Сьогодні відбувся
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

Календарне планування з англійської мови для 7 класу

Англійська мова

Для кого: 7 Клас

30.06.2021

425

6

0

Опис документу:
Календарне планування для роботи з учнями 7 класу з поглибленим вивченням англійської мови за підручником "Full Blast! 3" by H.Q. Mitchell 2010 рік видавництво MM Publications. Календарне планування на перший та другий семестр.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


Навчальний. рік_2020-2021____ Семестр__I__ Вчитель_____ Клас_7____________

Підручник: Full Blast 3


Дата/

уроки

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві

функції

Соціокультурні /

Загальнонавчальні

компетенції

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Домашнє


завдання

Лексика

Граматика/ Фонетика

Аудіювання/ Читання

Письмо/ Говоріння

1.

Повторення вивченого матеріалу.

Літо було веселим.

Висловлювати власні почуття

Активно застосовувати мову, що вивчається

Go to the seaside, visit relatives, ride a bike, hang out with friends, stay at home

Past Simple

Групове обговорення.

Повт. табл.

непр. дієсл

2.

Повторення вивченого матеріалу.

Літо було веселим.

Висловлювати власні почуття

Активно застосовувати мову, що вивчається

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Past Simple

Групове обговорення.

Повт. утв. Past Simple

3.

Повторення вивченого матеріалу.

Хвороби та їх симптоми.

Висловлювання порад

Ефективно співпрацювати під час групової роботи

Headache, sore throat, cough, fever, earache, toothache

Вживання модального дієслова should

Надання порад при різних захворюваннях

Повт. вивч. ЛО з теми

4.

Повторення вивченого матеріалу.

Покупки.

Вміти ставити запитання з метою отримання потрібної інформації

Активно застосовувати мову, що вивчається

Cash desk, customer, fitting room, tight, receipt, pay by credit card, total

Вживання too/enough; one/ones

Прослуховування та читання діалогу

Робота в парах: складання діалогів

Повт. грам. матер.

5.

Повторення вивченого матеріалу.

Здорове харчування.

Обмінюватись думками

Поважно ставитись до співрозмовника

Junk food, overweight, unhealthy, tasty, be rich in, avoid, fat, vitamin

How many/much…? Much/many/A lot of/Lots of/A few/A little

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (answering the questions)

Робота в парах

Повт. вивч. ЛО і грам. матер.

6.

Повторення вивченого матеріалу.

Проблеми підлітків.

Аргументувати свою точку зору

Розуміти та поважно ставитись до стилю життя зарубіжних однолітків

Calm down, cheer up, feel down, fight, make a mistake

Присвійні займенники. Присвійний відмінок.

Прослуховування аудіо-запису та надання поради своїм одноліткам

Групове обговорення

Напис. лист пораду другу

7.

Повторення вивченого матеріалу.

Термінові новини.

Оцінювати факти

Уважно стежити за презентованою інформацією

Copy, article, print, editor, sell, topic, discuss, printer

Present Simple Passive

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (answering the questions)

Групове обговорення.

С. 103 впр. 5в письмово

8.

Повторення вивченого матеріалу.

Церемонія вручення Оскару.

Оцінювати факти

Розвивати інтерес до культури народу країни, мова якої вивчається

Award, category, ceremony, in fact, refuse, director, Oscar

Past Simple Passive

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (answering the questions)

Групове обговорення.

Повт. утвор. пасив. стану дієсл.

9.

Повторення вивченого матеріалу.

Синематограф.

Обмінюватись думками

Розвивати інтерес до культури народу країни, мова якої вивчається

Come out, come to life, title, unusual, acting, plot, soundtrack, special effects

Passive Voice, Relative pronouns

Читання тексту та виконання завдання

Написання есе про ул. фільм

Повт. вивч. грам. матер.

10.

Узагальнення знань з теми.Узагальнення лексичного матеріалу

Узагальнення граматичного матеріалу


Повт. вивч. ЛО по темі.

Обладнання та матеріали: підручник, зошит, магнітофон, диски, роздатковий матеріал, постери, картинки

11.

Module 1

Teen friends

1a Lets meet up

SB, pp. 5-6

Життя підлітків. Плани на сьогодні.

Розуміти та поважно ставитись до стилю життя зарубіжних однолітків

To come along, to get hold of, to get smth, to be up to smth; How is it going? Etc.

Present Simple vs Present Progressive

Прослуховування та читання діалогу, виконання завдання (true/false)

Групове обговорення хобі

WB, p. 4, ex. A, B, С

с.130 вивч. нові ЛО

12.

Module 1

Teen friends

1a Let’s meet up


Життя підлітків. Плани на сьогодні.

Поважно ставитись до співрозмовника

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Present Simple vs Present Progressive

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (multiple choice act.)

Робота в парах: обговорення планів

WB, p. 5, ex. D. E

13.

Module 1

Teen friends

1a Let’s meet upЖиття підлітків. Розвиток граматичних навичок.

Уважно стежити за презентованою інформацією

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту та виконання завдання (answering the questions)

Обговорювати прочитаний матеріал

С. 130 1а підгот. до сл.. дикт.

14.

Module 1

Teen friends

1b Try something more


Екстримальні види спорту

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Snowboarding, karate, aerobics, jogging, mountain biking, skisurfing etc

Comparison of adjectives and adverbs

Прослуховування аудіо-запису

Опис вільного часу в письмовій формі

WB, p. 6, ex. A, B, С, с.130 вивч.ЛО

15.

Module 1

Teen friends

1b Try something more


Спорт у нашому житті. Порівняння спортивної діяльності.

Ефективно співпрацювати під час групової роботи

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (multiple choice act.)

Порівняння спортивної діяльності.

WB, p. 7, ex. D. E

16.

Module 1

Teen friends

1b Try something more


Порівняння спортивної діяльності.

Ефективно співпрацювати під час групової роботи

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Виконання завдання (answering the questions)

Порівняння спортивної діяльності.

с. 9 вивч. правило

17.

Module 1

Teen friends

1c Feel the beating


Музичні уподобання підлітків.

Розвивати інтерес до культури народу країни, мова якої вивчається

Hip-hop, jazz, classical, dance, rock, pop To be a big fan of, to be interested in, can’t stand, to be fond of, to be into smth, etc.


Прослуховування аудіо-запису

Групове обговорення музики та музичних інструментів

WB, p. 8, ex. A, B, С, с. 130 вивч. ЛО

18.

Module 1

Teen friends

1c Feel the beating


Музичні уподобання підлітків.

Активно застосовувати мову, що вивчається

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття.

Some/any/no/every and their compounds

Читання тексту ‘Musical Youth’ та виконання завдання (matching)

Групове обговорення музики та музичних інструментів

WB, p. 9, ex. D. E

19.

Module 1

Teen friends

1c Feel the beating


Вчимося представляти себе у електронному листі.

Розуміти та поважно ставитись до стилю життя зарубіжних однолітків

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття.

Some/any/no/every and their compounds


Написання електронного листа

Дописати ел. лист

20.

Узагальнення знань з теми

Активно застосовувати мову, що вивчається

Узагальнення лексичного матеріалу

Узагальнення граматичного матеріалуПовт. вивч. матеріал

22.

Module 1

Teen friends

1d In fashion


Мода серед підлітків. Джинси.

Ефективно співпрацювати під час групової роботи

Baggy trousers, flared jeans, torn jeans, checked skirt, striped shirt, sparkly dress, spotted dress


Читання тексту ‘Jeans’ та виконання завдання (true/false)

Проведення групового дослідження

WB, p. 10, ex. A, B, С, с. 130 вивч. ЛО

23.

Module 1

Teen friends

1d In fashion


Який одяг ти носиш?

Розвивати інтерес до культури народу країни, мова якої вивчається

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Past Simple

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (filling in the table)

Робота в групах: обговорення одягу

WB, p. 11, ex. D. E

24.

Module 1

Teen friends

1d In fashion


Який одяг ти носив раніше?

Розвивати інтерес до культури народу країни, мова якої вивчається

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Past Simple


Робота в групах: обговорення одягу

Написати про свій одяг

25.

Module 1

Teen friends

1e Being a friend


Мій новий друг.

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Quick-tempered, bossy, confident, stubborn, selfish, outgoing, kind, easy-going


Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (matching)

Групова дискусія: обговорення відносин з друзями

WB, p. 12, ex. A, B, с. 130 вивч. ЛО

26.

Module 1

Teen friends

1e Being a friend


Дружба серед підлітків.

Активно застосовувати мову, що вивчається

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Using conjunctions (and/or/but/so/because)

Читання тексту та виконання завдання

Опис людини у письмовій формі

WB, p. 12, ex. C

27.

Module 1

Teen friends

1e Being a friend


Мій новий друг. Розповідь про друга.

Розуміти стиль життя зарубіжних однолітків

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Using conjunctions (and/or/but/so/because)


Опис людини у письмовій формі

Дописати твір

28.


Домашнє читання. Виконання граматичних вправ.

Розвивати інтерес до культури народу країни, мова якої вивчаєтьсяЧитання тексту та виконання завдання


Скласти план

29.

Module 1

Teen friends

Round-up


Повторення вивченого матеріалу.

Активно застосовувати мову, що вивчається

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Читання та доповнення речень

Виконання граматичних вправ.

Підгот. до К/р

30.

Узагальнення знань з теми

Активно застосовувати мову, що вивчається

Узагальнення лексичного матеріалу

Узагальнення граматичного матеріалуПовт. вивч. матеріал


Обладнання та матеріали: підручник, зошит, магнітофон, диски, роздатковий матеріал, постери, картинки


1

Full Blast 3 (продовження)

Дата/

уроки

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві

функції

Соціокультурні /

Загальнонавчальні

Компетенції

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Домашнє


Завдання

Лексика

Граматика/ Фонетика

Аудіювання/ Читання

Письмо/ Говоріння

31.

Module 2

Standing out

2a Landmarks


Відомі визначні місця.

Розвивати інтерес до культури народу країни, мова якої вивчається

Amazing, pyramid, skyscraper, tower, bell, distance, jungle, waterfall, to stretch


Читання тексту вікторини та виконання завдання (multiple choice act.)

Групове обговорення визначних місць

WB, p. 15, ex. A, B, С, с. 130 вивч. ЛО

32

Module 2

Standing out

2a Landmarks

Відомі визначні місця.

Прилучатись до культури країни, мова якої вивчається

Units of measurement: centimetre, metre, kilometre, weight: gram, kilo, tonne; liquids: litre, millilitre

Relative Pronouns: who / which / that / whose; Relative Adverb: where

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (filling in the table)

Робота в парах: доповнення таблиці

WB, p. 16, ex. D. E, F

33.

Module 2

Standing out

2a Landmarks


Написання листівок другу з подорожі по визначним місцям.

Прилучатись до культури країни, мова якої вивчається

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Relative Pronouns: who / which / that / whose; Relative Adverb: where


Написання листівок з визначних місць

С. 19 впр. 6 нап. листівку

34.

Module 2

Standing out

2b A new look

Новий зовнішній вигляд друга.

Знаходити, розуміти та передавати нову інформацію

To get extensions, to get a buzz cut, to tie back hair in a ponytail, to get permed hair, to get a bob

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання та прослуховування діалогу: виконання завдання (matching)

Надання відповідей на запитання

WB, p. 17, ex. A, B, С, с. 130 вивч. ЛО

35.

Module 2

Standing out

2b A new look


Різні стилі зачісок.

Ефективно співпрацювати під час групової роботи

Повторення лексичного матеріалу під час групової роботи

Conditional Sentences Type 1

Прослуховування аудіо запису та виконання завдання (multiple choice act.)

Робота з граматичними вправами

WB, p. 18, ex. D. E

36.

Module 2

Standing out

2b A new look


Обговорення нового стилю зачіски друга.

Ефективно співпрацювати під час групової роботи

Повторення лексичного матеріалу під час групової роботи

Conditional Sentences Type 1


Робота в маленькій групі: заповнення анкети

Вивчити правило с.21

37.

Module 2

Standing out

2c Art attack


Зарубіжні субкультури. Граффіті.

Розуміти стиль життя зарубіжних однолітків

Hip hop culture, graffiti, campaign, wild style piece, urban culture,

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Прослуховування аудіо-запису Читання тексту та виконання завдання (true/false)

Групове обговорення мистецтва

WB, p. 19, ex. A, B, с. 131 вивч. ЛО

38.

Module 2

Standing out

2c Art attack

Зарубіжні субкультури. Граффіті у твоєму місті.

Ефективно співпрацювати під час парної роботи

To explain, to complain, to react, to understand, to realize, to encourage, to suggest

All/ both/ neither/ none/ either

Виконання завдання (filling in the table)

Робота в парах: обговорення локального мистецтва

WB, p. 20, ex. C, D

39.

Module 2

Standing out

2c Art attack

Зарубіжні субкультури. Граффіті у твоєму місті.

Ефективно співпрацювати під час групової роботи


All/ both/ neither/ none/ either


Робота в парах: обговорення локального мистецтва

С. 23 впр. 5 нап. твір про граффіті у твоєму місті

40

Узагальнення знань з теми

Активно застосовувати мову, що вивчається

Узагальнення лексичного матеріалу

Узагальнення граматичного матеріалуПовт. вивч. матеріал

41.

Module 2

Standing out

2d Famous faces


Відомі люди.

Розвивати інтерес до культури країни, мова якої вивчається

To improve, to get rid of, to spread, task

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту та виконання завдання (answering the questions)

Групова дискусія щодо відомих людей та їх діяльності

WB, p. 21, ex. A, B, С, с. 131 вивч. ЛО

42.

Module 2

Standing out

2d Famous faces

Чому люди стають знаменитими?

Формувати елементарні уявлення про естетичні цінності чужої культури

Preparation, collection, information, advertisement, celebrations, organization, achievement, argument

Clauses of result: so+ adjective/adverb + (that), such + a/an + adjective + adverb

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (multiple choice act.)

Робота в парах: обговорення відомих людей та їх досягнень

WB, p. 22, ex. D. E

42.

Module 2

Standing out

2d Famous faces

Чому люди стають знаменитими?

Формувати елементарні уявлення про естетичні цінності чужої культури


Clauses of result: so+ adjective/adverb + (that), such + a/an + adjective + adverb


Робота в парах: обговорення відомих людей та їх досягнень

С. 25 нап. роздуми чому людина стає відом.

43.

Module 2

Standing out

2e The place to go


Цікаві місця на карті. Поїздка до Мадриду.

Уважно стежити за презентованою інформацією

University, cathedral, ancient ruins, palace, square, statue, bicycle lane, bridge

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (true/false)

Опис міста в усній формі

WB, p. 23, ex. A, с. 131 вивч. ЛО

44.

Module 2

Standing out

2e The place to go


Найцікавіше місце, яке я відвідав.

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття


Читання тексту ‘What a city’ та виконання завдання (looking for synonyms)

Опис міста у письмовій формі

WB, p. 23, ex. B

45.

Module 2

Standing out

2e The place to go


Написання опису визначного місця для журналу.

Активно застосовувати мову, що вивчається

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття


Опис місця у письмовій формі

Дописати твір

47.

Module 2

Standing out

Round-up


Повторення вивченого матеріалу.

Активно застосовувати мову, що вивчається

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Читання та доповнення речень


WB, p. 24, ex. A, B, С, D

48.

Module 2

Standing out

Culture Page


Обговорення відомих мегамузеїв.

Розвивати інтерес до культури країни, мова якої вивчається

Museums; human history, classical art, antiques weapons, to locate, a visitor, a bone etc.


Читання тексту ‘Mega Museums’ та виконання завдання (matching)

Обговорення прочитаного матеріалу, хоровий спів пісні

WB, p. 24, ex. E, F, G

49.

Узагальнення знань з теми

Активно застосовувати мову, що вивчається

Узагальнення лексичного матеріалу

Узагальнення граматичного матеріалу
Повт. вивч. матеріал


Обладнання та матеріали: підручник, зошит, магнітофон, диски, роздатковий матеріал, постери, картинки


2

To the Top 3 (продовження)

Дата/

уроки

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві

функції

Соціокультурні /

Загальнонавчальні

компетенції

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Домашнє


Завдання

Лексика

Граматика/ Фонетика

Аудіювання/ Читання

Письмо/ Говоріння

50.

Module 3

Broaden your mind

3a A learning experience


Досвід перебування у різних таборах.

Розуміти стиль життя зарубіжних однолітків

Out of the ordinary, similar, opportunity, to produce, accommodation, extra, martial arts, train, monthly

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Читання рекламних текстів та виконання завдання (matching)

Групове обговорення шкільних літніх таборів

WB, p. 26, ex. A, B, С, D, с. 131 вивч. ЛО

51.

Module 3

Broaden your mind

3a A learning experience


Досвід перебування у різних таборах.

Ефективно співпрацювати під час групової роботи

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Present Perfect Simple

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (filling in the gaps)

Робота в групі обговорення прочитаного тексту

WB, p. 27, ex. E, F

52.

Module 3

Broaden your mind

3a A learning experience


Проектна робота. Створення буклету різних таборів.

Ефективно співпрацювати під час групової роботи

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Present Perfect Simple


Написання буклету

Дописати буклет

53.

Module 3

Broaden your mind

3b Express yourself!


Що ти знаєш про мову знаків?

Уважно стежити за презентованою інформацією

It’s wicked, crowded, apologise, sign language, deaf, annoyed, etc

Present Perfect Simple

Прослуховування та читання діалогу, виконання завдання

Робота в групі: обговорення мови знаків

WB, p. 28, ex. A, B, С, с. 131 вивч. ЛО

54.

Module 3

Broaden your mind

3b Express yourself!


Що ти знаєш про мову знаків?

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Big deal, wonder, think, imagine, talk, speak, tell, discuss, say

Present Perfect Simple vs Past Simple

Читання речень та виконання граматичного завдання

Робота в парах: парна дискусія

WB, p. 29, ex. D, E

55.

Module 3

Broaden your mind

3c Do you speak English


Найпопулярніша мова світу – англійська.

Ефективно співпрацювати під час групової роботи

To look up, to look after, to look out, to come round, to look forward to, to come across, to come up with

Present Perfect Simple vs Past Simple

Читання тексту та виконання завдання (answering the question)

Групова дискусія щодо вивчення іноземних мов

WB, p. 30, ex. A, B, С, с. 131 вивч. ЛО

56.

Module 3

Broaden your mind

3c Do you speak English


Англійська мова у світі.Ефективно співпрацювати під час парної роботи

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Present Perfect Progressive

Читання речень та виконання граматичного завдання (filling in the gaps)

Робота в парах: проведення дослідження

WB, p. 31, ex. D, E

57.

Module 3

Broaden your mind

3c Do you speak English


Чому ти вчиш англійську мову?

Активно застосовувати засвоєний матеріал

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Present Perfect Progressive


Написання статті у місцевий журнал

Дописати статтю

58.

Узагальнення знань з теми

Активно застосовувати мову, що вивчається

Узагальнення лексичного матеріалу

Узагальнення граматичного матеріалуПовт. вивч. матеріал

59.

Module 3

Broaden your mind

3d A taste of culture


Моя улюблена страва.

Розуміти та находити нову інформацію

To peel, to fry, to boil, to beat, to stir, to dip, to bake, to roast, oven, to melt

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту та обговорення завдання (filling in the gaps)

Групове обговорення харчування

WB, p. 32, ex. A, с. 131 вивч. ЛО

60.

Module 3

Broaden your mind

3d A taste of culture


Іспанський сніданок. Приготування їжі.

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Pronouns (this/these/that/those)

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (multiple choice act.)

Робота в парі: написання рецепту

WB, p. 32, ex. B

61.

Module 3

Broaden your mind

3d A taste of culture


Проектна робота. Написання свого рецепта.

Ефективно співпрацювати під час парної роботи

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Pronouns (this/these/that/those)


Робота в парі: написання рецепту

Написати рецепт ул. страви

62.

Module 3

Broaden your mind

3e School days


Моя школа. Що трапилось у школі нещодавно?

Уважно стежити за презентованою інформацією

To pass, to fail, to sit for, to take an exam, to take a test, to revise for, to attend etc.

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (true/false)

Опис малюнків

WB, p. 33, ex. A, B, с. 132 вивч. ЛО

63.

Module 3

Broaden your mind

3e School days


Моя школа. Що трапилось у школі нещодавно?

Активно застосовувати засвоєний матеріал

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання електронного листа та виконання завдання (answering the questions)

Опис малюнків

WB, p. 33, ex. C

64.

Module 3

Broaden your mind

3e School days


Останні новини у школі

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття


Читання електронного листа

Написання електронного листа другові

Дописати ел. лист

65.

Module 3

Broaden your mind

Round-up

SB, p. 42

Повторення вивченого матеріалу.

Активно застосовувати мову, що вивчається

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Читання та доповнення речень


WB, pp. 34-35, ex. A, B, C, D, E, F, G

66.

Узагальнення знань з теми

Активно застосовувати мову, що вивчається

Узагальнення лексичного матеріалу

Узагальнення граматичного матеріалу
Повт. вивч. матеріал


Обладнання та матеріали: підручник, зошит, магнітофон, диски, роздатковий матеріал, постери, картинки3


Full Blast 3 (продовження)

Дата/

уроки

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві

функції

Соціокультурні /

Загальнонавчальні

компетенції

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Домашнє


Завдання

Лексика

Граматика/ Фонетика

Аудіювання/ Читання

Письмо/ Говоріння

67.

Module 4

The power of nature

4a The natural world


Світ природи. Незвичайні рослини світу.

Уважно стежити за презентованою інформацією

To escape, trap, enormous, to survive, climate, record etc.


Читання тексту ‘Extraordinary plants’ та виконання завдання (true/false)

Групова дискусія щодо екстремальних погодних умов

WB, p. 36, ex. A, B, С, с. 132 вивч. ЛО

68.

Module 4

The power of nature

4a The natural world


Світ природи. Незвичайні рослини світу.

Ефективно співпрацювати під час парної роботи

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Prepositions of time, place and movement

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (filling in the gaps)

Робота в парах: розробка проекту

WB, p. 37, ex. D, E

69.

Module 4

The power of nature

4b A change in the weather


Погода. Зміни у погоді.

Усвідомлювати мету поставленого завдання

To head back, to hand smth, to give smb a hand, a close shave, to mess around


Читання та прослуховування діалогу, виконання завдання (ordering)

Інсценування діалогу

WB, p. 38, ex. A, B, С, с. 132 вивч. ЛО

70.

Module 4

The power of nature

4b A change in the weather

Погода. Зміни у погоді.

Ефективно співпрацювати під час парної роботи

Foggy, to shine on, degree, to blow, lightning, to rise

Question Tags

Читання тексту та виконання завдання

Робота в парах: гра

WB, p. 39, ex. D, E

71.

Module 4

The power of nature

4c Go wild!


Тваринний світ.

Знаходити та розуміти нову інформацію

Suddenly, fortunately, unfortunately, amazingly, then, finally

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту ‘I lived to tell the tale’ та виконання завдання (true/false)

Групове обговорення небезпечних тварин

WB, p. 40, ex. A, B, С, с. 132 вивч. ЛО

72.

Module 4

The power of nature

4c Go wild!


Тваринний світ. Опис тварин.

Активно застосовувати мову, що вивчається

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Past Simple/Past Progressive

Time clauses (when/while/as/as soon as)

Читання речень та виконання граматичного завдання

Опис малюнків у письмовій формі

WB, p. 41, ex. D, E, F

73.

Module 4

The power of nature

4d What a tragedy!


Природні катаклізми.

Уважно стежити за презентованою інформацією

To collapse, to destroy, to flood, homeless, rubble, to occur, to evacuate, to erupt, smoke, damage

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту та виконання завдання (answering the questions)

Групове обговорення природних катастроф

WB, p. 42, ex. A, B, С, с. 132 вивч. ЛО

74.

Module 4

The power of nature

4d What a tragedy!


Природні катаклізми.

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Past Perfect Simple

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (true/false)

Робота в парах: рольова гра

WB, p. 43, ex. D, E

75.

Module 4

The power of nature

4e Imagine that!


Пригоди у небезпечних місцях.

Уважно стежити за презентованою інформацією

Amazed/amazing, frightened/frightening, shocked/shocking, exhausted/exhausted, disappointed/disappointing, surprised/surprising

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (ordering)


WB, p. 44, ex. A, B, с. 132 вивч. ЛО

76.

Module 4

The power of nature

4e Imagine that!


Узагальнення знань з теми.

Розвивати здатність адекватного спілкування

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття


Читання тексту та виконання завдання

Написання історії

WB, p. 44, ex. D

77.

Контроль мовлення.
Повторення усних тем


Повт. вивч. усні теми

78.

Контроль аудіювання.
Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання


Повт. вивч. грам. пр..

79.

Контроль письма.


Повторення граматичного матеріалуПовт. таблицю непр. дієсл.

80.

Контроль читання.


Повторення лексичного матеріалу
Повт. вивч. матер.


Обладнання та матеріали: підручник, зошит, магнітофон, диски, роздатковий матеріал, постери, картинки
81

Module 5

Nowadays

5a Give me a call

SB, pp. 57-58

Повторення вивченого матеріалу.

Активно застосовувати засвоєний матеріал

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття


виконання завдань(answering the questions)


Повт. вивч. видочас. форми дієсл.


82

Module 5

Nowadays

5a Give me a call

SB, pp. 57-58

Телефонні розмови з друзями.

Уважно стежити за презентованим матеріалом

To go for, to come in handy, to be in a hurry, to give somebody a lift, to pick somebody up


Читання та прослуховування діалогів, виконання завдання (answering the questions)

Інсценування діалогів

с. 132-133

вивч. нові ЛО

83

Module 5

Nowadays

5a Give me a call

SB, pp. 57-58

Телефонні розмови з друзями.

Уважно стежити за презентованим матеріалом

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Фразові дієслова

Читання та прослуховування діалогів, виконання завдання (answering the questions)

Інсценування діалогів

WB, p. 47, ex. A, B

с. 59 вивч. правило

84

Module 5

Nowadays

5a Give me a call

SB, p. 59

Вчимося залишати голосові повідомлення.

Ефективно співпрацювати під час парної роботи

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Can/could/may/will/would

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (filling in the gaps)

Робота в парах: рольова гра

WB, p. 48, ex. C, D, E

85

Module 5

Nowadays

5b Fitness and fun

SB, p. 60

Зайняття спортом. Фітнес центри.

Усвідомлювати мету поставленого завдання

To practice/ to work out, to take part/to take place, to win/ to beat, champions/athletes, prize/medal

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту та виконання завдання (answering the questions)

Групове обговорення здорового стилю життя

с.133

вивч. нові ЛО

86

Module 5

Nowadays

5b Fitness and fun

SB, p. 60

Зайняття спортом. Фітнес центри.

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту та виконання завдання (answering the questions)

Групове обговорення здорового стилю життя

WB, p. 49, ex. A, B, C

87

Module 5

Nowadays

5b Fitness and fun

SB, p. 61

Здоровий спосіб життя.

Знаходити та розуміти нову інформацію

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Can/ could/ be able to

Читання речень та виконання граматичного завдання

Робота в парах: обговорення видів бігу

WB, p. 50, ex. D, E, F

88

Module 5

Nowadays

5c Marvellous machines

SB, p. 62

Дивовижні машини.

Активно застосовувати засвоєний матеріал

Domestic, industrial, fictional, intelligent, science household chores, music, sport etc.

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту та виконання завдання (answering questions)

Групова дискусія

С. 133 вивч. нові ЛО

89

Module 5

Nowadays

5c Marvellous machines

SB, p. 62

Дивовижні машини.

Знаходити та розуміти нову інформацію

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту та виконання завдання (answering questions)

Читання тексту та виконання завдання (answering questions)

WB, p. 51, ex. A, B, C

90

Module 5

Nowadays

5c Marvellous machines

SB, p. 63

Винаходи століття. Роботи у нашому житті.

Ефективно співпрацювати під час парної роботи

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Passive Voice I

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (completing the sentences)

Робота в парах: гра Guess the invention

WB, p. 52, ex. D, E

91

Module 5

Nowadays

5c Marvellous machines

SB, p. 63

Повторення вивченого матеріалу.

Активно застосовувати засвоєний матеріал

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняттяПовт. вивч. ЛО з теми

92

Module 5

Nowadays

5c Marvellous machines

SB, p. 63

Узагальнення знань з теми.

Розвивати здатність адекватного спілкування

Розвивати здатність адекватного спілкування

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняттяПовт. вивч. матер.

93

Module 5

Nowadays

5d Keep it green

SB, p. 64

Проблеми довкілля.

Уважно стежити за презентованою інформацією

Fuel, global, measures, decade, to charge, to reduce

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту та виконання завдання (true/false)

Групове обговорення проблем довкілля

WB, p. 53, ex. A, B с.133 вивч. нові ЛО

94

Module 5

Nowadays

5d Keep it green

SB, p. 65

Проблеми довкілля. Обговорення проблем довкілля.

Знаходити та розуміти нову інформацію

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Passive Voice II

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (filling in the table)

Робота в парах: обговорення проблем довкілля та опис малюнків

WB, p. 54, ex. С, D,

95

Module 5

Nowadays

5d Keep it green


Проблеми довкілля. Виконання граматичних вправ.

Уважно стежити за презентованою інформацією

Уважно стежити за презентованою інформацією

Passive Voice II


Робота в парах: обговорення проблем довкілля та опис малюнків

WB, p. 54, ex E

96

Module 5

Nowadays

5d Keep it green


Як ми можемо захистити довкілля?

Розвивати здатність адекватного спілкування

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Passive Voice II


Групове обговорення проблем довкілля

С. 133 5d підгот. до сл. дикт.

97

Module 5

Nowadays

5d Keep it green


Як ми можемо захистити довкілля? Розвиток навичок мовленнєвого спілкування.

Розвивати здатність адекватного спілкування

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Passive Voice II


Групове обговорення проблем довкілля

Підгот. проект про захист довкілля рідного краю

98

Module 5

Nowadays

5e Can you live without if?

SB, p. 66

Чи можеш ти жити без цього?

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Harmful, helpful, careful, beautiful, harmless, helpless

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (matching)

Групове обговорення ролі телебачення, його недоліків та переваг

WB, p. 55, ex. A, B с.133 вивч. нові ЛО

99

Module 5

Nowadays

5e Can you live without if?

SB, p. 67

Використання мобільних телефонів у повсякденному житті.

Давати оцінку

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту та виконання завдання (answering questions)

Підготовка до написання есе (advantage/disadvantage essay)

WB, p. 55, ex. С

100

Module 5

Nowadays

5e Can you live without if?


Переваги використання мобільних телефонів.

Знаходити та розуміти нову інформацію

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття


Підготовка до написання есе (advantage/disadvantage essay)

Скл. список переваг викор. моб. 11ел..

101

Module 5

Nowadays

5e Can you live without if?


Недоліки використання мобільних телефонів.

Знаходити та розуміти нову інформацію

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття


Написання есе (advantage/disadvantage essay)

Скл. список недоліків 11ел...моб. 11ел..

102

Module 5

Nowadays

Round-up

Повторення вивченого матеріалу.

Активно застосовувати мову, що вивчається

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Читання та доповнення речень


WB, pp. 56-57, ex. A, B, C, D, E, F

103

Test 5

Узагальнення знань з теми.

Активно застосовувати мову, що вивчається

Узагальнення лексичного матеріалу

Узагальнення граматичного матеріалу
Повт. вивч грам. матер.

Обладнання та матеріали: підручник, зошит, магнітофон, диски, роздатковий матеріал, постери, картинки5

Full Blast 3 (продовження)

Дата/

уроки

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві

функції

Соціокультурні /

Загальнонавчальні

компетенції

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Домашнє


Завдання

Лексика

Граматика/ Фонетика

Аудіювання/ Читання

Письмо/ Говоріння

104

Module 6

Night

6a What’s up there?

SB, p.70

Всесвіт. Відкриття Галілео Галілея.

Знаходити та розуміти нову інформацію

Telescope, astronomer, to prove, streak, meteoroid, surface, sunlight, eclipse


Читання тексту та виконання завдання (true/false)

Групова дискусія

С. 133 вивч. нові ЛО

105

Module 6

Night

6a Whats up there?

SB, p.70

Всесвіт. Відкриття Галілео Галілея.

Знаходити та розуміти інформацію

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

The article ‘the’

Читання тексту та виконання завдання (true/false)

Групова дискусія

WB, p. 58, ex. A, B с.

106

Module 6

Night

6a Whats up there?

SB, p. 71

Всесвіт. Сузір’я. Розвиток навичок аудіювання.

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

The article ‘the’

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (multiple choice act.)

Робота в парах: заповнення таблиці

WB, p. 59, ex. С, D

107

Module 6

Night

6a Whats up there?

SB, p. 71

Всесвіт. Сузір’я. Виконання граматичних вправ.

Знаходити та розуміти інформацію

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

The article ‘the’


Виконання граматичних вправ.

Впр. 5 с. 71зап. таблицю

108

Module 6

Night

6b A night out

SB, p. 72

Нічне життя. Обговорення походу на концерт з друзями.

Уважно стежити за презентованою інформацією

To lose one’s way, to be on one’s way, by the way, to know one’s way around, to be in one’s way, the other way round

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання діалогу та виконання завдання (proving the sentences)

Групова дискусія щодо проведення вільного часу

С. 133 вивч. нові ЛО

109

Module 6

Night

6b A night out

SB, p. 72

Проведення вільного часу з друзями.

Ефективно співпрацювати під час групової роботи

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття


Групова дискусія щодо проведення вільного часу

WB, p. 60, ex. A, B

110

Module 6

Night

6b A night out


Мої уподобання. Розвиток навичок мовлення.

Ефективно співпрацювати під час групової роботи

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

So / neither / too / either

Читання коротких діалогів та виконання завдання (filling in the gaps)

Робота в групі: обговорення уподобань

WB, p. 61, ex. С, D, E

111

Module 6

Night

6b A night out


Ми збираємось на концерт. Написання e-mail другу.

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

So / neither / too / either


Робота в групі: обговорення зборів на концерт

С.73 впр. С нап. e-mail другу.

112

Module 6

Night

6c Spooky tales

SB, p. 74

Розвиток навичок читання. Оскар Уальд Кентервільський привид.

Активно застосовувати мову, що вивчається

Chain, skeleton, to terrify, to smash, scared, slippers, old-fashioned, to succeed

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту ‘The Canterville Ghost’ та виконання завдання (completing the text)

Групова дискусія

С. 133 вивч. нові ЛО

113

Module 6

Night

6c Spooky tales

SB, p. 74

Розвиток навичок читання. Оскар Уальд Кентервільський привид.

Активно застосовувати мову, що вивчається

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту ‘The Canterville Ghost’ та виконання завдання (completing the text)

Групова дискусія

WB, p. 62, ex. A, B

114

Module 6

Night

6c Spooky tales

SB, p. 74

Розвиток навичок аудіювання. Робота з текстом Кентервільський привид.

Знаходити та розуміти інформацію

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Full Infinitive

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (true/false)

Доповнення тексту

WB, p. 62, ex. C

115

Module 6

Night

6c Spooky tales

SB, p. 74

Узагальнення знань з теми.

Активно застосовувати мову, що вивчається

Узагальнення лексичного матеріалу

Узагальнення граматичного матеріалу


Виконання тесту

Повт. вивч. матер. по темі

116

Module 6

Night

6c Spooky tales

SB, p. 74

Розвиток навичок мовлення. Виконання вправ.

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Full Infinitive


Відповідати на запитання

Переказ тексту

117

Module 6

Night

6d Good night

SB, p. 75

Здоровий спосіб життя. Здоровий сон.

Уважно стежити за презентованою інформацією

To be aware of, to get used to, to catch up, behind the wheel, to make sense

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту Feeling sleepyта виконання завдання

Групове обговорення звичок, пов’язаних зі сном

С. 133-134 вивч. нові ЛО

118

Module 6

Night

6d Good night

SB, p. 75

Здоровий спосіб життя. Здоровий сон.

Уважно стежити за презентованою інформацією

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту Feeling sleepyта виконання завдання

Групове обговорення звичок, пов’язаних зі сном

WB, p. 63, ex. A, B, C

119

Module 6

Night

6d Good night

SB, p. 76

Мої звички, повязані зі сном.

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

-ing form

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (matching)

Опис сюжету власного сну у письмовій формі

WB, p. 64, ex. D, E

120

Module 6

Night

6d Good night

SB, p. 77

Сюжет власного сну. А чи сняться вам кошмари?

Активно застосовувати мову, що вивчається

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

-ing form


Опис сюжету власного сну у письмовій формі

Впр. 5В с. 77 описати свій сон

121

Module 6

Night

6e Lets celebrate!

SB, p. 78

Найпопулярніші свята та фестивалі.

Знаходити та розуміти нову інформацію

Fireworks, lanterns, candles, streamers, masks, party poppers etc

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (multiple choice act.)

Групове обговорення свят

С. 134 вивч. нові ЛО

122

Module 6

Night

6e Lets celebrate!

SB, p. 78

Найпопулярніші свята та фестивалі.

Ознайомлення з культурою інших країн

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту Moon Festivalта виконання завдання

Групове обговорення свят

WB, p. 65, ex. А

123

Module 6

Night

6e Lets celebrate!

SB, p. 78

Моє улюблене свято.

Активно застосовувати мову, що вивчається

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття


Опис свята у письмовій формі

WB, p. 65, ex. B

124

Module 6

Night

6e Lets celebrate!

SB, p. 78

Свята в Великобританіі та Україні.

Ознайомитись з культурою країни, мова якої вивчається

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняттяГрупове обговорення свят

Усна розп. про свято

125

Module 6

Night

Round-up

SB, p. 80

Повторення вивченого матеріалу.

Активно застосовувати мову, що вивчається

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Читання та доповнення речень


WB, p. 66, ex. A, B, C, D

126

Module 6

Night

Culture Page

SB, pp. 81-82

Визначні місця Нью- Йорку.

Ознайомитись з культурою країни, мова якої вивчається

Guide, department store, statue, landmark, skyscraper, midnight etc


Читання тексту ‘New York City:Helicopter Ride’

Хоровий спів пісні; групове обговорення прочитаного матеріалу

WB, p. 67, ex. E, F, G

127

Test 6

Узагальнення знань з теми.

Активно застосовувати мову, що вивчається

Узагальнення лексичного матеріалу

Узагальнення граматичного матеріалу
Повт. вивч. матер.

Обладнання та матеріали: підручник, зошит, магнітофон, диски, роздатковий матеріал, постери, картинки


6

Full Blast 3128

Module 7

Challenge

7a Solving crimes

SB, p.84

Злочинні історіі. Розвязання злочинів.

Уважно стежити за презентованою інформацією

Robbery/robber, shoplift/shoplifter, burglary/burglar, theft/thief, pickpocket/pickpocketing etc


Читання та прослуховування діалогів, виконання завдання (answering questions)

Групове обговорення детективних історій

с. 134 вивч. нові ЛО

129

Module 7

Challenge

7a Solving crimes

SB, p.84

Злочинні історіі. Розв’язання злочинів.

Знаходити та розуміти нову інформацію

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття


Читання та прослуховування діалогів, виконання завдання (answering questions)

Групове обговорення детективних історій

WB, p. 68, ex. A, B, C

130

Module 7

Challenge

7a Solving crimes

SB, p. 85

Розвиток мовленнєвих навичок. Вчимося розпитувати з метою роз’яснення інформації

Ефективно співпрацювати під час групової роботи

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Subject-Object Questions

Читання речень та виконання граматичного завдання

Робота в групі: the Alibi Game

WB, p. 69, ex. D, E,

131

Module 7

Challenge

7a Solving crimes

SB, p. 85

Розвиток граматичних навичок. Виконання вправ.

Ефективно співпрацювати під час групової роботи

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Subject-Object Questions


Робота в групі: the Alibi Game

WB, p. 69, ex. F

132

Module 7

Challenge

7b DIY

SB, p. 86

Зроби це сам.

Знаходити та розуміти нову інформацію

To turn on, to turn over, to turn up, to turn off, to turn into, to turn down, to turn out

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання та прослуховування діалогу, виконання завдання (proving the sentences)

Групове обговорення малюнку

С. 134 вивч. нові ЛО

133

Module 7

Challenge

7b DIY

SB, p. 86

Що ти можеш виготовити власними руками?

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Reflexive pronouns


Групове обговорення малюнку

WB, p. 70, ex. A, B

134

Module 7

Challenge

7b DIY

SB, p. 87

Розвиток навичок аудіювання. Виготовлення речей за інструкцією.

Ефективно співпрацювати під час парної роботи

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Reflexive pronouns

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (multiple choice act.)

Робота в парах: опис нещодавніх дій

WB, p. 70, ex. С, D

135

Module 7

Challenge

7b DIY

SB, p. 87

Виготовлення речей власними руками.

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Reflexive pronouns


Опис послідовності дій

Скл. інструкцію виг. речі

136

Module 7

Challenge

7c A friend in need

SB, p. 88

Друг пізнається у біді.

Усвідомлювати мету поставленого завдання

To borrow, asap, band, to suggest, to compete, to blame for, game console etc

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту-вікторини та виконання завдання

Групове обговорення результатів вікторини

С. 134 вивч. нові ЛО

137

Module 7

Challenge

7c A friend in need

SB, p. 88

А ти вважаєш себе справжнім другом?

Ефективно співпрацювати під час парної роботи

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняттяWB, p. 71, ex. A, B, C

138

Module 7

Challenge

7c A friend in need

SB, p. 88

Узагальнення знань з теми.

Активно застосовувати мову, що вивчається

Узагальнення лексичного матеріалу

Узагальнення граматичного матеріалу


Виконання тесту

Повт. вивч. матер.

139

Module 7

Challenge

7c A friend in need

SB, p. 89

Допомога другу. Надання поради.

Активно застосовувати засвоєний матеріал

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Conditional Sentences Type II

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання

Написання листа другові

WB, p. 72, ex. D, E

140

Module 7

Challenge

7d Helping out

SB, p. 90

Благодійні фонди та організації.

Уважно стежити за презентованою інформацією

Donation, to educate, tough, to treat, patient, extremely

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту ‘Doctors without borders’ та виконання завдання (answering the questions)

Групове обговорення діяльності благодійних організацій

С. 134 вивч. нові ЛО

141

Module 7

Challenge

7d Helping out

SB, p. 90

Благодійні фонди та організації.

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту ‘Doctors without borders’ та виконання завдання (answering the questions)

Групове обговорення діяльності благодійних організацій

WB, p. 73, ex. A, B

142

Module 7

Challenge

7d Helping out

SB, p. 91

Що ти можеш зробити для покращення екологічної ситуації у світі?

Знаходити та розуміти нову інформацію

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Wish + Past Simple

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (filling in the gaps)

Групове обговорення варіантів покращення екологічної ситуації

WB, p. 74, ex. C, D

143

Module 7

Challenge

7d Helping out

SB, p. 91

Що ти можеш зробити для покращення екологічної ситуації у світі?

Знаходити та розуміти нову інформацію

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Wish + Past Simple


Групове обговорення варіантів покращення екологічної ситуації

Впр. 7В с.91 нап. твір

144

Module 7

Challenge

7e Good luck!

SB, p. 92

А ти приймаєш участь у змаганнях та конкурсах?

Активно застосовувати засвоєний матеріал

Contest, competition, audience, contestant, trick, skateboard, championship etc

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (multiple choice act.)

Групове обговорення постерів та реклам

С. 134 вивч. нові ЛО

145

Module 7

Challenge

7e Good luck!

SB, p. 92

А ти приймаєш участь у змаганнях та конкурсах?

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання електронного листа та виконання завдання

Написання відповіді на електронний лист

WB, p. 75, ex. A

146

Module 7

Challenge

7e Good luck!

SB, p. 93

Надання поради своєму другу по листуванню.

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання електронного листа та виконання завдання

Написання відповіді на електронний лист

Допис. e-mail другу

147

Module 7

Challenge

7e Good luck!

SB, p. 93

Надання поради своєму другу по листуванню.

Активно застосовувати засвоєний матеріал

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання електронного листа та виконання завдання

Написання відповіді на електронний лист

Допис. e-mail другу

148

Module 7

Challenge

Round-up

SB, p. 94

Повторення вивченого матеріалу.

Активно застосовувати мову, що вивчається

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Читання та доповнення речень


WB, pp. 76-77, ex. A, B, C, D, E, F, G

149

Test 7

Узагальнення знань з теми.

Активно застосовувати мову, що вивчається

Узагальнення лексичного матеріалу

Узагальнення граматичного матеріалу

Обладнання та матеріали: підручник, зошит, магнітофон, диски, роздатковий матеріал, постери, картинки7

Full Blast 3(продовження)

Дата/

уроки

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві

функції

Соціокультурні /

Загальнонавчальні

компетенції

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Домашнє


Завдання

Лексика

Граматика/ Фонетика

Аудіювання/ Читання

Письмо/ Говоріння

150

Module 8

Have a nice trip

8aWhat an adventure

SB, pp. 95-96

Що людям подобається робити під час відпусток.

Розуміти та знаходити нову інформацію

Camping holiday, backpacking holiday, skiing trip, guided city tour, safari, holiday by the seaside


Читання тексту та виконання завдання (filling in the gaps)

Групове обговорення подорожей

С. 134 вивч. нові ЛО

151

Module 8

Have a nice trip

8aWhat an adventure

SB, pp. 95-96

Подорожі. Яка пригода!

Розуміти та знаходити нову інформацію

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття


Читання тексту та виконання завдання (filling in the gaps)

Групове обговорення подорожей

WB, p. 78, ex. A, B, C

152

Module 8

Have a nice trip

8aWhat an adventure

SB, p. 97

Мої останні канікули.

Ефективно співпрацювати під час парної роботи

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Reported Speech (statements)

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (true/false)

Робота в парах: проведення інтерв’ю

WB, p. 79, ex. D, E

153

Module 8

Have a nice trip

8aWhat an adventure

SB, p. 97

Мої останні канікули.

Ефективно співпрацювати під час парної роботи

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Reported Speech (statements)


Робота в парах: проведення інтерв’ю

Нап. твір про канікули

154

Module 8

Have a nice trip

8b The great outdoors

SB, p. 98

Проведення вільного часу на фермі.

Уважно стежити за презентованою інформацією

Steer clear, to talk nonsense, to be a good laugh, disgusting etc

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Прослуховування та читання діалогу та виконання завдання (answering questions)

Групове обговорення проведення вільного часі

с. 135 вивч. нові ЛО

155

Module 8

Have a nice trip

8b The great outdoors

SB, p. 98

Проведення вільного часу на фермі.

Уважно стежити за презентованою інформацією

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Reported Speech (statements)


Групове обговорення проведення вільного часі

WB, p. 80, ex. A, B, C

156

Module 8

Have a nice trip

8b The great outdoors

SB, p. 99

На фермі. Що з тобою трапилось? Створення презентації.

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Reported Speech (commands, requests)

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання

Підготовка презентації

WB, p. 81, ex. D, E

157

Module 8

Have a nice trip

8b The great outdoors

SB, p. 99

На фермі. Що з тобою трапилось?

Усвідомлювати мету поставленого завдання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Reported Speech (commands, requests)


Підготовка презентації

Захист презентації

158

Module 8

Have a nice trip

8c What went wrong?

SB, p. 100

Що пішло не так? Причини скасування канікул.

Ефективно співпрацювати під час групової роботи

To miss a flight, to forget passport, to wait for a delayed train, to lose suitcase, to run out of money etc

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту та виконання завдання (completing the blanks)

Групове обговорення малюнків

с. 135 вивч. нові ЛО

159

Module 8

Have a nice trip

8c What went wrong?

SB, p. 100

Що пішло не так? Причини скасування канікул.

Ефективно співпрацювати під час групової роботи

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття


Групове обговорення малюнків

WB, p. 82, ex. A, B, C

160

Module 8

Have a nice trip

8c What went wrong?

SB, p. 100

Узагальнення знань з теми.

Активно застосовувати мову, що вивчається

Узагальнення лексичного матеріалу

Узагальнення граматичного матеріалуПовт. вивч. ЛО з теми

161

Module 8

Have a nice trip

8c What went wrong?

SB, p. 101

Поганий досвід проведення канікул.

Активно застосовувати засвоєний матеріал

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Reported Speech (statements)

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання (matching)

Робота в парах: обговорення поганого досвіду подорожей

WB, p. 83, ex. D, E

162

Module 8

Have a nice trip

8c What went wrong?

SB, p. 101

Поганий досвід проведення канікул.

Активно застосовувати засвоєний матеріал

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Reported Speech (statements)


Робота в парах: обговорення поганого досвіду подорожей

Впр. 6 с. 101 нап. про поганий досвід пров. канікул

163

Module 8

Have a nice trip

8d Going abroad

SB, p. 102

Поїздка за кордон. Поради подорожуючим.

Знаходити та розуміти нову інформацію

To wave, to hug, to shake hands, to kiss, to nod, to bow

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту та виконання завдання

Групове обговорення прочитаного матеріалу

с. 135 вивч. нові ЛО

164

Module 8

Have a nice trip

8d Going abroad

SB, p. 102

Поїздка за кордон. Поради подорожуючим.

Знаходити та розуміти нову інформацію

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Читання тексту та виконання завдання

Групове обговорення прочитаного матеріалу

WB, p. 84, ex. A, B

165

Module 8

Have a nice trip

8d Going abroad

SB, p. 103

Мова жестів при спілкуванні з друзями.

Ефективно співпрацювати під час парної роботи

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Pronunciation (stress)

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання

Робота в парах: обговорення мови жестів

WB, p. 84, ex. С

166

Module 8

Have a nice trip

8d Going abroad

SB, p. 103

Мова жестів при спілкуванні з друзями.

Ефективно співпрацювати під час парної роботи

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Pronunciation (stress)


Робота в парах: обговорення мови жестів

Впр. 4 с. 103 усно

167

Module 8

Have a nice trip

8e Holiday plans

SB, p. 104

Звертання до тур агентства. Рекламне повідомлення.

Знаходити та розуміти нову інформацію

Assistance, beginner, choice, hire, instructor, resort

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Прослуховування аудіо-запису та виконання завдання

Обговорення рекламного повідомлення

с. 135 вивч. нові ЛО

168

Module 8

Have a nice trip

8e Holiday plans

SB, p. 104

Лист до тур агентства.

Знаходити та розуміти нову інформацію

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Direct and indirect questions


Обговорення листа до турагентства


169

Module 8

Have a nice trip

Culture Page

SB, pp. 107-108

Розвиток навичок читання.

Ознайомитись з культурою країни, мова якої вивчається

Route, network of railways, luxurious, journey, unforgettable experience, freshwater

Direct and indirect questions

Читання тексту та виконання завдання

Робота в парах: рольова гра

С. 107 скл. план тексту

170

Module 8

Have a nice trip

Round-up

SB, p. 106

Повторення вивченого матеріалу.

Активно застосовувати мову, що вивчається

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Читання та доповнення речень


Повт. вивч. грам. правила

171

Module 8

Have a nice trip


Узагальнення знань з теми.

Ознайомитись з культурою країни, мова якої вивчається

Route, network of railways, luxurious, journey, unforgettable experience, freshwater


Читання тексту та виконання завдання

Групове обговорення прочитаного матеріалу

Повт. вивч. фрази

172

Контроль мовлення

Активно застосовувати мову, що вивчається

Узагальнення лексичного матеріалу

Узагальнення граматичного матеріалуПовт. грам правила

173

Контроль письма

Ефективно використовувати знання

Узагальнення лексичного матеріалу

Узагальнення граматичного матеріалуПовт. табл.

174

Контроль аудіювання

Ефективно використовувати знання

Узагальнення лексичного матеріалу
Повт. усні теми

175

Контроль читання

Активно застосовувати мову, що вивчається

Узагальнення лексичного матеріалу
Повт. вивч. матер.


Обладнання та матеріали: підручник, зошит, магнітофон, диски, роздатковий матеріал, постери, картинки


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.