Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарне планування з корекційно-розвиткової роботи "РИТМІКА" у 5 класі на ІІ семестр

Інклюзивна освіта

Для кого: 5 Клас

18.01.2021

275

24

0

Опис документу:
Даний календарний план складено автором на ІІ семестр по предмету "Ритміка" для учнів з інтелектуальними порушеннями (2 години на тиждень) за навчальною програмою з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями (авт. Л.О. Редько, вчитель ритміки Балтської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату та ін., Київ-2016 р). У додатку міститься мелодія танців, піснів, музичних творів для слухання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КЗЗСО І-ІІІ ступенів «Варвинський ліцей №1»

Варвинської селищної ради, Варвинського району,

Чернігівської області

Календарне планування з

корекційно-розвиткової роботи

«РИТМІКА» у 5 класі

на 2020/2021 навчальний рік

ІІ семестр

Вчителя фізичної культури ЧИЖ В.В.

Розглянуто на засіданні шкільного методичного

об’єднання вчителів фізичної культури та Захисту

України протокол № 6 від 06.01.2021 р.

Голова МОКЗ _________ В.Г. Скоромець

За навчальною програмою з корекційно-

розвиткової роботи «Ритміка» для 5-10 класів

спеціальних загальноосвітніх навчальних

закладів для дітей з інтелектуальними

порушеннями (авт. Л.О. Редько, вчитель

ритміки Балтської спеціальної загальноосвітньої

школи-інтернату; Л.А. Безкоровайна, директор

Балтської загальноосвітньої школи-інтернату.

Укладач: Гладченко І.В., ст. наук. співробітник

лабораторії олігофренопедагогіки Інституту

спеціальної педагогіки НАПН України)

Київ - 2016 р.

Навчально-методичне забезпечення навчального плану: 5 клас

Річна кількість годин – 70 год (2 год на тиждень).

Кількість тижнів навчання – 34 (33).

СІТКА РОЗПОДІЛУ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

для учнів 5-го класу (2 години на тиждень)

з/п

Розділ програми

І

ІІ

Всього

Кількість годин

Теоретичні відомості 

1

Самоконтроль у процесі занять ритмікою.

2

Вплив фізичних вправ на здоров’я людини.

Протягом

3

Оздоровче значення ритмічних вправ.

4

Значення вправ для попередження порушень постави.

навчального

5

Значення вправ на зняття напруження, розслаблення, заспокоєння.

6

Правила поведінки та гігієни при проведенні рухливих ігор та ритмічних танцювальних вправ.

року

7

Правила ТБ при виконанні рухових дій.

8

Зміст розучених ігор.

Практичні навички та вміння

1

Вправи на орієнтування в просторі.

10

8

18

2

Ритміко-гімнастичні вправи.

5

10

15

3

Ритмічні вправи з дитячими музичними інструментами.

4

3

7

4

Ігри під музику.

4

4

8

5

Танцювальні вправи, народні танці.

9

9

18

Разом: 

32

34

66

1

Основні завдання:

- формування рухових вмінь та навичок;

- формування пізнавальної активності;

- розвиток координації рухів, спритності, сили, витривалості;

- розвиток відчуття ритму;

- розвиток зорового аналізатора, слухового сприймання;

- удосконалення вмінь виконувати ритмічні образи в процесі сприймання та відтворення ритмічних малюнків;

- розвиток емоційної та словесно-логічної пам'яті, довільної уваги, образної уяви, фантазії.

- сприяння подальшій соціалізації учнів, підвищення їхньої самостійності та автономності, становлення моральних орієнтирів у діяльності й поведінці, виховання позитивних якостей.

Корекційні й оздоровчі завдання:

- корекція правильної постави, ходи, грації, рухів;

- корекція порушень загальної та дрібної моторики;

- корекційний розвиток моторних функцій і дихання;

- корекційний розвиток особистості розумово відсталої дитини;

- сприяння збереженню і зміцненню здоров'я учнів;

Освітні:

- формування пізнавальних умінь (аналізувати, порівнювати, узагальнювати; спостерігати, запам’ятовувати, осмислювати матеріал),

- формування пізнавального інтересу до музичного та хореографічного мистецтва, виховання потреби музичних творів і хореографічних вистав та їх інтерпретації;

- розвиток відчуття ритму та здатності відчувати у музиці, рухах і мові ритмічну виразність;

- формування краси та виразності рухів, емоційності;

- розвиток фізичних якостей – сили, легкості рухів, спритності тощо; 2

- виховання гуманістичних загальнолюдських цінностей;

- розвиток уміння сприймати музичні образи і можливості ритмічно, виразно рухатися, створюючи певний образ;

- заохочення до активної художньо-естетичної діяльності, стимулювання проявів імпровізації;

- ознайомлення з елементами культури (історичними звичаями, традиціями України та народів світу).

Виховні завдання:

- виховання основних моральних якостей особистості, працелюбності, наполегливості у подоланні перешкод, охайності, вміння працювати самостійно і в колективі, вміння дотримуватися правил під час виконання ритмічних рухів, ігор і вправ;

- виховання колективізму;

- розвиток культури спілкування;

- залучення дитини засобами мистецтва до національної та світової культур.

Уроки потрібно проводити із дотриманням дидактичних вимог: доступності, послідовності, доцільності, достатності, системності, наступності у навчанні від простого до складного (зокрема, подання нового матеріалу базується на вже відомому та в тісному зв’язку з ним).

Ритміка є складовою частиною музично-естетичного виховання розумово відсталих дітей з метою здійснення корекції недоліків психічного та фізичного розвитку розумово відсталих дітей засобами музично-ритмічної діяльності.

Специфічні засоби впливу на учнів, властиві ритміці, сприяють загальному розвитку розумово відсталих учнів, виправленню недоліків їх фізичного розвитку, загальної та мовленнєвої моторики, емоційно-вольової сфери, вихованню позитивних якостей особистості (дружелюбності, дисциплінованості, колективізму), естетичному вихованню.

3

Змістом роботи на уроках ритміки є музично-ритмічна діяльність дітей. Вони вчаться слухати музику, виконувати різноманітні рухи під музику, співати, танцювати, грати на найпростіших музичних інструментах. В процесі виконання спеціальних вправ під музику (ходьба ланцюжком або в колоні у відповідності з заданими напрямками, перешиковування з утворенням кіл, квадратів, «зірочок», «каруселей», руху до певної мети і між предметами) здійснюється розвиток уявлення учнів про простір і вміння орієнтуватися в ньому. Вправи з предметами розвивають спритність, швидкість реакції, точність рухів.

Вправи з дитячими музичними інструментами застосовуються для розвитку у дітей рухливості пальців, вміння відчувати напругу і розслаблення м'язів, дотримуватися ритмічності та координації рухів рук. Цей вид діяльності є важливим у зв'язку з тим, що у розумово відсталих дітей часто спостерігається порушення рухових функцій і м'язової сили пальців рук.

4

ПОУРОЧНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ІІ СЕМЕСТР 5 кл.

уроку

Дата

Зміст уроку

Примітка

30.

Правила поведінки і техніки безпеки на уроках Ритміки.

Оцінка стану організму дитини.

Правильна постава, правильне дихання.

Шикування в шеренгу. Виконання стройових команд.

Вправи на орієнтування в просторі: ходьба і біг у повільному темпі із збереженням інтервалу.

Підкидання і ловіння палиці в горизонтальному положенні.

Вис на рейці гімнастичної стінки на руках до 1 - 2 сек.

Позиціїї ніг у танцях.

Рухи під музичний ритм: помірно, голосніше, тихо, тихіше.

31.

Правила безпеки при виконанні фізичних вправ. Гра під музику.

Вправи на координацію рухів. Перехресне піднімання та опускання рук (права рука вгорі, ліва внизу). Одночасні рухи правої руки вгору, лівої в сторону; правої руки — вперед- вліво — вгору. Виставлення лівої ноги вперед, правої руки перед собою; правої ноги - у бік, лівої руки - в сторону…

Вправи на розтягування.

5

уроку

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

Вправи на розслаблення.

32.

Гігієнічні заходи після уроку.

Оцінка стану організму дитини.

Присідання з опорою і без опори, з предметами (обруч, палиця, прапорці, м'яч). Згинання і розгинання ноги в підйомі, відведення стопи назовні і приведення її всередину, кругові рухи стопою, виставляння ноги на носок вперед, вставання на носочки.

Вправи на вироблення постави.

Рухлива гра на увагу «Неправильний рух».

Вправи з використанням гімнастичних предметів і приладів:

 • котіння набивного м’яча двома руками з місця;

 • стрибки навколо обруча.

Корекційна гімнастика: ЛФК для профілактики захворювання на сколіоз.

Імітаційні вправи:

- імітація рухів лісоруба, косаря, дерева під вітром.

6

уроку

Дата

Зміст уроку

Примітка

33.

.

Правила ТБ при виконанні рухових дій.

Оцінка стану організму дитини.

Рухливі ігри з елементами танців.

Вправи під час відпочинку (тренування точних рухів пальців рук, без мовного супроводу, під музику):

 1. «Пальчики вітаються».

Кінчик великого пальця почергово торкається кінчиків інших пальців.

 1. «Оса».

Вказівний палець направлений вгору, обертати ним (по черзі лівою і правою рукою)

 1. «Оси».

Те саме двома руками одночасно.

 1. «Людина».

Вказівний та середній пальці «бігають» по столу. Правою, потім лівою рукою.

 1. «Діти біжать наввипередки.

 2. «Коза».

Підняти догори вказівний та мізинець правої руки.

 1. «Козенята».

Те саме, обома руками одночасно.

Вправи на розслаблення м’язів.

Кроки польки.

Ритмічні вправи з дитячими музичними інструментами.

7

уроку

Дата

Зміст уроку

Примітка

34.

Значення вправ для попередження порушень постави.

Загальнорозвиваючі вправи.

Розмикання та змикання приставним кроком.

Вивчення позицій рук: зміна позицій рук окремо кожної і обома одночасно; проводжати рух руки головою, поглядом.

Відстукування, прохлопування, протопування простих ритмічних малюнків.

Корекційна гімнастика: ЛФК для профілактики захворювання на сколіоз.

Рухлива гра «Потяг».

Вправи на розслаблення.

35.

Повороти на місці.

Ходьба з лівої ноги за командою вчителя.

Стройовий крок. Ритмічне дихання (у спокої і під час ходьби).

Вправи на поставу. Ходьба з мішечком на голові.

Ритмічна гімнастика.

Позиції рук. Вільний круговий рух рук.

Перенесення ваги тіла з п'яток на носки і назад, з однієї ноги на іншу (маятник).

8

уроку

Дата

Зміст уроку

Примітка

36.

Вплив фізичних вправ на здоров’я людини.

Особливості гри на інструментах.

Розрізняти на слух музичні інструменти (ложки, ксилофон, металофон, трищітка, дзвіночки, фортепіано, барабан, кастаньєти).

Стройові команди. Повороти на місці. ЗРВ.

Ходьба: в колоні, по колу, парами, з переступанням через предмет, зі зміною напрямку.

Біг: повільний, швидкий, зі зміною напрямку, в чергуванні з ходьбою.

Стрибки: на місці на обох ногах, на обох ногах з переміщенням (вперед, назад, праворуч, ліворуч), через перешкоду (лінію, мотузку, обруч). Дихальна гімнастика.

37.

.

Поняття «мелодія» та «аккомпанімент», «тутті», «соло», «унісон». Розвивати відчуття метро-ритму, види слуху (мело-дичний, ритмічний, гармонічний, ладовий, звуко – висотний).

Шикування.

Різновиди ходьби та бігу.

Бігова смуга перешкод.

Вправи на гімнастичній стінці.

Вправи на розслаблення.

9

уроку

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

38.

Шикування.

Різновиди ходьби та бігу.

ЗРВ з гімнастичною палицею.

Корекційна гімнастика: ЛФК для профілактики захворювання на сколіоз.

Тренажер «Диск здоров’я».

Дихальна гімнастика.

Імітаційні вправи та ігри.

Мовленнєві ігри. «Полювання» А. Костецький (оплески, тупання, стукотіння), «Сорока – білобока» Н. Забіла (рухи тілом).

Ігри з киданням та ловінням предметів: «Лови, кидай, падати не давай!»

39.

Шикування.

Правильна постава.

Правильне дихання.

Вимірювання ЧСС за 10 сек.

Різновиди ходьби та бігу.

ЗРВ з мішечком на голові.

Вправи для покращення зору.

Вправи на поставу.

Тренажер «Диск здоров’я».

Дихальна гімнастика.

Імітаційні вправи:

- імітація рухів лісоруба, косаря, дерева під вітром.

Позиції рук і ніг.

10

уроку

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

40.

Танцювальні рухи.

Вправи на тренажерах: бігова доріжка та велотренажер.

Пальчикова гімнастика (Мудра).

Вимірювання ЧСС за 10 сек.

Різновиди ходьби.

Метання у вертикальну і горизонтальну цілі.

Рухлива гра «Море хвилюється».

Ритмопластичні вправи:

 • крок польки;

 • крок з притопом.

Ігри зі стрибками: «Зайці і вовк»; «Не замочи ніг».

41.

Шикування.

Правильна постава.

Правильне дихання.

Повільний біг, ходьба.

Вимірювання ЧСС за 10 сек.

ЗРВ з гімнастичною палицею.

Корекційна гімнастика: ЛФК для профілактики захворювання на сколіоз.

Рухлива гра «Городки».

Тренажер «Диск здоров’я».

Вправи на координацію рухів.

Дихальна гімнастика.

Рухлива гра на увагу: «Заборонений рух».

11

уроку

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

42.

Руховий режим учня 5-го класу.

Ритмічне дихання (у спокої і під час ходьби).

Стройові команди. Повороти на місці. ЗРВ.

Різновиди ходьби і бігу.

Вправи для корекції рівноваги та розвитку координації.

Вправи на гімнастичній стінці.

Ігри на орієнтування у просторі: «Заборонений рух», «Впізнай на дотик».

Стимулююче шипляче дихання.

Рухлива гра: «Світлофор».

43.

Здоров’я. Необхідність піклування про власне здоров’я.

Стройові команди. Повороти на місці. ЗРВ.

Різновиди ходьби і бігу.

Елементи музикотерапії.

Корекційна гімнастика:

ЛФК для профілактики захворювання на сколіоз.

Вправи для координації зору.

Ігри на орієнтування у просторі: «Знайди, де заховано», «Кидки м’яча один одному».

Вправи на гімнастичній стінці.

12

уроку

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

44.

Стройові команди. Повороти на місці. ЗРВ.

Ходьба: в колоні, по колу, парами, з переступанням через предмет, зі зміною напрямку.

Біг: повільний, зі зміною напрямку, в чергуванні з ходьбою.

Стрибки: на місці на обох ногах, на обох ногах з переміщенням (вперед, назад, праворуч, ліворуч), через перешкоду (лінію, мотузку, обруч).

Народні ігри та забави: «Влуч у ціль», «Снайпер».

Вправи з прапорцями. 

Рухи руками з прапорцями під час ходьби. Різноспрямовані рухи руками з прапорцями за зразком учителя («Сигнальники»). 

Вправи для координації зору.

Ритмопластичні вправи:

 • крок польки;

- крок з притопом.

Прямий галоп. Махові рухи рук.

13

уроку

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

45.

Самоконтроль у процесі занять ритмікою.

Різновиди ходьби: ходьба зі збереженням правильної постави і правильного дихання, по кубиках, з прапорцями, з мішечком на голові.

ЗРВ із скакалкою.

Рухлива гра: «Світлофор».

Елементи російського танцю: простий хороводний крок, крок на всій ступні, взявшись убоки двома руками (для дівчаток — рух з хустинкою).

46.

Рух парами: біг, ходьба, кружляння на місці. Хороводи в колі, танці з притопами, кружлянням, ударами. Вчити дітей танців, які складаються з цих елементів.

Вправи з прапорцями. 

Виконання вправ з прапорцями в руках на місці (за зразком). Рухи руками з прапорцями під час ходьби.

Вправи ЛФК для профілактики сколіозу.

Вправи для очей за таблицею Шульте.

14

уроку

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

47.

Танці з притопами, кружляннями, ударами.

Репертуар: «Серенада», «Аве Марія» Ф. Шуберт (голос, фортепіано), Гопак» укр. нар. танець, «Козачок» В. Кирейка, «Полька – Янка» біл. нар. Мелодія.

Вміти розрізняти мелодії і супровід пісні.

Ритмічні вправи та ігри під музику. «Хто швидше?» - муз. Л. Шварца, «Дізнайся по голосу» - муз. Ст Ребікова, «Куточки» - муз. Т. Попатенко.

Вправи на розслаблення м’язів.

48.

Профілактика травматизму. Правильне дихання під час ходьби і бігу.

Ходьба по прямій лінії.

Ходьба на носках, п'ятах, внутрішньому та зовнішньому боці стопи. Ходьба зі збереженням правильної постави і правильного дихання, по кубиках, з прапорцями. Імітаційна ходьба.

Комплекс ритмічної гімнастики.

Рухливі ігри з ходьбою та бігом «Прапорці», «Метелики».

15

уроку

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

49.

Значення правильного узгодження дихання з рухами.

Ходьба зі зміною швидкості. Ходьба з різним положенням рук: на поясі, до плечей, перед грудьми, за головою. Ходьба зі зміною напрямків за орієнтирами та командою вчителя. Звичайна ходьба у повільному темпі у колоні по одному, в обхід залу за вчителем.

Вправи ЛФК для профілактики захворювань спини.

Позиції рук і ніг.

Ритміко-гімнастичні вправи:

Одночасні рухи правої руки вгору, лівої в сторону; правої руки — вперед- вліво — вгору.

Релаксація: аутогенне тренування.

50.

Вправи на формування постави, зміцнення м'язів тулуба.

Біг на носках.

Біг з подоланням перешкод.

Вправи на координацію рухів:

Виставлення лівої ноги вперед, правої руки перед собою; правої ноги — у бік, лівої руки — в сторону.

16

уроку

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

Зміст розучених ігор.

Вивчення позицій рук: зміна позицій рук окремо кожної і обома одночасно; проводжати рух руки головою, поглядом.

Відстукування, прохлопування, протопування простих ритмічних малюнків.

Крок з притупом.

Рухлива гра.

51.

Правила поведінки та гігієни при проведенні рухливих ігор та ритмічних танцювальних вправ.

Повільний біг зі збереженням правильної постави, біг у колоні у заданому напрямку. Чергування бігу та ходьби. ЗРВ

Вправи на розслаблення.

Рівновага. Ходьба по гімнастичній лаві з переступанням через предмет висотою 10-15 см. Розходження удвох на гімнастичній лавці. Ходьба по гімнастичній лаві з опусканням на одне коліно.

Рухлива гра.

Дихальна гімнастика по Стрельниковій.

17

уроку

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

52.

Різновиди ходьби. ЗРВ.

Прийом та передача м'яча у шерензі, по колу, у колоні, довільне метання великих та малих м'ячів у грі.

Кидки та ловіння волейбольних м'ячів.

Вправи на поставу.

Розвиток уявлення. Використання ігор-імітацій рухів ведмедя, чаплі, польоту птахів. Імітація рибалки, водолаза, годинника, сонечка, дерева під вітром.

Рухлива гра.

53.

Значення систематичних вправ для збереження та корекції постави.

Ходьба з різним положенням рук: на поясі, до плечей, перед грудьми, за головою.

Ходьба зі зміною напрямків за орієнтирами та командою вчителя.

Вправи на дрібну моторику.

Лазіння, підлізання, перелізання. Лазіння по гімнастичній лавці вгору, вниз, убік раніше вивченими способами.

18

уроку

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

54.

Шикування.Правильна постава.

Вимірювання ЧСС за 10 сек.

Різновиди ходьби та бігу.

ЗРВ з мішечком на голові.

Підлізання під перешкоду з предметом. Перелізання через перешкоду висотою до 1 метра. Вис на рейці гімнастичної стінки на руках до 1 - 2 сек.

Вправи для покращення зору.

Корекційна гімнастика: вправи ЛФК для профілактики сколіозу.

Тренажер «Диск здоров’я».

Дихальна гімнастика.

55.

Правильне дихання під час спрощених вправ у різному темпі разом із учителем.

Ходьба з фіксованим диханням.

Вправи з промовлянням звуків на видиху: пом-оєм-му; в образному оформленні.

Кидки м'яча догори та ловіння його після відскоку.

Кидки великого м'яча один одному із-за голови.

Удари м'яча об підлогу правою та лівою рукою.

Рухлива гра.

19

уроку

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

56.

Шикування.

Вимірювання ЧСС за 10 сек.

Різновиди ходьби та бігу.

Ігри зі стрибками: «Волейбол з повітряними кульками».

Корекційна гімнастика: вправи ЛФК для профілактики сколіозу.

Тренажер «Диск здоров’я».

Кидки малого м'яча у вертикальну ціль.

Дихальна гімнастика.

57.

Ритмічні вправи. Виконання найпростіших рухів в ритмі зі словами. Сприйняття зміни темпу, музики.

Імітація рухів кози, лісоруба.

Загальнорозвиваючі вправи.

Легкоатлетичні вправи.

Коригуючі вправи.

Очищувальне дихання, «задування свічок».

Ігри з метанням і ловінням: «М'яч крізь обруч», «М'ячі –мішені», «Кинь далі», «Влуч у ціль», «Снайпер».

Релаксація: аутогенне тренування.

20

уроку

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

58.

Використання ігор-імітацій рухів кози, чаплі, польоту птахів. Імітація рибалки, водолаза, годинника, сонечка, дерева під вітром.

ЗРВ. Ходьба з мішечком на голові. Біг.

Корекційна гімнастика: ЛФК для профілактики захворювання на сколіоз.

Рухлива гра.

Поняття «напруження» та «розслаблення» - релаксація та настрої у збереженні та зміцненні здоров'я.

Дихальні вправи. Дихання в положенні лежачи. Грудне і черевне дихання.

59.

Шикування.

Стройові команди.

Різновиди ходьби та бігу.

Правильне дихання.

Вимірювання ЧСС за 10 сек.

ЗРВ з гімнастичною палицею.

Корекційна гімнастика: ЛФК для профілактики захворювання на сколіоз.

Рухлива гра.

Стрибок у довжину поштовхом однієї ноги з приземленням на 2 через «рів».

21

уроку

Дата

Зміст уроку

Примітка

60.

Вплив фізичних вправ на здоров’я людини.

Стройові команди. Повороти на місці. ЗРВ.

Ходьба: в колоні, по колу, парами, з переступанням через предмет, зі зміною напрямку.

Біг: повільний, швидкий, зі зміною напрямку, в чергуванні з ходьбою.

Стрибки: на місці на обох ногах, на обох ногах з переміщенням (вперед, назад, праворуч, ліворуч), через перешкоду (лінію, мотузку, обруч).

Легкоатлетичні вправи.

Метання м’яча: в горизонтальну ціль; підкидання і ловіння великого м’яча (двома руками); кидання малого м’яча об підлогу і його ловіння (двома руками).

Ритмічна гімнастика.

61.

.

Шикування.

Різновиди ходьби та бігу.

Бігова смуга перешкод.

Рухлива гра «Метання в горизонтальну ціль».

ЛФК для профілактики захворювання на сколіоз.

Вправи на гімнастичній стінці.

Вправи на розслаблення.

22

уроку

Дата

Зміст уроку

Примітка

62.

Кочення, кидання, ловіння. Кидати та ловити предмет (іграшку), передача і перенесення предметів. Кидати великий м'яч один одному із-за голови. Удари м'яча об підлогу правою та лівою рукою.

Пружинити на ногах, будувати самостійно рівне коло, дотримуючись відстані між парами, звужувати і розширювати коло, розходитися з пар в різні сторони.

Виконувати нескладні танці.

Створювати музичні привітання.

63.

.

Почергове постукування пальцями обох рук (послідовно обома руками), вправа «Щиглі» або подібні за вибором вчителя.

Підкидання м'яча перед собою та ловіння його двома руками. Прокачування м'яча між орієнтирами.

Виконання основних рухів з правильним утримуванням малого м'яча, перекладання його з рук у руки. Кидати м'яч догори та ловити його після відскоку.

Кидки малого м’яча на дальність.

Виконувати нескладні танці.

Підведення підсумків за ІІ семестр.

Л І Т Н І К А Н І К У Л И

23

Додаток 1

Репертуар з гри на дитячих музичних інструментах: «Пасакалія» Г. Гендель, «Дід Мороз» Р. Шуман, «Ранок», «Танок Анітри», «В печері гіоського короля» з оркестрової сюїти Е. Гріга «Пер Гюнт», «Сміливий вершник» Р. Шуман (гра на ложках, клацання язиком, пальцями), «Місячне сяйво»

К. Дебюссі, «Полька – Янка» біл. нар. мелодія, «Турецьке рондо» В. Моцарт, «Вальс» А. Абелян, «Вальс» Ф. Шопен (на вибір), «Шарманка» Д.  Шостакович, «Хлопець з гармонікою» Г. Свірідов, «Музична табакерка» А. Лядов (гра на скляному та металевому посуді), «Котику сіренький» укр. нар. пісня, «Сонько – дрімко» укр. нар. пісня в обр. А. Мігай, «Господарочка» О. Журлива (шумові інструменти, імітація звуків), «Син старого дуба» Г. Чічінадзе (шумові інструменти, імітація звуків).

Репертуар з танців:

«Галя по садочку ходила» (хороводна гра) музика та слова народні, «Про жабок і комара» (музично-рухлива гра) муз. А. Філіпенка, сл. невідомого автора, «Ми на луг ходили» (музично-рухлива гра) муз. А. Філіпенка, сл. Т. Волгіної, «Ми кривого танцю йдемо» укр. нар. пісня, «Що на нашій вулиці» укр. нар. пісня.

«Полювання» А. Костецький (оплески, тупання, стукотіння), «Сорока – білобока» Н. Забіла (рухи тілом), «Бруднуля» Г. Бойко (рухи тілом, мімічний етюд).

Орієнтовний репертуар: «Ранок», «Танок Анітри», «В печері гірського короля», «Пісня Сольвейг» з оркестрової сюїти Е. Гріга «Пер Гюнт», «Сміливий вершник» Р. Шуман,

«Місячне сяйво» К. Дебюссі, «Серенада», «Аве Марія» Ф. Шуберт (голос, фортепіано), «Народний танець» М. Скорик, «Веснянка» В. Уманець, «Гопак» укр. нар. танець, «Козачок» В. Кирейка, «Полька – Янка» біл. нар. мелодія, «Турецьке

24

рондо» В. Моцарт, «Менует» Й. Бах, «Менует» Л. Боккеріні, «Неаполітанська пісенька» П. Чайковський, «Вальс» С. Майкапар, «Маленький вальс» Н. Леві, «Вальс» Ф. Шопен (на вибір 2 твори), музичні твори з фортепіанної сюїти «Картинки з виставки» (на вибір) М. Мусоргський, «Колискова» зі збірки «Дитячі пісні» А. Лядов, «Ой ходить сон» укр. нар. пісня в обр. Л. Ревуцького, «Котику сіренький» укр. нар. пісня, «Сонько – дрімко» укр. нар. пісня в обр. А. Мігай, «Колискова» Й. Брамс, «Ой, на горі». Стукалка. Українська народна мелодія. Танець з султанчиками. Танець з притопами. Гопак. «До нас гості прийшли», муз. А. Александрова, сл. М. Івенсена; «Новорічний хоровод», муз. Р. Струве, сл. Н. Соловйової; «Хоровод дружби», амер. нар. мелодія обр. Р. Френкель-Борисової.

Знайомити з масовими піснями В. Дунаєвського, Д. Кабалевского та ін.

З метою емоційного сприйняття знайомити з творами П. Чайковського, В. Моцарта та ін.

Музичні твори для слухання. «Море», «Білка» - муз.

Н. Римського-Корсакова, «Веселий селянин» - муз. Р. Шумана, «Пісня жайворонка», «Камаринская» - муз. П. Чайковського, «Вальс», «Пташиний будинок» - муз. Д. Кабалевського. «Відлітаємо на лузі» - муз. Ст. Вітліна, сл. П. Когановой, «Колискова» - муз. В. Моцарта, «Музична табакерка» - муз. Л. Лядова, «Спортивний марш» - муз. Н. Дунаєвського, сл. С. Лебедєваумача.

Ритмічні вправи та ігри під музику. «Святковий танок» - муз. М. Красьова, «Дружні трійки» - муз. Г. Штрауса, «Парний танок» - карельська народна мелодія, «Хоровод-веснянка» - українська народна мелодія, «Хто швидше?» - муз. Л. Шварца, «Дізнайся по голосу» - муз. Ст Ребікова, «Куточки» - муз. Т. Попатенко.

25

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з

навчально-виховної роботи

КЗЗСО І-ІІІ ступенів «Варвинський ліцей №1»

ІІ семестр 2020/2021 н. р.

____________ В.М. Савицька

(підпис)

«___» січня 2021 р.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.