Календарне планування з анлійської мови 5 і 8 класах за підручником А.Несвіт

Опис документу:
Календарно тематичне планування з англійської мови у 5 і 8 класах за підручником Алли Несвіт. У ньму відображені всі змістові лінії кожного уроку: читання, письмо, аудіювання, говоріння, також вказано домашнє завдання.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Англійської мови в 5-А клас А. Несвіт

Примітка

Дата

К-сть годин

Тема, підтема

Змістова лінія

Мовний інвентар

Сприймання на слух

Усна взаємо-дія та усне продукування

Писемне продуку-вання

Зорове сприймання

Домашнє завдання

Еколо-гічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливість, фінансова грамотність

Лекси-ка

Грама-тика

49

1

Тема 1. Природа і погода

Розглядає природу як цілісну систему

Робить повідомле-ння про складні погодні умови

Ex.1 p. 98

Ex.1 p.98

Ex.1,2,5 pp.98-100

Ex.4 p.100

Ex. 3,4 pp.99-100

Ex.6 p.101

50

1

Пори року

Ex.2 p. 101

Ex.1 p.101

Ex.2,4,5 pp.101-102

Ex.1 p.101

Ex.3 p.101

Ex.6 p.102

51

1

Пори року у Великобританії

Ex.1 p. 103

Ступені порів-няння прикме-тників

Ex. 1,3 pp.103-104

Ex.2,5 pp.103-104

Ex.4 p.104

Ex.2,6 pp.103-105

Ex.7 p.105

52

1

Зима в Україні

Ex.1,3,4 pp.106-107

Ex.2,5 pp.106-107

Ex.6 p.107

53

1

Погода сьогодні

Мода-льне дієслово Should

Ex.2 p.108

Ex.1,4 pp.107-109

Ex.3 p.108

Ex.2,5 pp.108-109

Ex.6 p.110

54

1

У природи немає поганої погоди

Вжива-ння Will чи to be going to do smth

Ex.1 p.110

Ex.2,3 pp.111-112

Ex.4 p.112

Ex.1,5 pp.110-112

Ex.6 p.113

55

1

Явища природи

Ex.1 p. 113

Ex.1 p.113

Ex.2,5 pp.114-115

Ex.4 p.114

Ex.3 p.114

Ex.6 p.115

56

1

Узагальнення граматичного матеріалу

Прий-менники часу

Ex.1,2 pp.115-116

Ex.1,6 pp.115-117

Ex.3,4 p.116

Ex.2,4 p. 116

Ex.5 p.117

57

1

Урок розвитку читання

Ex.1,2,5 pp.118-119

Ex.6,7 p.120

Ex,3,4 pp.118-119

Ex.8 p.120

58

1

Підсумковий урок з теми «Природа і погода»

Повторити вивчений матеріал

pp.120-121

59

1

Тема2. Навколо Великобританії і України

Демонст-рує розуміння цінності культурно-го розмаїття та необхідно-сті жити разом у мирі

Пояснює життєво важливу потребу дотримання правил дорожньо-го руху, поведінки на воді та в інших місцях

Ex.1 p. 122

Ex.1,3 pp.122-123

Ex.2,4 pp.123-124

Ex.3 p.123

Ex.5 p.124

60

1

Великобританія

Ex.7 p.124

Ступені порів-няння прикме-тників

Ex.6 p.124

Ex.7 p.124

Ex.8 p.125

61

1

Парки Великобританії

Артикль the з геогра-фічними назвами

Ex.1,2 p.126

Ex.1,2 p.126

Ex.3 p.127

62

1

Вільний час у національних парках

Ex.6 p.128

Ex.5 p.128

Ex.4 p.127

Ex.7 p.128

63

1

Наша Батьківщина – Україна

Ex.2 p.129

Ex.1 p.129

Ex.2 p.129

Ex.3 p.129

64

1

Визначні місця нашої місцевості

Ex.4,5 p.130

Ex.4 p.130

Ex.6 p.130

65

1

Державні символи України

Ex.1 p.131

Ex.2 p.131

Ex.3,5 p.132

Ex.2 p.131

Ex.4 p.132

66

1

Україна – європейська держава

Ex.1 p.133

Ex.1,2 с. 133

Ex.3 p.134

Ex.2 p.133

Ex.4 p.134

67

1

Визначні місця України

Ex.5,6 p.134

Ex.7 p.134

68

1

Узагальнення граматичного матеріалу

Ex.2,4,5 pp.135-136

Ex.1a, 3 p.135

Ex.1b p.135

Ex.6 p.138

69

1

Урок розвитку читання

Ex.2 p.137

Ex.1,3 pp.137-138

Ex.4 p.138

Ex.2 p.137

Ex.5 p.138

70

1

Підсумковий урок з теми «Навколо Великобританії і України»

Повторити вивчений матеріал

pp.138-139

71

1

Тема3. Місто в якому я живу

Пояснює взаємо-зв’язок людини й навколи-шнього середовища та залеж-ність її від природних ресурсів

Наводить приклади участі родини у житті місцевої громади

Ex.1 p. 140

There is…/-there are...

Ex.1 p.140

Ex.2,3,6 pp.140-142

Ex.5 p.141

Ex.4 p.141

Ex.7 p.142

72

1

Знамениті міста України

Ex.1 p.142

Артикль з геогра-фічними назвами

Ex.3 p.143

Ex.1,4,6 pp.142-144

Ex.5 p.144

Ex.2,3 p.143

Ex.7 p.144

73

1

Головна площа міста

Ex.1 p.145

Ex.2 p.146

Ex.3,4 p.146

Ex.6 p.147

74

1

Наш районний центр

Ex.2 p. 148

Ex.1,5 pp.147-149

Ex.2,3,4 pp.148-149

Ex.6 p.149

75

1

Роль парків у житті людини

Питальні займе-нники

Ex.1,4 pp.149-151

Ex.5 p.151

Ex.2,3 p.150

Ex.7 p.152

76

1

Знаменитий парк в Донецьку

Ex.1,5 pp.152-153

Ex.2,3 pp.152-153

Ex.4 p.153

77

1

Міста України

Ex.1 p.154

Ex.3 p.155

Ex.1,2,5 pp.154-156

Ex.6 p.156

78

1

Музей історії та мистецтва

Ex.1 p.156

Ex.3 p.157

Ex.1, 4,5 pp.156-158

Ex.2,3 pp.156-157

Ex.6 p.158

79

1

Місця, які я відвідав минулого літа

Спеціальне запита-ння

Ex.1 p.158

Ex.5 p.160

Ex.3,4 p.159

Ex.1,2 pp.158-159

Ex.6 p.160

80

1

Урок розвитку читання

Ex.1,4 pp.160-162

Ex.5 p.162

Ex.2,3 pp.161-162

Ex.6 p.163

81

1

Підсумковий урок з теми «Міста та села»

Повторити вивчений матеріал

pp.163-165

82

1

Тема4. Свята та традиції

Порівнює свята й традиції в різних країнах

Ex.1 p. 166

Кількісні та поряд-кові числі-вники

Ex.3,4 p.167

Ex.1,2,6 pp.166-168

Ex.5 p.168

Ex.3 p.167

Ex.6 p.168

83

1

Різдво у Великобританії

Ex.1 p. 169

Ex.1 p.169

Ex.1,3 pp.169-170

Ex.2 p.169

Ex.2 p. 169

84

1

Різдвяні традиції у Великобританії

Прий-менники часу on\ in

Ex.6 p.171

Ex.5 p.171

Ex.4,7 pp.170-171

Ex.8 p.171

85

1

Свята у Великобританії

Ex.1b p.172

Ex.1,2,3 pp.172-173

Ex.4 p.173

86

1

Свята у Великобританії

1 с. 174

Present and Past Simple Tense

Ex.5 p.173

Ex.6 p.174

87

1

День Святого Валентина

Ex.2 p.174

Ex.1 p.174

Ex.2,3 pp.174-175

Ex.4 p.175

88

1

Святкування дня Святого Валентина

Ex.1 p.175

Ex.6 p.176

Ex.7 p.176

Ex.5,6 pp.175-176

Ex.8 p.176

89

1

Різдво в Україні

Ex.2 p.177

Ex.1,4,5 pp.177-178

Ex.2 p.177

Ex.6 p.178

90

1

Які свята ми святкували в цьому році

Ex.1 p.179

Прис-лівники часу

Ex.2,4 pp.179-180

Ex.3 p.179

Ex.1 p.179

Ex.5 p.180

91

1

Урок розвитку читання

Ex.1,3 pp.180-181

Ex. 5,6 p.182

Ex.2,4 pp.180-182

Ex.7 p.182

92

1

Моє улюблене свято. Підсумковий урок з теми

Повторити вивчений матеріал

pp.182-183

93

1

Тема5. Шкільне життя

Шкільне приладдя

Обговорює участь у шкільних екологіч-них заходах

Демонструє розуміння потреби працювати разом

Впоряд-ковує власний робочий день з дотрима-нням здорового способу життя

Ex.1 p. 184

Загальні та спеціа-льні запитання

Ex.1 p.184

Ex.2,3,6 pp.184-186

Ex.5 p.186

Ex.4 p.185

Ex.7 p.186

94

1

Шкільні предмети

Предмети, які ми вивчаємо

Ex.2,3 pp.187-188

Ex.1,2 p.187

Ex.4 p.188

Ex.7 p.189

Ex.6 p.188

Ex.5 p.188

Ex.8 p.189

95

1

Мій улюблений шкільний предмет

Ex.1, 2 p. 190

Present Simple Tense

Ex.1,2 p.190

Ex.3 p.190

Ex.4 p.191

96

1

Діяльність учнів під час уроку

Модальне дієслово must/mustn`t,

may I/we…?

Ex.5 p.191

Ex.6 p.192

Ex.7 p.192

97

1

Мої шкільні вчителі

Ex.1 p.193

Ex.2,3,4 p.193

Ex.1 p.193

Ex.5 p.193

98

1

Мій робочий день

Прислівники часу

Ex.6 p.194

Ex.5 p.193

Ex.7 p.195

99

1

Моя думка про шкільні предмети

Ex.1 p.195

Ex.2 p.195

Reading test

Ex.3 p.196

100

1

Предмети, які вивчає мій товариш

Контроль

аудіювання

Ex.5 p.197

Ex.4,5 p.196

Speaking test

Ex.6 p.197

101

1

Наші уроки англійської мови

Контроль

читання

Ex.1 p. 198

Ex.1,2 p.198

Ex.1 p.198

Writing test

Ex.3 p.198

102

1

Що мені подобається і не подобається на уроках англійської мови

Контроль

письма

Ex.6 p.199

Listening test

Ex.4,7 p.199

Ex.6 p.199

Ex.8 p.200

103

1

Мій щасливий (нещасливий) день у школі

Урок розвитку читання

Контроль

говоріння

Займенники

Ex.4 p.201

Ex.1,5 pp.200-201

Ex.3 p.201

Ex.2,4 pp.200-201

Ex.6 p.201

104

1

Ex.1 p.202

Ex.5,6 pp.203-204

Ex.2,3 pp.202-203

Ex.7 p.204

105

1

Підсумковий урок з теми «Школа»

Урок узагальнення і систематизації знань

Повторити вивчений матеріал

Англійська мова 8 класі (А.Несвіт)

п/п

Примітка

Дата

К-сть год

Тематика ситуативного спілкування

Мовний інвентар

Мовленнєва компетенція

Змістові лінії

Граматика

Лексика

Читання

Аудіювання

Мовлення

Письмо

Тема: Шкільна бібліотека

49

1

Улюблені книги та автори

С.63

В.2,с.63

В.3,с.64

В.4-7,с.65

Усвідомлює необхідність читання

50

1

Старовинні та сучасні книжки

С.67

В.2,3, с.66

В.4,с.67

В.7,с.69

Обговорення ролі книг в житті людей

51

1

Розвиток граматичних навичок

Майб.час у пас стані

В.5,с.68

В.6,с.68

52

1

Стародавні бібліотеки

С.242

В.1,2,4,с.70

Обговорює розмаїття літературної спадщини.

53

1

Сучасні бібліотеки

Пряма/непряма мова

С.71

В.3,с.70

Порівнює бібліотеки

54

1

Бібліотеки Британії

В.7,с.72

В.5,с.72

55

1

Письменники України

Пряма/непряма мова

С.74

В.2,4,с.74

В.4,с75-76

В.1,3,4,5

с.74-76

Формулює особисті ціннісні пріоритети.

56

1

Тарас Шевченко

С. 243

В.7,с.77

Демонструє розуміння цінності творчості Т.Шевченка

57

1

Письменники Британії.

С.78

В.2,с.78

В.4,с.80

В.1,2,3,5,

С.78-80

В.6,с.80 (1-3 реч)

Усвідомлює важливість світової культурної спадщини

58

1

Книжковий огляд

С.82

В.2,с.81

В.1,с. 81,с. 251

В.1,4,5,с.83

В.6,с.83

Аналізує зміст прочитаного

59

1

Ми - читачі

Пряма/непряма мова

С.84

В.2,с.84

В.1,3,4,

с.84-85

В.5,с.85

Обговорює правила бібліотеки

60

1

Мої улюблені автори і книжки

вірші, уривки творів

Доповіді учнів

доповіді

Дискутує про різноманітність жанрів художньої літератури

61

1

Урок домашнього читання

С.168

В.1,с.168

В.2-16,

с.170-172

В.17,с.173

Аналізує зміст прочитаного

62

1

Розвиток граматичних навичок

Пас стан, пряма/непр мова

В.4,с.88

В.1,3,с.87

63

1

Підсумкова робота

Тема: Музика

64

1

Магія музики

Майб.час у пас стані

С.90

В.1,3,с.91

В.1,с.90

В.2,4,6,с.91

В.7,с.92

Наводить приклади впливу музики на здоров’я і самопочуття.

65

1

Музичні стилі.

С.93

В.4,с.93

В.1,3,6, с.92

В.2,4(б),с.92

В.9,с.95

(1-3 реч)

Дискутує про різноманітність вияву музичного мистецтва

66

1

Українські співаки

Впр.3,с.92, с.244

67

1

Музичні інструменти

С.97

В.1,с.96 (252)

В.1,2, с.99

В.8,с.99

(1-3 реч)

Демонструє розуміння цінності музики

68

1

Музичні інструменти

В.4,с.98

В.3, с.99

Відстоює власну точку зору щодо музичних стилів

69

1

Розвиток граматичних навичок

Модальні дієслова

В. 6,7, с.99

70

1

Уроки музики

С.100

В.1,3, с.100 (252)

В.2,3,45,с.101

В.6,с.102

Розповідає про уроки музики

71

1

На концерті.

С.105

В.2,3,4,с.104

В.1,с.103 (252)

В.1,2,5,с.104

В.8,с.106

Наводить приклади впливу музики на здоров’я і самопочуття.

72

1

Українські співаки та групи

В.7,с.106

В.8,с.106 проект

Робить повідомлення про улюбленого співака

73

1

Улюблені мелодії

Заверш. час у пас. стані

В.4,с.108

в.1,с.107

В.2,4,с 108

В.3, с.108

Висловлює думку про улюблені жанри музики

74

1

Відомі композитори

Часові форми

С.110

В.2, с.110

В.1,2,3,с.111

В.4,с.111

Усвідомлює значення світової культурної спадщини

75

1

Музика в моєму житті

Проекти,с.112

проекти

Виконує проект

76

1

Урок домашнього читання

С.173

В.1,с..173

В.2-15,с.174

Аналізує зміст прочитаного

77

1

Урок домашнього читання

С.173

В.6, с.179

В.,7,8,с.179

Висловлює власну думку з приводу прочитаного

78

1

Розвиток граматичних навичок

В.6,с.114

В.1-5,с.113

Використовує набуті знання

79

1

Підсумкова робота

Тема: Велика Британія та Україна

80

1

Мої друзі за листуванням

прислівники

С.116-117

В.1,3,с.116

Порівнює

безпосереднє спілкування з віртуальним.

81

1

Розкажи мені про себе

В.3,с.117

В.2,5,с.117

В.6,с.118

Пояснює вибір особистих символів.

82

1

Дозвілля підлітків.

С.120

В.2,3,с.120

В.1,5,6,с.121

В.7,с.122

Обговорює особливості взаємодії особистості та групи.

83

1

Улюблені заняття українських дітей

В.4,с.121

В.1,5,,с.121

Дискутує про улюблені заняття

84

1

У мене є хобі

В.6,с.121

В.7,с.122

Дискутує про улюблені заняття

85

1

Клімат Великобританії

Доп. дієслова

С.124

В.2,3,с.124

В.1,с.123

Розглядає природу як цілісну систему.

86

1

Прогноз погоди

В.4,с.125

В.5,с.125

Робить повідомлення про складні погодні умови

87

1

Пори року

С.126

В.3,с.126

В.3,с.126

В.1,4,с.127

В.5,с.127

Робить повідомлення про зміну погодних умов

88

1

Великобританія на карті. Підсумкова робота

Пряма мова

С.128

В.2,3,4,с.128

В.1,45,6,с.129

В.7,с.130

Обговорює позитивні та негативні наслідки впливу людини на погоду

89

1

Підсумкова робота

Тема: Велика Британія та Україна

90

1

Територія Великобританії

С.131

В.1,2,с.131

В.3,4,5,с.132

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття

91

1

Розвиток граматичних навичок

Артикль

В.6,с.133

92

1

Життя у Британії.

Часові форми

С.134

В.2,3,с.145

В.1,с.134

В.4,с.136

В.5,с.136

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття

93

1

Різні країни, різні традиції

Пряма мова

В.1,2,с.137

В.3,4,с.139

В.5,с.139

Порівнює країни

94

1

Люблю Україну

С. 137

В.2,с.137

Висловлює власну думку

95

1

Сім чудес України.

С.140

В.4,с.141

В.1,2,с.139,140

В.3,с.140

В.5,с.142

Вчиться знаходити інформацію

96

1

Карта України.

артикль

С.143-144

В.2,3,с.142

В.1,3,4,6,с.145

В.5,с.146

Обговорює різноманіття природи України

97

1

Народи України

С.147

В.2,3,с.147

В.1,4,5,с.148

В.6,с.148

Демонструє толерантне відношення до кожного народу

98

1

Домашнє читання

С.189

С.189-190

В.1-12,

с.191-193

В.13,с.193

Аналізує зміст прочитаного

99

1

Підсумкова робота

Пряма мова

В.4,с.150

В.5,с.152

В.1-3,с.150

100

1

Контроль письма

101

1

Контроль читання

102

1

Контроль аудіювання

103

1

Контроль говоріння

104

1

Майбутні літні канікули

105

1

Підсумковий урок

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
4
дн.
2
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!