з реальним життям: предмети в навколишньому середовищі певної форми. Формування уявлень про відмінність форм предметів навколишнього середовища.

19

Ігри на відстані з розпізнаванням геометричних форм. Дидактична гра «Кошик з предметами». Сортування.

20

Розвиток зорового сприймання і зорової пам’яті (4г)

Формування навичок зорового аналізу та синтеза (обстеження предметів, що складаються з 3-4 деталей, за інструкцією педагога). Розвиток уваги під час аналізу предмета. Розвиток мовлення на основі збагачення словника новими прикметниками, дієсловами.

21

Розвиток мислення на основі групування спільних і відмінних ознак предметів.

22

Розвиток вміння аналізувати зразок, порівнювати малюнки.

23

Збагачення словника назвами вивчених кольорів

24

Сприйняття особливих властивостей предметів (4г)

Розвиток дотику (температурні відчуття: холодний – гарячий - теплий), позначення словом своїх відчуттів.

25

Смакові відчуття (солодкий, солоний, гіркий, кислий). Дидактична гра «Дізнайся за смаком». Позначення словом своїх відчуттів. Групування предметів за смаковими ознаками.

26

Ознайомлення дітей з характерними запахами предметів та об’єктів живої й неживої природи (приємний - неприємний запах, відсутність запаху). Дидактична гра «Визначити за запахом».

27

Сприйняття поверхні: гладкий - шорсткий. Тіла, що плавають. Розвиток зорового, тактильного сприймання на основі формування перцептивних дій

28

Розвиток слухового сприймання і слухової пам’яті(3г)

Розвиток слухового сприймання. Диференціація «голосний – тихий». Матеріал «Шумові коробочки».

29

Виділення і розрізнення звуків навколишнього середовища. Ознайомлення з побутовими шумами і з шумами природи. Дидактична гра «Дізнайся на слух»

30

Розрізнення музичних звуків і звуків навколишнього середовища (шелест листя, скрип снігу, шум шин).

31

Сприйняття простору(2г)

Знаходження, показ і по можливості називання основних частин тіла та обличчя на ляльці, м'якій іграшці (різного розміру). Орієнтування на власному тілі (права/ліва / рука/нога, права/ліва частина тіла). Розвиток спостережливості, аналізу, узагальнення, порівняння, пізнавальної активності шляхом формування уявлень про схему власного тіла.

32

Орієнтування в приміщенні (класна кімната). Визначення розташування предметів у приміщенні. Формування зорового, кінестетичного та тактильно-вібрацйного контролю при виконанні рухової дії. Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових параметрів рухів.

33

Сприйняття часу(2г)

Впізнавання і по можливості називання найпростіших явищ погоди (холодно, тепло, йде дощ, йде сніг). Зображення відповідних явищ природи за допомогою імітаційних дій. Розвиток наочно-дійового та наочно-образного мислення шляхом сприймання, обстеження, аналізу погодних явищ.

34

Пори року. Подорож у казку. 12 місяців. Зміна пори року. Частини доби (ранок, день, вечір, ніч). Формування уявлення про взаємозв‘язок частин доби з діяльністю людини (в день діти грають, навчаються, вночі – сплять).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.