Календарне планування з алгебри для 7 класу

Опис документу:
Календарне планування з алгебри на перший та другий семестр 2018 - 2019 навчального року, складено згідно з програмою "МАТЕМАТИКА 5–9 КЛАСИ. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів."

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема уроку

Дата уроку

Примітки

провед.

скориг.

I семестр

Повторення матеріалу 5-6 класів (4 годин).

1

Звичайні дроби та дії над ними.

03.09.2019

2

Раціональні числа та дії над ними.

05.09.2019

3

Пропорції. Задачі на відсотки.

10.09.2019

4

Діагностична контрольна робота.

12.09.2019

Тема 1 ( 33 годин) Цілі вирази.

Тема 1.1 (10 годин) Вирази. Одночлени.

5

Аналіз контрольної роботи. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу.

17.09.2019

6

Тотожність. Тотожні перетворення виразу.

19.09.2019

7

Доведення тотожностей. Самостійна робота.

24.09.2019

8

Степінь з натуральним показником.

26.09.2019

9

Властивості степеня з натуральним показником.

01.10.2019

10

Властивості степеня з натуральним показником.

03.10.2019

11

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена.

08.10.2019

12

Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів. Самостійна робота.

10.10.2019

13

Узагальнення знань із теми «Вирази. Одночлени».

17.10.2019

14

Контрольна робота №1 з теми «Вирази. Одночлени».

22.10.2019

Тема 1.2 (13 годин) Дії з многочленами.

15

Аналіз контрольної роботи. Многочлен. Подібні члени многочленів та їх зведення.

24.10.2019

16

Стандартний вигляд многочлена. Степінь многочлена.

05.11.2019

17

Додавання та віднімання многочленів.

07.11.2019

18

Множення одночлена на многочлен.

12.11.2019

19

Множення многочленів.

14.11.2019

20

Розв’язування задач на додавання, віднімання і множення многочленів. Самостійна робота.

19.11.2019

21

Формули квадрата двочлена.

21.11.2019

22

Квадрат двочлена.

26.11.2019

23

Формула різниці квадратів.

28.11.2019

24

Формули суми і різниці кубів.

03.12.2019

25

Розв’язування задач на застосування формул квадрата двочлена, різниці квадратів, суми і різниці кубів.

05.12.2019

26

Узагальнення знань із теми «Дії з многочленами».

10.12.2019

27

Контрольна робота №2 з теми «Множення та ділення раціональних чисел».

12.12.2019

Тема 1.3 (10 годин) Розкладання многочленів на множники.

28

Аналіз контрольної роботи. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки.

17.12.2019

29

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки.

19.12.2019

30

Розкладання многочленів на множники способом групування.

24.12.2019

31

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки та способом групування. Самостійна робота.

26.12.2019

ІI семестр

32

Застосування формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники.

09.01.2019

33

Застосування формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники.

14.01.2019

34

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники.

16.01.2019

35

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники. Самостійна робота.

21.01.2019

36

Узагальнення знань із теми «Розкладання многочленів на множники».

23.01.2019

37

Контрольна робота №3 з теми «Розкладання многочленів на множники».

28.01.2019

Тема 2 (9 годин) Функції.

38

Аналіз контрольної роботи. Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів.

30.01.2019

39

Функція. Способи задання функції.

04.02.2019

40

Область визначення та область значень функції.

06.02.2019

41

Графік функції. Самостійна робота.

11.02.2019

42

Лінійна функція, її графік та властивості.

13.02.2019

43

Лінійна функція, її графік та властивості.

18.02.2019

44

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота.

20.02.2019

45

Узагальнення знань із теми «Функції».

25.02.2019

46

Контрольна робота №4 з теми «Функції».

27.02.2019

Тема 3. (16 годин) Лінійні рівняння та їх системи.

47

Аналіз контрольної роботи. Лінійне рівняння з однією змінною.

04.03.2019

48

Розв’язування лінійних рівнянь.

06.03.2019

49

Лінійне рівняння з двома змінними та його графік.

11.03.2019

50

Система двох лінійних рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв’язування систем.

13.03.2019

51

Графічний спосіб розв’язування систем. Самостійна робота.

18.03.2019

52

Спосіб підстановки.

20.03.2019

53

Спосіб підстановки.

01.04.2019

54

Спосіб додавання.

03.04.2019

55

Спосіб додавання.

08.04.2019

56

Розв’язування систем лінійних рівнянь. Самостійна робота.

10.04.2019

57

Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач. Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь.

15.04.2019

58

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь.

17.04.2019

59

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь.

22.04.2019

60

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь. Самостійна робота.

24.04.2019

61

Узагальнення знань із теми «Лінійні рівняння та їх системи».

29.04.2019

62

Контрольна робота №5 з теми «Лінійні рівняння та їх системи».

06.05.2019

Тема 4. (5 годин) Повторення і систематизація навчального матеріалу.

63

Аналіз контрольної роботи. Перетворення виразів.

08.05.2019

64

Звичайні дроби. Арифметичні дії зі звичайними дробами.

13.05.2019

65

Десяткові дроби. Арифметичні дії з десятковими дробами.

15.05.2019

66

Контрольна робота № 6 з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу».

20.05.2019

67

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Підсумковий урок.

22.05.2019

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»