Календарно - тематичне планування 5 клас Природознавство 2019- 20202 н.р.

Природознавство

Для кого: 5 Клас

24.03.2020

3949

347

1

Опис документу:
Календарно - тематичне планування 5 клас Природознавство 2019- 2020 н.р. Розробка виконана за програмою:Природознавство. 5 клас. Програма для за-гальноосвітніх навчальних закладів. Про-грама затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Підручник:Коршевнюк Т.В. Природознавство : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т.В. Коршевнюк, В.І. Баштовий; за заг. ред.. О.Г. Ярошенко. – К. : Генеза, 2013.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу

«Природознавство», 5 – А клас

70 годин (2 години на тиждень)

Програма: Природознавство. 5 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Підручник: Коршевнюк Т.В. Природознавство : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т.В. Коршевнюк, В.І. Баштовий; за заг. ред.. О.Г. Ярошенко. – К. : Генеза, 2013.

Дата

Зміст навчального матеріалу

Примітки

ВСТУП (6 год)

Науки, що вивчають природу.

Джерела природознавчої інформації.

Практичне заняття № 1. Ознайомлення з різними типами довідкових видань з природничих наук.

Методи вивчення природи.

Обладнання для вивчення природи.

Значення природничо-наукових знань для людини.

Практичне заняття №2. Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень і дослідів.

Захист навчального проекту «Жива і нежива природа навколо нас».

Розділ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС (15 год)

Тіла навколо нас. Характеристики тіла.

Практична робота № 1. Вимірювання маси й розмірів різних тіл.

Речовини, їхні фізичні властивості.

Властивості твердих тіл, рідин і газів.

Атоми і хімічні елементи. Молекули.

Рух молекул. Дифузія.

Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні речовини.

Органічні й неорганічні речовини.

Чисті речовини та суміші. Способи розділення сумішей.

Практичне заняття № 3. Розділення сумішей фільтруванням.

Явища природи. Фізичні явища, їхня різноманітність. Повторюваність явищ в природі. Механічні і теплові фізичні явища.

Магнітні та електричні фізичні явища. Звукові та світлові фізичні явища.

Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття.

Захист навчального проекту «Опале листя: користь чи шкода?».

Урок узагальнення і систематизації.

РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ (8 год)

Небо і небесна сфера. Небесні тіла.

Зорі та сузір’я.

Практичне заняття № 4. Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.

Сонячна система.

Планети. Планети-гіганти.

Зоряні системи – галактики.

Всесвіт і його складові.

Астрономія – наука про Всесвіт. Освоєння космосу.

Захист навчального проекту «Наш дім – Сонячна система».

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ (37 год)

Тема 1. Земля як планета (16 год)

Виникнення і будова планети Земля.

Форма і розміри Землі.

Внутрішня будова Землі.

Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

Способи зображення Землі. Масштаб.

Схожість і відмінність карти з глобусом.

Практичне заняття № 5. Ознайомлення з глобусом і картою.

Рухи Землі. Пори року.

Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту.

Властивості ґрунту, догляд за ґрунтом.

Повітря. Властивості повітря.

Значення повітря.

Вода на Землі. Властивості води.

Колообіг води.

Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини.

Розчини в природі. Значення води в природі та життєдіяльності людини.

Узагальнення та систематизація матеріалу теми.

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів (15 год)

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.

Різноманітність організмів. Рослини.

Тварини. Різноманітність тварин.

Гриби.

Практичне заняття № 6. Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, тварин, грибів, за допомогою атласів-визначників.

Бактерії.

Практичне заняття № 7. Ознайомлення з найбільш поширеними й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості.

Умови життя на планеті Земля. Вплив на організми чинників неживої природи.

Вода і тепло в житті організмів. Періодичні зміни умов середовища.

Наземно-повітряне середовище та його мешканці.

Водне середовище та його мешканці.

Ґрунтове середовище та його мешканці.

Чинники живої природи.

Екосистеми.

Захист навчального проекту «Вирощування найвищої бобової рослини».

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості (екскурсія).

Тема 3. Людина на планеті Земля (7 год)

Людина – частина природи. Зміни в природі.

Зміни в природі, що виникають внаслідок природних чинників і діяльності людини.

Екологічні проблеми та їх вирішення.

Охорона природи. Червона книга України.

Практична робота №2. Складання Червоної книги своєї місцевості.

Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.

Захист навчального проекту «Смітити не можна переробляти».

Підсумковий урок.

Всього за рік: Практичних занять — 7; Практичних робіт - 2 ; Навчальних проектів — 4 ; Тематичних— 6.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.