Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Календарно-тематичне планування 5 клас 1 семестр Карпюк

Англійська мова

Для кого: 5 Клас

16.06.2021

520

71

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування для 5 класу за підручником Оксани Карпюк, 1 семестр, 3 години на тиждень. У календарному плануванні вміщенні всі види контролю, а також перевірка знань з кожної вивченої теми.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з англійської мови

у 5 - А класі за підручником О. Карпюк (кількість годин на рік – 105 год,

I семестр - 3 години на тиждень, 46 год)
Мовленнєва компетенція

Інтегровані змістові лінії

Дата

Тема

Граматика

Лексика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

Домашнє завдання


Unit 1. Time for school.

Lesson 1. All about me.

Lesson 2. All about my class.


1


Знайомство.
Повторення ЛО

«My room»,

«Body», «Animals»…

Впр.5,с.6

Впр.1,с.4

Впр.3,с.5

Впр.5,с.6

Впр.2,с.5

Впр.4,с.5

Впр.1,с.4

Повторити слова пісні

громадянська відповідальність

2


Lesson 1. All about me.

Про себе.

Reading


Повна і коротка форми дієслів To be, To have

Remember с.9


Впр.1,с.8

Впр 2,3 с.9


Впр. 4,5 с.9


Впр.5, с.9 розказати про себе

громадянська відповідальність

3


All about me.

Розповідь про друга


Listening

Повна і коротка форми дієслів To be, To have

Remember с.11

Windsor ,Ginger- власні назви

Впр.2, с.11

Впр.1,с.10

Впр.1,с.10

Впр.3,с.11

Впр.4,5 с.11

Впр.4, с.11

Впр 5, с.11

Підготувати інтерв’ю

громадянська відповідальність


4


All about me.

Знайомство з новими друзями

Grammar


Займенники та форми дієслова To be

Займенники ( he,she,they….)

Впр.4, с.13


Впр.1,с.12

Впр.2,с.13 (1-5)

Впр.4,с.13 – замінити слова відповідними займенниками

громадянська відповідальність


5


All about me.

Друзі за листуванням

Speaking + Writing


Займенники.

Повторення назв країн

Great Britain, Germany, Poland..

Впр.2, с.14

Впр.4 c d, с.15

Впр.4а, с.15

Впр.1,с.14

Впр2,с.14

Впр.3,с.14

Письмо С.15

написати про однокласника

громадянська відповідальність

6


Lesson 2. All about my class

Все про мій клас.

Listening & Reading

кількісні та порядкові числівники


Впр.4, с.17

Впр.5, с.18

Впр.1, с.16

Впр. 2, с.17

Впр.3, 4, с.17

Впр. 7, с.19

Опрацювати

громадянська відповідальність

7


All about my class

Все про мій клас. Мої друзі

GrammarВпр.3, с.19


Впр.4-6, с.20

Впр.2, с. 19

Впр.6, с.20 Встави ти слова

громадянська відповідальність

8


All about my class

Спілкування з друзями.

Speaking + Writing


quarter, half, o’clock


Впр.3, с. 22

Впр. 1-2, 4-6 с.21 -22


Впр.7, с.22 Письмово

громадянська відповідальність

9


Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу

Look Back

(1-2)


Впр. 2, 4 с. 24-25

Впр.1, 3

с.24-25


Впр.6, с.25 Письмово

громадянська відповідальність

10


Лексико-граматичний тест

Unit 1. Time for school.

Lesson 3. Favourite subject.

Lesson 4. An English test.

11


Lesson 3. Favourite Subject.

Шкільні предмети.


Cardinal and Ordinal Numbers

Craft, Geography, History, IT, PE, Religion, Science, timetable

Впр.2, с.26

Впр. 1, 2,3,4, с. 27-28

Впр. 1-3, с.26


повторити слова уроку

громадянська відповідальність


12


Favourite Subject.

Улюблений предмет

Listening

cardinal numbers (c. 27), ordinal numbers (c. 28),

boring, different, easy, important, popular, swot, tricky


Впр.2, 4 с. 28

Впр.1, 3

с.28


Впр. 4, с.29 повторити

громадянська відповідальність


13


Favourite Subject.

Найбільш та найменш популярні шкільні предмети

Grammar

adjective. degrees of comparison (с. 30), Grammar Reference $1 (c. 256-257)
Впр. 3-4 с.31

Впр.1,2 с.30

Скласти речення

громадянська відповідальність


14


Favourite Subject.

Розклад уроків

Speaking + Writing

Великі літери (с. 32)Vocabulary box (с. 32)

Впр.4, с.32

Впр. 1, с.31

Впр.2,3,5


Впр.5, с.33 письмово

громадянська відповідальність


15


Lesson 4.

An English Test.

Урок англійської мови

Reading

Порядок слів у реченні.

с.34-35

Впр.2, с.34


Впр. 1,3,4

с.35

Впр. 6, с.35

Впр. 5, с.35 письмово

громадянська відповідальність

16


An English Test.

Англійська мова

Listening


,впр.6, с.37

Впр.1, 4 с. 37

Впр. 3, 7 с.37

Впр.2, с.36

Впр. 4, с.37 повторити

громадянська відповідальність

17


An English Test.

Урок.

Speaking.Впр.1, с.38

Впр.2, с.38

Впр. 4, с. 39

Впр. 3, с.39


громадянська відповідальність

18


An English Test.

Вивчення англійської мови

Vocabulary & Grammar + Writing

Parts of Speech

nouns, pronouns, adjectives, verbs, prepositions

Впр.1, с.40

Впр.1, с.41

Впр. 2, 3 с. 40Впр. 2, с.41

письмово

громадянська відповідальність

19


Узагальнення та систематиза

ція вивченого.

Look Back!

(3-4)

degrees of comparison
Впр.3, 4 с. 43

Впр. 1, 2, 5

С. 44 читати

громадянська відповідальність

20


Урок домашнього читання

Reading 4 Fun.громадянська відповідальність

21


Лексико-граматичний тест
громадянська відповідальність

Unit 1. Time for leisure.

Lesson 1. All about my friends.

Lesson 2. Hobbies and interests.


22


Unit 2. TIME FOR LEISURE

Lesson 1. All About My Friends

Люди навколо нас

Reading

Present simple. Have/ Has got

nickname, clumsy, curious, helpful, imaginative, lazy, polite, tidy, unusual

Впр. 1, 2 с. 48

Впр. 1, с.48

Впр. 5, с.50

Впр. 3, с.49Впр. 4, с.49 письмово

громадянська відповідальність

23


All About My Friends

Інтереси, вподобання оточуючих

Listening

Present simple. Have/ Has got

message, bully, carefully, invite, kind, lonely, smart


Впр. 2, с.50


Впр. 1, 3, 5 с. 51

Впр. 4, с. 51 письмово

громадянська відповідальність

24


All About My Friends

Що ми вміємо та не вміємо робити

Grammar

Modal Verb ‘can’


Впр.2, 5, 6 с. 53Впр. 1, 3

с.52

Впр. 4, с.53

громадянська відповідальність

25


All About My Friends

Розповідь про друга

Speaking + Writing


attention, to cheat, to expect, to join, to tease, to trust

Впр. 2, 5, 6 с. 55


Впр. 1, 3

С. 56


Впр. 1, с. 55 письмово

громадянська відповідальність

26


Lesson 2. Hobbies and interests

Хобі та інтереси

Reading


Present simple tense

to play the piano; to play football, to go swimming; to be fond of; to be interested in camera, cartoon, coin, stamp, to collect, fair; take pictures (photos)

Впр. 1, 5

с.58


Впр.2, 3, 4

С.57


Впр. 3, с.57

громадянська відповідальність

27


Hobbies and interests.

Різноманітні хобі.

Grammar

Present Simple Tense
Впр. 1, 2

с.59

Впр.3

Впр. 3, с.59

письмово

громадянська відповідальність

28


Hobbies and interests.

Позакласна діяльність

Vocabulary + Listening


aerobics, choir, drama group, yoga

Впр. 1, 5

С. 60, 62

Впр. 2, с.62

Впр.2, с.63

ex. 1, p.62; ex. 1, p.63; ex.3, 4, p.64; ex. 6, p.65


Впр.6, с. 63

громадянська відповідальність

29


Hobbies and interests.

Хобі друзів

Speaking + Writing

Рresent simple tense

pen-friend, survey

Впр. 1, с.64
Впр. 1, с. 65

Письмово

громадянська відповідальність

30


Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу

Look Back

(1-2)ex. 1, p.66; ex.4, p.67


ex. 2, p.66; ex. 3, 4, p.67


Підготуватись до тесту

громадянська відповідальність

31


Граматичний тестUnit 2. Time for leisure.

Lesson 3. Free time.

Lesson 4. Friends online.

32


Lesson 3. Free Time

Вільний час

Вечірки

Reading


badge, fancy dress, glue, guest, invitation, pastime, theme

Впр. 1, с.68


Впр. 4, с. 69

Впр. 2

С.69

Впр.3, с.69

письмово

громадянська відповідальність
33


Free Time

Проведення вільного часу

Grammar

Adverbs of Frequency

always, usually, sometimes, rarely, neverВпр. 1, 2, 3

с. 70


Вивчити ЛО

громадянська відповідальність

34


Free Time

Запрошення на вечірку

Listening
Впр. 1, 4

с. 71-72

Впр. 2,3 с.72


Впр. 4, с. 72 письмово

громадянська відповідальність

35


Free Time

Вільний час

Speaking +

WritingВпр. 5, с.75

Впр. 3 с.74

Впр. 1, 2 с. 74


Впр.4, с.74 письмово

громадянська відповідальність

36


Lesson 4. Friends Online

Он-лайн спілкування

Reading


contact, experience, freak, to search, to share, useful

Впр. 2, с.76


Впр. 1,3,5 с.76


Впр. 4, с. 77

громадянська відповідальність

37


Friends Online

Комп’ютери

Listening
Впр.2, с. 78

Впр. 1, 3громадянська відповідальність

38


Friends Online

Електронне листування

Grammar& Speaking


message, to waste

Впр. 4, с. 80


Впр. 1, 3 с.80


Впр. 2, с.79 письмово

громадянська відповідальність

39


Friends Online

Он-лайн спілкування

Writing
Впр. 1, с. 81
Впр. 1, с. 81

письмово

громадянська відповідальність

40


Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу

Look Back

(3-4) Урок домашнього читання


Reading 4 Fun


Впр. 4, с. 82

громадянська відповідальність

41


Лексико-граматичний тест
громадянська відповідальність

42


Контроль письма
громадянська відповідальність

43


Контроль читання
громадянська відповідальність

44


Контроль

аудіювання

громадянська відповідальність

45


Контроль говоріння
громадянська відповідальність

46


Удосконалення граматичних навичок. Узагальнене повторення вивченого матеріалу
громадянська відповідальністьВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.