Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування з алгебри 7 клас

Алгебра

Для кого: 7 Клас

12.10.2021

43

1

0

Опис документу:

Календарне планування з наскрізними лініями для 7 класа. Предмет "Алгебра". (2 години на тиждень)

Програма: Укладачі програми (2012 р.): М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін,
Д. А. Номировський, А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис, М. С. Якір

У розвантаженні програми (2015 рік) брали участь: М. І. Бурда,
А. В. Паньков, М. С. Якір, Д. А. Номіровський

Над оновленням програми (2017 рік) працювали: М. І. Бурда,
Б. В. Кудренко, О. Я. Біляніна, А. І. Азаренкова, О. І. Буковська, Т. С. Кіндюх,
О. Є. Лисенко, А. В. Миляник, Н. В. Панова, А. В. Паньков

Алгебра 7 класи

І семестр – 2 години на тиждень, 32 години,

ІІ семестр – 2 години на тиждень, 38 годин.

всього – 70 годин.

Підручник: «Алгебра 7» Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір, Харків, «Гімназія», 2020

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор _____________________

(назва школи)

_______________________________

(підпис, прізвище, ім’я)

«___»_________20___ р.

«___»_________20___р.


ПОГОДЖЕНО

ЗДНВР _____________________

(назва школи)

_______________________________

(підпис, прізвище, ім’я)

«___»_________20___ р.

«___»_________20___р.
Календарно-тематичне планування

з алгебри

у 7-х класах

вчителя математики


(прізвище, ім’я, по батькові вчителя)

на 20__/20__ н. р.
Розглянуто на засіданні предметної кафедри вчителів природничо-математичного циклу.

Протокол №__ від __.09.20__ р.(назва школи)
Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Укладачі програми (2012 р.): М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін,
Д. А. Номировський, А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис, М. С. Якір

У розвантаженні програми (2015 рік) брали участь: М. І. Бурда,
А. В. Паньков, М. С. Якір, Д. А. Номіровський

Над оновленням програми (2017 рік) працювали: М. І. Бурда,
Б. В. Кудренко, О. Я. Біляніна, А. І. Азаренкова, О. І. Буковська, Т. С. Кіндюх,
О. Є. Лисенко, А. В. Миляник, Н. В. Панова, А. В. Паньков

Алгебра 7 класи

І семестр – 2 години на тиждень, 32 години,

ІІ семестр – 2 години на тиждень, 38 годин.

всього – 70 годин.

Підручник: «Алгебра 7» Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір, Харків, «Гімназія», 2020

N п/п

Тема

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Цілі вирази.

30

3

2

Функції.

10

1

3

Лінійні рівняння та їх системи.

18

2

4

Резерв часу

12

-

Календарне планування

N уроку

N п/п

Тема, зміст уроку

Дата

Примітка

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності

І. Лінійні рівняння та їх системи. (18)+2

1

1

Повторення матеріалу 6 класу. Вступ до алгебри.
Знаннєвий компонент:

наводить приклади, пояснює та формулює означення: рівняння з 1 та 2 змінними; лінійних рівнянь з 1 та 2 змінними; системи 2 лінійних рівнянь з 2 змінними;

розв’язує лінійні рівняння з 1 змінною і рівняння, що зводяться до них, задачі за допомогою лінійних рівнянь; системи 2 лінійних рівнянь з 2 змінними.

Діяльнісний компонент:

будує графіки лінійних рівнянь із 2 змінними;

описує способи розв’язування системи 2 лінійних рівнянь з 2 змінними;

характеризує випадки, коли система лінійних рівнянь з 2 змінними має 1 розв’язок, має їх безліч, або не має взагалі.

Ціннісний компонент:

розв’язує сюжетні задачі на рух з точки зору безпеки; на розпорядження власними та родинними фінансами; фінансового змісту, крізь призму історичних подій.

2

2

Діагностична контрольна робота.
3

3

Лінійні рівняння з однією змінною. Загальні відомості про рівняння.
4

4

Рівносильні рівняння. Розв'язування лінійних рівнянь.
5

5

Розв'язування текстових задач за допомогою лінійних рівнянь.
6

6

Контролююча самостійна робота з теми «Лінійні рівняння з однією змінною».
7

7

Розв'язування вправ і задач з теми.
8

8

Контрольна робота №1 з теми «Лінійні рівняння з однією змінною».т/о

9

9

Аналіз контрольної роботи. Лінійне рівняння з двома змінними, та його графік.зошит

10

10

Розв'язування лінійних рівнянь з двома змінними.
11

11

Системи двох лінійних рівнянь з двома змінними та його розв’язок. Графічний спосіб розв’язування.
12

12

Спосіб підстановки для розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними.
13

13

Розв'язування систем лінійних рівнянь способом підстановки.
14

14

Спосіб додавання.зошит

15

15

Розв'язування систем лінійних рівнянь способами додавання.
16

16

Системи лінійних рівнянь як математичні моделі текстових задач.
17

17

Розв'язування вправ і задач з теми.
18

18

Контролююча самостійна робота з теми «Системи лінійних рівнянь з двома змінними».
19

19

Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь.
20

20

Контрольна робота №7 з теми «Системи лінійних рівнянь з двома змінними».т/о

Наскрізні змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток


Аналізує реальні данні про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження.

Знає як вирішувати проблеми та критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини.

Усвідомлює роль кожного до бережливого ставлення до навколишнього середовища

Громадянська відповідальність


Розуміє принципи і механізми функціонування, значення кількісних показників при характеристиці і розвитку суспільства.

Розмірковує через колективну діяльність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Розцінює роль соціальних норм в житті суспільства, як вплив на свідомість та волю людей у процесі їх життєдіяльності

Здоров’я і безпека


Розуміє, що соціальні норми встановлено, виходячи із забезпечення безпеки і охорону здоров’я.

Усвідомлює важливість вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Підприємливість та фінансова грамотність

Усвідомлює важливість розв’язування практичних задач щодо планування господарської діяльності та складання сімейного бюджету.

Реально оцінює власні можливості.


2. Цілі вирази. ( 30+1)

21

1

Аналіз контрольної роботи. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази.
Знаннєвий компонент:

наводить приклади: числових виразів, виразів зі змінними, одночленів, многочленів;

формулює означення: одночлена, степеню з натуральним показником, многочлена, подібних членів многочлена, степеню многочлена.

Діяльнісний компонент:

пояснює як знайти числове значення зі змінними при заданих значеннях змінних; що таке: тотожні вирази, тотожне перетворення виразу; одночлен стандартного вигляду, коефіцієнт.

Ціннісний компонент:

розв’язує вправи, що передбачають обчислення значень виразів зі змінними, зведення одночлена до стандартного вигляду, перетворення добутку одночлена і многочлена, суми, різниці, добутку 2 многочленів, розкладання многочлена на множники різними способами, використання зазначених перетворень у процесі розв’язання рівнянь, доведення тверджень.

22

2

Тотожність. Тотожні перетворення виразу.
23

3

Степінь з натуральним показником. Властивості степеню з натуральним показником.зошит

24

4

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена. Самостійна робота.
25

5

Піднесення одночленів до степеню. Множення одночленів.
26

6

Многочлен. Степінь многочлена.
27

7

Подібні члени многочлена та їх зведення. Додавання та віднімання многочленів.
28

8

Контролююча самостійна робота з теми «Тотожності. Одночлени. Многочлени».
29

9

Розв'язування вправ та задач на тотожні перетворення виразів.
30

10

Контрольна робота №2 з теми «Тотожності. Одночлени. Многочлени».зошит т/ о

31

11

Аналіз контрольної роботи. Множення одночлена на многочлен.
32

12

Розв'язування вправ на множення одночленів на многочлени.
33

13

Множення двох многочленів.
34

14

Розв'язування вправ на множення многочленів. Самостійна робота.
35

15

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за скобки.
36

16

Розкладання многочленів на множники способом групування.
37

17

Розкладання многочленів на множники різними способами.
38

18

Контролююча самостійна робота з теми «Розкладання многочленів на множники».
39

19

Розв'язування вправ і задач з теми.
40

20

Контрольна робота №3 з теми «Розкладання многочленів на множники».т/о

41

21

Аналіз контрольної роботи. Добуток різниці та суми двох виразів.
42

22

Різниця квадратів двох виразів.
43

23

Розв'язування вправ на застосування формули різниці квадратів.
44

24

Квадрат суми та квадрат різниці двох виразів.
45

25

Перетворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразів. Самостійна робота.
46

26

Сума і різниця кубів двох виразів.
47

27

Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники.
48

28

Використання декількох способів розкладання многочленів на множники.
49

29

Контролююча самостійна робота з теми «Формули скороченого множення».
50

30

Розв'язування вправ на розкладання многочленів на множники.
51

31

Контрольна робота №4 з теми «Формули скороченого множення».т/о

Наскрізні змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток

Доводить необхідність бережливого ставлення до навколишнього середовища.

Громадянська відповідальність

Розуміє механізми функціонування суспільства. Має свою громадянську позицію.

Здоров’я і безпека


Розуміє важливість вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Дотримуватись правил безпеки.

Підприємливість та фінансова грамотність

Усвідомлює необхідність розпорядження фінансами.

Реально оцінює власні можливості.

3. Функції. (10)

52

1

Аналіз контрольної роботи. Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів.
Знаннєвий компонент:

наводить приклади, пояснює та формулює означення: функціональних залежностей, лінійних функцій;

розв’язує вправи, що передбачають знаходження області визначення функції, значення функції за значенням аргументу, знаходження за графіком окремих характеристик.

Діяльнісний компонент:

описує побудову графіка функції, зокрема лінійної та її окремого виду – прямої пропорційності;

характеризує випадки, коли система лінійних рівнянь з 2 змінними має 1 розв’язок, має їх безліч, або не має взагалі.

Ціннісний компонент:

складає та розв’язує задачі на пряму пропорційність на основі життєвого досвіду, побудову графіків при моделюванні реальних процесів з використанням лінійної функції.

53

2

Функція. Область визначення і область значень функції.
54

3

Способи задання функції.
55

4

Графік функції.
56

5

Лінійна функція, її графік та властивості.
57

6

Побудова графіка лінійної функції.
58

7

Розв'язування вправ на визначення властивостей лінійної функції.
59

8

Контролююча самостійна робота з теми «Функції».
60

9

Розв'язування вправ з теми «Функції».
61

10

Контрольна робота №5 з теми «Функції».т/о

Наскрізні змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток


Аналізує і робить висновки стосовно реальних даних про використання ресурсів, їх раціональне використання..

Усвідомлює роль кожного до бережливого ставлення до навколишнього середовища

Громадянська відповідальність


Розуміє принципи і механізми функціонування, значення кількісних показників при характеристиці і розвитку суспільства.

Складає і аналізує ситуації на основі життєвого досвіду.

Здоров’я і безпека


Розуміє рух з точки зору його безпеки.

Усвідомлює важливість вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Підприємливість та фінансова грамотність

Розуміє необхідність розумно розпоряджатися власними та родинними фінансами.

Аналізує фінансовий зміст крізь призму історичних подій.


4. Повторення. (9)

62


1

Аналіз контрольної роботи. Тотожні перетворення виразу.
Знаннєвий компонент:

наводить приклади, пояснює та формулює означення:

всіх вивчених понять.

Діяльнісний компонент:

будує графіки.

описує способи розв’язування рівнянь і систем.

Ціннісний компонент:

Розв’язує сюжетні задачі.

63

2

Застосування формул скороченого множення.
64

3

Функції.
65

4

Побудова графіків функцій.
66

5

Лінійні рівняння.
67

6

Системи лінійних рівнянь.
68

7

Розв’язування сюжетних задач.
69

8

Підсумкова контрольна робота.
70

9

Підсумковий урок.зошит т/о

Наскрізні змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток


Аналізує реальні данні про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження та можливість раціонального користування.

Знає важливість сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Усвідомлює роль кожного до бережливого ставлення до навколишнього середовища і має бажання брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства.

Громадянська відповідальність


Розуміє принципи і механізми функціонування суспільства.

Вміє працювати в групі, робити досліди.

Готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Здоров’я і безпека


Розуміє, що соціальні норми встановлено, виходячи із забезпечення безпеки і охорону здоров’я.

Усвідомлює важливість вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Підприємливість та фінансова грамотність

Усвідомлює важливість розв’язування практичних задач щодо планування господарської діяльності та складання сімейного бюджету.

Реально оцінює власні можливості. Намагається застосувати знання на практиці.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили