Календарне планування з географії для розумово відсталих дітей 6 клас 1 сем.

Опис документу:
Програма навчального предмета «Географія» розроблена відповідно до основних положень Концепції державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами. і спрямована на реалізацію вимог освітньої галузі «Природознавство».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Календарно-тематичне планування з географії 6 клас

(1 год на тиждень)

уроку

Кілк. годин

Дата

Корекція

Тема

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

Тема 1: Вступ. Орієнтування на місцевості.(10 год)

1

1

05.09

Значення географічних знань для практичної діяльності людини. Предмет вивчення географії.

Учень/учениця:

 • знає про предмет географії і його значення для практичної діяльності людини; загальну мету вивчення курсу географії;

 • розрізняє об’єкти живої та неживої природи;

 • розповідає про особливості своєї місцевості та праці людей в різні пори року на цій місцевості;

 • спостерігає за живою і неживою природою та працею людей,

 • вміє узагальнювати дані спостережень; робити записи в календарі погоди;

*за запитаннями вчителя визначає, що вивчає географія;

*має уявлення про об’єкти живої і неживої природи, зміни в природі своєї місцевості;

*за допомогою вчителя спостерігає за живою і неживою природою та працею людей;

*за допомогою вчителя виконує записи в календарі погоди.

Формування мотиваційної основи вивчення курсу.

Розвиток зорової пам’яті та уваги при вивченні нового матеріалу.

Розвиток сприймання під час спостереження за живою і неживою природою та працею людей.

Розвиток процесів аналізу і синтезу у процесі складання плану спостережень.

Розвиток просторового орієнтування та зорової пам'яті при роботі з макетом шкільної ділянки;

Розвиток мовлення при описі стану погоди.

Розвиток процесу узагальнення при роботі з календарем погоди за минулий рік.

Розвиток уваги та самостійності під час екскурсії.

2

1

12.09

Жива і нежива природа.

3

1

19.09

Горизонт, сторони горизонту.

4

1

26.09

Орієнтування на місцевості за Сонцем, місцевими ознаками.

5

1

03.10

Екскурсія «Визначення сторін горизонту за Сонцем та місцевими ознаками»

6

1

10.10

Як орієнтуватися за допомогою компаса.

7

1

24.10

Зображення місцевості на плані, умовні знаки. Практична робота. Читання плану місцевості

8

1

31.11

Географічна карта, умовні знаки на карті.

9

1

07.11

Робота з планом і картою. Практична робота. Порівняння плану та карти.

10

1

14.11

Контрольна робота: « План і карта»

Тема 2: Форми земної поверхні. Їх зображення на фізичній карті. (6 год)

11

1

21.11

Внутрішня будова Землі. Поняття про літосферу. Форми земної поверхні.

Учень/учениця:

 • має уявлення про внутрішню будову Землі;

 • розрізняє основні форми Землі за характером поверхні та висотою, за зразками і малюнками види корисних копалин, типи ґрунтів;

 • оперує поняттями: «рівнини», «гори». «яри»;

 • визначає з опорою на схематичну наочність частини горба, гори, яру;

 • розповідає про форми поверхні на території свого краю, корисні копалини й ґрунти своєї місцевості та їх значення для господарської діяльності людини;

 • за запитаннями вчителя пояснює причини землетрусів, вивержень вулканів;

 • співвідносить об’єкти з їх умовними позначеннями на фізичній карті;

 • знаходить і показує на карті задані форми рельєфу;

 • виконує елементарні схематичні замальовки форм земної поверхні;

 • складає елементарні словесні описи географічних об'єктів, які вивчаються;

 • за запитанням вчителя виявляє і характеризує особливості земної поверхні у найближчому оточенні під час екскурсії;

*має уявлення про основні форми земної поверхні, основні види корисних копалин, типи ґрунтів;

*за запитаннями вчителя й опорою на наочний матеріал називає основні форми земної поверхні, корисні копалини й ґрунти своєї місцевості;

*ознайомлений із внутрішньої будовою Землі, явищами природи (землетруси, виверження вулканів);

*за допомогою вчителя знаходить на карті рівнини, гори (без орієнтування на конкретні назви).

*за інструкцією вчителя виконує елементарні схематичні замальовки форм земної поверхні.

Уточнення уявлень про географічні об’єкті засобами різноманітної наочності.

Розвиток наочно-образного мислення при роботі з різноманітними наочними засобами.

Розвиток пам’яті в процесі відтворення назв географічних об’єктів.

Розвиток мислення на основі диференціації та інтеграції ознак географічних об’єктів.

Збагачення активного словника географічною термінологією.

Розвиток мисленнєвих операцій аналізу, порівняння, класифікації при ознайомленні з основними видами корисних копалин, типами ґрунтів.

Розвиток зорової пам’яті, просторового орієнтування під час роботи з картою.

Розвиток логічного мислення при встановленні причино-наслідкових зв’язків та залежностей між об’єктами та явищами природи.

Розвиток зв’язного усного монологічного мовлення в процесі опису географічних об’єктів.

Розвиток уяви під час моделювання гори з піску або пластиліну.

Розвиток дрібної моторики пальців рук при виконанні практичних робіт.

Розширення словника, розвиток зорової пам’яті та процесів аналізу і синтезу при роботі зі схематичними малюнками.

Розвиток пізнавального інтересу до об’єктів і явищ навколишньої дійсності.

Розвиток чуттєвого сприймання у процесі спостережень під час екскурсії.

12

1

28.11

Рівнини. Різниця рівнин за характером поверхні (плоскі, горбасті) та висотою (низовини, височини). Горби. Яри. Практична робота: «Моделювання з пластиліну горба.»

13

1

05.12

Гори. Частини гори: підніжжя, схили, вершина (пік). Різниця гір за висотою.

14

1

12.12

Землетруси. Виверження вулканів.

Форми земної поверхні на території свого краю та їх зображення на фізичній карті України та області. Практична робота: «Визначення форм земної поверхні на фізичної карті України»

15

1

19.12

Корисні копалини, їх видобуток та використання. Найважливіші корисні копалини своєї місцевості.

Ґрунт, його типи. Поширені ґрунти свого краю. Значення ґрунту і його охорона.

16

1

26.12

Ґрунт, його типи. Поширені ґрунти свого краю. Значення ґрунту і його охорона.

Практична робота « Складання таблиці умовних знаків, якими позначаються корисні копалини.»

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
4
міс.
1
8
дн.
0
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!