Календарно - тематичне планування 4 клас 2 семестр

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Дане календарно-тематичне планування складено відповідно до оновленої програми з усіма змінами, а також до підручників : Українська мова - Вашуленко М. С., С. Г. Дубовик; Літературне читання - Савченко О. Я., Математика - Богданович М. В., Лишенко Г. П., Природознавство - Гільберг, Я у світі - Бібік Н. М.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Математика

(4 години)

Тема уроку

Дата

Примітка

Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число

Дія множення. Закони множення

61

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв’язування задач на рух

14.01

62

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку, коли в середині першого множника є нулі. Розв’язування задач з двома буквеними даними

15.01

63

Множення чисел, які закінчуються нулями

16.01

64

Множення одноцифрового числа на багатоцифрове. Задачі на спільну роботу

18.01

65

Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу

21.01

66

Правило обчислення площі прямокутника. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу

22.01

67

Обчислення площі і периметра прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу

23.01

68

Одиниці вимірювання площі. Задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі

25.01

69

Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника

28.01

70

Знаходження однієї зі сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел. Самостійна робота

29.01

71

Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов’язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії

30.01

72

Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі

01.02

73

Контрольна робота № 5 Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число

04.02

74

Аналіз контрольної роботи. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Задачі вивчених видів

05.02

75

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

06.02

76

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

08.02

77

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить в середині нуль. Перевірка ділення множенням. Елементи прямокутного паралелепіпеда: ребро, бічна грань, основа, вершина

11.02

78

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить в середині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

12.02

79

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

13.02

80

Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

15.02

81

Ділення іменованих чисел на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі вивчених видів

18.02

82

Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух

19.02

83

Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух. Самостійна робота

20.02

84

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух

22.02

85

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10; 100; 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу

25.02

86

Тематична контрольна робота № 6 Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число

Дія множення. Закони множення

26.02

87

Аналіз контрольної роботи. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною, порівняння частин

27.02

Ознайомлення з дробами. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями

88

Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа Підготовка до державної підсумкової атестації

01.03

89

Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа Підготовка до державної підсумкової атестації

04.03

90

Дроби, які дорівнюють одиниці. Порівняння дробів Підготовка до державної підсумкової атестації

05.03

91

Знаходження числа за значенням його дробу. Розв’язування задач Підготовка до державної підсумкової атестації

06.03

92

Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток Підготовка до державної підсумкової атестації

11.03

93

Множення чисел, що закінчуються нулями. Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10; 100; 1000. Розв’язування задач, що включають знаходження числа за його дробом Підготовка до державної підсумкової атестації

12.03

94

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв’язування яких вимагає знаходження дробу від числа Підготовка до державної підсумкової атестації

13.03

95

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа Підготовка до державної підсумкової атестації

15.03

96

Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа Підготовка до державної підсумкової атестації

18.03

97

Знаходження добутку виду 2400 • 30 усним і письмовим способами. Розв’язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення Самостійна робота

19.03

98

Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей Підготовка до державної підсумкової атестації

20.03

99

Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на одноцифрове число Підготовка до державної підсумкової атестації

22.03

100

Тематична контрольна робота № 7 Дроби. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями

25.03

101

Аналіз контрольної роботи. Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення Підготовка до державної підсумкової атестації

26.03

102

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділення Підготовка до державної підсумкової атестації

27.03

103

Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій Підготовка до державної підсумкової атестації

29.03

104

Ділення виду 45 780 ; 60; 299 600 : 700. Задачі на рух Підготовка до державної підсумкової атестації

08.04

105

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними. Рівняння Підготовка до державної підсумкової атестації

09.04

106

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій. Розв’язування задач Підготовка до державної підсумкової атестації

10.04

107

Повторення множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом Підготовка до державної підсумкової атестації

12.04

108

Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями Підготовка до державної підсумкової атестації

15.04

109

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями Підготовка до державної підсумкової атестації

16.04

110

Множення іменованих чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями Підготовка до державної підсумкової атестації

17.04

111

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями Самостійна робота

19.04

112

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії Підготовка до державної підсумкової атестації

22.04

113

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 • 403. Задачі на рух і на знаходження площі Підготовка до державної підсумкової атестації

23.04

114

Тематична контрольна робота № 8 Перевірка сформованості навичок усних обчислень. Дроби. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями

24.04

Повторення вивченого за рік

115

Аналіз контрольної роботи. Ділення трицифрових чисел на двоцифрове Підготовка до державної підсумкової атестації

26.04

116

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею у випадку двоцифрової частки. Задачі на знаходження середнього арифметичного (ознайомлення) Підготовка до державної підсумкової атестації

03.05

117

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Рівняння Підготовка до державної підсумкової атестації

06.05

118

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного Підготовка до державної підсумкової атестації

07.05

119

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного Підготовка до державної підсумкової атестації

08.05

120

Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Розв’язування задач Підготовка до державної підсумкової атестації

10.05

121

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Розв’язування задач Підготовка до державної підсумкової атестації

11.05

122

Самостійна робота

13.05

123

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нуль одиниць Підготовка до державної підсумкової атестації

14.05

124

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею. Розв’язування задач. Підготовка до державної підсумкової атестації

15.05

125

Контрольна робота №9 Державна підсумкова атестація

17.05

126

Аналіз контрольної роботи

20.05

127

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв’язування нерівностей

21.05

128

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрове число. Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними. Підсумковий урок

22.05

129

Підсумковий урок за рік

24.05

Українська мова

(3 години на тиждень)

Тема уроку

Дата

Примітка

Числівник

61

Загальне уявлення про числівник як частину мови. Питання до кількісних і порядкових числівників. Вимова і написання слова посередині

14.01

62

Вимова і написання найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні. Робота з орфографічним словником. Вимова і написання слів шістнадцять, п’ятсот, шістсот

15.01

63

Вимова і написання найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні. Робота з орфографічним словником

18.01

64

Практичне засвоєння вимови і написання відмінкових форм окремих числівників (11,14,16, 50, 60, 70,80,1000). Вимова і написання слів вісімдесяти, п’ятдесяти, сімдесяти, шістдесяти

21.01

65

Практичне засвоєння вимови і написання відмінкових форм окремих числівників (11,14,16,50, 60,70,80,1000)

22.01

66

Розвиток зв’язного мовлення. Твір – есе « Чому радіють люди на Різдво»( с. 44)

25.01

67

Словесні формули на означення показників часу протягом доби. Вимова і написання слова вчора

28.01

68

Контрольний диктант. Український віночок

29.01

Займенник

69

Аналіз контрольної роботи. Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю займенників у тексті

01.02

70

Особові займенники. Їхнє значення, синтаксична роль

04.02

71

Займенники 1-ї особи однини і множини. їхнє відмінювання. Вимова і написання слів взимку, влітку

05.02

72

Розвиток зв’язного мовлення. Переказ тексту Життя у зимовому лісі

08.02

73

Займенники 2-ї особи однини і множини. їхнє відмінювання

11.02

74

Займенники 3-ї особи однини і множини. їхнє відмінювання. Вживання приставної букви н. у займенниках 3-ї особи

12.02

75

Уживання займенників з прийменниками. Роздільне написання прийменників із займенниками. Вимова і написання слова восени

15.02

76

Побудова сполучень слів і речень із займенниками у різних формах

18.02

77

Вправи на використання займенників для зв’язку речень у текстах. Удосконалення текстів шляхом використання займенників замість лексичних повторів

19.02

78

Розвиток зв’язного мовлення Стислий переказ тексту Дві груші і одна

22.02

79

Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Числівник», «Займенник»

25.02

80

Аналіз перевірної роботи. Систематизація та узагальнення знань

26.02

Дієслово

81

Повторення вивченого про дієслово (питання, значення, роль у реченні, зв’язок з іменниками). Спостереження за дієсловами різних семантичних груп. Вимова і написання слова попереду Підготовка до державної підсумкової атестації

01.03

82

Узагальнення і розширення уявлень про лексичне значення дієслів. Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Робота зі словниками синонімів та антонімів Підготовка до державної підсумкової атестації

04.03

83

Багатозначні дієслова. Вживання дієслів у прямому і переносному значеннях. Вимова і написання слів ліворуч, праворуч Підготовка до державної підсумкової атестації

05.03

84

Контрольне списування Закарпаття

11.03

85

Розвиток зв’язного мовлення Твір – есе Хто для тебе найрідніший с. 38

12.03

86

Аналіз перевірної роботи. Систематизація та узагальнення знань. Підготовка до державної підсумкової атестації

15. 03

87

Неозначена форма дієслова (початкова форма). Спостереження за вживанням дієслів неозначеної форми у приказках і прислів’ях, порадах, інструкціях. Вимова і написання слова мільйон Підготовка до державної підсумкової атестації

18.03

88

Побудова порад, інструкцій. Закріплення правопису не з дієсловами. Підготовка до державної підсумкової атестації

19.03

89

Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами і числами. Вимова і написання слова тепер Підготовка до державної підсумкової атестації

22.03

90

Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами і числами. Вимова і написання слова напам’ять Підготовка до державної підсумкової атестації

25.03

91

Розвиток зв’язного мовлення Творчий переказ тексту Правда буває гірша за неправду

26.03

92

Спостереження за роллю дієслів у текстах розповідного та описового характеру. Розвиток умінь вибирати з-поміж поданих дієслів те дієслово, що найбільш відповідає мовленнєвій ситуації, уникати одноманітності у використанні дієслів в усних і письмових висловлюваннях різних типів Підготовка до державної підсумкової атестації

29.03

93

Дієслова на -ся (літературна вимова і правопис). Спостереження за значенням дієслів на -ся у тексті. Утворення (за зразком) різних форм дієслів на -ся і вживання їх у реченнях, мовленні Підготовка до державної підсумкової атестації

08.04

Прислівник

94

Поняття про прислівник як частину мови (значення, питання, роль у реченні, зв’язок з дієсловами). Незмінюваність — основна граматична ознака прислівників. Прислівники, близькі та протилежні за значенням. Поширення речень (тексту) прислівниками. Вимова і написання слів вперед, ззаду, назад Підготовка до державної підсумкової атестації

09.04

95

Практичне ознайомлення з написанням найуживаніших прислівників. Використання орфографічного словника для перевірки написання прислівників. Вимова і написання слів ввечері, вдень, вранці Підготовка до державної підсумкової атестації

12.04

96

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками. Написання найуживаніших прислівників. Вимова і написання слів щогодини, щотижня Підготовка до державної підсумкової атестації

15.04

97

Розвиток зв’язного мовлення Вибірковий переказ тексту В гостях у весни

16.04

98

Спостереження за роллю прислівників у тексті. Обирання з-поміж поданих прислівників тих, що найбільше відповідають меті та типу висловлювання. Уживання прислівників під час побудови текстів. Написання найуживаніших прислівників Підготовка до державної підсумкової атестації

19.04

99

Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Дієслово»,

« Прислівник»

22.04

100

Аналіз перевірної роботи. Систематизація та узагальнення знань

23.04

Повторення вивченого у початкових класах

101

Текст. Речення. Слово. Значення слова Підготовка до державної підсумкової атестації

26.04

102

Контрольний диктант Лелеки

03.05

103

Розвиток зв’язного мовлення Твір з обґрунтуванням власної думки Моя улюблена телепередача

06.05

104

Аналіз перевірної роботи. Систематизація та узагальнення знань Підготовка до державної підсумкової атестації

07.05

105

Частини мови. Іменник. Прикметник Підготовка до державної підсумкової атестації

10.05

106

Числівник. Займенник

11.05

107

Дієслово. Прислівник

13.05

108

Узагальнювальний урок з теми «Повторення вивченого у початкових класах»

14.05

109

Розвиток зв’язного мовлення Твір – есе Чому приємно дарувати с.62

17.05

110

Підсумкова контрольна робота за рік (ДПА)

20.05

111

Аналіз перевірної роботи. Оцінювання результатів навчання

21.05

112

Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях. Підсумковий урок

24.05

Літературне читання

(4 години на тиждень)

Тема уроку

Дата

Примітка

Світ прози

46

Михайло Коцюбинський «Літній день». Марко Вовчок «Літній ранок» ст. 65 -66

14.01

47-48

Борис Грінченко «Ксеня»

16.01

17.01

49

Остап Вишня «Бекас»

18.01

50-51

Олександр Довженко «Зачарована Десна» ЯЛЧ ст. 76-78

21.01

23.01

52

Олесь Гончар «Солов’їна сторожа» (Д/З «Яблука на стовпцях» ЯЛЧ ст. 34-35)

24.01

53

Позакласне читання Казки зарубіжних письменників (с. 62-69)

25.01

54

Олесь Гончар «Солов’їна сторожа» (продовження)

28.01

55

Олесь Донченко «Голубий гвинтик»

30.01

56

Анатолій Григорук «Чим хата багата», «Хочеш бути щасливим — не будь лінивим»

31.01

57-58

Всеволод Нестайко «Із сміхом треба бути обережним», «Шурка і Шурко» (Уривок напам’ять) ст.160-166

01.02

04.02

59

Контрольна робота. Аудіювання Микола Магера «Он як буває»

06.02

60

Іван Сенченко «Хліб святий», «Я ж— інкубаторський!»

07.02

61

ЯЛЧ Михайло Слабошпицький «Брат знаменитого воротаря» с. 53-58

08.02

62

Позакласне читання Літературні казки (с. 70-77)

11.02

63

Василь Сухомлинський «Не забувай про джерело» с. 75-76, «Восени пахне яблуками» с. 62 (Д/З «Камінь»(ЯЛЧ с. 116) )

13.02

64

Василь Сухомлинський «Співуча пір’їнка» с. 174-175, «Не загубив, а знайшов» с. 159

14.02

65

Григір Тютюнник «Ласочка» с. 67-70

15.02

66-67

Марія Чумарна «Казка про друга» с. 166-170

18.02

20.02

68

Василь Чухліб «Після хуртовини»

21.02

69

Хрестоматія с. 97-99 Сашко Дерманський «Мрії Маляки»

22.02

70

Позакласне читання А дружити треба вміти (с.78-85)

25.02

71-72

Хрестоматія с. 60-73 Леся Воронина «Пригоди голубого папуги»

27.02

28.02

73

Михайло Чабанівський «Вірний» Підготовка до державної підсумкової атестації

01.03

74

Оксана Іваненко «Білочка-мандрівниця» Підготовка до державної підсумкової атестації

04.03

75

Хрестоматія с. 140-143 Саша Кочубей «Володарка лісу» Підготовка до державної підсумкової атестації

06.03

76

Хрестоматія с. 144-147 Галина Ткачук «Нерозмінна монета» Підготовка до державної підсумкової атестації

07.03

77

Хрестоматія с. 154 - 161 Мар’яна і Тарас Прохаськи «Самостійне життя» Підготовка до державної підсумкової атестації

11.03

78

Позакласне читання Пригоди і захоплення твоїх ровесників (с.86-97 )

13.03

79

Хрестоматія с. 162 – 169 Ірен Роздобудько «Я зніматимуся в кіно!», «Як зрозуміти хлопців?», «Підкидьок» Підготовка до державної підсумкової атестації

14.03

П’єси

80-81

Хрестоматія с. 20-31 Іван Андрусяк «Як подружитися з Чакалкою» Підготовка до державної підсумкової атестації

15.03

18.03

82-83

Неля Шейко-Медведєва «Лисиця, що впала з неба» с. 124 – 133 Підготовка до державної підсумкової атестації

20.03

21.03

Цей дивний світ

84

Антін Лотоцький «Ольга Перевізниківна» Підготовка до державної підсумкової атестації

22.03

85

Олександр Олесь «Степ» (Напам’ять) Підготовка до державної підсумкової атестації

25.03

86

Позакласне читання Сторінки з книги природи (с.98-103)

27.03

87-88

Алла Коваль «Місто Чернігів» с. 43, «Дещо з історії книги» Інтегрований урок . Подорож містами України. Історія виникнення назви деяких міст Підготовка до державної підсумкової атестації

28.03

29.03

89

Хрестоматія 12-18 Іван Андрусяк «Пісня», «Рибалки», «У морі жаби не живуть» (Напам’ять ) ,«Лякація», «Про вміння читати», «Тринадціятий трамвай» Підготовка до державної підсумкової атестації

08.04

90

Контрольна робота. Робота з літературним твором «Як пес вовка в чоботи взув»

10.04

91

Паола Утевська «Лісова аптека» Інтегрований урок. Створення пано зі штучних квітів Підготовка до державної підсумкової атестації

11.04

92

Анатолій Давидов «Незвичайні пригоди Озивайка та лісового люду в океані» Підготовка до державної підсумкової атестації

12.04

93-94

Хрестоматія с. 178-185 Юлія Смаль «Хімія і їжа», «Кольорова хімія. Таємниці хіміка-криміналіста» Підготовка до державної підсумкової атестації

15.04

17.04

95

Позакласне читання Цікаві пригоди братів наших менших (с.104-110 )

18.04

96

Леся Українка «Тиша морська» (ЯЛЧ с. 123) (Напам’ять) Довідкова література для дітей Підготовка до державної підсумкової атестації

19.04

97

Сторінками дитячих журналів ЯЛЧ с. 96-106 Підготовка до державної підсумкової атестації

22.04

Світ зарубіжної літератури

98-99

Редьярд Кіплінг «Як було написано першого листа», «Перший Друг, Перший Помічник, Перша Годувальниця» (уривок з казки «Кішка, що гуляла,як сама собі знала») Підготовка до державної підсумкової атестації

24.04

25.04

100-101

Алан Александр Мілн «Вінні-Пух і всі-всі-всі» (Пригода п’ята, у якій Паць зустрічається зі Слонопотамом; Пригода сімнадцята, у якій приструнчують Тигру) Підготовка до державної підсумкової атестації

26.04

02.05

102

Позакласне читання Людина починається з добра (с. 111-118)

03.05

103

Контрольна робота. Перевірка навички читання мовчки «Чому кріт чорний»

06.05

104-105

Микола Носов «Як Незнайко був музикантом», «Розмова за столом» Підготовка до державної підсумкової атестації

08.05

10.05

106-107

Льюїс Керролл «Аліса в Країні чудес» (Частина І. У кролячій норі) Підготовка до державної підсумкової атестації

13.05

15.05

108

Роальд Дал «Матильда» (глава перша «Любителька читання») Перевірка навички читання вголос «Щедра кишеня»

16.05

109

Контрольна робота Державна підсумкова атестація

17.05

110

Позакласне читанняДопитливим читачам (с. 119-126)

20.05

111-112

Пауль Маар «Китобус, або Нові цятки для Суботика» (глава шоста)

22.05

23.05

113

Підсумковий урок

24.05

Природознавство

(2 години на тиждень)

Тема уроку

Дата

Примітка

Природа материків і океанів (продовження)

31

Особливості природи материків Землі. Північна Америка

14.01

32

Особливості природи материків Землі. Північна Америка. Рослинний і тваринний світ

17.01

33

Особливості природи материків Землі. Південна Америка

21.01

34

Особливості природи материків Землі. Південна Америка. Рослинний і тваринний світ

24.01

35

Навчальний проект. Такі різні Америки

28.01

36

Особливості природи материків Землі. Австралія

31.01

37

Особливості природи материків Землі. Австралія. Рослинний і тваринний світ . Інтегрований урок. Створення панно Рослини і тварини Австралії

04.02

38

Особливості природи материків Землі. Антарктида

07.02

39

Особливості природи материків Землі. Антарктида. Рослинний і тваринний світ

11.02

40

Навчальний проект. Материк, що я мрію відвідати

14.02

41

Урок — подорож материками

18.02

42

Контрольна робота. Тестування. Природа материків і океанів

21.02

Природа України

43

Аналіз контрольної роботи. Україна на карті світу. Практична робота. Позначення на контурній карті столиці та міст України

25.02

44

Форми земної поверхні України і свого краю. Практична робота. Позначення на контурній карті основних форм земної поверхні

28.02

45

Корисні копалини України

04.03

46

Природне паливо та його запаси в Україні

07.03

47

Водойми України. Рівнинні та гірські річки. Практична робота. Позначення на контурній карті водойм України

11.03

48

Природні та штучні водойми. Охорона водойм

14.03

49

Чорне море. Використання й охорона природних багатств Чорного моря

18.03

50

Азовське море. Використання й охорона природних багатств Азовського моря

21.03

51

Навчальна екскурсія. Ознайомлення з водоймами рідного краю

25.03

52

Ґрунти України. Охорона ґрунтів

28.03

53

Контрольна робота. Тестування. Природа України

08.04

54

Аналіз контрольної роботи. Природні зони України. Карта природних зон

11.04

55

Мішані ліси (Полісся)

15.04

56

Навчальний проект. Чому ліси називають «легенями планети»?

18.04

57

Лісостеп

22.04

58

Степ. Інтегрований урок. Добір та читання віршів про степ

25.04

59

Гори Карпати

02.05

60

Кримські гори

06.05

61

Заповідні території та охорона природи

13.05

62

Контрольна робота. Тестування. Природа України

16.05

63

Аналіз контрольної роботи.

КВК- вікторина «Рідний край»

20.05

64

Навчальний проект. Що можна зробити для збереження природи рідного краю?

23.05

Я у світі

(1 година на тиждень)

Тема уроку

Дата

Примітка

16

Чи варто бути правдивим?

16.01

17

Культура спілкування

23.01

Я — українець

18

Україна — незалежна, демократична, правова держава

30.01

19

Людина в суспільстві. Моделювання різних соціальних ситуацій

06.02

20

Національні та державні символи України. Конституція України (ст. 10, ст. 20, ст. 67). Практична робота. Проведення конкурсу малюнків на тему «Державні символи у моєму житті»

13.02

21

Навчальний проект (груповий). Сім чудес України

20.02

22

Батьки зобов’язані — діти зобов’язані

27.02

23

Навчання — основний обов’язок дітей

06.03

24

Про правопорушення

13.03

25

Передбачайте наслідки своїх учинків. За скоєне відповідають перед законом

20.03

26

Культурна спадщина народу. Свята нашої держави

27.03

Я — європеєць

27

Україна на карті світу. Найбільші українські спільноти в інших країнах світу

10.04

28

Європейський Союз. Союз — співтовариство народів Європи

17.04

29

Навчальний проект (груповий, за вибором учнів). Подорожуємо країнами світу

24.04

30

Волонтерство як добровільна суспільно корисна діяльність. Практична робота. Складання листа до однолітка-іноземця про свою країну

08.05

31

У кожному куточку світу — свої традиції та звичаї

15.05

32

Охорона довкілля — спільна справа всіх землян. Підсумковий урок

22.05

Трудове навчання

(1 година на тиждень)

Тема уроку

Дата

Примітка

16

Правила безпеки учнів під час уроків. Виготовлення штучних квітів об’ємної форми. Послідовність виготовлення штучних квітів об’ємної форми. Практична робота. Виготовлення штучних квітів з паперу «Тюльпани»

15.01

17

Виготовлення штучних квітів об’ємної форми. Послідовність виготовлення штучних квітів об’ємної форми. Практична робота. Виготовлення штучних квітів з пташиного пір’я

22.01

18

Створення декоративного панно за власним задумом

29.01

19

Створення панно «Мир у всьому світі»

05.02

20

Дизайн, оформлення та оздоблення виробів. Загальні відомості про дизайн, оформлення та декорування виробів. Декорування створених раніше виробів засвоєними техніками та відомими матеріалами. Практична робота. Виготовлення і декорування сумочки

12.02

21

Самообслуговування. Одяг і взуття. Оздоблення макетів моделей (шаблонів) одягу та взуття. Техніки, матеріали, інструменти та пристосування для оздоблення виробів. Практична робота. Виготовлення й оздоблення макетів моделей одягу з картону раніше засвоєними техніками

19.02

22

Оздоблення макетів моделей (шаблонів) одягу та взуття. Самообслуговування. Оздоблення взуття. Практична робота. Виготовлення й оздоблення макетів взуття з паперу і картону

26.02

23

Робота із сучасними штучними матеріалами. Конструювання виробів з пластмасової тари. Виготовлення виробів із пластмасових стаканчиків «Квіти в кошику»

05.03

24

Плетіння. Способи плетіння зі стрічок, товстих ниток, шнурів. Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою плетіння. Практична робота. Виготовлення іграшки «Восьминіжка»

12.03

25

Плетіння. Послідовність виготовлення виробів технікою плетіння. Практична робота. Виготовлення фенечки з кольорової стрічки

19.03

26

Оздоблення виробів технікою вишивки. Основні прийоми роботи технікою вишивки. Витягування нитки з основи

26.03

27

Правила безпеки учнів під час уроків Вишивання. Оздоблення виробів технікою вишивки. Оздоблення серветки швом «Уперед голку»

09.04

28

Проект «Декорування великодніх яєць»

16.04

29

Проект «Декорування великодніх яєць»

23.04

30

Оздоблення виробів технікою вишивки. Оздоблення серветки швом «Назад голку»

07.05

31

Ознайомлення з технікою пап’є-маше. Виготовлення декоративної тарілочки, чашки

11.05

32

Ознайомлення з технікою пап’є-маше. Виготовлення декоративної тарілочки, чашки

14.05

33

Узагальнювальний урок. Виготовлення виробів за власним задумом учнів за раніше освоєними техніками

21.05

Образотворче мистецтво

(1 година на тиждень)

Тема уроку

Дата

примітка

16

Малювання за власним задумом. Мої враження від зимових канікул

16.01

17

Реалістичні та фантастичні образи в мистецтві. Невідома планета

23.01

18

Засоби створення художнього образу в пейзажі. Караван пустелі

30.01

19

Передавання плановості відкритого простору за допомогою кольору і тону. Морські фантазії

06.02

20

Залежність колірної гами від освітлення. Свято весняної природи

13.02

21

Трансформація форми як засіб створення декоративного образу. Декоративний образ тварини

20.02

22

Образи фантастичних істот у творах народних художників. Фантастична істота

27.02

23

Образи тварин у творах художників-анімалістів

06.03

24

Образи людей у портретному жанрі. Портрет казкового героя

13.03

25

Зображення людини у статичному та динамічному станах. Веселі старти

20.03

26

Художні традиції рідного краю. Український рушничок

27.03

27

Краса природи рідного краю. Пам’ятки архітектури

10.04

28

Вибір формату для створення виразної врівноваженої композиції. Садки цвітуть

17.04

29

Виражально-зображувальні засоби композиції. Святковий день

24.04

30

Архітектура малих форм. Шпаківня

08.05

31

Вироби з металу. Ковальство та художнє литво. Металеве мереживо. Диво-дзвіночки

15.05

32

Колір та декор у багатоплановій тематичній композиції. Україна — моя Батьківщина

22.05

Каліграфія

(1 година на тиждень)

Тема уроку

Дата

Примітка

16

Складні за написанням літери. Складання слів з цими літерами; словосполучень за текстом і малюнком на основі залежного слова

17.01

17

Малі літери , які пишуться з відривом пера: п, т, р, н… Розширення – звуження речень

24.01

18

Маленькі й великі літери, які в основі мають овал: а, б, в, о, ю; А, Ю,Ф. Розвиток мовлення «Про що говорить заголовок?»

31.01

19

Маленькі й великі літери, які в основі мають півовали: с, є, х, ж. заголовок тексту. План тексту

07.02

20

Маленькі й великі літери, які в основі мають подовжену лінію з петлею: у, в, д, з. поняття про текст

14.02

21

Великі літери шостої групи: Н, К, В, Д, Б. Контрольний диктант з каліграфії. Діалог як форма мовленнєвої діяльності

21.02

22

Аналіз контрольного диктанту з каліграфії. Робота над словами, близькими за значенням

28.02

23

Аналіз зразків письма:

______________________________________

______________________________________

Відмінність речення від тексту

07.03

24

Аналіз зразків письма:

______________________________________

______________________________________

Робота над питальними і спонукальними реченнями

14.03

25

Аналіз зразків письма:

______________________________________

______________________________________

Творча робота над текстом

21.03

26

Аналіз зразків письма:

______________________________________

______________________________________

Речення поєднанні однією темою

28.03

27

Аналіз зразків письма:

______________________________________

______________________________________

Лексично правильне використання слів у мовленні (на основі тексту). Поняття про текст-розповідь

11.04

28

Аналіз зразків письма:

______________________________________

______________________________________

Поняття про текс-опис

18.04

29

Аналіз зразків письма:

______________________________________

______________________________________

Поняття про текст-роздум

25.04

30

Аналіз зразків письма:

______________________________________

______________________________________

Чарівні слова. Слова подяки та вітання

02.05

31

Аналіз зразків письма:

______________________________________

______________________________________

Контрольне списування з друкованого тексту. Робота над текстом-розповіддю

16.05

32

Аналіз контрольного списування. Робота над різними текстами (розповідь, опис, роздум)

23.05

ІГЗ

(1 година на тиждень)

Тема уроку

Дата

Примітка

16

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку, коли в середині першого множника є нулі. Розв’язування задач з двома буквеними даними

15.01

17

Практичне засвоєння вимови і написання відмінкових форм окремих числівників (11,14,16,50, 60,70,80,1000)

22.01

18

Знаходження однієї зі сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел

29.01

19

Займенники 1-ї особи однини і множини. їхнє відмінювання. Вимова і написання слів взимку, влітку

05.02

20

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

12.02

21

Вправи на використання займенників для зв’язку речень у текстах. Удосконалення текстів шляхом використання займенників замість лексичних повторів

19.02

22

Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число

26.02

23

Багатозначні дієслова. Вживання дієслів у прямому і переносному значеннях. Вимова і написання слів ліворуч, праворуч

05.03

24

Множення чисел, що закінчуються нулями. Повторення переставного та сполучного законів множення.

12.03

25

Побудова порад, інструкцій. Закріплення правопису не з дієсловами.

19.03

26

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділення

26.03

27

Поняття про прислівник як частину мови (значення, питання, роль у реченні, зв’язок з дієсловами). Незмінюваність — основна граматична ознака прислівників. Прислівники, близькі та протилежні за значенням. Поширення речень (тексту) прислівниками. Вимова і написання слів вперед, ззаду, назад

09.04

28

Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями

16.04

29

Спостереження за роллю прислівників у тексті. Обирання з-поміж поданих прислівників тих, що найбільше відповідають меті та типу висловлювання. Уживання прислівників під час побудови текстів. Написання найуживаніших прислівників

23.04

30

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного

07.05

31

Числівник. Займенник

11.05

32

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею. Розв’язування задач

14.05

33

Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях

21.05

Перелік контрольних робіт

УКРАЇНСЬКА МОВА

Тема уроку

Дата

1

Контрольний диктант. Український віночок

29.01

2

Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Числівник», «Займенник»

25.02

3

Контрольне списування Закарпаття

11.03

4

Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Дієслово», « Прислівник»

22.04

5

Контрольний диктант Лелеки

03.05

6

Контрольна робота ДПА

20.05

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

Тема уроку

Дата

1

Контрольна робота. Аудіювання Микола Магера «Он як буває»

06.02

2

Контрольна робота. Робота з літературним твором «Як пес вовка в чоботи взув»

10.04

3

Контрольна робота. Перевірка навички читання мовчки «Чому кріт чорний»

06.05

4

Перевірка навички читання вголос «Щедра кишеня»

16.05

5

Контрольна робота Державна підсумкова атестація

17.05

МАТЕМАТИКА

Тема уроку

Дата

1

Контрольна робота № 5 Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число

04.02

2

Тематична контрольна робота № 6 Дроби. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями

26.02

3

Тематична контрольна робота № 7 Дроби. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями

25.03

4

Тематична контрольна робота № 8Дроби. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями

24.04

5

Контрольна робота №9 Державна підсумкова атестація

17.05

ПРИРОДОЗНАВСТВО

Тема уроку

Дата

1

Контрольна робота. Тестування. Природа материків і океанів

21.02

2

Контрольна робота. Тестування. Природа України

08.04

3

Контрольна робота. Тестування. Природа України

16.05

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.