Сьогодні відбувся
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

Календарно-тематичне планування для 2 класу "Smart Junior 2"

Англійська мова

Для кого: 2 Клас

13.08.2021

213

25

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування для 2 класу за підручником видавництва MM Publications "Smart Junior 2" на І-ІІ семестр з урахуванням діагностичних робіт після кожної теми. План разрахован на три години на тиждень.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


Навчальний рік __________________ Семестр ________ Вчитель ________________________________________ Клас _____________ Підручник: Smart Junior 2 forUkraine


уроку

Дата/

уроки

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Інтегровані змістові лінії

Усна і письмова взаємодія

Мовний інвентар

Очікувані результати навчання

Сприймання на слух/Зорове сприймання

Усна/письмова взаємодія

Лексичний діапаз он

Граматика/Фонетика

1

1a We are back, p. 4

Шкільне життя

Розуміти і виконувати прості інструкції

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує пісню та виконує завдання (вказує на відповідну літеру)

Групове обговорення малюнку

Book, pen, pencil, ruler

Орфографія та вимова нових слів

Spell “B-O-O-K”.

Розуміє повільне та чітке мовлення з довгими паузами

2

1a We are back, p. 5

Шкільне життя

Розуміти і виконувати прості інструкції

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну гру

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (ordering)

Рольова гра ‘Spelling’

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Орфографія та вимова нових слів

SpellB-O-O-K”.

Ставить і відповідає на прості запитання

3

1b We are back, p. 6

Шкільне приладдя

Називати предмети, що відносяться до шкільного приладдя

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії з новими членами колективу, толерантність щодо інших членів громади та їх майна

Прослуховує комікс та виконує завдання

Інсценування історії

Bag, rubber, computer, pencil case

What’s this?

What’s that?

Ставить і відповідає на прості запитання з метою ідентифікації предмету

4

1b We are back, p. 7

Шкільне приладдя

Називати предмети, що відносяться до шкільного приладдя

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (multiple choice)

Робота в парах : ставити та відповідати на запитання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Розпізнає знайомі слова, що позначають шкільне приладдя, у знайомому контексті

5

1c We are back, p. 8

Числа 1 - 10

Описувати кількість предметів

Підприємливість і фінансова грамотність: навчання раціонально використовувати час та ресурси


Прослуховує комікс та виконує завдання (вказує на відповідний малюнок)

Робота в групі: обговорення малюнку, підрахування кількості предметів

Numbers 1-10

What are these? – They are…

Розпізнає числа у знайомому контексті

6

1c We are back, p. 9

Числа 1 - 10

Описувати кількість предметів

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Читає комікс

Робота в парах: обговорення завдання, ставити та відповідати на запитання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Ставить і відповідає на запитання щодо кількості предметів

7

1 Story Time, pp. 10-11

Числа та кольори

Називати кількість предметів

Громадянська відповідальність:

вибудовувати товариські стосунки з оточуючими людьми

Прослуховує та інсценує історію

Робота в групі: ставить та відповідає на запитання

Star, welcome, kids

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає числа у знайомому контексті

8

1 Smart World 1, p. 12

Шкільне життя

Описувати предмети, що відносяться до шкільного приладдя

Громадянська відповідальність:

виявляти толерантне ставлення до інших людей

Прослуховує та читає короткі тексти, виконує завдання (matching)

Описує власне шкільне приладдя

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує прості речення з метою опису шкільного приладдя

9

1 Smart Time 1, p. 13

Числа 1-10

Називати число

Підприємливість і фінансова грамотність:уміти використовувати математичні методи (ребуси, шифри) для виконання поставлених завдань і досягнення цілей

Групова гра ‘Bingo

Робота в парах: розшифрування загадки

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Ставить і відповідає на запитання

10

1 Revision/ Now I can Section, pp. 14-15

Шкільне приладдя

Вказувати на певний предмет та описувати його

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Читає речення та виконує завдання (multiple choice)

Групова гра Whispers” (робота з флешкартами, називає колір предмету)

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає назви кольорів у знайомому контексті

11

Phonics (f/v)

p. 100

Улюблені герої

Правильно вимовляти і читати слoва, які починаються на звуки /f/, /v/

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує та повторює текст римованої історії (чант)

Співає пісню

feet, fat, fish, van, violin, vase

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає звуки /f/, /v/

12

Test 1

13

2a Party Time, p.16

Дозвілля (іграшки)

Називати іграшки, вказувати кількість

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує та співає пісню “Presents

Групова робота: надає відповіді на запитання щодо кількості іграшок

Present, doll, yo-yo, teddy bear, ball

How many…?

Розуміє знайомі слова у супроводі малюнків

14

2a Party Time, p.17

Дозвілля (іграшки)

Ставити та відповідати на запитання щодо кількості предметів

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (matching)

Робота в парах: обговорення малюнку у форматі «питання-відповідь»

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Ставить та відповідає на запитання щодо кількості предметів

15

2b Party Time, p. 18

Свято (день народження)

Вітати зі святом

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії з іншими членами суспільства

Прослуховує діалог-комікс та виконує завдання

Інсценування коміксу

Balloon, cake, lollipop, hat

What are these? – They are…

Ставить та відповідає на запитання щодо предметів

16

2b Party Time, p. 19

Свято (день народження)

Вітати зі святом

Підприємливість та фінансова

розуміти необхідність планування покупок на святкування в рамках бюджету

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (numbering)

Групова гра “Doodling”

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Продукує короткі фрази, вказуючи на певний предмет

17

2c Party time, p.20

Кольори

Називати колір

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії з іншими членами суспільства

Прослуховує діалог-комікс та виконує завдання (pointing)

Виконує завдання та називає кольори

Colours (orange, pink, brown, red etc)

What colour are they? – They are…

Розуміє назви кольорів у супроводі малюнків

18

2c Party time, p.21

Кольори

Називати колір

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Читає діалог-комікс, відповідає на запитання

Групова гра “Find the colour”

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Встановлює базовий соціальний контакт, надає відповіді на запитання

19

2 Lets play, p. 22

Дозвілля (іграшки)

Ставити та відповідати на запитання

Громадянська відповідальність:

виявляє толерантне ставлення до інших

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (pointing)

Робота в парах:рольова гра

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Are they…? – Yes, they are/ No, they aren’t

Ставить та відповідає на запитання щодо предметів

20

2 Project, p. 23

Свято (день народження)

Вітати зі святом

Громадянська відповідальність:

враховує думку товаришів при виборі того чи іншого відпочинку

Прослуховує та виконує інструкції

Рольова гра: підготовка вітальної картки та вітання партнера з днем народження

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Вітає зі святом, будуючи просте речення

21

2 Smart World 2, p. 24

Свято (день матері)

Вітати зі святом

Громадянська відповідальність:

оцінює власні вчинки та вчинки інших людей

Прослуховує та читає текст, відповідає на запитання

Робота в парах: опис малюнків

To make breakfast, card, to give, flower

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі фрази з метою опису подій

22

2 Smart Time 2, p. 25

Кольори

Називати та описувати кольори

Підприємливість і фінансова грамотність: уміння використовувати методи (аналіз і синтез) для виконання поставлених завдань і досягнення цілей

Прослуховує та читає речення, виконує завдання (matching)

Робота в парах: ставить та відповідає на запитання

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі фрази з метою опису предметів

23

2 Revision/Now I can, pp. 26-27

Свято (день народження)

Називати предмети, пов’язані зі святом

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (multiple choice)

Робота в парах: рольова гра Puzzle

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Ставить та відповідає на запитання щодо предметів

24

Phonics (m/n)

p. 101

Улюблені герої

Правильно вимовляти і читати слoва, які починаються на звуки /f/, /v/

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує та повторює текст римованої історії (чант)

Співає пісню

Monkey, mum, mouth, nose, nine, nurse

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає звуки /m/, /n/

25

Test 2

26

3a Home and family, p. 28

Я, моя родина і друзі

Представляти членів родини

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує пісню, виконує завдання (matching)

Групова гра “Whos that?”

father, mother, sister, brother

Whos that? – It’s my…

Розпізнає знайомі слова у супроводі малюнків та в контексті

27

3a Home and family, p. 29

Я, моя родина і друзі

Представляти членів родини

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (numbering)

Групова робота: представлення своєї родини згідно малюнку в усній формі

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Розповідає про членів своєї родини

28

3b Home and family ,p. 30

Я, моя родина і друзі

Ставити та відповідати на запитання щодо членів родини

Громадянська відповідальність:

вибудовує товариські стосунки з оточуючими людьми

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (pointing)

Інсценування діалогу

grandfather, grandmother, bird, friend

Is that your mother? – Yes, it is./No, it isn’t.

Розпізнає знайомі слова повсякденного вжитку в знайомому контексті

29

3b Home and family ,p. 31

Я, моя родина і друзі

Ставити та відповідати на запитання щодо членів родини

Громадянська відповідальність:

вибудовує товариські стосунки з оточуючими людьми

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (pointing)

Робота в парах: рольова гра

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Ставить та відповідає на запитання щодо членів родини

30

3c Home and family ,p. 32

Помешкання (умеблювання)

Вказувати на місцезнаходження предметів

Екологічна безпека і сталий розвиток:

Розуміння впливу наших дій, охайності/

неохайності на наше життя і життєдіяльність оточуючих

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (pointing)

Інсценування діалогу

puzzle, bed, wardrobe

Where’s the (puzzle)? – It’s in/on/under …

Розпізнає знайомі слова повсякденного вжитку в знайомому контексті

31

3c Home and family ,p. 33

Помешкання (умеблювання)

Вказувати на місцезнаходження предметів

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (multiple choice)

Робота в парах: опис малюнку у форматі «запитання-відповідь»

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Будує прості речення з метою встановлення місцезнаходження предмету

32

3 Storytime, pp. 34-35

Я, моя родина і друзі

Представляти членів родини

Громадянська відповідальність:

оцінює власні вчинки та вчинки інших людей

Прослуховує та читає комікс

Ставить та відповідає на запитання щодо змісту коміксу

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі фрази про членів родини

33

3 Smart World 3, p. 36

Помешкання (умеблювання)

Описувати власну кімнату

Громадянська відповідальність:

Усвідомлення унікальності кожної людини

Прослуховує та читає короткий текст та виконує завдання

Описує власну кімнату

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі фрази з метою опису помешкання

34

Smart Time 3, p. 37

Помешкання (умеблювання)

Вказувати на місцезнаходження предметів

Громадянська відповідальність:

усвідомлення важливості культурної спадщини і цінності різних країн

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (matching)

Групова робота: гра ”Where is it?

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує прості фрази та речення з метою опису помешкання

35

3 Revision/ Now I can, pp. 38-39

Я, моя родина і друзі

Представляти членів родини

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (numbering)

Опис малюнку в усній формі

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі фрази про членів родини

36

Phonics (æ/ɑ)

p. 102

Улюблені герої

Правильно вимовляти і читати слoва, які починаються на звуки /f/, /v/

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує та повторює текст римованої історії (чант)

Співає пісню

Cat, fat, hat, fin, fish, pink

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає звуки /æ/, /ɑ/

37

Test 3

38

4a Friends, p. 40

Я, моя родина і друзі

Називати кількість предметів

Підприємливість і фінансова грамотність:уміння використовувати математичні дані (цифри) для виконання поставлених завдань і досягнення цілей

Прослуховує та співає пісню, виконує завдання (matching)

Групове обговорення виконаного завдання

Numbers 11-20

To have got

Розпізнає числа у знайомому контексті

39

4a Friends, p. 41

Я, моя родина і друзі

Називати кількість предметів

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність


Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (multiple choice)

Робота в парах: опис малюнка

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Пише короткі фрази для надання базової інформації

40

4b Friends, p. 42

Домашні улюбленці

Називати тварин

Екологічна безпека і сталий розвиток: висловлюватись про важливість допомоги тваринам

Прослуховує комікс та виконує завдання (pointing)

Інсценування коміксу

Cat, dog, snake, rabbit

Have you got a…? – Yes, I have. / No, I haven’t.

Розпізнає знайомі слова у супроводі малюнків

41

4b Friends, p. 43

Домашні улюбленці

Називати тварин

Екологічна безпека і сталий розвиток: висловлюватись про важливість допомоги тваринам

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (matching)

Групова робота: проведення інтерв’ю щодо домашніх улюбленців

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Продукує прості фрази про себе, розповідаючи про домашніх улюбленців

42

Friends, p. 44

Зовнішність

Описувати людину

Громадянська відповідальність:

усвідомлення унікальності кожної людини

Прослуховує короткі тексти та виконує завдання (matching)

Робота в парах: опис малюнків

Fair hair, brown hair, green eyes, blue eyes

He / She has got…

Розпізнає знайомі слова у супроводі малюнків

43

Friends, p. 45

Зовнішність

Описувати людину

Громадянська відповідальність:

усвідомлювати унікальності кожної людини

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (numbering)

Робота в парах: опис зовнішності інших людей

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Продукує прості речення з описом зовнішності людей

44

4 Lets play, p. 46

Зовнішність

Описувати людину

Громадянська відповідальність:

усвідомлювати унікальності кожної людини

Прослуховує короткі тексти та виконує завдання (matching)

Групова гра “Guess who”: слухає опис зовнішності та вгадує людину

Mouth, nose, ears etc.

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Продукує прості речення з описом зовнішності людей

45

4 Project, p. 47

Зовнішність

Описувати тварину

Екологічна безпека і сталий розвиток:

цінує та бережливо ставиться до природи

Прослуховує презентації домашніх улюбленців від інших учнів

Групова гра “Whose pet”?

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує прості речення з описом тварин

46

4 Smart World 4, p. 48

Одяг

Описувати одяг

Громадянська відповідальність:

Усвідомлення важливості культурної спадщини України

Прослуховує та читає текст, виконує завдання

Робота в парах: описує одяг однокласників

Vyshyvanka, shirt, pattern

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує прості речення з описом одягу людини

47

4 Smart Time 4, p. 49


Зовнішність

Описувати тварину

Екологічна безпека і сталий розвиток:

цінує та бережливо ставиться до природи

Прослуховує та читає текст щодо тварин, виконує завдання

Групова робота: опис малюнку

Pond, duck, frog

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує прості речення з описом тварин

48

4 Revision/Now I can, p. pp. 50-51

Зовнішність

Описувати людину

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність


Прослуховує короткі тексти та виконує завдання (matching)

Писемне продукування: доповнює речення згідно малюнка

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує прості речення з описом зовнішності людей

49

Phonics (e/o)

p. 103

Улюблені герої

Правильно вимовляти і читати слoва, які починаються на звуки /e/, /o/

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує та повторює текст римованої історії (чант)

Співає пісню

bed, leg, red

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає звуки /e/, /o/

50

Test 4

51

First term Test

52

5a Animals, p. 52

Природа (тварини)

Вказувати кількість предметів

Екологічна безпека і сталий розвиток:

цінує та бережливо ставиться до тварин

Прослуховує пісню та виконує завдання (matching)

Групове обговорення прослуханої пісні

Parrot, monkey, hippo

How many …?

Розпізнає слова на позначення у супроводі малюнків

53

5a Animals, p. 53

Природа (тварини)

Ставити та відповідати на запитання

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну гру

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (matching)

Групова гра “Feel the animal”

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

I can…

Ставить та відповідає на запитання щодо кількості тварин

54

5b Animals, p. 54

Дозвілля

Ставити та відповідати на запитання щодо можливостей людини

Екологічна безпека і сталий розвиток:

цінує та бережливо ставиться до тварин

Прослуховує комікс та виконує завдання (pointing)

Інсценування коміксу

Swim, run, talk, fly

Can you…?

Ставить та відповідає на запитання щодо можливостей людини

55

5b Animals, p. 55

Дозвілля

Ставити та відповідати на запитання щодо можливостей людини

Здоров’я і безпека: розуміє базові правила безпечної поведінки

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (multiple choice)

Робота в парах: проведення інтерв’ю

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Ставить та відповідає на запитання щодо можливостей людини

56

5c Animals,

p. 56

Природа (дикі тварини)

Описувати тварин

Екологічна безпека і сталий розвиток:

цінує та бережливо ставиться до тварин

Читає та прослуховує тексти, виконує завдання (pointing)

Відповідає на запитання щодо прочитаного матеріалу

Elephant, penguin, crocodile, to jump

It can…

Продукує короткі фрази з описом тварин

57

5c Animals,

p. 57

Природа (дикі тварини)

Описувати тварин

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну гру

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (numbering)

Робота в парах Guess game

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Продукує короткі фрази з описом тварин

58

5 Storytime, pp. 58-59

Природа (дикі тварини)

Описувати тварин

Екологічна безпека і сталий розвиток:

висловлюється про важливість допомоги тваринам

Прослуховує та читає комікс, виконує завдання

Групове інсценування коміксу

climb, lion, zebra, leg, tail, tree, giraffe

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі фрази з описом тварин

59

5 Smart World 5, p. 60

Природа (дикі тварини)

Описувати тварин

Екологічна безпека і сталий розвиток:

цінує та бережливо ставиться до природи

Прослуховує та читає текст, виконує завдання (true/false)

Робота в парах: опис тварин

bison, horn, teeth, diver, beaver

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі фрази з описом тварин

60

Smart Time 5, p. 61

Природа (дикі тварини)

Описувати тварин

Екологічна безпека і сталий розвиток:

цінує та бережливо ставиться до природи

Читає речення та грає в гру “Boardgame

Опис тварин в усній формі

bear, river

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі речення на знайому тему

61

5 Revision/Now I can, pp. 62-63

Природа (дикі тварини)

Описувати тварин

Екологічна безпека і сталий розвиток:

цінує та бережливо ставиться до природи

Читає речення та виконує завдання (multiple choice activity)

Групова робота: проведення групового дослідження-інтервю

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі фрази з описом можливостей тварин

62

Phonics (ʌ)

p. 104

Улюблені герої

Правильно вимовляти і читати слoва, які починаються на звук /ʌ/

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує та повторює текст римованої історії (чант)

Співає пісню

duck, jumper, under

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає звуки /ʌ /

63

Test 5

64

6a My town, p. 64

Я, мої друзі та родина (населений пункт)

Називати місця у місті

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує та співає пісню, виконує завдання (matching)

Відповідають на поставлені запитання

pet shop, toy shop, school, park

There is a…

Розпізнає знайомі слова повсякденного вжитку у знайомому контексті

65

6a My town, p. 65

Я, мої друзі та родина (населений пункт)

Називати місця у місті

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну гру

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (numbering)

Робота в парах: гра Where are you?’ з мапою

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Розпізнає знайомі слова повсякденного вжитку у знайомому контексті

66

6b My town, p. 66

Я, мої друзі та родина (населений пункт)

Називати місця у місті

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії

Прослуховує комікс та виконує завдання (pointing)

Інсценування діалогу

Supermarket, hospital, cinema, police station

There are…

Продукує короткі речення з описом міста

67

6b My town, p. 67

Я, мої друзі та родина (населений пункт)

Називати місця у місті

Екологічна безпека і сталий розвиток:

цінує та бережливо ставиться до свого місця проживання: міста, села тощо

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (pointing)

Проводить індивідуальну презентацію малюнка в усній формі

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Продукує короткі речення з описом міста

68

My town, p. 68

Дозвілля (прогулянка)

Називати місця у місті

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії

Прослуховує та читає діалог, виконує завдання (відповідає на запитання)

Групове обговорення прослуханого матеріалу

Restaurant, playground, zoo

Is there…?

Продукує короткі речення з описом міста

69

My town, p. 69

Дозвілля (прогулянка)

Називати місця у місті

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну гру

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (multiple choice)

Робота в парах: опис свого міста

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Ставить та відповідає на запитання щодо свого міста

70

6 Let’s play, p. 70

Дозвілля (прогулянка)

Називати місця у місті

Громадянська відповідальність:

враховувати думку товаришів при виборі того чи іншого відпочинку

Прослуховує вказівки до гри та виконує їх

Групова гра “Boardgame”

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі речення з описом міста

71

6 Project, p. 71

Дозвілля (прогулянка)

Називати місця у місті

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує вказівки щодо виконання проекту та дотримується їх

Проводить індивідуальну презентацію плану міста в усній формі

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі речення про своє місто

72

6 Smart World 6, p. 72

Дозвілля (прогулянка)

Називати місця у місті

Громадянська відповідальність:

Усвідомлювати важливості культурної спадщини України

Прослуховує та читає текст, виконує завдання (true/false)

Робота в парах: опис свого міста

church, garden, theatre, door, museum

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі речення про своє місто

73

6 Smart Time 6, p. 73

Дозвілля (прогулянка)

Надавати та виконувати вказівки

Здоровя і безпека:

обирати безпечний шлях пересування

Прослуховує та читає текст, виконує вказівки

Робота в парах: надання та виконання вказівок

Go straight, turn right, stop, don’t turn right

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Надає вказівки

74

6 Revision, pp. 74-75

Дозвілля (прогулянка)

Називати місця у місті

Екологічна безпека і сталий розвиток:

цінувати та бережливо ставитися до свого місця проживання: міста, села тощо

Читає текст та малює план згідно нього


Групова гра “Hot card

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Ставить та відповідає на запитання щодо свого міста

75

Phonics (//, /ʃ/ )

p. 105

Улюблені герої

Правильно вимовляти і читати слoва, які починаються на звук

(//, /ʃ/)


Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує та повторює текст римованої історії (чант)

Співає пісню

Chipm, chair, peach, sheep, fish, shirt

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає звуки //, /ʃ/


76

Test 6

77

7a My favourite food, p. 76

Харчування

Називати продукти

Здоров’я і безпека: відповідальне ставлення до харчування

Прослуховує та співає пісню, виконує завдання (matching)

Співає пісню

Meat, cheese, rice, tomato, sandwich etc.

I like…

Розпізнає слова на позначення продуктів у знайомому контексті

78

7a My favourite food, p. 77

Харчування

Називати продукти

Здоров’я і безпека: складати просте меню з корисних продуктів

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (multiple choice)

Робота в парах: розповідає про власні вподобання у харчуванні

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Продукує короткі фрази та речення із зазначенням вподобань у харчуванні

79

7b My favourite food, p. 78

Харчування

Називати продукти

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії

Прослуховує комікс та виконує завдання (pointing)

Інсценування діалогу

chips, banana, pasta, milk, cereal, juice, tea

I don’t like…

Продукує короткі фрази та речення із зазначенням вподобань у харчуванні

80

7b My favourite food, p. 79

Харчування

Ставити та відповідати на питання щодо харчування

Здоров’я і безпека:

розрізняти здорову та шкідливу їжу

Прослуховує та співає пісню, виконує завдання (matching)

Робота в парах: розповідає про власні харчові вподобання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Ставити та відповідати на питання щодо харчування

81

7c My favourite food, p. 80

Щоденні справи

Ставити та відповідати на запитання щодо розпорядку

Здоров’я і безпека:

відповідальне ставдлення до режиму і розпорядку дня

Прослуховує комікс та виконує завдання (pointing)

Інсценування діалогу

Get up, go to school, go home, go to bed

What time do you…?

Продукує короткі фрази та речення з описом розпорядку дня

82

7c My favourite food, p. 81

Щоденні справи

Ставити та відповідати на запитання щодо розпорядку

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (multiple choice)

Робота в парах: ставить та відповідає на запитання щодо розпорядку дня

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Продукує короткі фрази та речення з описом розпорядку дня

83

7 Storytime, pp. 82-83

Харчування

Ставити та відповідати на питання щодо харчування

Здоров’я і безпека:

розрізняти здорову та шкідливу їжу

Прослуховує та читає історію

Групове обговорення прослуханої історії

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі фрази з описом власного харчування

84

7 Smart World 7, p. 84

Харчування

Описувати власне харчування

Громадянська відповідальність:

усвідомлення важливості культурної (кулінарної) спадщини України

Прослуховує та читає текст, виконує завдання (true/false, matching)

Робота в парах: обговорення національних страв

Cabbage, beetroot, fruit, sour cream

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі фрази з описом власного харчування

85

7 Smart Time, p. 85

Харчування

Описувати власне харчування

Підприємливість та фінансова грамотність:

орієнтуватися в цінах та вміти замовити їжу в ресторані/кафе

Прослуховує та читає текст, виконує завдання

Групове обговорення піраміди харчування

fish, soup, beans, bread, salad, chicken

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі фрази з описом власного харчування

86

7 Revision, pp. 86-87

Харчування

Ставити та відповідати на питання щодо харчування

Здоров’я і безпека:

розрізняти здорову та шкідливу їжу

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (multiple choice)

Писемне продукування: доповнює речення щодо харчування

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Ставити та відповідати на питання щодо харчування

87

Phonics

(/θ/, / ð/)


p. 106

Улюблені герої

Правильно вимовляти і читати слoва, які починаються на звук

(/θ/, / ð/)


Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує та повторює текст римованої історії (чант)

Співає пісню

Thin, thirteen, teeth, this, that, mother

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає звуки /θ/, / ð/


88

Test 7

89

8a Clothes, p. 88

Предмети одягу

Описувати одяг

Громадянська відповідальність:

усвідомлення унікальності кожної людини

Прослуховує пісню та виконує завдання (matching)

Групове обговорення прослуханого матеріалу

jeans, T-shirt, dress, shirt

I’m wearing…

Розпізнає знайомі слова повсякденного вжитку у знайомому контексті

90

8a Clothes, p. 89

Предмети одягу

Описувати одяг

Громадянська відповідальність:

усвідомлення унікальності кожної людини

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (matching)

Робота в парах: обговорення одягу партнера

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Продукує короткі речення з описом одягу людини

91

8b Clothes,

p. 90

Предмети одягу

Описувати одяг

Громадянська відповідальність:

ввічливе ставлення до кожного

Прослуховує комікс та виконує завдання (pointing)

Інсценування діалогу

shorts, glasses, trainers

He is wearing / She is wearing

Продукує короткі речення з описом одягу людини

92

8b Clothes,

p. 91

Предмети одягу

Описувати одяг

Громадянська відповідальність:

Усвідомлення унікальності кожної людини

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (multiple choice)

Малює людину та презентує малюнок із зазначенням одягу в усній формі

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Продукує короткі речення з описом одягу людини

93

Clothes, p. 92

Предмети одягу

Описувати одяг

Громадська відповідальність: виявляти толерантне ставлення до людей, до культурної спадщини різних країн

Читає та прослуховує текс, виконує завдання (matching)

Висловлює власні враження щодо прочитаного

jacket, socks, trousers, shirt

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі речення з описом одягу людини

94

8с Clothes, p. 93

Предмети одягу

Описувати одяг

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (numbering)

Робота в парах Guess game

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі речення з описом одягу людини

95

8 Lets play,

p. 94

Предмети одягу

Ставити та відповідати на запитання щодо одягу

Здоровя і безпека:

правильний вибір одягу залежно від пори року і погоди


Читає та прослуховує текст та інсценує історію

Робота в парах, гра Guess who

spring, summer, autumn, winter

Is he/she wearing…?

Ставити та відповідає на запитання щодо одягу

96

8 Project,

p. 95

Предмети одягу

Ставити та відповідати на запитання щодо одягу

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує вказівки щодо виконання проекту та дотримується їх

Створює топ-модель та описує її одяг

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі речення з описом одягу людини

97

8 Smart World 8, p. 96

Хобі

Розповідати про професію

Здоров’я і безпека:

Розуміння важливості дозвілля для повноцінного соціального життя


Прослуховує та читає текст, виконує завдання (true/false)

Робота в парах: опис професій

student, football, origami, paper animals

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі речення з описом професії

98

8 Smart Time 8, p. 97

Предмети одягу

Ставити та відповідати на запитання щодо одягу

Екологічна безпека і сталий розвиток:

Розуміння взаємозв’язку природи і суспільства

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (multiple choice)

Групове обговорення малюнків

Silk, wool, cotton

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі речення з описом одягу людини

99

8 Revision, p. 98-99

Предмети одягу

Ставити та відповідати на запитання щодо одягу

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Читає речення та відповідає на запитання згідно малюнку

Групова робота “Describe the picture”

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Ставити та відповідає на запитання щодо одягу

100

Phonics

(//, / /)


p. 106

Улюблені герої

Правильно вимовляти і читати слoва, які починаються на звук

(//, / /)


Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує та повторює текст римованої історії (чант)

Співає пісню

White, kite, rice, home, rose, nose

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає звуки //, //


95

Test 8

96

Final Test

Резервні уроки для повторення та узагальнення вивченого матеріалу.

Календарно-тематичне планування Smart Junior 2 for Ukraine


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.