Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно-тематичне планування Фізика та хімія в побуті 8 клас

Інклюзивна освіта

Для кого: 8 Клас

08.09.2020

1182

96

0

Опис документу:
Вивчення фізики і хімії у побуті дає змогу уточнити і розширити уявлення учнів про навколишній світ.Навчання фізики і хімії у побуті відбувається на міжпредметному рівні, що передбачає здійснення зв’язку з іншими предметами, які вивчаються у спеціальній загальноосвітній школі. Календарно-тематичний план передбачає роботу учителя з різними джерелами інформації для ефективної підготовки до уроків.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з Фізики та хімії в побуті

Укладено відповідно до Навчальних програм для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (6-7клас) Фізика та хімія в побуті ,затверджених Міністерством освіти і науки України Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України

Укладачі: Татьянчикова І.В, Співак Л.А.Київ – 2016

8 клас

(68годин, 2 год. на тиждень за програмою,

17,5 год. (0,5год. на тиждень за планом))

п/п

Дата

Зміст уроку

Лабораторні і практичні роботи

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

Домашнє завдання

1

2

3

4

5

6

7.Фізичні властивості газів

1

Фізичні властивості газів. Використання фізичних властивостей газів людиною

розвиток системи узагальнених поглядів на основі знань про фізичні властивості газів та особливості їх використання людиною

І. § 6.

2

Горючі і негорючі гази. Запобіжні заходи в поводженні з газами

розвиток пізнавальної активності шляхом формування уявлень про горючі і негорючі гази, на основі усвідомлення можливих негативних наслідків для людини та середовища через необережне поводження з горючими й отруйними газами

3

Розширення і стиснення газів при нагріванні й охолодженні. Порівняння з розширенням і стисненням твердих тіл і рідин. Тепле повітря легше холодного.

розвиток пізнавальної активності на основі спостережень за розширенням газів під час нагрівання та стисненням під час охолодження;

І.§ 2.

ІІ. § 4.

4

Конвекція газів, її використання в народному господарстві. Рух повітря в природі – вітер. Флюгер. Використання сили вітру людиною: вітряні млини, парусні судна, човни

розвиток образного мислення на основі формування в учнів розуміння застосування конвенції у промисловості та будівництві; розвиток мовлення

І. § 6.с.29 експериментальне завдання.

ІІ. § 6

5

Теплопровідність повітря. Повітря – поганий провідник тепла. Використання цієї властивості повітря в побуті, техніці: одяг людей, подвійні рами в приміщеннях. Порівняння теплопровідності повітря з теплопровідністю твердих і рідких тіл

розвиток логічного мислення шляхом формування розумових операцій: класифікації, порівняння, співставлення

І. §5.с.23-24

6

Тиск повітря. Атмосферний тиск. Використання властивостей повітря в народному господарстві:

а) нагнітальний насос; будова, принцип дії, використання;

б)всмоктувальний насос, будова, принцип дії, використання;

в) розпорошувач (розпилювач)

  1. Практичні роботи із шлангом, піпеткою, насосом, надувним м’ячем.

розвиток самостійності у процесі проведення дослідів; розвиток практичних навичок користуватися барометром, манометром

ІІІ. § 25,26

IV. §14,15

7

Склад повітря. а) властивості кисню: прозорий, безколірний газ, не горить, підтримує горіння, необхідний для дихання;

б) властивості вуглекислого газу: прозорий, безколірний, важчий за повітря, каламутить вапняну воду, не підтримує горіння, необхідний для дихання

  1. Одержання кисню.

  2. Одержання вуглекислого газу.

розвиток пізнавальної активності шляхом формування знань про властивості газів; розуміння корисного (кисень) і шкідливого (вуглекислий газ) значення газів

V. §23

ХV. с.59-63

Тематичне оцінювання

ІІІ ЕЛЕМЕНТАРНІ ВІДОМОСТІ З МЕХАНІКИ

1. Механічний рух.

8

1. Механічний рух. Види рухів: поступальний, коливальний, обертальний2.Швидкість. Визначення середньої швидкості руху

розвиток пізнавальної активності шляхом формування знань про різні види рухів; розвиток логічного мислення;

формування практичних навичок обчислення середньої швидкості руху;

ІІІ.§6,8,11,12,13

С.94 пит.2,3,4

9

Взаємодія тіл. Сила. Інерція. Зважування тіл. Тиск

Визначення ваги тіла за допомогою динамометра

розвиток пізнавальної активності ;

формування вміння виконувати вимірювальні операції

ІІІ.§14,15,18,22;

с.110,ЛР№6

10

4.Елементи статики. Момент сили. Рівновага тіл. Центр ваги. Стійкість тіл

розвиток уміння виділяти головне у завданні, користуватись здобутою інформацією у практичній діяльності

ІІІ. §18,20,34

11

5.Важелі

Двоплечий важіль. Рівноплечий важіль. Елементи важеля: точка опори, два плеча Використання рівноплечих важелів: гойдалка, терези, коромисло. Нерівноплечний важіль: ножиці, щипці, лом, ручка для тисків тощо

Рівноплечі і нерівноплечі важелі. Робота з ножицями: різання паперу, картону. Робота з лінійками різної довжини.

розвиток логічного мислення шляхом формування вмінь порівнювати предмети, виділяти подібні та відмінні їх властивості

ІІІ. §34

12

Односторонній важіль. Прості механізми, які ґрунтуються на дії одностороннього важеля: лом, лапа, гайковий ключ, кусачки. Зручність в роботі і економія сил при використанні важелів

Практична лабораторна робота з переміщення тягарів, використання важелів, інструментів, принцип роботи яких ґрунтується на дії важелів.

розвиток образного мислення на основі формування в учнів розуміння призначення та використання важелів людиною

ІІІ. §34с.226-227,ЛР№11

6. Блоки

13

Нерухомий блок, будова і дія блока. Використання нерухомого блока. Співвідношення шляху дії сили и висоти. Піднімання вантажу

Рухомий блок. Будова, дія, використання. Співвідношення сили в шляху. Механізми, робота яких ґрунтується на принципі дії блоків: лебідка, журавель, підйомні крани та ін.

Поліспасти. Визначення поліспастів. Піднімання важких тягарів за допомогою поліспастів. Використання поліспастів в різних механізмах

Лабораторна робота з дослідження властивостей рухомого і нерухомого блоків.

розширення та уточнення понять про блоки, особливості їх застосування людиною у промисловості

ІІІ. §35

14

Похила площина. Будова, використання, виграш у силі. Залежність виграшу в силі від висоти похилої площини. Жолоби, транспортери, драбини та ін.

Практична робота з піднімання тягарів за допомогою простих механізмів: блока, важелів, похилої площини.

розвиток образного мислення на основі формування розуміння особливостей використання похилої площини

ІІІ. §36,с.238-239,ЛР№12

7. Клин

15

Будова клина. Розділювальний клин (сокира, долото, ніж, плуг та ін.). Клин для розклинування (кувалда, колун). Дія клина, інструменти, в яких діє принцип клина

Практична частина: приготування бутербродів за допомогою ножів з різними типами клинів.

Формування уміння поводитися з інструментами відповідно з технікою безпеки; формування навичок правильного використання фізичних термінів у процесі проведення лабораторних робіт

ІІІ. §36

8. Види передач

16

Пасова і ланцюгова передачі, їх будова. Ведучий і ведений шківи. Сполучення з ведучим валом. Шківи однакових і різних діаметрів. Залежність швидкості обертання від її діаметра. Перехресна пасова (ланцюгова) передача. Напрям обертання веденого і ведучого шківів. Використання пасової і ланцюгової передач в станках, машинах: токарний станок, електроплитка, швейна машина, сільськогосподарська машина та ін.

Зубчаста передача. Будова зубчастої передачі. Шківи однакового і різного діаметра. Принцип дії, галузь використання

розвиток логічного мислення на основі формування умінь аналізувати різні типи передач залежно від розміщення осей шківів та їх призначення (ланцюгова, зубчаста, конічна, рейкова, черв’ячна)

ХIV, с. 124,138,158,167

9. Види з’єднань

17

Рухомі і нерухомі з’єднання. Рознімні і не рознімні з’єднання. Використання різних видів з’єднань при виготовленні різних виробів в шкільних майстернях

узагальнення на основі співставлення різних видів з’єднань, розуміння їх використання; розвиток мовлення

ХIV,с.87

18

Підсумковий урок

Тематичне оцінювання

Джерела інформації

І. Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар,Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий,

О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара,С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016.

ІІ. Фізика: підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. Навч. Закл./ В.Д. Сиротюк- Київ: Генеза, 2016

ІІІ. Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий,

Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во

«Ранок», 2015.

IV. Сушинська І.Т.

Фізика в побуті. 6 клас. Методичний посібник для дітей зі складними вадами розвитку. 2010. – 49 с.

V. Хімія 7 клас Попельhttps://pidruchnyk.com.ua/739-popel-himiya-7-klas-2015.html; §23

VІ. З чого складається повітря. Іванченко Ю. П. ,Потапенко Н. І.

//режим доступу// https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1448

VІІ. Властивості вуглекислого газу// https://www.youtube.com/watch?v=UwdnUlSW08A

VІІІ. Кирик Л. А. К 43 Фізика-7. Фізика-7. Методичні матеріали для вчителя. — Харків: Гімназія, https://schoolphysics.ucoz.ua/book/Metodika7Ukr03.pdf

ІХ.Борщ.С.В.https://vseosvita.ua/library/pasova-i-lancugova-peredaci-ih-budova-28688.html

Х. Па́сова передача. Матеріал з Вікіпедії

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0

ХІ.  Механізми передачі обертального руху./http://lysogorschool-1.narod.ru/saenko_yrok.htm

ХІІ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0

ХІІІ. https://fizhim8pob.blogspot.com/2020/

ХIV. Саєнко М.О., Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Технічна механіка» http://mkdgma.org.ua/wpcontent/uploads/2018/02/%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%86%D0%87-3.pdf

ХV. Попель П. П Хімія:підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Попель П. П., Крикля Л. С.- К.:

© ВЦ «Академія», 2010 , с.59-63

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.