Календарне планування з курсу "Правознавство" для 9 класу

Правознавство

Для кого: 9 Клас

25.06.2019

491

11

0

Опис документу:
Дане календарне планування відповідає програмі з курсу "Правознавство" для 9 класу. у плануванні вказано розподіл годин по розділам, вказані практичні заняття та уроки узагальнення, а також державні вимоги до знань та умінь учнів. сподіваюсь дане планування стане в нагоді колегам.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Правознавство

9 клас

Календарно-тематичне планування

(35 год.)

п/п

Дата

Тема уроку

Державні вимоги

Примітки

Вступ до «основ правознавства» (1 год.)

1

Право і закони в житті людини і суспільства (з курсів історії).

Зміст, завдання і структура курсу. Побудова підручника. Додаткова навчальна література, електронні та Інтернет-ресурси.

Учень/учениця: згадує з курсів історії та пояснює причини й значення виникнення держави і права, роль права в житті суспільства; згадує та називає найдавніші правові пам’ятки в історії людства; пояснює завдання та структуру предмета «Основи правознавства»;висловлює власні очікування щодо вивчення предмета.

Розділ 1. ОСНОВИ теорії держави і права (4 год.)

2

Причини виникнення держави. Поняття й ознаки держави.

Учень/учениця: називає ознаки державної влади, соціальних норм, права; пояснює та застосовує поняття: «держава», «форма держави», «право», «джерела права», «галузь права», «норма права»; характеризує функції держави, державний лад, джерела права, елементи системи права; Наводить приклади соціальних норм, джерел права; Описує елементи державного ладу; висловлює судження щодо ролі соціальних норм, держави і права в житті людини та суспільства.

3

Державний лад. Форми держави. Державна влада. Функції держави.

4

Поняття і види соціальних норм. Поняття та ознаки права. Джерела права. Система права та її елементи.

5

Практичне заняття: Соціальні норми в житті людей

6

Урок узагальнення з розділу «Основи теорії держави і права»

Розділ 2. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність (4 год.)

7

Правовідносини. Склад правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.

Учень/учениця: називає ознаки правовідносин, правопорушення, юридичної відповідальності;пояснює та застосовує поняття: «правовідносини», «склад правовідносин», «юридичні факти», «правопорушення», «юридична відповідальність»; характеризує підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин; склад і види правопорушень; підстави і види юридичної відповідальності; Наводить приклади юридичних фактів, видів правопорушень; описує обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння; розв’язує правові ситуації з використанням знань про правовідносини, правопорушення та юридичну відповідальність; застосовує засвоєні поняття та вміння під час розв’язування простих правових ситуацій та регулюванні власної поведінки відповідно до норм права; висловлює судження щодо ролі правовідносин у житті людини і суспільства; оцінює власну поведінку й поведінку інших осіб щодо її правомірності.

8

Правопорушення: поняття, склад, види.

9

Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

10

Практичне заняття: Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння.

11

Урок узагальнення з розділу «Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність».

Розділ 3. ВЗАЄМОЗВЯЗОК ЛЮДИНИ І ДЕРЖАВИ (5 год.)

12

Поняття Основного закону держави. Структура Конституції України. Повноваження Конституційного Суду України.

Учень/учениця: називає ознаки конституції; механізми захисту прав і свобод людини та громадянина; пояснює та застосовує поняття «людина», «особа», «громадянин», «громадянство», «конституція», «права і свободи людини», «конституційні обов’язки»; описує види конституційних прав, свобод, обов’язків людини і громадянина, органи державної влади та місцевого самоврядування; наводить приклади повноважень Конституційного Суду України, видів звернення громадян; характеризує підстави набуття та припинення громадянства України; аналізує окремі статті Конституції України; розв’язує правові ситуації із застосуванням знань розділу; оцінює значення Конституції України; форми участі громадян у житті держави та місцевої громади.

13

Правова характеристика понять «людина», «особа», «громадянин». Права і свободи людини. Громадянство України.

14

Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Механізми захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні.

15

Органи державної влади в Україні. Місцеве самоврядування в Україні.

16

Практичне заняття: Звернення громадян.

17

Урок узагальнення з розділу

«Взаємозв’язок людини і держави»

Розділ 4. Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних І кримінальних правовідносин (11 год. + 1 резервна.)

18

Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх.

Учень/учениця: пояснює та застосовує поняття «цивільна правоздатність», «цивільна дієздатність», «сім’я», «шлюб», «адміністративне правопорушення», «злочин», «кримінальний проступок»; характеризує обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх осіб, права неповнолітніх як власників, права споживачів, права й обов’язки батьків і дітей, робочий час і час відпочинку неповнолітніх, адміністративну та кримінальну відповідальність неповнолітніх; наводить приклади державних органів з охорони права дітей, адміністративних правопорушень і злочинів, адміністративних стягнень і кримінальних покарань; описує шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми; аналізує окремі статті відповідних нормативно-правових актів; розв’язує правові ситуації з використанням знань і положень цивільного, сімейного, трудового, адміністративного, кримінального законодавства України щодо неповнолітніх; вчиняє власні дії відповідно до норм права в різних видах правовідносин; висловлює судження щодо взаємних прав і обов’язків батьків та дітей; охорони праці неповнолітніх; особливостей адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.

19

Практичне заняття: Власність неповнолітніх.

20

Практичне заняття: Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу й операцій із кредитною карткою.

21

Сім’я. Шлюб. Взаємні права й обов’язки батьків і дітей.

Державні органи з охорони прав дітей.

22

Практичне заняття: Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

23

Прийняття на роботу неповнолітніх. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх. Оплата праці.

24

Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми. Охорона праці неповнолітніх.

25

Практичне заняття: Працевлаштування неповнолітніх.

26

Адміністративні правопорушення.

27

Злочини. Кримінальний проступок.

28

Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх.

29

Практичне заняття: Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.

30

Урок узагальнення з розділу: «Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних відносин»

Розділ 5. ЯКЩО ПРАВО - ЦЕ ПРОФЕСІЯ (4 год.)

31

Професія «юрист». Юристи в нашому житті.

Учень/учениця: називає професії, пов’язані з юриспруденцією; знає, хто такі судді, прокурори, слідчі, нотаріуси, адвокати, юрисконсульти, дільничні офіцери поліції, правозахисники; наводить приклади видів діяльності нотаріуса та адвоката; називає основні вимоги до осіб, які мають намір працювати за юридичним фахом чи в поліції; описує процедуру розгляду цивільної/ кримінальної справи в суді; розв’язує правові ситуації з використанням знань про професію юриста; оцінює життєві ситуації, за яких потрібна допомога юриста.

32

Поліцейські (патрульні, дільничні офіцери поліції).

33

Практичне заняття: Ігровий суд

34

Практичне заняття: Зустріч з юристами чи правозахисниками.

35

Урок узагальнення

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.